summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/randlib
diff options
context:
space:
mode:
authorSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2009-11-14 16:37:48 +0100
committerSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2009-11-14 16:37:48 +0100
commit6762de7d0be722985c72dab40e1b203ba62103fa (patch)
tree63db2732c57756bfa62c7279e5c229662a2a052d /scilab/modules/randlib
parenteff9191ee0d5ca38c9946739f7c89ca5b7573167 (diff)
downloadscilab-6762de7d0be722985c72dab40e1b203ba62103fa.zip
scilab-6762de7d0be722985c72dab40e1b203ba62103fa.tar.gz
Update of the localization from launchpad
Diffstat (limited to 'scilab/modules/randlib')
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/ca_ES/randlib.po552
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/de_DE/randlib.po510
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/es_ES/randlib.po564
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/fr_FR/randlib.po548
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/it_IT/randlib.po554
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/ja_JP/randlib.po746
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/zh_CN/randlib.po308
-rw-r--r--scilab/modules/randlib/locales/zh_TW/randlib.po492
8 files changed, 2139 insertions, 2135 deletions
diff --git a/scilab/modules/randlib/locales/ca_ES/randlib.po b/scilab/modules/randlib/locales/ca_ES/randlib.po
index 242b502..11e76c0 100644
--- a/scilab/modules/randlib/locales/ca_ES/randlib.po
+++ b/scilab/modules/randlib/locales/ca_ES/randlib.po
@@ -14,50 +14,114 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:57+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20msgid ""
21"\n"
22" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n"
23" s2 in [1, 2147483542]\n"
24" s3 in [1, 2147483422]\n"
25" s4 in [1, 2147483322]"
26msgstr ""
27"\n"
28" Valors incorrectes per a clcg4, han de ser enters amb s1 al rang [1, "
29"2147483646]\n"
30" s2 al rang [1, 2147483542]\n"
31" s3 al rang [1, 2147483422]\n"
32" s4 al rang [1, 2147483322]"
33
20#, c-format 34#, c-format
21msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n" 35msgid ""
36"\n"
37"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
38" between the virtual gen %d and the others !\n"
39" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
22msgstr "" 40msgstr ""
23"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: N'hi ha d'haver %d per a " 41"\n"
24"l'opció '%s'.\n" 42"=> podeu haver perdut la sincronització\n"
43" entre la generació virtual %d i les altres!\n"
44" utilitzeu grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) si voleu recuperar-la."
45
46msgid ""
47"\n"
48"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n"
49msgstr ""
50"\n"
51"Valors incorrectes per a fsultra, han de ser enters dins el rang [0, 2^32-"
52"1]\n"
53
54msgid ""
55"\n"
56"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
57msgstr ""
58"\n"
59"Valor incorrecte per a urand, ha de ser un enter dins el rang [0, "
60"2147483647]\n"
61
62msgid ""
63"\n"
64"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n"
65" and s2 in [1, 2147483398]\n"
66msgstr ""
67"\n"
68"Valors incorrectes per a clcg2, han de ser enters amb s1 al rang [1, "
69"2147483562]\n"
70" i s2 al rang [1, 2147483398]\n"
25 71
26#, c-format 72#, c-format
27msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n" 73msgid ""
74"\n"
75"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
28msgstr "" 76msgstr ""
29"%s: El nombre d'arguments de sortida és incorrecte: N'hi ha d'haver %d per a " 77"\n"
30"l'opció '%s'.\n" 78"El primer component de l'estat fsultra, ha de ser un enter dins el rang [0, "
79"%d]\n"
80
81msgid ""
82"\n"
83"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
84msgstr ""
85"\n"
86"El segon component de l'estat fsultra, ha de ser 0 o 1\n"
87
88msgid ""
89"\n"
90"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
91msgstr ""
92"\n"
93"El tercer component de l'estat fsultra, ha de ser un enter dins el rang [1, "
94"2^32-1]\n"
31 95
32#, c-format 96#, c-format
33msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n" 97msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n"
34msgstr "L'opció %s afecta només al generador clcg4\n" 98msgstr "%s El primer argument d'entrada té un valor incorrecte %s.\n"
35 99
36#, c-format 100#, c-format
37msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n" 101msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
38msgstr "" 102msgstr "%s: Falta la matriu P i la X0 per a la cadena de Markov\n"
39"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: N'hi ha d'haver %d per a "
40"l'opció '%s'.\n"
41 103
42#, c-format 104#, c-format
43msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n" 105msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n"
44msgstr "" 106msgstr "%s: L'opció %s només afecta al generador %s\n"
45"%s: El segon argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
46 107
47#, c-format 108#, c-format
48msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n" 109msgid "%s: Wrong number of input argument.\n"
49msgstr "" 110msgstr "%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte.\n"
50"%s: El tercer argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
51 111
52#, c-format 112#, c-format
53msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n" 113msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n"
54msgstr "" 114msgstr ""
55"%s: El quart argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n" 115"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: N'hi ha d'haver %d per a "
116"l'opció '%s'.\n"
56 117
57#, c-format 118#, c-format
58msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n" 119msgid ""
120"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
121"generator.\n"
59msgstr "" 122msgstr ""
