summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pl_PL/compatibility_functions.po
blob: 87305f9f44eff0dea119e1d5abd98df59d1cfa03 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
# Polish translation for scilab
# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
# This file is distributed under the same license as the scilab package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: scilab\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-26 18:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-25 15:44+0000\n"
"Last-Translator: Piotr_Seroka <Unknown>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-05-04 21:29+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
msgstr ""
"%s: %s Funkcja programu Scilab nie działa ze zmiennymi o długości większej "
"niż jeden rząd.\n"

#, c-format
msgid "%s: %s is not implemented.\n"
msgstr "%s: %s nie zostanie wykonana.\n"

#, c-format
msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
msgstr "%s: ''%s'' zignorowano.\n"

#, c-format
msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
msgstr "%s: ''%s'' nie zostało wykonane.\n"

#, c-format
msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
msgstr "%s: \"%s\" stosowany tylko w trybie 3d."

#, c-format
msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
msgstr "%s: \"%s\" opcja ignorowana.\n"

#, c-format
msgid "%s: All windows deleted.\n"
msgstr "%s: Wszystkie okna zostały skasowane.\n"

#, c-format
msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
msgstr "%s: Nie można otworzyć pliku \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
msgstr "%s: Nie można otworzyć \"%s\" ani \"%s\" ani \"%s\".\n"

#, c-format
msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
msgstr "%s: Osiągnięto koniec pliku przed odczytaniem wszystkich matryc.\n"

#, c-format
msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
msgstr "%s: Osiągnięto koniec ciągu zanim odczytano dane.\n"

#, c-format
msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
msgstr "%s: Nie ma odpowiednika własności ''%s''.\n"

#, c-format
msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
msgstr "%s: Nie ma mniejszej siatki w programie Scilab..\n"

#, c-format
msgid "%s: Not yet implemented.\n"
msgstr "%s: Jeszcze nie realizowane.\n"

#, c-format
msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
msgstr "%s: Format \"%s\" nie jest jeszcze obsługiwany.\n"

#, c-format
msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
msgstr "%s: Format \"%s\" jest nieznany.\n"

#, c-format
msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
msgstr "%s: Współczynnik normalizacji m - 1 wynosi zero.\n"

#, c-format
msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
msgstr "%s: Współczynnik normalizacji n - 1 wynosi zero.\n"

#, c-format
msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
msgstr "%s: Ta funkcja nie została zrealizowana.\n"

#, c-format
msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
msgstr "%s: Funkcja ta nie została zrealizowana: %s.\n"

#, c-format
msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
msgstr "%s: Funkcja ta nie została zrealizowana. Parametr typu %d.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
msgstr ""
"%s: Funkcja ta nie została zrealizowana. Wsparcie dla hipermacierzy.\n"

#, c-format
msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
msgstr "%s: Ten konkretny przypadek nie zostanie zrealizowany.\n"

#, c-format
msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
msgstr "%s: Nieobsługiwana klasa ''%s''.\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
msgstr "%s: Odnaleziono nieznany kolor w \"%s\" -> zmień na czarny.\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
msgstr "%s: Odnaleziono nieznany typ linii w \"%s\" -> zmień na 6.\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
msgstr "%s: Nieznany typ \"%s\": ZIGNOROWANY.\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown type.\n"
msgstr "%s: Nieznany typ.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
msgstr "%s: Nieprawidłowy parametr wejściowy #%d: Niezgodny rozmiar.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match "
"specified cell contents.\n"
msgstr ""
"%s: Nieprawidłowy parametr wejściowy: Wymiary podane jako pierwszy parametr "
"nie odpowiadają określonej zawartości komórki.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
msgstr "%s: Zła liczba parametrów wejściowych: oczekiwano %d.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
msgstr "%s: Zła liczba parametrów(-u) wejściowych: oczekiwano od %d do %d.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
msgstr "%s: Zła liczba parametrów wejściowych: Oczekiwano od %d do %d.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
msgstr "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wyjściowych: oczekiwano %d.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
msgstr "%s: Nieprawidłowy rozmiar \"%s\": Oczekiwany jest wektor.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
msgstr ""
"%s: Zły rozmiar dla parametru wejściowego  #%d: Oczekiwano wektora programu "
"Matlab dla ciągów.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
"expected.\n"
msgstr ""
"%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano rzeczywistej, całkowitej "
"lub ciągowej macierzy.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
msgstr ""
"%s: Nieprawidłowy typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano wektora "
"kolumnowego.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
msgstr "%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano macierzy ciągów.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
msgstr ""
"%s: Nieprawidłowy typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano macierzy "
"kwadratowej.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong type for input argument: Cell elements must be character arrays.\n"
msgstr ""
"%s: Zły typ parametru wejściowego: Elementy komórek muszą być tablicami "
"znaków.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong type for input argument: Cell expected.\n"
msgstr "%s: Zły typ parametru wejściowego: Oczekiwano komórki.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong type for input arguments: String expected.\n"
msgstr "%s: Zły typ parametrów wejściowych: Oczekiwano ciągu.\n"

#, c-format
msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
msgstr "%s: Zła wartość dla wymuszenia do ''%s''.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s, %s, ''%s'', ''%s'' or ''%s'' "
"expected.\n"
msgstr ""
"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano %s, %s, %s, ''%s'', "
"''%s'' lub ''%s''.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
msgstr ""
"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano %s, %s,''%s'' lub "
"''%s''.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
msgstr ""
"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano ''%s'', ''%s'' lun "
"''%s''.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
msgstr ""
"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: Oczekiwana dodatnia wartość "
"całkowita.\n"

#, c-format
msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
msgstr "%s: ołówek nie jest przekątnowalny.\n"

msgid "Apr"
msgstr "kwi"

msgid "Aug"
msgstr "sie"

msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

msgid "Dec"
msgstr "gru"

msgid "Feb"
msgstr "lut"

msgid "Jan"
msgstr "sty"

msgid "Jul"
msgstr "lip"

msgid "Jun"
msgstr "cze"

msgid "Mar"
msgstr "mar"

msgid "May"
msgstr "naj"

msgid "Nov"
msgstr "lis"

msgid "Oct"
msgstr "paź"

msgid "Sep"
msgstr "wrz"