summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/sound
diff options
context:
space:
mode:
authorSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2009-11-14 16:37:48 +0100
committerSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2009-11-14 16:37:48 +0100
commit6762de7d0be722985c72dab40e1b203ba62103fa (patch)
tree63db2732c57756bfa62c7279e5c229662a2a052d /scilab/modules/sound
parenteff9191ee0d5ca38c9946739f7c89ca5b7573167 (diff)
downloadscilab-6762de7d0be722985c72dab40e1b203ba62103fa.zip
scilab-6762de7d0be722985c72dab40e1b203ba62103fa.tar.gz
Update of the localization from launchpad
Diffstat (limited to 'scilab/modules/sound')
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/ca_ES/sound.po178
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/de_DE/sound.po172
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/es_ES/sound.po174
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/fr_FR/sound.po182
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/it_IT/sound.po186
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/ja_JP/sound.po238
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/pt_BR/sound.po170
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/ru_RU/sound.po166
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/zh_CN/sound.po154
-rw-r--r--scilab/modules/sound/locales/zh_TW/sound.po124
10 files changed, 872 insertions, 872 deletions
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/ca_ES/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/ca_ES/sound.po
index 1df10cb..9aeb348 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/ca_ES/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/ca_ES/sound.po
@@ -14,49 +14,83 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta.\n" 22msgstr "%s : Error d'assignació de memòria.\n"
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: Hi ha hagut un error: %s\n" 26msgstr "%s: Hi ha hagut un error: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "Només es pot codificar en 8/16/24/32 bits." 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr "%s: S'ha produït un error: %s no està suportat.\n"
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "El format de les dades és desconegut." 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr ""
35"%s: Hi ha hagut un error: El format de compressió de dades %s no està "
36"suportat.\n"
33 37
34#, c-format 38#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 39msgid ""
40"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
36msgstr "" 41msgstr ""
37"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una cadena " 42"%s: S'ha produït un error: Format de fitxer invàlid. Error en la lectura de "
38"de caràcters.\n" 43"<%s>.\n"
44
45#, c-format
46msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
47msgstr "%s: No hi ha disponible el sistema de so.\n"
39 48
40#, c-format 49#, c-format
41msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 50msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
42msgstr "%s: No s'ha pogut obrir el fitxer %s.\n" 51msgstr "%s: No s'ha pogut obrir el fitxer %s.\n"
43 52
44#, c-format 53#, c-format
54msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
55msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d és incorrecte: Ha de ser '%s' o '%s'.\n"
56
57#, c-format
58msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
59msgstr ""
60"%s: Nombre d'arguments d'entrada incorrecte: Són necessaris %d com a mínim.\n"
61
62#, c-format
45msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 63msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
46msgstr "%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Se'n necessiten %d.\n" 64msgstr "%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Se'n necessiten %d.\n"
47 65
48#, c-format 66#, c-format
49msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 67msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
50msgstr "%s: El nombre d'arguments de sortida és incorrecte.\n" 68msgstr ""
69"%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Hi ha d'haver entre %d i %d.\n"
51 70
52#, c-format 71#, c-format
53msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 72msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
54msgstr "%s: El nombre d'arguments de sortida és incorrecte.\n" 73msgstr "%s: El nombre d'arguments de sortida és incorrecte.\n"
55 74
56#, c-format 75#, c-format
57msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 76msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
77msgstr "%s: El nombre d'arguments de sortida és incorrecte.\n"
78
79#, c-format
80msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
81msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta.\n"
82
83#, c-format
84msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
58msgstr "" 85msgstr ""
59"%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Hi ha d'haver entre %d i %d.\n" 86"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser una cadena de "
87"text.\n"
88
89#, c-format
90msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
91msgstr ""
92"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una cadena "
93"de caràcters.\n"
60 94
61#, c-format 95#, c-format
62msgid "" 96msgid ""
@@ -68,6 +102,14 @@ msgstr ""
68 102
69#, c-format 103#, c-format
70msgid "" 104msgid ""
105"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
106"vector of %d integers.\n"
107msgstr ""
108"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser %s o %s, un "
109"enter o un vector de %d enters.\n"
110
111#, c-format
112msgid ""
71"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 113"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
72"scalar or %d-element vector.\n" 114"scalar or %d-element vector.\n"
73msgstr "" 115msgstr ""
@@ -75,12 +117,10 @@ msgstr ""
75"d'especificar com un escalar o un vector de %d elements.\n" 117"d'especificar com un escalar o un vector de %d elements.\n"
76 118
77#, c-format 119#, c-format
78msgid "" 120msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
79"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
80"vector of %d integers.\n"
81msgstr "" 121msgstr ""
82"%s: L'argument d'entrada #%d un valor incorrecte: Ha de ser %s o %s, un " 122"%s: L'argument d'entrada té valors incorrectes: El nom del fitxer ha de ser "
83"enter o un vector de %d enters.\n" 123"una cadena de text.\n"
84 124
85msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 125msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
86msgstr "El fitxer .wav no conté l'identificador RIFF." 126msgstr "El fitxer .wav no conté l'identificador RIFF."
@@ -88,45 +128,49 @@ msgstr "El fitxer .wav no conté l'identificador RIFF."
88msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 128msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
89msgstr "El fitxer .wav no conté l'identificador d'ona." 129msgstr "El fitxer .wav no conté l'identificador d'ona."
90 130
131msgid "Cannot play file."
132msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer."
133
134msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
135msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer .wav amb més de 16 bits per mostra."
136
137msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
138msgstr "El vector de dades ha de tenir només 1 o 2 dimensions."
139
91msgid "Error reading .wav file." 140msgid "Error reading .wav file."
92msgstr "Error llegint el fitxer .wav." 141msgstr "Error llegint el fitxer .wav."
93 142
94msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 143msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
95msgstr "Error llegint la peça <fact-ck>." 144msgstr "Error llegint la peça <fact-ck>."
96 145
97#, c-format 146msgid "Error reading wav file."
98msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 147msgstr "Error llegint el fitxer wav."
99msgstr "%s: S'ha produït un error: %s no està suportat.\n"
100 148
101#, c-format 149msgid "Error while writing sound file."
102msgid "" 150msgstr "Error escrivint el fitxer de so."
103"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n" 151
104msgstr "" 152msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
105"%s: S'ha produït un error: Format de fitxer invàlid. Error en la lectura de " 153msgstr "S'ha trobat informació incorrecta de peça en el fitxer RIFF."
106"<%s>.\n"
107 154
108msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 155msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
109msgstr "" 156msgstr ""
110"El fitxer .wav és invàlid: s'ha trobat dades abans de la informació del " 157"El fitxer .wav és invàlid: s'ha trobat dades abans de la informació del "
111"format." 158"format."
112 159
113msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 160msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
114msgstr "S'ha trobat informació incorrecta de peça en el fitxer RIFF." 161msgstr "Els límits de la mostra són invàlids (utilitzeu un ordre ascendent)."
115 162
116msgid "Invalid wav format." 163msgid "Invalid wav format."
117msgstr "El format wav no és vàlid." 164msgstr "El format wav no és vàlid."
118 165
119msgid "Error reading wav file." 166msgid ""
120msgstr "Error llegint el fitxer wav." 167"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
121
122#, c-format
123msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
124msgstr "" 168msgstr ""
125"%s: Hi ha hagut un error: El format de compressió de dades %s no està " 169"La llei Mu només es pot utilitzar amb dades de 8 bits. Utilitzeu el "
126"suportat.\n" 170"method=''linear''."
127 171
128msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample." 172msgid "Requires 2-D values only."
129msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer .wav amb més de 16 bits per mostra." 173msgstr "Ha de tenir només valors en 2D."
130 174
131msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 175msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
132msgstr "El vector de límit de mostra ha de tenir 2 entrades." 176msgstr "El vector de límit de mostra ha de tenir 2 entrades."
@@ -134,58 +178,14 @@ msgstr "El vector de límit de mostra ha de tenir 2 entrades."
134msgid "Sample limits out of range." 178msgid "Sample limits out of range."
135msgstr "Els límits de la mostra estan fora del rang." 179msgstr "Els límits de la mostra estan fora del rang."
136 180
137msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 181msgid "Scilab sound module not installed.\n"
138msgstr "Els límits de la mostra són invàlids (utilitzeu un ordre ascendent)." 182msgstr "El mòdul de so del Scilab no està instal·lat.\n"
139
140#, c-format
141msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
142msgstr ""
143"%s: L'argument d'entrada té valors incorrectes: El nom del fitxer ha de ser "
144"una cadena de text.\n"
145
146msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
147msgstr "El vector de dades ha de tenir només 1 o 2 dimensions."
148
149msgid "Error while writing sound file."
150msgstr "Error escrivint el fitxer de so."
151 183
152msgid "" 184msgid "Unknown data format."
153"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 185msgstr "El format de les dades és desconegut."
154msgstr ""
155"La llei Mu només es pot utilitzar amb dades de 8 bits. Utilitzeu el "
156"method=''linear''."
157 186
158msgid "Unrecognized data format." 187msgid "Unrecognized data format."
159msgstr "El format de les dades és desconegut." 188msgstr "El format de les dades és desconegut."
160 189
161#, c-format 190msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
162msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n" 191msgstr "Només es pot codificar en 8/16/24/32 bits."
163msgstr ""
164"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser una cadena de "
165"text.\n"
166
167#, c-format
168msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
169msgstr "%s: No hi ha disponible el sistema de so.\n"
170
171#, c-format
172msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
173msgstr ""
174"%s: Nombre d'arguments d'entrada incorrecte: Són necessaris %d com a mínim.\n"
175
176msgid "Requires 2-D values only."
177msgstr "Ha de tenir només valors en 2D."
178
179#, c-format
180msgid "%s : Memory allocation error.\n"
181msgstr "%s : Error d'assignació de memòria.\n"
182
183#, c-format
184msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
185msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d és incorrecte: Ha de ser '%s' o '%s'.\n"
186
187msgid "Cannot play file."
188msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer."