60"%s: El cinquè argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n" 123"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: Han de ser %d per a "
124"l'opció '%s' amb el generador %s.\n"
61 125
62#, c-format 126#, c-format
63msgid "" 127msgid ""
@@ -68,18 +132,10 @@ msgstr ""
68"'%s' amb el generador %s.\n" 132"'%s' amb el generador %s.\n"
69 133
70#, c-format 134#, c-format
71msgid "" 135msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n"
72"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
73"expected.\n"
74msgstr ""
75"%s: L'argument d'entrada té valors incorrectes: Ha de ser un vector de %d o "
76"%d valors per a %s.\n"
77
78#, c-format
79msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
80msgstr "" 136msgstr ""
81"%s: El segon argument d'entrada té una mida incorrecta: Ha de ser de (%d x " 137"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: N'hi ha d'haver %d per a "
82"%d).\n" 138"l'opció '%s'.\n"
83 139
84#, c-format 140#, c-format
85msgid "" 141msgid ""
@@ -98,12 +154,10 @@ msgstr ""
98"l'opció '%s' amb el generador %s o %s.\n" 154"l'opció '%s' amb el generador %s o %s.\n"
99 155
100#, c-format 156#, c-format
101msgid "" 157msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n"
102"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
103"generator.\n"
104msgstr "" 158msgstr ""
105"%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte: Han de ser %d per a " 159"%s: El nombre d'arguments de sortida és incorrecte: N'hi ha d'haver %d per a "
106"l'opció '%s' amb el generador %s.\n" 160"l'opció '%s'.\n"
107 161
108#, c-format 162#, c-format
109msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n" 163msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n"
@@ -112,45 +166,38 @@ msgstr ""
112"l'opció '%s'.\n" 166"l'opció '%s'.\n"
113 167
114#, c-format 168#, c-format
115msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n" 169msgid ""
116msgstr "%s: L'opció %s només afecta al generador %s\n" 170"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n"
117
118#, c-format
119msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
120msgstr "" 171msgstr ""
121"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser %d, %d o " 172"%s: El segon argument d'entrada és incorrecte: Ha de ser una matriu quadrada "
122"%d.\n" 173"o un vector fila.\n"
123
124#, c-format
125msgid "The %s option affects only the %s generator\n"
126msgstr "L'opció %s només afecta al generador %s\n"
127 174
128#, c-format 175#, c-format
129msgid "" 176msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n"
130"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
131msgstr "" 177msgstr ""
132"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser entre %d i " 178"%s: L'argument d'entrada té una mida incorrecta: Ha de ser un vector "
133"%d.\n" 179"columna.\n"
134 180
135#, c-format 181#, c-format
136msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n" 182msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n"
137msgstr "" 183msgstr ""
138"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser > %d.\n" 184"%s: L'argument d'entrada té una mida incorrecta: Ha de ser un escalar per a "
185"%s.\n"
139 186
140msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n" 187#, c-format
141msgstr "Aquesta informació només té a veure amb el generador clcg4\n" 188msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
189msgstr "%s: Els arguments d'entrada: El Mean i el Cov estan buits.\n"
142 190
143#, c-format 191#, c-format
144msgid "" 192msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
145"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
146"'%s' expected.\n"
147msgstr "" 193msgstr ""
148"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser '%s', " 194"%s: El segon argument d'entrada té una mida incorrecta: Ha de ser de (%d x "
149"'%s', '%s', '%s', '%s' o '%s'.\n" 195"%d).\n"
150 196
151#, c-format 197#, c-format
152msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n" 198msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n"
153msgstr "%s El primer argument d'entrada té un valor incorrecte %s.\n" 199msgstr ""
200"%s: El cinquè argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
154 201
155#, c-format 202#, c-format
156msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n" 203msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n"
@@ -158,24 +205,45 @@ msgstr ""
158"%s: El primer argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un " 205"%s: El primer argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un "
159"escalar.\n" 206"escalar.\n"
160 207
161msgid "Missing A and B for beta law\n" 208#, c-format
162msgstr "Falten la A i la B per a la llei beta\n" 209msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n"
210msgstr ""
211"%s: El quart argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
163 212
164#, c-format 213#, c-format
165msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n" 214msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n"
166msgstr "" 215msgstr ""
167"%s: L'argument d'entrada té una mida incorrecta: Ha de ser un escalar per a " 216"%s: L'argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un vector "
168"%s.\n" 217"columna.\n"
169 218
170#, c-format 219#, c-format
171msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 220msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n"
172msgstr "Rand(...,'bet',..): A o B < %f\n" 221msgstr ""
222"%s: L'argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
173 223
174msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n" 224#, c-format
175msgstr "Falten el Dfn i el Dfd per a la llei F\n" 225msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n"
226msgstr ""
227"%s: L'argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una matriu "
228"quadrada.\n"
176 229
177msgid "Degrees of freedom nonpositive\n" 230#, c-format
178msgstr "Els graus de llibertat no són positius\n" 231msgid ""
232"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible "
233"dimensions\n"
234msgstr ""
235"%s: Els arguments d'entrada són d'un tipus incorrecte: El Mean i el Cov "
236"tenen dimensions incompatibles\n"
237
238#, c-format
239msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n"
240msgstr ""
241"%s: El segon argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
242
243#, c-format
244msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n"
245msgstr ""
246"%s: El tercer argument és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n"
179 247
180#, c-format 248#, c-format
181msgid "" 249msgid ""
@@ -185,60 +253,22 @@ msgstr ""
185"%s: El primer argument té un valor incorrecte: Ha de ser el número de " 253"%s: El primer argument té un valor incorrecte: Ha de ser el número de "
186"desviació aleatòria.\n" 254"desviació aleatòria.\n"
187 255
188msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
189msgstr "Falten la N i la P per a la llei Multinomial\n"
190
191#, c-format 256#, c-format
192msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n" 257msgid ""
258"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random "
259"simulation.\n"
193msgstr "" 260msgstr ""
194"%s: L'argument d'entrada té una mida incorrecta: Ha de ser un vector " 261"%s: El primer argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser el número "
195"columna.\n" 262"de simulació aleatòria.\n"
196
197msgid "N < 0\n"
198msgstr "N < 0\n"
199
200msgid "Ncat <= 1\n"
201msgstr "Ncat <= 1\n"
202
203#, c-format
204msgid "P(%d) < 0\n"
205msgstr "P(%d) < 0\n"
206 263
207#, c-format 264#, c-format
208msgid "P(%d) > 1\n" 265msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n"
209msgstr "P(%d) > 1\n" 266msgstr "%s: L'argument d'entrada %s té un valor incorrecte.\n"
210
211msgid "Sum of P(i) > 1\n"
212msgstr "Sum of P(i) > 1\n"
213
214msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
215msgstr "Falta la forma i l'escala per a la llei Gamma\n"
216
217msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
218msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
219
220msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
221msgstr "Falten el Av i el Sd per a la llei Normal\n"
222
223msgid "SD < 0.0\n"
224msgstr "SD < 0.0\n"
225
226msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
227msgstr "Falten el Low i el High per a la llei Uniforme Real\n"
228 267
229#, c-format 268#, c-format
230msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n" 269msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n"
231msgstr "" 270msgstr ""
232"%s: L'argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un escalar.\n" 271"%s: L'argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser entre '%s' i %d.\n"
233
234msgid "Low > High\n"
235msgstr "Low > High\n"
236
237msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
238msgstr "Falten el Low i el High per a la llei Uniforme entera\n"
239
240msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
241msgstr "a i b han de ser enters amb (b-a+1) <= 2147483561"
242 272
243#, c-format 273#, c-format
244msgid "" 274msgid ""
@@ -247,219 +277,189 @@ msgstr ""
247"%s: L'argument d'entrada té un valor incorrecte: Hi ha d'haver un número de " 277"%s: L'argument d'entrada té un valor incorrecte: Hi ha d'haver un número de "
248"simulació aleatòria.\n" 278"simulació aleatòria.\n"
249 279
250msgid "Missing vect for random permutation\n"
251msgstr "Falta el vector per a la permutació aleatòria\n"
252
253#, c-format 280#, c-format
254msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n" 281msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
255msgstr "" 282msgstr ""
256"%s: L'argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un vector " 283"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser %d, %d o "
257"columna.\n" 284"%d.\n"
258
259msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
260msgstr "Falten la N i la P per a la llei Binomial Negativa\n"
261
262msgid "P is not in [0,1]\n"
263msgstr "P no és al rang [0,1]\n"
264
265msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
266msgstr "Falten la N i la P per a la llei Binomial\n"
267 285
268#, c-format 286#, c-format
269msgid "" 287msgid ""
270"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random " 288"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
271"simulation.\n" 289"'%s' expected.\n"
272msgstr "" 290msgstr ""
273"%s: El primer argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser el número " 291"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser '%s', "
274"de simulació aleatòria.\n" 292"'%s', '%s', '%s', '%s' o '%s'.\n"
275
276msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
277msgstr "Falten el Mean i el Cov per a la llei Normal multivariant\n"
278 293
279#, c-format 294#, c-format
280msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n" 295msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n"
281msgstr "" 296msgstr ""
282"%s: L'argument d'entrada és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una matriu " 297"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser > %d.\n"
283"quadrada.\n"
284 298
285#, c-format 299#, c-format
286msgid "" 300msgid ""
287"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible " 301"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
288"dimensions\n"
289msgstr "" 302msgstr ""
290"%s: Els arguments d'entrada són d'un tipus incorrecte: El Mean i el Cov " 303"%s: El segon argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser entre %d i "
291"tenen dimensions incompatibles\n" 304"%d.\n"
292
293#, c-format
294msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
295msgstr "%s: Els arguments d'entrada: El Mean i el Cov estan buits.\n"