189
190msgid "Scilab sound module not installed.\n"
191msgstr "El mòdul de so del Scilab no està instal·lat.\n"
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/de_DE/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/de_DE/sound.po
index e8651b3..8b2d254 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/de_DE/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/de_DE/sound.po
@@ -14,47 +14,79 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s:Falscher Typ r Eingangsargument #%d.\n" 22msgstr "%s: Fehler bei der Speicherbelegung.\n"
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: ein Fehler ist aufgetreten: %s\n" 26msgstr "%s: ein Fehler ist aufgetreten: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "Nur 8/16/24/32 bits zum Encoding." 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr "%s: ein Fehler ist aufgetreten: %s wird nicht unterstützt.\n"
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "Unbekanntes Datenformat." 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr ""
35"%s: ein Fehler ist aufgetreten: Daten-Kompression-Format %s wird nicht "
36"unterstützt.\n"
33 37
34#, c-format 38#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 39msgid ""
40"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
36msgstr "" 41msgstr ""
37"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: eine Zeichenkette erwartet.\n" 42"%s: ein Fehler ist aufgetreten: ungültiges Dateiformat: Fehler beim Lesen "
43"des <%s> Stücks.\n"
44
45#, c-format
46msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
47msgstr "%s: Audio Ausgabemöglichkeiten nicht verfügbar.\n"
38 48
39#, c-format 49#, c-format
40msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 50msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
41msgstr "%s: kann Datei nicht öffnen %s.\n" 51msgstr "%s: kann Datei nicht öffnen %s.\n"
42 52
43#, c-format 53#, c-format
54msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
55msgstr "%s: falsches Eingangsargument #%d: '%s' oder '%s' erwartet.\n"
56
57#, c-format
58msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
59msgstr "%s: falsche Anzahl von Eingangsargumenten: mindestens %d erwartet.\n"
60
61#, c-format
44msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 62msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
45msgstr "%s: Fehlerhafte Anzahl an Eingabeargumenten: Erwartete %d.\n" 63msgstr "%s: Fehlerhafte Anzahl an Eingabeargumenten: Erwartete %d.\n"
46 64
47#, c-format 65#, c-format
48msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 66msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
49msgstr "%s: Fehlerhafte Anzahl an Ausgabeargumenten.\n" 67msgstr "%s: Falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d zu %d erwartet.\n"
50 68
51#, c-format 69#, c-format
52msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 70msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
53msgstr "%s: Falscher Typ für Ausgangsargument.\n" 71msgstr "%s: Falscher Typ für Ausgangsargument.\n"
54 72
55#, c-format 73#, c-format
56msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 74msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
57msgstr "%s: Falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d zu %d erwartet.\n" 75msgstr "%s: Fehlerhafte Anzahl an Ausgabeargumenten.\n"
76
77#, c-format
78msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
79msgstr "%s:Falscher Typ für Eingangsargument #%d.\n"
80
81#, c-format
82msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
83msgstr ""
84"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: eine Zeichenkette erwartet.\n"
85
86#, c-format
87msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
88msgstr ""
89"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: eine Zeichenkette erwartet.\n"
58 90
59#, c-format 91#, c-format
60msgid "" 92msgid ""
@@ -66,6 +98,14 @@ msgstr ""
66 98
67#, c-format 99#, c-format
68msgid "" 100msgid ""
101"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
102"vector of %d integers.\n"
103msgstr ""
104"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: muß ein %s oder %s, ein Integer "
105"oder ein Vektor von %d Integern sein.\n"
106
107#, c-format
108msgid ""
69"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 109"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
70"scalar or %d-element vector.\n" 110"scalar or %d-element vector.\n"
71msgstr "" 111msgstr ""
@@ -73,12 +113,10 @@ msgstr ""
73"Element Vektor angegeben werden.\n" 113"Element Vektor angegeben werden.\n"
74 114
75#, c-format 115#, c-format
76msgid "" 116msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
77"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
78"vector of %d integers.\n"
79msgstr "" 117msgstr ""
80"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: muß ein %s oder %s, ein Integer " 118"%s: falscher Wert für Eingangsargument: Dateiname muß eine Zeichenkette "
81"oder ein Vektor von %d Integern sein.\n" 119"sein.\n"
82 120
83msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 121msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
84msgstr ".wav-Datei enthält keine RIFF Identifikation." 122msgstr ".wav-Datei enthält keine RIFF Identifikation."
@@ -86,65 +124,39 @@ msgstr ".wav-Datei enthält keine RIFF Identifikation."
86msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 124msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
87msgstr ".wav-Datei enthält keine Wave Identifikation." 125msgstr ".wav-Datei enthält keine Wave Identifikation."
88 126
127msgid "Cannot play file."
128msgstr "Kann Datei nicht wiedergeben."
129
130msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
131msgstr "Kann keine .wav Datei mit mehr als 16 pro Abtastwert lesen"
132
133msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
134msgstr "Datenmatrix darf nur 1- oder 2 Dimensionen haben."
135
89msgid "Error reading .wav file." 136msgid "Error reading .wav file."
90msgstr "Fehler beim Lesen der .wav-Datei." 137msgstr "Fehler beim Lesen der .wav-Datei."
91 138
92msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 139msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
93msgstr "Fehler beim Lesen des Blocks <fact-ck>" 140msgstr "Fehler beim Lesen des Blocks <fact-ck>"
94 141
95#, c-format 142msgid "Error reading wav file."
96msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 143msgstr "Fehler beim Lesen der Wavedatei"
97msgstr "%s: ein Fehler ist aufgetreten: %s wird nicht unterstützt.\n"
98
99#, c-format
100msgid ""
101"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
102msgstr ""
103"%s: ein Fehler ist aufgetreten: ungültiges Dateiformat: Fehler beim Lesen "
104"des <%s> Stücks.\n"
105 144
106msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 145msgid "Error while writing sound file."
107msgstr "" 146msgstr "Fehler beim Schreiben der Audiodatei."
108"Ungültige .wav-Datei gefunden: Daten beginnen vor Formatinformationen."
109 147
110msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 148msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
111msgstr "Inkorrekte Information der Blockgröße in RIFF Datei," 149msgstr "Inkorrekte Information der Blockgröße in RIFF Datei,"
112 150
113msgid "Invalid wav format." 151msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
114msgstr "Ungültiges wav-Format"
115
116msgid "Error reading wav file."
117msgstr "Fehler beim Lesen der Wavedatei"
118
119#, c-format
120msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
121msgstr "" 152msgstr ""
122"%s: ein Fehler ist aufgetreten: Daten-Kompression-Format %s wird nicht " 153"Ungültige .wav-Datei gefunden: Daten beginnen vor Formatinformationen."
123"unterstützt.\n"
124
125msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
126msgstr "Kann keine .wav Datei mit mehr als 16 pro Abtastwert lesen"
127
128msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
129msgstr "Abtast-Grenz-Vektor muß 2 Einträge haben."
130
131msgid "Sample limits out of range."
132msgstr "Abtast Grenzen außerhalb des Bereichs"
133 154
134msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 155msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
135msgstr "ungültige Abtastgrenzen (verwenden aufsteigende Folge)." 156msgstr "ungültige Abtastgrenzen (verwenden aufsteigende Folge)."
136 157
137#, c-format 158msgid "Invalid wav format."
138msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n" 159msgstr "Ungültiges wav-Format"
139msgstr ""
140"%s: falscher Wert für Eingangsargument: Dateiname muß eine Zeichenkette "
141"sein.\n"
142
143msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
144msgstr "Datenmatrix darf nur 1- oder 2 Dimensionen haben."
145
146msgid "Error while writing sound file."
147msgstr "Fehler beim Schreiben der Audiodatei."
148 160
149msgid "" 161msgid ""
150"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 162"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
@@ -152,35 +164,23 @@ msgstr ""
152"Mu-law kann nur mit 8 Bit Daten verwendet werden. Verwende Methode " 164"Mu-law kann nur mit 8 Bit Daten verwendet werden. Verwende Methode "
153"=\"linear\" anstattdessen." 165"=\"linear\" anstattdessen."
154 166
155msgid "Unrecognized data format."
156msgstr "Unbekanntes Datenformat."
157
158#, c-format
159msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
160msgstr ""
161"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: eine Zeichenkette erwartet.\n"
162
163#, c-format
164msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
165msgstr "%s: Audio Ausgabemöglichkeiten nicht verfügbar.\n"
166
167#, c-format
168msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
169msgstr "%s: falsche Anzahl von Eingangsargumenten: mindestens %d erwartet.\n"
170
171msgid "Requires 2-D values only." 167msgid "Requires 2-D values only."
172msgstr "Benötigt nur 2-D Werte." 168msgstr "Benötigt nur 2-D Werte."
173 169
174#, c-format 170msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
175msgid "%s : Memory allocation error.\n" 171msgstr "Abtast-Grenz-Vektor muß 2 Einträge haben."
176msgstr "%s: Fehler bei der Speicherbelegung.\n"
177
178#, c-format
179msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
180msgstr "%s: falsches Eingangsargument #%d: '%s' oder '%s' erwartet.\n"
181 172
182msgid "Cannot play file." 173msgid "Sample limits out of range."
183msgstr "Kann Datei nicht wiedergeben." 174msgstr "Abtast Grenzen aerhalb des Bereichs"
184 175
185msgid "Scilab sound module not installed.\n" 176msgid "Scilab sound module not installed.\n"
186msgstr "Scilab Audio Modul nicht installiert.\n" 177msgstr "Scilab Audio Modul nicht installiert.\n"
178
179msgid "Unknown data format."
180msgstr "Unbekanntes Datenformat."
181
182msgid "Unrecognized data format."
183msgstr "Unbekanntes Datenformat."
184
185msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
186msgstr "Nur 8/16/24/32 bits zum Encoding."
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/es_ES/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/es_ES/sound.po
index 8b23bd3..45fd83a 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/es_ES/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/es_ES/sound.po
@@ -14,48 +14,81 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d.\n" 22msgstr "%s : Error de asignación de memoria.\n"
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: Ha ocurrido un error: %s\n" 26msgstr "%s: Ha ocurrido un error: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "solo 8/16/24/32 bits para la codificacion." 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr "%s: Ha ocurrido un error: %s no está soportado.\n"
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "Formato de datos desconocido." 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr ""
35"%s: A ocurrido un error: El formato de compresión de datos %s no está "
36"soportado.\n"
33 37
34#, c-format 38#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 39msgid ""
40"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
36msgstr "" 41msgstr ""
37"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un string.\n" 42"%s: Ha ocurrido un error: formato de archivo inválido. Error leyendo la "
43"porción <%s>.\n"
44
45#, c-format
46msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
47msgstr "%s: Funciones de audio no disponibles.\n"
38 48
39#, c-format 49#, c-format
40msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 50msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
41msgstr "%s: No se puede abrir el archivo %s.\n" 51msgstr "%s: No se puede abrir el archivo %s.\n"
42 52
43#, c-format 53#, c-format
54msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
55msgstr "%s: Argumento de entrada #%d incorrecto: Se esperaba '%s' o '%s'.\n"
56
57#, c-format
58msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
59msgstr ""
60"%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada: Se esperaba al menos %d.\n"
61
62#, c-format
44msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 63msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
45msgstr "%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d.\n" 64msgstr "%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d.\n"
46 65
47#, c-format 66#, c-format
48msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 67msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
49msgstr "%s: Número incorrecto de argumentos de salida.\n" 68msgstr ""
69"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban de %d a %d.\n"
50 70
51#, c-format 71#, c-format
52msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 72msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
53msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de salida.\n" 73msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de salida.\n"
54 74
55#, c-format 75#, c-format
56msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 76msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
77msgstr "%s: Número incorrecto de argumentos de salida.\n"
78
79#, c-format
80msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
81msgstr "%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d.\n"
82
83#, c-format
84msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
57msgstr "" 85msgstr ""
58"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban de %d a %d.\n" 86"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un string.\n"
87
88#, c-format
89msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
90msgstr ""
91"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un string.\n"
59 92
60#, c-format 93#, c-format
61msgid "" 94msgid ""
@@ -67,6 +100,14 @@ msgstr ""
67 100
68#, c-format 101#, c-format
69msgid "" 102msgid ""
103"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
104"vector of %d integers.\n"
105msgstr ""
106"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Debe ser %s o %s, un "
107"entero o un vector de %d enteros.\n"
108
109#, c-format
110msgid ""
70"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 111"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
71"scalar or %d-element vector.\n" 112"scalar or %d-element vector.\n"
72msgstr "" 113msgstr ""
@@ -74,12 +115,10 @@ msgstr ""
74"especificado como escalar o un vector de %d-elementos.\n" 115"especificado como escalar o un vector de %d-elementos.\n"
75 116
76#, c-format 117#, c-format
77msgid "" 118msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
78"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
79"vector of %d integers.\n"
80msgstr "" 119msgstr ""
81"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Debe ser %s o %s, un " 120"%s: Valores incorrectos del argumento de entrada: El nombre de archivo debe "
82"entero o un vector de %d enteros.\n" 121"ser un string.\n"
83 122
84msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 123msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
85msgstr "el archivo .wav no contiene el identificador RIFF." 124msgstr "el archivo .wav no contiene el identificador RIFF."
@@ -87,45 +126,49 @@ msgstr "el archivo .wav no contiene el identificador RIFF."
87msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 126msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
88msgstr "El Archivo .wav no contiene el identificador de onda." 127msgstr "El Archivo .wav no contiene el identificador de onda."
89 128
129msgid "Cannot play file."
130msgstr "No se puede interpretar el archivo."
131
132msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
133msgstr "No se puede leer el archivo .wav con más de 16 bits por muestra"
134
135msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
136msgstr "El arreglo de datos debe tener solo 1- o 2- dimensiones."
137
90msgid "Error reading .wav file." 138msgid "Error reading .wav file."
91msgstr "Error leyendo el archivo .wav." 139msgstr "Error leyendo el archivo .wav."
92 140
93msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 141msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
94msgstr "Error leyendo la porción <fact-ck>." 142msgstr "Error leyendo la porción <fact-ck>."
95 143
96#, c-format 144msgid "Error reading wav file."
97msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 145msgstr "Error leyendo archivo wav."
98msgstr "%s: Ha ocurrido un error: %s no está soportado.\n"
99 146
100#, c-format 147msgid "Error while writing sound file."
101msgid "" 148msgstr "Error mientras se escribia el archivo de sonido."
102"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n" 149
103msgstr "" 150msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
104"%s: Ha ocurrido un error: formato de archivo inválido. Error leyendo la " 151msgstr "Información de tamaño de porción incorrecto en el archivo RIFF."
105"porción <%s>.\n"
106 152
107msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 153msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
108msgstr "" 154msgstr ""
109"Archivo .wav inválido: se encontraron datos antes de la información de " 155"Archivo .wav inválido: se encontraron datos antes de la información de "
110"formato." 156"formato."
111 157
112msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 158msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
113msgstr "Información de tamao de porción incorrecto en el archivo RIFF." 159msgstr "mites de muestra invlidos (usando orden ascendente)."
114 160
115msgid "Invalid wav format." 161msgid "Invalid wav format."
116msgstr "Formato wav inválido." 162msgstr "Formato wav inválido."
117 163
118msgid "Error reading wav file." 164msgid ""
119msgstr "Error leyendo archivo wav." 165"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
120
121#, c-format
122msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
123msgstr "" 166msgstr ""
124"%s: A ocurrido un error: El formato de compresión de datos %s no est " 167"La ley Mu puede ser utilizada solo con datos de 8 bit. Use el mtodo "
125"soportado.\n" 168"''lineal'' en su lugar."
126 169
127msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample." 170msgid "Requires 2-D values only."
128msgstr "No se puede leer el archivo .wav con más de 16 bits por muestra" 171msgstr "Requiere solo valores 2-D."
129 172
130msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 173msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
131msgstr "El vector límite de muestra debe tener 2 entradas" 174msgstr "El vector límite de muestra debe tener 2 entradas"
@@ -133,57 +176,14 @@ msgstr "El vector límite de muestra debe tener 2 entradas"
133msgid "Sample limits out of range." 176msgid "Sample limits out of range."
134msgstr "Límites de muestra fuera de rango." 177msgstr "Límites de muestra fuera de rango."
135 178
136msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 179msgid "Scilab sound module not installed.\n"
137msgstr "Límites de muestra inválidos (usando orden ascendente)." 180msgstr "Módulo de sonido de Scilab no instalado.\n"
138
139#, c-format
140msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
141msgstr ""
142"%s: Valores incorrectos del argumento de entrada: El nombre de archivo debe "
143"ser un string.\n"
144
145msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
146msgstr "El arreglo de datos debe tener solo 1- o 2- dimensiones."
147
148msgid "Error while writing sound file."
149msgstr "Error mientras se escribia el archivo de sonido."
150 181
151msgid "" 182msgid "Unknown data format."
152"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 183msgstr "Formato de datos desconocido."
153msgstr ""
154"La ley Mu puede ser utilizada solo con datos de 8 bit. Use el método "
155"''lineal'' en su lugar."
156 184
157msgid "Unrecognized data format." 185msgid "Unrecognized data format."
158msgstr "Formato de datos no reconocido." 186msgstr "Formato de datos no reconocido."
159 187
160#, c-format 188msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
161msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n" 189msgstr "solo 8/16/24/32 bits para la codificacion."
162msgstr ""
163"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un string.\n"
164
165#, c-format
166msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
167msgstr "%s: Funciones de audio no disponibles.\n"
168
169#, c-format
170msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
171msgstr ""
172"%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada: Se esperaba al menos %d.\n"
173
174msgid "Requires 2-D values only."
175msgstr "Requiere solo valores 2-D."
176
177#, c-format
178msgid "%s : Memory allocation error.\n"
179msgstr "%s : Error de asignación de memoria.\n"
180
181#, c-format
182msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
183msgstr "%s: Argumento de entrada #%d incorrecto: Se esperaba '%s' o '%s'.\n"
184
185msgid "Cannot play file."
186msgstr "No se puede interpretar el archivo."
187
188msgid "Scilab sound module not installed.\n"
189msgstr "Módulo de sonido de Scilab no instalado.\n"
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/fr_FR/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/fr_FR/sound.po
index 7312ced..4da1d35 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/fr_FR/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/fr_FR/sound.po
@@ -14,48 +14,82 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d.\n" 22msgstr "%s : Erreur d'allocation mémoire.\n"
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: Une erreur s'est produite: %s\n" 26msgstr "%s: Une erreur s'est produite: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "8/16/24/32 bits seulement pour l'encodage." 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr "%s: Une erreur est survenue: %s n'est pas supporté.\n"
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "Format de données inconnu." 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr ""
35"%s: Une erreur est survenue: Le format de compression de donnée %s n'est pas "
36"supporté.\n"
33 37
34#, c-format 38#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 39msgid ""
40"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
36msgstr "" 41msgstr ""
37"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée n° %d: Une chaîne de caractères " 42"%s: Une erreur est survenue: format de fichier invalide. Erreur pendant la "
38"est attendue.\n" 43"lecture du morceau <%s>.\n"
44
45#, c-format
46msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
47msgstr "%s: Les capacités audio ne sont pas disponibles.\n"
39 48
40#, c-format 49#, c-format
41msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 50msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
42msgstr "%s: Ne peut pas ouvrir le fichier %s.\n" 51msgstr "%s: Ne peut pas ouvrir le fichier %s.\n"
43 52
44#, c-format 53#, c-format
54msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
55msgstr "%s: Mauvais argument d'entrée n° %d: '%s' ou '%s' attendu.\n"
56
57#, c-format
58msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
59msgstr ""
60"%s : Mauvais nombre d'argument(s) en entrée : Au moins %d attendus.\n"
61
62#, c-format
45msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 63msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
46msgstr "%s: Mauvais nombre d'arguments en entrée: %d attendu.\n" 64msgstr "%s: Mauvais nombre d'arguments en entrée: %d attendu.\n"
47 65
48#, c-format 66#, c-format
49msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 67msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
50msgstr "%s: Mauvais nombre d'arguments de sortie.\n" 68msgstr "%s: Mauvais nombre d'arguments d'entrée: %d à %d attendus.\n"
51 69
52#, c-format 70#, c-format
53msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 71msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
54msgstr "%s: Mauvais nombre d'argument(s) de sortie.\n" 72msgstr "%s: Mauvais nombre d'argument(s) de sortie.\n"
55 73
56#, c-format 74#, c-format
57msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 75msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
58msgstr "%s: Mauvais nombre d'arguments d'entrée: %d à %d attendus.\n" 76msgstr "%s: Mauvais nombre d'arguments de sortie.\n"
77
78#, c-format
79msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
80msgstr "%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d.\n"
81
82#, c-format
83msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
84msgstr ""
85"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Une chaîne de "
86"caractères attendue.\n"
87
88#, c-format
89msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
90msgstr ""
91"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée n° %d: Une chaîne de caractères "
92"est attendue.\n"
59 93
60#, c-format 94#, c-format
61msgid "" 95msgid ""
@@ -67,6 +101,14 @@ msgstr ""
67 101
68#, c-format 102#, c-format
69msgid "" 103msgid ""
104"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
105"vector of %d integers.\n"
106msgstr ""
107"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Doit être %s ou %s, un "
108"entier ou un vecteur de %d entiers.\n"
109
110#, c-format
111msgid ""
70"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 112"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
71"scalar or %d-element vector.\n" 113"scalar or %d-element vector.\n"
72msgstr "" 114msgstr ""
@@ -74,12 +116,10 @@ msgstr ""
74"spécifiées sous la forme d'un scalaire ou d'un vecteur à %d éléments.\n" 116"spécifiées sous la forme d'un scalaire ou d'un vecteur à %d éléments.\n"
75 117
76#, c-format 118#, c-format
77msgid "" 119msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
78"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
79"vector of %d integers.\n"
80msgstr "" 120msgstr ""
81"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n° %d: Doit être %s ou %s, un " 121"%s: Mauvaise valeurs pour l'argument d'entréet: Filename doit être une "
82"entier ou un vecteur de %d entiers.\n" 122"chaîne de caractères.\n"
83 123
84msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 124msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
85msgstr "Le ficher .wav ne contient pas l'identifieur RIFF." 125msgstr "Le ficher .wav ne contient pas l'identifieur RIFF."
@@ -87,69 +127,43 @@ msgstr "Le ficher .wav ne contient pas l'identifieur RIFF."
87msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 127msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
88msgstr "Le fichier .wav ne contient pas l'identifieur wave." 128msgstr "Le fichier .wav ne contient pas l'identifieur wave."
89 129
130msgid "Cannot play file."
131msgstr "Ne peux pas jouer le fichier."
132
133msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
134msgstr ""
135"Ne peux pas lire le fichier .wav avec plus de 16 bits par échantillon."
136
137msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
138msgstr "Le tableau de données doit avoir 1 ou 2 dimensions seulement."
139
90msgid "Error reading .wav file." 140msgid "Error reading .wav file."
91msgstr "Erreur pendant la lecture du fichier .wav." 141msgstr "Erreur pendant la lecture du fichier .wav."
92 142
93msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 143msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
94msgstr "Erreur pendant la lecture du fragment <fact-ck>." 144msgstr "Erreur pendant la lecture du fragment <fact-ck>."
95 145
96#, c-format 146msgid "Error reading wav file."
97msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 147msgstr "Erreur pendant la lecture du fichier .wav."
98msgstr "%s: Une erreur est survenue: %s n'est pas supporté.\n"
99
100#, c-format
101msgid ""
102"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
103msgstr ""
104"%s: Une erreur est survenue: format de fichier invalide. Erreur pendant la "
105"lecture du morceau <%s>.\n"
106 148
107msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 149msgid "Error while writing sound file."
108msgstr "" 150msgstr "Erreur pendant l'écriture du fichier son."
109"Fichier .wav invalide: des données ont été trouvées avant l'information sur "
110"le format."
111 151
112msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 152msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
113msgstr "" 153msgstr ""
114"Information incorrecte concernant la taille des fragments dans le fichier " 154"Information incorrecte concernant la taille des fragments dans le fichier "
115"RIFF." 155"RIFF."
116 156
117msgid "Invalid wav format." 157msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
118msgstr "Format wav invalide."
119
120msgid "Error reading wav file."
121msgstr "Erreur pendant la lecture du fichier .wav."
122
123#, c-format
124msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
125msgstr ""
126"%s: Une erreur est survenue: Le format de compression de donnée %s n'est pas "
127"supporté.\n"
128
129msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
130msgstr "" 158msgstr ""
131"Ne peux pas lire le fichier .wav avec plus de 16 bits par échantillon." 159"Fichier .wav invalide: des données ont été trouvées avant l'information sur "
132 160"le format."
133msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
134msgstr "Le vecteur des limites d'échantillonnages doit avoir 2 entrés."
135
136msgid "Sample limits out of range."
137msgstr "Limites d'échantillonnage en dehors de l'intervalle."
138 161
139msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 162msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
140msgstr "Limites d'échantillonnage invalide (utilisez l'ordre croissant)." 163msgstr "Limites d'échantillonnage invalide (utilisez l'ordre croissant)."
141 164
142#, c-format 165msgid "Invalid wav format."
143msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n" 166msgstr "Format wav invalide."
144msgstr ""
145"%s: Mauvaise valeurs pour l'argument d'entréet: Filename doit être une "
146"chaîne de caractères.\n"
147
148msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
149msgstr "Le tableau de données doit avoir 1 ou 2 dimensions seulement."
150
151msgid "Error while writing sound file."
152msgstr "Erreur pendant l'écriture du fichier son."
153 167
154msgid "" 168msgid ""
155"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 169"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
@@ -157,37 +171,23 @@ msgstr ""
157"Mu-law ne peut être utilisé qu'avec des données 8 bits. Utilisez " 171"Mu-law ne peut être utilisé qu'avec des données 8 bits. Utilisez "
158"method=''linear'' à la place." 172"method=''linear'' à la place."
159 173
160msgid "Unrecognized data format."
161msgstr "Format de données non reconnu."
162
163#, c-format
164msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
165msgstr ""
166"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n° %d: Une chaîne de "
167"caractères attendue.\n"
168
169#, c-format
170msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
171msgstr "%s: Les capacités audio ne sont pas disponibles.\n"
172
173#, c-format
174msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
175msgstr ""
176"%s : Mauvais nombre d'argument(s) en entrée : Au moins %d attendus.\n"
177
178msgid "Requires 2-D values only." 174msgid "Requires 2-D values only."
179msgstr "Requiert des valeurs 2-D seulement." 175msgstr "Requiert des valeurs 2-D seulement."
180 176
181#, c-format 177msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
182msgid "%s : Memory allocation error.\n" 178msgstr "Le vecteur des limites d'échantillonnages doit avoir 2 entrés."
183msgstr "%s : Erreur d'allocation mémoire.\n"
184
185#, c-format
186msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
187msgstr "%s: Mauvais argument d'entrée n° %d: '%s' ou '%s' attendu.\n"
188 179
189msgid "Cannot play file." 180msgid "Sample limits out of range."
190msgstr "Ne peux pas jouer le fichier." 181msgstr "Limites d'échantillonnage en dehors de l'intervalle."
191 182
192msgid "Scilab sound module not installed.\n" 183msgid "Scilab sound module not installed.\n"
193msgstr "Le module Scilab sound n'est pas installé.\n" 184msgstr "Le module Scilab sound n'est pas installé.\n"
185
186msgid "Unknown data format."
187msgstr "Format de données inconnu."
188
189msgid "Unrecognized data format."
190msgstr "Format de données non reconnu."
191
192msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
193msgstr "8/16/24/32 bits seulement pour l'encodage."
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/it_IT/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/it_IT/sound.po
index 232741d..d57e059 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/it_IT/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/it_IT/sound.po
@@ -14,51 +14,87 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata.\n" 22msgstr "%s : Errore di allocazione della memoria\n"
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: Si è verificato il seg. errore: %s\n" 26msgstr "%s: Si è verificato il seg. errore: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "solo 8/16/24/32 bit per la codifica" 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr "%s: Si è verificato un errore: %s non è supportato.\n"
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "Formato di dati sconosciuto" 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr ""
35"%s: Si è verificato un errore: Il formato %s per la compressione dei dati "
36"non è supportato.\n"
33 37
34#, c-format 38#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 39msgid ""
40"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
36msgstr "" 41msgstr ""
37"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era attesa una " 42"%s: Si è verificato un errore: il formato di file non è valido. Errore nel "
38"stringa.\n" 43"leggere la porzione <%s>.\n"
44
45#, c-format
46msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
47msgstr "%s: Le capacità audio non sono disponibili.\n"
39 48
40#, c-format 49#, c-format
41msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 50msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
42msgstr "%s: Non è possibile aprire il file %s\n" 51msgstr "%s: Non è possibile aprire il file %s\n"
43 52
44#, c-format 53#, c-format
54msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
55msgstr ""
56"%s: L'argomento in ingresso #%d è sbagliato: era atteso \"%s\" o \"%s\".\n"
57
58#, c-format
59msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
60msgstr ""
61"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi "
62"almeno %d.\n"
63
64#, c-format
45msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 65msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
46msgstr "" 66msgstr ""
47"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso %d.\n" 67"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso %d.\n"
48 68
49#, c-format 69#, c-format
50msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 70msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
51msgstr "%s: Il numero degli argomenti in uscita è sbagliato.\n" 71msgstr ""
72"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso da %d a "
73"%d.\n"
52 74
53#, c-format 75#, c-format
54msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 76msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
55msgstr "%s: Il numero degli argomenti in uscita è sbagliato.\n" 77msgstr "%s: Il numero degli argomenti in uscita è sbagliato.\n"
56 78
57#, c-format 79#, c-format
58msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 80msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
81msgstr "%s: Il numero degli argomenti in uscita è sbagliato.\n"
82
83#, c-format
84msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
85msgstr "%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata.\n"
86
87#, c-format
88msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
59msgstr "" 89msgstr ""
60"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso da %d a " 90"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata: era attesa una "
61"%d.\n" 91"stringa.\n"
92
93#, c-format
94msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
95msgstr ""
96"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era attesa una "
97"stringa.\n"
62 98
63#, c-format 99#, c-format
64msgid "" 100msgid ""
@@ -70,6 +106,14 @@ msgstr ""
70 106
71#, c-format 107#, c-format
72msgid "" 108msgid ""
109"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
110"vector of %d integers.\n"
111msgstr ""
112"%s: L?argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: deve essere %s o %s, un "
113"intero i un vettore di %d interi.\n"
114
115#, c-format
116msgid ""
73"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 117"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
74"scalar or %d-element vector.\n" 118"scalar or %d-element vector.\n"
75msgstr "" 119msgstr ""
@@ -77,12 +121,10 @@ msgstr ""
77"deve essere specificata come uno scalare o un vettore a %d elementi.\n" 121"deve essere specificata come uno scalare o un vettore a %d elementi.\n"
78 122
79#, c-format 123#, c-format
80msgid "" 124msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
81"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
82"vector of %d integers.\n"
83msgstr "" 125msgstr ""
84"%s: L?argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: deve essere %s o %s, un " 126"%s: L'argomento in ingresso ha dei valori sbagliati: nomefile deve essere "
85"intero i un vettore di %d interi.\n" 127"una stringa.\n"
86 128
87msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 129msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
88msgstr "il file .wav non contiene l'identificatore RIFF." 130msgstr "il file .wav non contiene l'identificatore RIFF."
@@ -90,47 +132,52 @@ msgstr "il file .wav non contiene l'identificatore RIFF."
90msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 132msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
91msgstr "il file .wav non contiene l'identificatore dell'onda." 133msgstr "il file .wav non contiene l'identificatore dell'onda."
92 134
135msgid "Cannot play file."
136msgstr "Non è possibile eseguire il file."
137
138msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
139msgstr ""
140"Non è possibile leggere file .wav con più di 16 bit per campione audio."
141
142msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
143msgstr "Gli array di dati devono avere 1- o 2- dimensioni soltanto."
144
93msgid "Error reading .wav file." 145msgid "Error reading .wav file."
94msgstr "Errore durante la lettura del file .wav" 146msgstr "Errore durante la lettura del file .wav"
95 147
96msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 148msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
97msgstr "Errore durante la lettura della porzione <fact-ck>" 149msgstr "Errore durante la lettura della porzione <fact-ck>"
98 150
99#, c-format 151msgid "Error reading wav file."
100msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 152msgstr "Errore durante la lettura del file wav."
101msgstr "%s: Si è verificato un errore: %s non è supportato.\n"
102 153
103#, c-format 154msgid "Error while writing sound file."
104msgid "" 155msgstr "Errore durante la scrittura del file di suono."
105"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n" 156
157msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
106msgstr "" 158msgstr ""
107"%s: Si è verificato un errore: il formato di file non è valido. Errore nel " 159"C'è una informazione sulla grandezza del blocco inesatto nel file RIFF"
108"leggere la porzione <%s>.\n"
109 160
110msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 161msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
111msgstr "" 162msgstr ""
112"File .wav non valido: sono stati trovati dei dati prima dell'informatione " 163"File .wav non valido: sono stati trovati dei dati prima dell'informatione "
113"sul formato" 164"sul formato"
114 165
115msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 166msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
116msgstr "" 167msgstr ""
117"C'è una informazione sulla grandezza del blocco inesatto nel file RIFF" 168"Estremi del campione audio non valido (usare l'ordinamento ascendente)."
118 169
119msgid "Invalid wav format." 170msgid "Invalid wav format."
120msgstr "Formato wav non valido" 171msgstr "Formato wav non valido"
121 172
122msgid "Error reading wav file." 173msgid ""
123msgstr "Errore durante la lettura del file wav." 174"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
124
125#, c-format
126msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
127msgstr "" 175msgstr ""
128"%s: Si è verificato un errore: Il formato %s per la compressione dei dati " 176"La Mu-law può essere usata solo con dati a 8 bit.Usare invece "
129"non è supportato.\n" 177"metodo=\"lineare\""
130 178
131msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample." 179msgid "Requires 2-D values only."
132msgstr "" 180msgstr "Richiede solo valori 2-D"
133"Non è possibile leggere file .wav con più di 16 bit per campione audio."
134 181
135msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 182msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
136msgstr "Il vettore del limite del campione audio deve avere 2 voci." 183msgstr "Il vettore del limite del campione audio deve avere 2 voci."
@@ -138,61 +185,14 @@ msgstr "Il vettore del limite del campione audio deve avere 2 voci."
138msgid "Sample limits out of range." 185msgid "Sample limits out of range."
139msgstr "Gli estremi del campione audio sono oltre il limite massimo." 186msgstr "Gli estremi del campione audio sono oltre il limite massimo."
140 187
141msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 188msgid "Scilab sound module not installed.\n"
142msgstr "" 189msgstr "Il modulo di Scilab per il suono non è installato.\n"
143"Estremi del campione audio non valido (usare l'ordinamento ascendente)."
144
145#, c-format
146msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
147msgstr ""
148"%s: L'argomento in ingresso ha dei valori sbagliati: nomefile deve essere "
149"una stringa.\n"
150
151msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
152msgstr "Gli array di dati devono avere 1- o 2- dimensioni soltanto."
153
154msgid "Error while writing sound file."
155msgstr "Errore durante la scrittura del file di suono."
156 190
157msgid "" 191msgid "Unknown data format."
158"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 192msgstr "Formato di dati sconosciuto"
159msgstr ""
160"La Mu-law può essere usata solo con dati a 8 bit.Usare invece "
161"metodo=\"lineare\""
162 193
163msgid "Unrecognized data format." 194msgid "Unrecognized data format."
164msgstr "Formato di dati non riconosciuto." 195msgstr "Formato di dati non riconosciuto."
165 196
166#, c-format 197msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
167msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n" 198msgstr "solo 8/16/24/32 bit per la codifica"
168msgstr ""
169"%s: L'argomento in ingresso #%d ha una dimensione sbagliata: era attesa una "
170"stringa.\n"
171
172#, c-format
173msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
174msgstr "%s: Le capacità audio non sono disponibili.\n"
175
176#, c-format
177msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
178msgstr ""
179"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi "
180"almeno %d.\n"
181
182msgid "Requires 2-D values only."