296
297#, c-format
298msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
299msgstr "%s: Falta la matriu P i la X0 per a la cadena de Markov\n"
300 305
301#, c-format 306#, c-format
302msgid "" 307msgid ""
303"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n" 308"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
309"expected.\n"
304msgstr "" 310msgstr ""
305"%s: El segon argument d'entrada és incorrecte: Ha de ser una matriu quadrada " 311"%s: L'argument d'entrada té valors incorrectes: Ha de ser un vector de %d o "
306"o un vector fila.\n" 312"%d valors per a %s.\n"
307
308msgid "X0 is empty\n"
309msgstr "X0 és buida\n"
310 313
311#, c-format 314#, c-format
312msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n" 315msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n"
313msgstr "%s: X0(%d) ha de ser al rang [1,%d]\n" 316msgstr "%s: X0(%d) ha de ser al rang [1,%d]\n"
314 317
315#, c-format 318msgid "Av < 0\n"
316msgid "P(%d,%d) < 0\n" 319msgstr "Av < 0\n"
317msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
318
319#, c-format
320msgid "P(%d,%d) > 1\n"
321msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
322 320
323#, c-format 321msgid "Av < 0.0\n"
324msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n" 322msgstr "Av < 0.0\n"
325msgstr "La suma de P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
326 323
327#, c-format 324msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n"
328msgid "%s: Wrong number of input argument.\n" 325msgstr ""
329msgstr "%s: El nombre d'arguments d'entrada és incorrecte.\n" 326"Valors incorrectes per a mt, ha de ser un enter dins el rang [0, 2^32-1]\n"
330 327
331msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n" 328msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n"
332msgstr "Falten el Df i el Xnonc per a la llei chi-quadrada no-central\n" 329msgstr ""
330"Valors incorrectes per a kiss, han de ser enters dins el rang [0,2^32-1]\n"
333 331
334msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n" 332msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n"
335msgstr "DF < 1 o XNONC < 0\n" 333msgstr "DF < 1 o XNONC < 0\n"
336 334
337msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
338msgstr "Falten el Dfn, el Dfd i el Xnonc per a la llei F no-central\n"
339
340msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n" 335msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n"
341msgstr "DF < 1.0 o DF <= 0.0 o Xnonc < 0.0\n" 336msgstr "DF < 1.0 o DF <= 0.0 o Xnonc < 0.0\n"
342 337
343msgid "Missing Df for chi-square law\n" 338msgid "Degrees of freedom nonpositive\n"
344msgstr "Falta el Df per a la llei chi-quadrada\n" 339msgstr "Els graus de llibertat no són positius\n"
345 340
346msgid "Rand: DF <= 0\n" 341msgid "Low > High\n"
347msgstr "Rand: DF <= 0\n" 342msgstr "Low > High\n"
343
344msgid "Missing A and B for beta law\n"
345msgstr "Falten la A i la B per a la llei beta\n"
346
347msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
348msgstr "Falten el Av i el Sd per a la llei Normal\n"
348 349
349msgid "Missing Av for Poisson law\n" 350msgid "Missing Av for Poisson law\n"
350msgstr "Falta el Av per a la llei de Poisson\n" 351msgstr "Falta el Av per a la llei de Poisson\n"
351 352
352msgid "Av < 0\n" 353msgid "Missing Av for exponential law\n"
353msgstr "Av < 0\n" 354msgstr "Falta el Av per a la llei exponencial\n"
355
356msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n"
357msgstr "Falten el Df i el Xnonc per a la llei chi-quadrada no-central\n"
358
359msgid "Missing Df for chi-square law\n"
360msgstr "Falta el Df per a la llei chi-quadrada\n"
361
362msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n"
363msgstr "Falten el Dfn i el Dfd per a la llei F\n"
364
365msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
366msgstr "Falten el Dfn, el Dfd i el Xnonc per a la llei F no-central\n"
367
368msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
369msgstr "Falten el Low i el High per a la llei Uniforme Real\n"
370
371msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
372msgstr "Falten el Low i el High per a la llei Uniforme entera\n"
373
374msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
375msgstr "Falten el Mean i el Cov per a la llei Normal multivariant\n"
376
377msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
378msgstr "Falten la N i la P per a la llei Binomial\n"
379
380msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
381msgstr "Falten la N i la P per a la llei Multinomial\n"
382
383msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
384msgstr "Falten la N i la P per a la llei Binomial Negativa\n"
354 385
355msgid "Missing p for Geometric law\n" 386msgid "Missing p for Geometric law\n"
356msgstr "Falta la p per a la llei geomètrica\n" 387msgstr "Falta la p per a la llei geomètrica\n"
357 388
358#, c-format 389msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
359msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n" 390msgstr "Falta la forma i l'escala per a la llei Gamma\n"
360msgstr ""
361"%s: L'argument d'entrada té un valor incorrecte: Ha de ser entre '%s' i %d.\n"
362 391
363msgid "Missing Av for exponential law\n" 392msgid "Missing vect for random permutation\n"
364msgstr "Falta el Av per a la llei exponencial\n" 393msgstr "Falta el vector per a la permutació aleatòria\n"
365 394
366msgid "Av < 0.0\n" 395msgid "N < 0\n"
367msgstr "Av < 0.0\n" 396msgstr "N < 0\n"
397
398msgid "Ncat <= 1\n"
399msgstr "Ncat <= 1\n"
400
401msgid "P is not in [0,1]\n"
402msgstr "P no és al rang [0,1]\n"
368 403
369#, c-format 404#, c-format
370msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n" 405msgid "P(%d) < 0\n"
371msgstr "%s: L'argument d'entrada %s té un valor incorrecte.\n" 406msgstr "P(%d) < 0\n"
372 407
373msgid "Scilab randlib interface not installed.\n" 408#, c-format