183msgstr "Richiede solo valori 2-D"
184
185#, c-format
186msgid "%s : Memory allocation error.\n"
187msgstr "%s : Errore di allocazione della memoria\n"
188
189#, c-format
190msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
191msgstr ""
192"%s: L'argomento in ingresso #%d è sbagliato: era atteso \"%s\" o \"%s\".\n"
193
194msgid "Cannot play file."
195msgstr "Non è possibile eseguire il file."
196
197msgid "Scilab sound module not installed.\n"
198msgstr "Il modulo di Scilab per il suono non è installato.\n"
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/ja_JP/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/ja_JP/sound.po
index 0f7ed8e..d6e8ccc 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/ja_JP/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/ja_JP/sound.po
@@ -14,16 +14,14 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19"X-Poedit-Country: Japan\n" 19"X-Poedit-Country: Japan\n"
20"X-Poedit-Language: Japanese\n" 20"X-Poedit-Language: Japanese\n"
21 21
22#
23# File: macros/savewave.sci, line: 98
24#, c-format 22#, c-format
25msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 23msgid "%s : Memory allocation error.\n"
26msgstr "%s: 数 #%d 不正。\n" 24msgstr "%s: メモリの\n"
27 25
28# 26#
29# File: macros/auread.sci, line: 65 27# File: macros/auread.sci, line: 65
@@ -63,21 +61,29 @@ msgid "%s: An error occurred: %s\n"
63msgstr "%s: エラーが起こりました: %s\n" 61msgstr "%s: エラーが起こりました: %s\n"
64 62
65# 63#
66# File: macros/savewave.sci, line: 146 64# File: macros/wavread.sci, line: 236
67msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 65#, c-format
68msgstr "符号化のためには 8/16/24/32 ビット だけです。" 66msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
67msgstr "%s: エラーが起きました: %s はサポートされません。\n"
69 68
70# 69#
71# File: macros/savewave.sci, line: 185 70# File: macros/wavread.sci, line: 236
72msgid "Unknown data format." 71#, c-format
73msgstr "未知のデータ・フォーマットです。" 72msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
73msgstr "%s: エラーが起きました: データ圧縮フォーマット %s サポートされません。\n"
74 74
75# 75#
76# File: macros/loadwave.sci, line: 27 76# File: macros/wavread.sci, line: 236
77# File: macros/savewave.sci, line: 228
78#, c-format 77#, c-format
79msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 78msgid ""
80msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 文字列を想定します。\n" 79"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
80msgstr "%s: エラーが起きました: ファイルフォーマットが不正です、 <%s> チャンク読み取りエラー。\n"
81
82#
83# File: macros/playsnd.sci, line: 32
84#, c-format
85msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
86msgstr "%s: オーディオの能力は利用できません。\n"
81 87
82# 88#
83# File: macros/auread.sci, line: 43 89# File: macros/auread.sci, line: 43
@@ -90,22 +96,22 @@ msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
90msgstr "%s: ファイル %s がオープンできません。\n" 96msgstr "%s: ファイル %s がオープンできません。\n"
91 97
92# 98#
93# File: macros/loadwave.sci, line: 17 99# File: sci_gateway/c/sci_beep.c, line: 52
94#, c-format 100#, c-format
95msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 101msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
96msgstr "%s: 入力引数不正数: %d を想定します。\n" 102msgstr "%s: 入力引数 #%d 不正: '%s' たは '%s' を想定します。\n"
97 103
98# 104#
99# File: macros/loadwave.sci, line: 22 105# File: macros/sound.sci, line: 27
100#, c-format 106#, c-format
101msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 107msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
102msgstr "%s: 力引数で不正な数す。\n" 108msgstr "%s: 力引数(s)で不正な数: 最小 %d 想定。\n"
103 109
104# 110#
105# File: macros/loadwave.sci, line: 43 111# File: macros/loadwave.sci, line: 17
106#, c-format 112#, c-format
107msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 113msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
108msgstr "%s: 力引数(s)で不正な数す。\n" 114msgstr "%s: 力引数で不正な数: %d 想定。\n"
109 115
110# File: macros/auread.sci, line: 34 116# File: macros/auread.sci, line: 34
111# File: macros/auwrite.sci, line: 42 117# File: macros/auwrite.sci, line: 42
@@ -116,6 +122,38 @@ msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
116msgstr "%1$s: 入力引数で不正な数: %3$d への %2$d を想定します。\n" 122msgstr "%1$s: 入力引数で不正な数: %3$d への %2$d を想定します。\n"
117 123
118# 124#
125# File: macros/loadwave.sci, line: 43
126#, c-format
127msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
128msgstr "%s: 出力引数(s)で不正な数です。\n"
129
130#
131# File: macros/loadwave.sci, line: 22
132#, c-format
133msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
134msgstr "%s: 出力引数で不正な数です。\n"
135
136#
137# File: macros/savewave.sci, line: 98
138#, c-format
139msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
140msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズです。\n"
141
142#
143# File: macros/loadwave.sci, line: 27
144# File: macros/savewave.sci, line: 228
145#, c-format
146msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
147msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 文字列を想定します。\n"
148
149#
150# File: macros/loadwave.sci, line: 27
151# File: macros/savewave.sci, line: 228
152#, c-format
153msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
154msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 文字列を想定します。\n"
155
156#
119# File: macros/wavread.sci, line: 60 157# File: macros/wavread.sci, line: 60
120#, c-format 158#, c-format
121msgid "" 159msgid ""
@@ -124,6 +162,14 @@ msgid ""
124msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s または %s でなければなりません、整数 または、 %d 整数のベクトル\n" 162msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s または %s でなければなりません、整数 または、 %d 整数のベクトル\n"
125 163
126# 164#
165# File: macros/wavread.sci, line: 75
166#, c-format
167msgid ""
168"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
169"vector of %d integers.\n"
170msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s または %s でなければなりません、整数、または %d 整数のベクトル\n"
171
172#
127# File: macros/wavread.sci, line: 65 173# File: macros/wavread.sci, line: 65
128#, c-format 174#, c-format
129msgid "" 175msgid ""
@@ -132,12 +178,10 @@ msgid ""
132msgstr "%s: 入力引数で不正な値: インデックス範囲は、スカラーとして明確に述べられなくてはいけません、あるいは、%d-要素ベクトル\n" 178msgstr "%s: 入力引数で不正な値: インデックス範囲は、スカラーとして明確に述べられなくてはいけません、あるいは、%d-要素ベクトル\n"
133 179
134# 180#
135# File: macros/wavread.sci, line: 75 181# File: macros/auwrite.sci, line: 60
136#, c-format 182#, c-format
137msgid "" 183msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
138"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a " 184msgstr "%s: 入力引数で不正な数: ファイル名は文字列でなければなりません。\n"
139"vector of %d integers.\n"
140msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s または %s でなければなりません、整数、または %d 整数のベクトル\n"
141 185
142# 186#
143# File: macros/wavread.sci, line: 82 187# File: macros/wavread.sci, line: 82
@@ -150,6 +194,21 @@ msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
150msgstr ".wavファイルは、wave識別を含んでいません。" 194msgstr ".wavファイルは、wave識別を含んでいません。"
151 195
152# 196#
197# File: sci_gateway/c/sci_PlaySound.c, line: 62
198msgid "Cannot play file."
199msgstr "ファイルをプレイできません。"
200
201#
202# File: macros/wavread.sci, line: 255
203msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
204msgstr "1サンプル当たり16ビット以上で.wavファイルを読むことができません。"
205
206#
207# File: macros/auwrite.sci, line: 72
208msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
209msgstr "データ配列は、単に 1- または 2-次元 を持っていなくてはいけません。"
210
211#
153# File: macros/wavread.sci, line: 102 212# File: macros/wavread.sci, line: 102
154# File: macros/wavread.sci, line: 159 213# File: macros/wavread.sci, line: 159
155# File: macros/wavread.sci, line: 178 214# File: macros/wavread.sci, line: 178
@@ -162,17 +221,20 @@ msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
162msgstr "読み込み中エラー <fact-ck> チャンク" 221msgstr "読み込み中エラー <fact-ck> チャンク"
163 222
164# 223#
165# File: macros/wavread.sci, line: 236 224# File: macros/wavread.sci, line: 189
166#, c-format 225# File: macros/wavread.sci, line: 200
167msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 226msgid "Error reading wav file."
168msgstr "%s: : %s は\n" 227msgstr "wav。"
169 228
170# 229#
171# File: macros/wavread.sci, line: 236 230# File: macros/auwrite.sci, line: 88
172#, c-format 231msgid "Error while writing sound file."
173msgid "" 232msgstr "サウンド・ファイルの書き込み中にエラー。"
174"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n" 233
175msgstr "%s: エラーが起きました: ファイルフォーマットが不正です、 <%s> チャンク読み取りエラー。\n" 234#
235# File: macros/wavread.sci, line: 137
236msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
237msgstr "RIFF・ファイルの不正確なチャンクサイズ情報。"
176 238
177# 239#
178# File: macros/wavread.sci, line: 119 240# File: macros/wavread.sci, line: 119
@@ -180,9 +242,9 @@ msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
180msgstr "無効な.wavファイル:見つけたデータは前に情報をフォーマットします。" 242msgstr "無効な.wavファイル:見つけたデータは前に情報をフォーマットします。"
181 243
182# 244#
183# File: macros/wavread.sci, line: 137 245# File: macros/wavread.sci, line: 278
184msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 246msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
185msgstr "RIFF・ファイルの不正イズ" 247msgstr "限界(昇使用)"
186 248
187# 249#
188# File: macros/wavread.sci, line: 170 250# File: macros/wavread.sci, line: 170
@@ -190,21 +252,15 @@ msgid "Invalid wav format."
190msgstr "wavフォーマットが間違いです。" 252msgstr "wavフォーマットが間違いです。"
191 253
192# 254#
193# File: macros/wavread.sci, line: 189 255# File: macros/auwrite.sci, line: 125
194# File: macros/wavread.sci, line: 200 256msgid ""
195msgid "Error reading wav file." 257"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
196msgstr "wavファイルの読み込みエラーです。" 258msgstr "Mu-law は、単に8ビット・データで使うことができます。方法=''linear''を代わりに使ってください。"
197
198#
199# File: macros/wavread.sci, line: 236
200#, c-format
201msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
202msgstr "%s: エラーが起きました: データ圧縮フォーマット %s サポートされません。\n"
203 259
204# 260#
205# File: macros/wavread.sci, line: 255 261# File: macros/sound.sci, line: 41
206msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample." 262msgid "Requires 2-D values only."
207msgstr "サンプル当たり16ビット以上で.wavファイル" 263msgstr "2-D。"
208 264
209# 265#
210# File: macros/wavread.sci, line: 271 266# File: macros/wavread.sci, line: 271
@@ -217,31 +273,14 @@ msgid "Sample limits out of range."
217msgstr "サンプル限界を超えました。" 273msgstr "サンプル限界を超えました。"
218 274
219# 275#
220# File: macros/wavread.sci, line: 278 276# File: src/nosound/nosound.c, line: 19
221msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 277msgid "Scilab sound module not installed.\n"
222msgstr "無効なサンプル限界(昇順使用)" 278msgstr "Scilabサウンド・モジュールは装備されていません。\n"
223
224#
225# File: macros/auwrite.sci, line: 60
226#, c-format
227msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
228msgstr "%s: 入力引数で不正な数: ファイル名は文字列でなければなりません。\n"
229
230#
231# File: macros/auwrite.sci, line: 72
232msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
233msgstr "データ配列は、単に 1- または 2-次元 を持っていなくてはいけません。"
234
235#
236# File: macros/auwrite.sci, line: 88
237msgid "Error while writing sound file."