374msgstr "La interfície randlib del Scilab no està instal·lada.\n" 409msgid "P(%d) > 1\n"
410msgstr "P(%d) > 1\n"
375 411
376msgid "" 412#, c-format
377"\n" 413msgid "P(%d,%d) < 0\n"
378"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n" 414msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
379" and s2 in [1, 2147483398]\n"
380msgstr ""
381"\n"
382"Valors incorrectes per a clcg2, han de ser enters amb s1 al rang [1, "
383"2147483562]\n"
384" i s2 al rang [1, 2147483398]\n"
385 415
386msgid "" 416#, c-format
387"\n" 417msgid "P(%d,%d) > 1\n"
388"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n" 418msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
389msgstr ""
390"\n"
391"Valors incorrectes per a fsultra, han de ser enters dins el rang [0, 2^32-"
392"1]\n"
393 419
394#, c-format 420#, c-format
395msgid "" 421msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n"
396"\n" 422msgstr "Rand(...,'bet',..): A o B < %f\n"
397"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
398msgstr ""
399"\n"
400"El primer component de l'estat fsultra, ha de ser un enter dins el rang [0, "
401"%d]\n"
402 423
403msgid "" 424msgid "Rand: DF <= 0\n"
404"\n" 425msgstr "Rand: DF <= 0\n"
405"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
406msgstr ""
407"\n"
408"El segon component de l'estat fsultra, ha de ser 0 o 1\n"
409 426
410msgid "" 427msgid "Random"
411"\n" 428msgstr "Aleatori"
412"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
413msgstr ""
414"\n"
415"El tercer component de l'estat fsultra, ha de ser un enter dins el rang [1, "
416"2^32-1]\n"
417 429
418msgid "" 430msgid "SD < 0.0\n"
419"\n" 431msgstr "SD < 0.0\n"
420" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n" 432
421" s2 in [1, 2147483542]\n" 433msgid "Scilab randlib interface not installed.\n"
422" s3 in [1, 2147483422]\n" 434msgstr "La interfície randlib del Scilab no està instal·lada.\n"
423" s4 in [1, 2147483322]"
424msgstr ""
425"\n"
426" Valors incorrectes per a clcg4, han de ser enters amb s1 al rang [1, "
427"2147483646]\n"
428" s2 al rang [1, 2147483542]\n"
429" s3 al rang [1, 2147483422]\n"
430" s4 al rang [1, 2147483322]"
431 435
432#, c-format 436#, c-format
433msgid "" 437msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
434"\n" 438msgstr "La suma de P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
435"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
436" between the virtual gen %d and the others !\n"
437" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
438msgstr ""
439"\n"
440"=> podeu haver perdut la sincronització\n"
441" entre la generació virtual %d i les altres!\n"
442" utilitzeu grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) si voleu recuperar-la."
443 439
444msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n" 440msgid "Sum of P(i) > 1\n"
445msgstr "" 441msgstr "Sum of P(i) > 1\n"
446"Valors incorrectes per a kiss, han de ser enters dins el rang [0,2^32-1]\n"
447 442
448msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n" 443#, c-format
449msgstr "" 444msgid "The %s option affects only the %s generator\n"
450"Valors incorrectes per a mt, ha de ser un enter dins el rang [0, 2^32-1]\n" 445msgstr "L'opció %s només afecta al generador %s\n"
446
447#, c-format
448msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n"
449msgstr "L'opció %s afecta només al generador clcg4\n"
451 450
452msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n" 451msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n"
453msgstr "" 452msgstr ""
454"El primer component de l'estat mt, ha de ser un enter dins el rang [0, 624]\n" 453"El primer component de l'estat mt, ha de ser un enter dins el rang [0, 624]\n"
455 454
456msgid "" 455msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
457"\n" 456msgstr "Aquesta informació només té a veure amb el generador clcg4\n"
458"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
459msgstr ""
460"\n"
461"Valor incorrecte per a urand, ha de ser un enter dins el rang [0, "
462"2147483647]\n"
463 457
464msgid "Random" 458msgid "X0 is empty\n"
465msgstr "Aleatori" 459msgstr "X0 és buida\n"
460
461msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
462msgstr "a i b han de ser enters amb (b-a+1) <= 2147483561"
463
464msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
465msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
diff --git a/scilab/modules/randlib/locales/de_DE/randlib.po b/scilab/modules/randlib/locales/de_DE/randlib.po
index af539fa..e46bff0 100644
--- a/scilab/modules/randlib/locales/de_DE/randlib.po
+++ b/scilab/modules/randlib/locales/de_DE/randlib.po
@@ -14,63 +14,118 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:57+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20msgid ""
21msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n" 21"\n"
22" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n"
23" s2 in [1, 2147483542]\n"
24" s3 in [1, 2147483422]\n"
25" s4 in [1, 2147483322]"
22msgstr "" 26msgstr ""
23"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d mit der Option '%s' erwartet.\n" 27"\n"
28" Falsche Vorgabe für clcg4, muß eine Integerzahl mit s1 in [1, 2147483562]"
24 29
25#, c-format 30#, c-format
26msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n" 31msgid ""
32"\n"
33"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
34" between the virtual gen %d and the others !\n"
35" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
27msgstr "" 36msgstr ""
28"%s: falsche Anzahl an Ausgangsargumenten: %d mit der Option '%s' erwartet.\n" 37"\n"
38"=>beachten Sie, daß Sie möglicherweise die Synchronisation verloren haben\n"
39" zwischen der virtuellen gen %d und den Anderen!\n"
40" verwenden Sie grand (\"setall\", s1, s2, s3, s4), wenn Sie dies "
41"wiederherstellen wollen."