238msgstr "サウンド・ファイルの書き込み中にエラー。"
239 279
240# 280#
241# File: macros/auwrite.sci, line: 125 281# File: macros/savewave.sci, line: 185
242msgid "" 282msgid "Unknown data format."
243"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 283msgstr "未知のデータ・フォーマットです。"
244msgstr "Mu-law は、単に8ビット・データで使うことができます。方法=''linear''を代わりに使ってください。"
245 284
246# 285#
247# File: macros/auwrite.sci, line: 143 286# File: macros/auwrite.sci, line: 143
@@ -250,45 +289,6 @@ msgid "Unrecognized data format."
250msgstr "承認されていないデータ・フォーマット。" 289msgstr "承認されていないデータ・フォーマット。"
251 290
252# 291#
253# File: macros/loadwave.sci, line: 27 292# File: macros/savewave.sci, line: 146
254# File: macros/savewave.sci, line: 228 293msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
255#, c-format 294msgstr "符号化のためには 8/16/24/32 ビット だけです。"
256msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
257msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 文字列を想定します。\n"
258
259#
260# File: macros/playsnd.sci, line: 32
261#, c-format
262msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
263msgstr "%s: オーディオの能力は利用できません。\n"
264
265#
266# File: macros/sound.sci, line: 27
267#, c-format
268msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
269msgstr "%s: 入力引数(s)で不正な数: 最小の %d を想定します。\n"
270
271#
272# File: macros/sound.sci, line: 41
273msgid "Requires 2-D values only."
274msgstr "2-D値のみが必要です。"
275
276#, c-format
277msgid "%s : Memory allocation error.\n"
278msgstr "%s: メモリの割り当てに失敗しました。\n"
279
280#
281# File: sci_gateway/c/sci_beep.c, line: 52
282#, c-format
283msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
284msgstr "%s: 入力引数 #%d が不正: '%s' または '%s' を想定します。\n"
285
286#
287# File: sci_gateway/c/sci_PlaySound.c, line: 62
288msgid "Cannot play file."
289msgstr "ファイルをプレイできません。"
290
291#
292# File: src/nosound/nosound.c, line: 19
293msgid "Scilab sound module not installed.\n"
294msgstr "Scilabサウンド・モジュールは装備されていません。\n"
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/pt_BR/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/pt_BR/sound.po
index 8b54651..76b5ddd 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/pt_BR/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/pt_BR/sound.po
@@ -14,48 +14,79 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d.\n" 22msgstr ""
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: Um erro ocorreu: %s\n" 26msgstr "%s: Um erro ocorreu: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "Apenas 8/16/24/32 bits para codificação." 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr ""
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "Formato de dados desconhecido." 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr ""
35"%s: Ocorreu um erro: Não há suporte ao formato de compressão de dados %s.\n"
33 36
34#, c-format 37#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 38msgid ""
39"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
40msgstr ""
41
42#, c-format
43msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
36msgstr "" 44msgstr ""
37"%s: Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se um string.\n"
38 45
39#, c-format 46#, c-format
40msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 47msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
41msgstr "%s: Não foi possível abrir o arquivo %s.\n" 48msgstr "%s: Não foi possível abrir o arquivo %s.\n"
42 49
43#, c-format 50#, c-format
51msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
52msgstr ""
53"%s: Erro no argumento de entrada #%d: Esperava-se \"%s\" ou \"%s\".\n"
54
55#, c-format
56msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
57msgstr ""
58"%s: Quantidade errada de argumento(s) de entrada: Esperava-se pelo menos "
59"%d.\n"
60
61#, c-format
44msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 62msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
45msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de entrada. Esperava-se %d.\n" 63msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de entrada. Esperava-se %d.\n"
46 64
47#, c-format 65#, c-format
48msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 66msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
49msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de saída.\n" 67msgstr ""
68"%s: Quantidade errada de argumentos de entrada: Esperava-se de %d a %d.\n"
50 69
51#, c-format 70#, c-format
52msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 71msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
53msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de saída.\n" 72msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de saída.\n"
54 73
55#, c-format 74#, c-format
56msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 75msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
76msgstr "%s: Quantidade errada de argumentos de saída.\n"
77
78#, c-format
79msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
80msgstr "%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d.\n"
81
82#, c-format
83msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
57msgstr "" 84msgstr ""
58"%s: Quantidade errada de argumentos de entrada: Esperava-se de %d a %d.\n" 85
86#, c-format
87msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
88msgstr ""
89"%s: Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se um string.\n"
59 90
60#, c-format 91#, c-format
61msgid "" 92msgid ""
@@ -67,6 +98,14 @@ msgstr ""
67 98
68#, c-format 99#, c-format
69msgid "" 100msgid ""
101"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
102"vector of %d integers.\n"
103msgstr ""
104"%s: Valor errado para o argumento de entrada #%d: Deve ser %s ou %s, um "
105"inteiro, ou um vetor de %d inteiros.\n"
106
107#, c-format
108msgid ""
70"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 109"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
71"scalar or %d-element vector.\n" 110"scalar or %d-element vector.\n"
72msgstr "" 111msgstr ""
@@ -74,12 +113,10 @@ msgstr ""
74"especificado como um escalar ou um vetor de %d-elementos.\n" 113"especificado como um escalar ou um vetor de %d-elementos.\n"
75 114
76#, c-format 115#, c-format
77msgid "" 116msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
78"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
79"vector of %d integers.\n"
80msgstr "" 117msgstr ""
81"%s: Valor errado para o argumento de entrada #%d: Deve ser %s ou %s, um " 118"%s: Valor errado para o argumento de entrada: Nome de arquivo tem que ser um "
82"inteiro, ou um vetor de %d inteiros.\n" 119"texto.\n"
83 120
84msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 121msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
85msgstr "arquivo .wav não contém o identificador RIFF." 122msgstr "arquivo .wav não contém o identificador RIFF."
@@ -87,61 +124,38 @@ msgstr "arquivo .wav não contém o identificador RIFF."
87msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 124msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
88msgstr "arquivo .wav não contém o identificador wave." 125msgstr "arquivo .wav não contém o identificador wave."
89 126
127msgid "Cannot play file."
128msgstr "Não foi possível reproduzir o arquivo."
129
130msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
131msgstr "Não se consegue ler o arquivo .wav com mais de 16 bits por amostra."
132
133msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
134msgstr "O array de dados só pode ser unidimensional ou bidimensional."
135
90msgid "Error reading .wav file." 136msgid "Error reading .wav file."
91msgstr "Erro ao ler o arquivo .wav." 137msgstr "Erro ao ler o arquivo .wav."
92 138
93msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 139msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
94msgstr "Erro ao ler o chunk <fact-ck>." 140msgstr "Erro ao ler o chunk <fact-ck>."
95 141
96#, c-format
97msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
98msgstr ""
99
100#, c-format
101msgid ""
102"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
103msgstr ""
104
105msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
106msgstr "Arquivo .wav inválido: achou dados antes da informação de formato."
107
108msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
109msgstr "Informação de tamanho de chunk incorreta no arquivo RIFF."
110
111msgid "Invalid wav format."
112msgstr "Formato wav inválido."
113
114msgid "Error reading wav file." 142msgid "Error reading wav file."
115msgstr "Erro ao carregar o arquivo wav." 143msgstr "Erro ao carregar o arquivo wav."
116 144
117#, c-format 145msgid "Error while writing sound file."
118msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n" 146msgstr "Erro ao escrever o arquivo de som."
119msgstr ""
120"%s: Ocorreu um erro: Não há suporte ao formato de compressão de dados %s.\n"
121
122msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
123msgstr "Não se consegue ler o arquivo .wav com mais de 16 bits por amostra."
124 147
125msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 148msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
126msgstr "Vetor de limite de amostra deve ter 2 entradas." 149msgstr "Informação de tamanho de chunk incorreta no arquivo RIFF."
127 150
128msgid "Sample limits out of range." 151msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
129msgstr "Limites de amostra fora do intervalo." 152msgstr "Arquivo .wav inválido: achou dados antes da informação de formato."
130 153
131msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 154msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
132msgstr "Limites de amostra inválidos (utilize ordem crescente)." 155msgstr "Limites de amostra inválidos (utilize ordem crescente)."
133 156
134#, c-format 157msgid "Invalid wav format."
135msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n" 158msgstr "Formato wav inválido."
136msgstr ""
137"%s: Valor errado para o argumento de entrada: Nome de arquivo tem que ser um "
138"texto.\n"
139
140msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
141msgstr "O array de dados só pode ser unidimensional ou bidimensional."
142
143msgid "Error while writing sound file."
144msgstr "Erro ao escrever o arquivo de som."
145 159
146msgid "" 160msgid ""
147"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 161"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
@@ -149,37 +163,23 @@ msgstr ""
149"Mu-law só pode ser utilizado com dados de 8 bits. Use method=''linear'' ao " 163"Mu-law só pode ser utilizado com dados de 8 bits. Use method=''linear'' ao "
150"invés." 164"invés."
151 165
152msgid "Unrecognized data format."
153msgstr "Formato de dados desconhecido."
154
155#, c-format
156msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
157msgstr ""
158
159#, c-format
160msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
161msgstr ""
162
163#, c-format
164msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
165msgstr ""
166"%s: Quantidade errada de argumento(s) de entrada: Esperava-se pelo menos "
167"%d.\n"
168
169msgid "Requires 2-D values only." 166msgid "Requires 2-D values only."
170msgstr "Requer valores bidimensionais apenas." 167msgstr "Requer valores bidimensionais apenas."
171 168
172#, c-format 169msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
173msgid "%s : Memory allocation error.\n" 170msgstr "Vetor de limite de amostra deve ter 2 entradas."
174msgstr ""
175
176#, c-format
177msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
178msgstr ""
179"%s: Erro no argumento de entrada #%d: Esperava-se \"%s\" ou \"%s\".\n"
180 171
181msgid "Cannot play file." 172msgid "Sample limits out of range."
182msgstr "Não foi possível reproduzir o arquivo." 173msgstr "Limites de amostra fora do intervalo."
183 174
184msgid "Scilab sound module not installed.\n" 175msgid "Scilab sound module not installed.\n"
185msgstr "O módulo de som do Scilab não está instalado.\n" 176msgstr "O módulo de som do Scilab não está instalado.\n"
177
178msgid "Unknown data format."
179msgstr "Formato de dados desconhecido."
180
181msgid "Unrecognized data format."
182msgstr "Formato de dados desconhecido."
183
184msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
185msgstr "Apenas 8/16/24/32 bits para codificação."