29 42
30#, c-format 43msgid ""
31msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n" 44"\n"
32msgstr "Die %s Option beeinflußt den clcg4 Generator\n" 45"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n"
46msgstr ""
47"\n"
48"Falsche Vorgabe für fsultra, muß eine Integerzahl in [0, 2^32-1] sein.\n"
49
50msgid ""
51"\n"
52"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
53msgstr ""
54"\n"
55"Falsche Vorgabe für urand, muß ein Integer in [0, 2147483647] sein\n"
56
57msgid ""
58"\n"
59"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n"
60" and s2 in [1, 2147483398]\n"
61msgstr ""
62"\n"
63"Falsche Vorgabe für clcg2, muß eine Integerzahl mit s1 in [1, 2147483562]\n"
33 64
34#, c-format 65#, c-format
35msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n" 66msgid ""
67"\n"
68"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
36msgstr "" 69msgstr ""
37"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d mit der Option '%s' erwartet.\n" 70"\n"
71"Die erste Komponente des Zustands fsultra , muß ein Integer in [0,%d] sein\n"
72
73msgid ""
74"\n"
75"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
76msgstr ""
77"\n"
78"Die zweite Komponente des fsultra Status, muß eine 0 oder 1 sein.\n"
79
80msgid ""
81"\n"
82"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
83msgstr ""
84"\n"
85"Die dritte Komponente des Zustands fsultra, muß ein Integer in [1, 2^32-1] "
86"sein.\n"
38 87
39#, c-format 88#, c-format
40msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n" 89msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n"
41msgstr "%s: falsche Typ für zweites Eingangsargument: Skalar erwartet.\n" 90msgstr "%s falscher Wert für erstes Eingangsargument %s.\n"
42 91
43#, c-format 92#, c-format
44msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n" 93msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
45msgstr "%s: falscher Typ für drittes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n" 94msgstr "%s: Fehlende P Matrix und XD r Markov Folge\n"
46 95
47#, c-format 96#, c-format
48msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n" 97msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n"
49msgstr "%s: falscher Typ für viertes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n" 98msgstr "%s: die %s Option beeinflußt nur den %s Generator\n"
50 99
51#, c-format 100#, c-format
52msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n" 101msgid "%s: Wrong number of input argument.\n"
53msgstr "%s: falscher Typ für fünftes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n" 102msgstr "%s: falsche Anzahl an EIngangsargumenten.\n"
103
104#, c-format
105msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n"
106msgstr ""
107"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d mit der Option '%s' erwartet.\n"
54 108
55#, c-format 109#, c-format
56msgid "" 110msgid ""
57"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' with the %s " 111"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
58"generator.\n" 112"generator.\n"
59msgstr "" 113msgstr ""
60"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d für '%s' mit dem %s Generator " 114"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d erwartet für '%s' Option mit "
61"erwartet.\n" 115"dem %s Generator.\n"
62 116
63#, c-format 117#, c-format
64msgid "" 118msgid ""
65"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s " 119"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' with the %s "
66"expected.\n" 120"generator.\n"
67msgstr "" 121msgstr ""
68"%s: falsche Werte für Eingangsargument: Vektor mit %d oder %d Werten für %s " 122"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d für '%s' mit dem %s Generator "
69"erwartet.\n" 123"erwartet.\n"
70 124
71#, c-format 125#, c-format
72msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n" 126msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n"
73msgstr "%s: falsche Größe für zweites Eingangsargument: %dx%d erwartet.\n" 127msgstr ""
128"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d mit der Option '%s' erwartet.\n"
74 129
75#, c-format 130#, c-format
76msgid "" 131msgid ""
@@ -89,12 +144,9 @@ msgstr ""
89"%s Generator erwartet.\n" 144"%s Generator erwartet.\n"
90 145
91#, c-format 146#, c-format
92msgid "" 147msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n"
93"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
94"generator.\n"
95msgstr "" 148msgstr ""
96"%s: falsche Anzahl an Eingangsargumenten: %d erwartet für '%s' Option mit " 149"%s: falsche Anzahl an Ausgangsargumenten: %d mit der Option '%s' erwartet.\n"
97"dem %s Generator.\n"
98 150
99#, c-format 151#, c-format
100msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n" 152msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n"
@@ -102,64 +154,70 @@ msgstr ""
102"%s: falsche Anzahl an Ausgangsargumenten: %d erwartet mit der Option '%s'.\n" 154"%s: falsche Anzahl an Ausgangsargumenten: %d erwartet mit der Option '%s'.\n"
103 155
104#, c-format 156#, c-format
105msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n" 157msgid ""
106msgstr "%s: die %s Option beeinflußt nur den %s Generator\n" 158"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n"
159msgstr ""
160"%s: falsches zweites Eingangsargument: quadratische Matrix oder ReihenVektor "
161"erwartet.\n"
107 162
108#, c-format 163#, c-format
109msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n" 164msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n"
110msgstr "" 165msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument: Spaltenvektor erwartet.\n"
111"%s: falscher Wert für zweites Eingangsargument: %d, %d oder %d erwartet.\n"
112 166
113#, c-format 167#, c-format
114msgid "The %s option affects only the %s generator\n" 168msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n"
115msgstr "Die %s Option beeinflußt nut den %s Generator\n" 169msgstr "%s: falsche Gre für Eingangsargument: Skalar für %s erwartet.\n"
116 170
117#, c-format 171#, c-format
118msgid "" 172msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
119"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
120msgstr "" 173msgstr ""
121"%s: falscher Wert für zweites Eingangsargument: muß zwischen %d und %d " 174"%s: falsche Größe für Eingangsargument: Ziel und Konvergenz haben "
122"liegen.\n" 175"Nullgröße.\n"
123 176
124#, c-format 177#, c-format
125msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n" 178msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
126msgstr "%s: Zweites Eingangsargument hat falschen Wert: Muss > %d sein.\n" 179msgstr "%s: falsche Größe für zweites Eingangsargument: %dx%d erwartet.\n"
127 180
128msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n" 181#, c-format
129msgstr "Diese Information betrifft nur deb clcg4 Generator\n" 182msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n"
183msgstr "%s: falscher Typ für fünftes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n"
130 184
131#, c-format 185#, c-format
132msgid "" 186msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n"
133"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or " 187msgstr "%s: falscher Typ für erstes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n"
134"'%s' expected.\n"
135msgstr ""
136"%s: falscher Wert für zweites Eingangsargument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' "
137"oder '%s' erwartet.\n"
138 188
139#, c-format 189#, c-format
140msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n" 190msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n"
141msgstr "%s falscher Wert für erstes Eingangsargument %s.\n" 191msgstr "%s: falscher Typ für viertes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n"
142 192
143#, c-format 193#, c-format
144msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n" 194msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n"
145msgstr "%s: falscher Typ für erstes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n" 195msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument: Spaltenvektor erwartet.\n"
146 196
147msgid "Missing A and B for beta law\n" 197#, c-format
148msgstr "Fehlendes A und B für ß Gesetz\n" 198msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n"
199msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument: Skalar erwartet.\n"
149 200
150#, c-format 201#, c-format
151msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n" 202msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n"
152msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument: Skalar für %s erwartet.\n" 203msgstr ""
204"%s: falscher Typ für Eingangsargument: quadratische Matrix erwartet.\n"
153 205
154#, c-format 206#, c-format
155msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 207msgid ""
156msgstr "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 208"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible "
209"dimensions\n"
210msgstr ""
211"%s: falscher Typ für Eingangsargument: Ziel und Komvergenz haben "
212"inkompatible Dimensionen\n"
157 213
158msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n" 214#, c-format
159msgstr "Fehlendes Dfn und Dfd für F Gesetz\n" 215msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n"
216msgstr "%s: falsche Typ für zweites Eingangsargument: Skalar erwartet.\n"
160 217
161msgid "Degrees of freedom nonpositive\n" 218#, c-format
162msgstr "Freiheitsgrade nicht positiv\n" 219msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n"
220msgstr "%s: falscher Typ für drittes Eingangsargument: Skalar erwartet.\n"
163 221
164#, c-format 222#, c-format
165msgid "" 223msgid ""
@@ -169,57 +227,21 @@ msgstr ""
169"%s: falscher Wert für erstes Eingangsargument: muß die Anzahl der " 227"%s: falscher Wert für erstes Eingangsargument: muß die Anzahl der "
170"Zufallsabweichungen sein.\n" 228"Zufallsabweichungen sein.\n"
171 229
172msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
173msgstr "Fehlendes N und P für Multinominales Gesetz\n"
174
175#, c-format
176msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n"
177msgstr "%s: falsche Größe für Eingangsargument: Spaltenvektor erwartet.\n"
178
179msgid "N < 0\n"
180msgstr "N < 0\n"
181
182msgid "Ncat <= 1\n"
183msgstr "Ncat <= 1\n"
184
185#, c-format 230#, c-format
186msgid "P(%d) < 0\n" 231msgid ""
187msgstr "P(%d) < 0\n" 232"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random "
233"simulation.\n"
234msgstr ""
235"%s: falscher Wert für erstes Eingangsargument: muß die Anzahl der "
236"Zufallssimulationen sein.\n"
188 237
189#, c-format 238#, c-format
190msgid "P(%d) > 1\n" 239msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n"
191msgstr "P(%d) > 1\n" 240msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument %s.\n"
192
193msgid "Sum of P(i) > 1\n"
194msgstr "Summe of P(i) > 1\n"
195
196msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
197msgstr "Fehlender Schatten und Skalierung für\n"
198
199msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
200msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 oder R <= 0.0\n"
201
202msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
203msgstr "Fehlendes Av und Sd für normales Gesetz\n"
204
205msgid "SD < 0.0\n"
206msgstr "SD < 0.0\n"
207
208msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
209msgstr "fehlendes Minimum und Maximum für uniformes relles Gesetz\n"