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/ru_RU/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/ru_RU/sound.po
index 0f840d2..db8311d 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/ru_RU/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/ru_RU/sound.po
@@ -11,51 +11,79 @@ msgstr ""
11"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 11"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
12"POT-Creation-Date: 2007-11-26 18:05+0100\n" 12"POT-Creation-Date: 2007-11-26 18:05+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2009-11-03 11:51+0000\n" 13"PO-Revision-Date: 2009-11-03 11:51+0000\n"
14"Last-Translator: hippi90 <Unknown>\n" 14"Last-Translator: Solodukhin D. <hippi90@mail.ru>\n"
15"Language-Team: Russian <localization@lists.scilab.org>\n" 15"Language-Team: Russian <localization@lists.scilab.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n" 16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 19"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21 21
22#, c-format 22#, c-format
23msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 23msgid "%s : Memory allocation error.\n"
24msgstr "%s: евеы рмер вых унт №%d.\n" 24msgstr "%s: выд .\n"
25 25
26#, c-format 26#, c-format
27msgid "%s: An error occurred: %s\n" 27msgid "%s: An error occurred: %s\n"
28msgstr "%s: Произошла ошибка: %s\n" 28msgstr "%s: Произошла ошибка: %s\n"
29 29
30msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 30#, c-format
31msgstr "только 8/16/24/32 бит для кодирования." 31msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
32msgstr "%s: Произошла ошибка: %s не подерживается.\n"
32 33
33msgid "Unknown data format." 34#, c-format
34msgstr "Неизвестный формат данных." 35msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
36msgstr "%s: Произошла ошибка: Формат сжатия данных %s не поддерживается.\n"
35 37
36#, c-format 38#, c-format
37msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 39msgid ""
38msgstr "%s: Неверный тип входного аргумента №%d: Ожидалась строка.\n" 40"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
41msgstr ""
42"%s: Произошла ошибка: неверный формат файла. Ошибка чтения <%s> блока.\n"
43
44#, c-format
45msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
46msgstr "%s: Возможности аудио не доступны.\n"
39 47
40#, c-format 48#, c-format
41msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 49msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
42msgstr "%s: Не удалось открыть файл %s.\n" 50msgstr "%s: Не удалось открыть файл %s.\n"
43 51
44#, c-format 52#, c-format
53msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
54msgstr "%s: Неверный аргумент #%d: Ожидался '%s' или '%s'.\n"
55
56#, c-format
57msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
58msgstr "%s: Неверное количество аргументов: Ожидалось как минимум %d.\n"
59
60#, c-format
45msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 61msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
46msgstr "%s: Неверное количество входных аргументов: Ожидалось %d.\n" 62msgstr "%s: Неверное количество входных аргументов: Ожидалось %d.\n"
47 63
48#, c-format 64#, c-format
49msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 65msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
50msgstr "%s: Неверно количество ыходных ргументов.\n" 66msgstr "%s: Неверное количество аргументов: Ожидалось от %d до %d.\n"
51 67
52#, c-format 68#, c-format
53msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 69msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
54msgstr "%s: Неверное количество выходных аргументов.\n" 70msgstr "%s: Неверное количество выходных аргументов.\n"
55 71
56#, c-format 72#, c-format
57msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 73msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
58msgstr "%s: Неверное количество аргументов: Ожидалось от %d до %d.\n" 74msgstr "%s: Неверно количество выходных аргументов.\n"
75
76#, c-format
77msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
78msgstr "%s: Неверный размер выходного аргумента №%d.\n"
79
80#, c-format
81msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
82msgstr "%s: Неверный размер входного аргумента #%d: Ожидалась строка.\n"
83
84#, c-format
85msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
86msgstr "%s: Неверный тип входного аргумента №%d: Ожидалась строка.\n"
59 87
60#, c-format 88#, c-format
61msgid "" 89msgid ""
@@ -67,6 +95,14 @@ msgstr ""
67 95
68#, c-format 96#, c-format
69msgid "" 97msgid ""
98"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
99"vector of %d integers.\n"
100msgstr ""
101"%s: Неверное значение входного аргумента №%d: Долженбыть %s или %s, целое "
102"число или вектор из %d целых чисел.\n"
103
104#, c-format
105msgid ""
70"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 106"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
71"scalar or %d-element vector.\n" 107"scalar or %d-element vector.\n"
72msgstr "" 108msgstr ""
@@ -74,12 +110,8 @@ msgstr ""
74"задан как число или %d-элементный вектор.\n" 110"задан как число или %d-элементный вектор.\n"
75 111
76#, c-format 112#, c-format
77msgid "" 113msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
78"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a " 114msgstr "%s: Неверное значение аргумента: Имя файла должно быть строкой.\n"
79"vector of %d integers.\n"
80msgstr ""
81"%s: Неверное значение входного аргумента №%d: Долженбыть %s или %s, целое "
82"число или вектор из %d целых чисел.\n"
83 115
84msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 116msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
85msgstr ".wav файл не содержит идентификатора RIFF." 117msgstr ".wav файл не содержит идентификатора RIFF."
@@ -87,60 +119,38 @@ msgstr ".wav файл не содержит идентификатора RIFF."
87msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 119msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
88msgstr ".wav файл не содержит идентификатора wave." 120msgstr ".wav файл не содержит идентификатора wave."
89 121
122msgid "Cannot play file."
123msgstr "Не удалось проиграть файл."
124
125msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
126msgstr "Не удалось прочитать .wav файл с более чем 16-ю битами на сэмпл."
127
128msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
129msgstr "Массив данных должен быть одно- или двумерным."
130
90msgid "Error reading .wav file." 131msgid "Error reading .wav file."
91msgstr "Ошибка чтения .wav файла." 132msgstr "Ошибка чтения .wav файла."
92 133
93msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 134msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
94msgstr "Ошибка чтения <fact-ck> chunk." 135msgstr "Ошибка чтения <fact-ck> chunk."
95 136
96#, c-format
97msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
98msgstr "%s: Произошла ошибка: %s не подерживается.\n"
99
100#, c-format
101msgid ""
102"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
103msgstr ""
104"%s: Произошла ошибка: неверный формат файла. Ошибка чтения <%s> блока.\n"
105
106msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
107msgstr "Некорректный .wav файл: данные найдены до информации о формате."
108
109msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
110msgstr "Некорректная информация о размере chunk в RIFF файле."
111
112msgid "Invalid wav format."
113msgstr "Некорректный формат wav."
114
115msgid "Error reading wav file." 137msgid "Error reading wav file."
116msgstr "Ошибка чтения wav файла." 138msgstr "Ошибка чтения wav файла."
117 139
118#, c-format 140msgid "Error while writing sound file."
119msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n" 141msgstr "Ошибка записи звукового файла."
120msgstr "%s: Произошла ошибка: Формат сжатия данных %s не поддерживается.\n"
121
122msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
123msgstr "Не удалось прочитать .wav файл с более чем 16-ю битами на сэмпл."
124 142
125msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 143msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
126msgstr "" 144msgstr "Некорректная информация о размере chunk в RIFF файле."
127"Вектор границ сэмплов (Sample limit vector) должен иметь два элемента."
128 145
129msgid "Sample limits out of range." 146msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
130msgstr "риы эл не дстих ро." 147msgstr "екоррный .wav л: ные ай о рц о фрмате."
131 148
132msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 149msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
133msgstr "Некорректные границы сэмплов (нужно указывать их по возрастанию)." 150msgstr "Некорректные границы сэмплов (нужно указывать их по возрастанию)."
134 151
135#, c-format 152msgid "Invalid wav format."
136msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n" 153msgstr "Некорректный формат wav."
137msgstr "%s: Неверное значение аргумента: Имя файла должно быть строкой.\n"
138
139msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
140msgstr "Массив данных должен быть одно- или двумерным."
141
142msgid "Error while writing sound file."
143msgstr "Ошибка записи звукового файла."
144 154
145msgid "" 155msgid ""
146"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 156"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
@@ -148,34 +158,24 @@ msgstr ""
148"Mu-law может быть использован только с 8-битными данными. Используйте метод " 158"Mu-law может быть использован только с 8-битными данными. Используйте метод "
149"''linear'' вместо этого." 159"''linear'' вместо этого."
150 160
151msgid "Unrecognized data format."
152msgstr "Не распознанный формат данных."
153
154#, c-format
155msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
156msgstr "%s: Неверный размер входного аргумента #%d: Ожидалась строка.\n"
157
158#, c-format
159msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
160msgstr "%s: Возможности аудио не доступны.\n"
161
162#, c-format
163msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
164msgstr "%s: Неверное количество аргументов: Ожидалось как минимум %d.\n"
165
166msgid "Requires 2-D values only." 161msgid "Requires 2-D values only."
167msgstr "Требуются двумерные значения." 162msgstr "Требуются двумерные значения."
168 163
169#, c-format 164msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
170msgid "%s : Memory allocation error.\n" 165msgstr ""
171msgstr "%s: Ошибка выделения памяти.\n" 166"Вектор границ сэмплов (Sample limit vector) должен иметь два элемента."
172
173#, c-format
174msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
175msgstr "%s: Неверный аргумент #%d: Ожидался '%s' или '%s'.\n"
176 167
177msgid "Cannot play file." 168msgid "Sample limits out of range."
178msgstr "е прорт л." 169msgstr "а сэ е допсимх пов."
179 170
180msgid "Scilab sound module not installed.\n" 171msgid "Scilab sound module not installed.\n"
181msgstr "Модуль Scilab 'sound' не установлен.\n" 172msgstr "Модуль Scilab 'sound' не установлен.\n"
173
174msgid "Unknown data format."
175msgstr "Неизвестный формат данных."
176
177msgid "Unrecognized data format."
178msgstr "Не распознанный формат данных."
179
180msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
181msgstr "только 8/16/24/32 бит для кодирования."
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/zh_CN/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/zh_CN/sound.po
index 7efed7d..40558e6 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/zh_CN/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/zh_CN/sound.po
@@ -14,46 +14,73 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "%s:数#%d大小错误。\n" 22msgstr "%s:错误。\n"
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s:出现错误:%s\n" 26msgstr "%s:出现错误:%s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgstr "只能为8/16/24/32位编码。" 29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
30msgstr "%s:发生了一个错误:不支持%s。\n"
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
32msgstr "未知的数据格式。" 33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr "%s:一个错误发生:不支持格式%s的数据压缩。\n"
33 35
34#, c-format 36#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 37msgid ""
36msgstr "%s:输入参数#%d的类型错误:应该为一个字符串。\n" 38"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
39msgstr "%s:发生了一个错误:不正确的文件格式。读<%s>区块时出错。\n"
40
41#, c-format
42msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
43msgstr "%s:不具有音频能力。\n"
37 44
38#, c-format 45#, c-format
39msgid "%s: Cannot open file %s.\n" 46msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
40msgstr "%s:无法打开文件%s。\n" 47msgstr "%s:无法打开文件%s。\n"
41 48
42#, c-format 49#, c-format
50msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
51msgstr "%s:输入参数#%d错误:应该为'%s'或'%s'。\n"
52
53#, c-format
54msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
55msgstr "%s:输入参数的数目错误:至少%d个。\n"
56
57#, c-format
43msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 58msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
44msgstr "%s:输入参数的数目错误,应该为%d个。\n" 59msgstr "%s:输入参数的数目错误,应该为%d个。\n"
45 60
46#, c-format 61#, c-format
47msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 62msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
48msgstr "%s:输参数的数目错误。\n" 63msgstr "%s:输参数的数目错误:应该为%d到%d个参数。\n"
49 64
50#, c-format 65#, c-format
51msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 66msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
52msgstr "%s:输出参数的数目错误。\n" 67msgstr "%s:输出参数的数目错误。\n"
53 68
54#, c-format 69#, c-format
55msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 70msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
56msgstr "%s:输入参数的数目错误:应该为%d到%d个参数。\n" 71msgstr "%s:输出参数的数目错误。\n"
72
73#, c-format
74msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
75msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误。\n"
76
77#, c-format
78msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
79msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:应该为字符串。\n"
80
81#, c-format
82msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
83msgstr "%s:输入参数#%d的类型错误:应该为一个字符串。\n"
57 84
58#, c-format 85#, c-format
59msgid "" 86msgid ""
@@ -63,15 +90,19 @@ msgstr "%s:输入参数#%d的值错误:必须为%s或%s,一个整数,或
63 90
64#, c-format 91#, c-format
65msgid "" 92msgid ""
93"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
94"vector of %d integers.\n"
95msgstr "%s:输入参数#%d的值错误:必须为%s或%s,一个整数,或者一个含有%d整数的向量。\n"
96
97#, c-format
98msgid ""
66"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 99"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
67"scalar or %d-element vector.\n" 100"scalar or %d-element vector.\n"
68msgstr "%s:输入参数的值错误:索引范围必须制定为一个标量,或有%d元素的向量。\n" 101msgstr "%s:输入参数的值错误:索引范围必须制定为一个标量,或有%d元素的向量。\n"
69 102
70#, c-format 103#, c-format
71msgid "" 104msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
72"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a " 105msgstr "%s:输入参数的值错误:文件名必须为一个字符串。\n"
73"vector of %d integers.\n"
74msgstr "%s:输入参数#%d的值错误:必须为%s或%s,一个整数,或者一个含有%d整数的向量。\n"
75 106
76msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 107msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
77msgstr ".wav文件不包含RIFF标识。" 108msgstr ".wav文件不包含RIFF标识。"
@@ -79,39 +110,45 @@ msgstr ".wav文件不包含RIFF标识。"
79msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 110msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
80msgstr ".wav文件不包含wave标识。" 111msgstr ".wav文件不包含wave标识。"
81 112
113msgid "Cannot play file."
114msgstr "无法播放文件。"
115
116msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
117msgstr "无法读每个采样超过16位的.wav文件。"
118
119msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
120msgstr "数据数组必须只能有1维或2维。"
121
82msgid "Error reading .wav file." 122msgid "Error reading .wav file."
83msgstr "读.wav文件出错。" 123msgstr "读.wav文件出错。"
84 124
85msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 125msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
86msgstr "读<fact-ck>块出错。" 126msgstr "读<fact-ck>块出错。"
87 127
88#, c-format 128msgid "Error reading wav file."
89msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 129msgstr "读wav文件时发生错误。"
90msgstr "%s:发生了一个错误:不支持%s。\n"
91 130
92#, c-format 131msgid "Error while writing sound file."
93msgid "" 132msgstr "写声音文件时出错。"
94"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n" 133
95msgstr "%s:发生了一个错误:不正确的文件格式。读<%s>区块时出错。\n" 134msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
135msgstr "在RIFF文件中有不正确的块(chunk)大小信息。"
96 136
97msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 137msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
98msgstr "不正确的.wav文件:在格式信息之前发现数据" 138msgstr "不正确的.wav文件:在格式信息之前发现数据"
99 139
100msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 140msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
101msgstr "在RIFF文正确的chunk信息。" 141msgstr "不正确的采样限使用"
102 142
103msgid "Invalid wav format." 143msgid "Invalid wav format."
104msgstr "不正确的wav格式。" 144msgstr "不正确的wav格式。"
105 145
106msgid "Error reading wav file." 146msgid ""
107msgstr "读wav文件时发生错误。" 147"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
108 148msgstr "Mu-law只能用于8位数据。使用了method=''linear''。"
109#, c-format
110msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
111msgstr "%s:一个错误发生:不支持格式%s的数据压缩。\n"
112 149
113msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample." 150msgid "Requires 2-D values only."
114msgstr "无法读每个过16位的.wav文件。" 151msgstr "2D值。"
115 152
116msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 153msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
117msgstr "采样限制向量必须有2个入口。" 154msgstr "采样限制向量必须有2个入口。"
@@ -119,51 +156,14 @@ msgstr "采样限制向量必须有2个入口。"
119msgid "Sample limits out of range." 156msgid "Sample limits out of range."
120msgstr "采样限制超出范围。" 157msgstr "采样限制超出范围。"
121 158
122msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 159msgid "Scilab sound module not installed.\n"
123msgstr "不正确的采样限制(使用升序)" 160msgstr "Scilab sound模块没有被安装。\n"
124
125#, c-format
126msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
127msgstr "%s:输入参数的值错误:文件名必须为一个字符串。\n"
128
129msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
130msgstr "数据数组必须只能有1维或2维。"
131
132msgid "Error while writing sound file."
133msgstr "写声音文件时出错。"
134 161
135msgid "" 162msgid "Unknown data format."
136"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 163msgstr "未知的数据格式。"
137msgstr "Mu-law只能用于8位数据。使用了method=''linear''。"
138 164
139msgid "Unrecognized data format." 165msgid "Unrecognized data format."
140msgstr "无法识别的数据格式。" 166msgstr "无法识别的数据格式。"
141 167
142#, c-format 168msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
143msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n" 169msgstr "只能为8/16/24/32位编码。"
144msgstr "%s:输入参数#%d的大小错误:应该为字符串。\n"
145
146#, c-format
147msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
148msgstr "%s:不具有音频能力。\n"
149
150#, c-format
151msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
152msgstr "%s:输入参数的数目错误:至少%d个。\n"
153
154msgid "Requires 2-D values only."
155msgstr "值需要2D值。"
156
157#, c-format
158msgid "%s : Memory allocation error.\n"
159msgstr "%s:内存申请错误。\n"
160
161#, c-format
162msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
163msgstr "%s:输入参数#%d错误:应该为'%s'或'%s'。\n"
164
165msgid "Cannot play file."
166msgstr "无法播放文件。"
167
168msgid "Scilab sound module not installed.\n"
169msgstr "Scilab sound模块没有被安装。\n"
diff --git a/scilab/modules/sound/locales/zh_TW/sound.po b/scilab/modules/sound/locales/zh_TW/sound.po
index a5cc546..68d7a74 100644
--- a/scilab/modules/sound/locales/zh_TW/sound.po
+++ b/scilab/modules/sound/locales/zh_TW/sound.po
@@ -14,25 +14,32 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:21+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n" 21msgid "%s : Memory allocation error.\n"
22msgstr "" 22msgstr ""
23 23
24#, c-format 24#, c-format
25msgid "%s: An error occurred: %s\n" 25msgid "%s: An error occurred: %s\n"
26msgstr "%s: 錯誤產生: %s\n" 26msgstr "%s: 錯誤產生: %s\n"
27 27
28msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding." 28#, c-format
29msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
29msgstr "" 30msgstr ""
30 31
31msgid "Unknown data format." 32#, c-format
33msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
34msgstr "%s: 錯誤: 未支持資料壓縮格式 %s .\n"
35
36#, c-format
37msgid ""
38"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
32msgstr "" 39msgstr ""
33 40
34#, c-format 41#, c-format
35msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n" 42msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
36msgstr "" 43msgstr ""
37 44
38#, c-format 45#, c-format
@@ -40,31 +47,45 @@ msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
40msgstr "%s: 無法開啟檔案 %s.\n" 47msgstr "%s: 無法開啟檔案 %s.\n"
41 48
42#, c-format 49#, c-format
50msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
51msgstr "%s: 第 %d 輸入參數錯誤: 應為 '%s' 或 '%s'.\n"
52
53#, c-format
54msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
55msgstr "%s: 輸入參數之數目錯誤(s): 最少應為 %d.\n"
56
57#, c-format
43msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n" 58msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
44msgstr "" 59msgstr ""
45 60
46#, c-format 61#, c-format
62msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
63msgstr "%s: 輸入參數之數目錯誤: 應為 %d 到 %d 之數.\n"
64
65#, c-format
66msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
67msgstr ""
68
69#, c-format
47msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n" 70msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
48msgstr "" 71msgstr ""
49 72
50#, c-format 73#, c-format
51msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n" 74msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
52msgstr "" 75msgstr ""
53 76
54#, c-format 77#, c-format
55msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 78msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
56msgstr "%s: 輸入參數之數目錯誤: 應為 %d 到 %d 之數.\n" 79msgstr ""
57 80
58#, c-format 81#, c-format
59msgid "" 82msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
60"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s , an integer or a "
61"vector of %d integers.\n"
62msgstr "" 83msgstr ""
63 84
64#, c-format 85#, c-format
65msgid "" 86msgid ""
66"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a " 87"%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s , an integer or a "
67"scalar or %d-element vector.\n" 88"vector of %d integers.\n"
68msgstr "" 89msgstr ""
69 90
70#, c-format 91#, c-format
@@ -73,97 +94,76 @@ msgid ""
73"vector of %d integers.\n" 94"vector of %d integers.\n"
74msgstr "" 95msgstr ""
75 96
76msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier." 97#, c-format
98msgid ""
99"%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
100"scalar or %d-element vector.\n"
77msgstr "" 101msgstr ""
78 102
79msgid ".wav file does not contain the wave identifier." 103#, c-format
80msgstr "" 104msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
105msgstr "%s: 輸入參數數值錯誤: 檔案名稱必須為一字串.\n"
81 106
82msgid "Error reading .wav file." 107msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
83msgstr "" 108msgstr ""
84 109
85msgid "Error reading <fact-ck> chunk." 110msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
86msgstr "" 111msgstr ""
87 112
88#, c-format 113msgid "Cannot play file."
89msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n" 114msgstr "無法使用檔案."
90msgstr ""
91 115
92#, c-format 116msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
93msgid ""
94"%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
95msgstr "" 117msgstr ""
96 118
97msgid "Invalid .wav file: found data before format information." 119msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
98msgstr "" 120msgstr ""
99 121
100msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file." 122msgid "Error reading .wav file."
101msgstr "" 123msgstr ""
102 124
103msgid "Invalid wav format." 125msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
104msgstr "" 126msgstr ""
105 127
106msgid "Error reading wav file." 128msgid "Error reading wav file."
107msgstr "" 129msgstr ""
108 130
109#, c-format 131msgid "Error while writing sound file."
110msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
111msgstr "%s: 錯誤: 未支持資料壓縮格式 %s .\n"
112
113msgid "Cannot read .wav file with more than 16 bits per sample."
114msgstr "" 132msgstr ""
115 133
116msgid "Sample limit vector must have 2 entries." 134msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
117msgstr "" 135msgstr ""
118 136
119msgid "Sample limits out of range." 137msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
120msgstr "" 138msgstr ""
121 139
122msgid "Invalid sample limits (use ascending order)." 140msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
123msgstr "" 141msgstr ""
124 142
125#, c-format 143msgid "Invalid wav format."
126msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
127msgstr "%s: 輸入參數數值錯誤: 檔案名稱必須為一字串.\n"
128
129msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
130msgstr ""
131
132msgid "Error while writing sound file."
133msgstr "" 144msgstr ""
134 145
135msgid "" 146msgid ""
136"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead." 147"Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method=''linear'' instead."
137msgstr "" 148msgstr ""
138 149
139msgid "Unrecognized data format." 150msgid "Requires 2-D values only."
140msgstr "" 151msgstr ""
141 152
142#, c-format 153msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
143msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
144msgstr "" 154msgstr ""
145 155
146#, c-format 156msgid "Sample limits out of range."
147msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
148msgstr "" 157msgstr ""
149 158
150#, c-format 159msgid "Scilab sound module not installed.\n"
151msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n" 160msgstr "未安裝 Scilab sound 模組\n"
152msgstr "%s: 輸入參數之數目錯誤(s): 最少應為 %d.\n"
153 161
154msgid "Requires 2-D values only." 162msgid "Unknown data format."
155msgstr "" 163msgstr ""
156 164
157#, c-format 165msgid "Unrecognized data format."
158msgid "%s : Memory allocation error.\n"
159msgstr "" 166msgstr ""
160 167
161#, c-format 168msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
162msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n" 169msgstr ""
163msgstr "%s: 第 %d 輸入參數錯誤: 應為 '%s' 或 '%s'.\n"
164
165msgid "Cannot play file."
166msgstr "無法使用檔案."
167
168msgid "Scilab sound module not installed.\n"
169msgstr "未安裝 Scilab sound 模組\n"