210 241
211#, c-format 242#, c-format
212msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n" 243msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n"
213msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument: Skalar erwartet.\n" 244msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument: muß zwischen '%s' und %d.\n"
214
215msgid "Low > High\n"
216msgstr "Minimum > Maximum\n"
217
218msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
219msgstr "Fehlende untere und obere Grenze für uniformes Integrationsgesetz.\n"
220
221msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
222msgstr "A und B müssen Integer mit (b-a+1) <= 2147483561"
223 245
224#, c-format 246#, c-format
225msgid "" 247msgid ""
@@ -228,207 +250,185 @@ msgstr ""
228"%s: falscher Wert für Eingangsargument: Anzahl der Zufalls-Simulationen " 250"%s: falscher Wert für Eingangsargument: Anzahl der Zufalls-Simulationen "
229"erwartet.\n" 251"erwartet.\n"
230 252
231msgid "Missing vect for random permutation\n"
232msgstr "Fehlender Vektor für zufällige Permutation\n"
233
234#, c-format 253#, c-format
235msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n" 254msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
236msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument: Spaltenvektor erwartet.\n" 255msgstr ""
237 256"%s: falscher Wert für zweites Eingangsargument: %d, %d oder %d erwartet.\n"
238msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
239msgstr "Fehlendes N und P für negative binomische Formel\n"
240
241msgid "P is not in [0,1]\n"
242msgstr "P ist nicht in [0,1]\n"
243
244msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
245msgstr "Fehlendes N und P für binomische Formel\n"
246 257
247#, c-format 258#, c-format
248msgid "" 259msgid ""
249"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random " 260"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
250"simulation.\n" 261"'%s' expected.\n"
251msgstr "" 262msgstr ""
252"%s: falscher Wert für erstes Eingangsargument: muß die Anzahl der " 263"%s: falscher Wert für zweites Eingangsargument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' "
253"Zufallssimulationen sein.\n" 264"oder '%s' erwartet.\n"
254
255msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
256msgstr "Fehlender Ziel und Konvergenz für Multivariate-Mittel Formel\n"
257 265
258#, c-format 266#, c-format
259msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n" 267msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n"
260msgstr "" 268msgstr "%s: Zweites Eingangsargument hat falschen Wert: Muss > %d sein.\n"
261"%s: falscher Typ für Eingangsargument: quadratische Matrix erwartet.\n"
262 269
263#, c-format 270#, c-format
264msgid "" 271msgid ""
265"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible " 272"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
266"dimensions\n"
267msgstr ""
268"%s: falscher Typ für Eingangsargument: Ziel und Komvergenz haben "
269"inkompatible Dimensionen\n"
270
271#, c-format
272msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
273msgstr "" 273msgstr ""
274"%s: falsche Größe für Eingangsargument: Ziel und Konvergenz haben " 274"%s: falscher Wert für zweites Eingangsargument: muß zwischen %d und %d "
275"Nullgröße.\n" 275"liegen.\n"
276
277#, c-format
278msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
279msgstr "%s: Fehlende P Matrix und XD für Markov Folge\n"
280 276
281#, c-format 277#, c-format
282msgid "" 278msgid ""
283"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n" 279"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
280"expected.\n"
284msgstr "" 281msgstr ""
285"%s: falsches zweites Eingangsargument: quadratische Matrix oder ReihenVektor " 282"%s: falsche Werte für Eingangsargument: Vektor mit %d oder %d Wertenr %s "
286"erwartet.\n" 283"erwartet.\n"
287 284
288msgid "X0 is empty\n"
289msgstr "XD ist leer\n"
290
291#, c-format 285#, c-format
292msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n" 286msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n"
293msgstr "%s: XO(%d) muß innerhalb des Bereichs [1,%d] liegen\n" 287msgstr "%s: XO(%d) muß innerhalb des Bereichs [1,%d] liegen\n"
294 288
295#, c-format 289msgid "Av < 0\n"
296msgid "P(%d,%d) < 0\n" 290msgstr "Av < 0\n"
297msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
298
299#, c-format
300msgid "P(%d,%d) > 1\n"
301msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
302 291
303#, c-format 292msgid "Av < 0.0\n"
304msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n" 293msgstr "Av < 0.0\n"
305msgstr "Summe von P(%d,1:%d)=%f~= 1\n"
306 294
307#, c-format 295msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n"
308msgid "%s: Wrong number of input argument.\n" 296msgstr "Falsche Vorgabe für mt, muß ein Integer in [0,2^32-1] sein\n"
309msgstr "%s: falsche Anzahl an EIngangsargumenten.\n"
310 297
311msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n" 298msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n"
312msgstr "Fehlendes Df und Xnonc für nicht -zentrale chi-quadratische Formel\n" 299msgstr "Falsche Vorgabe für kiss, muß ein Integer in [0,2e32 -1] sein\n"
313 300
314msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n" 301msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n"
315msgstr "DF < 1 oder XNONC < 0\n" 302msgstr "DF < 1 oder XNONC < 0\n"
316 303
317msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
318msgstr "Fehlendes Dfn, Dfd und Xnonc für nicht-zentrale F Formel\n"
319
320msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n" 304msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n"
321msgstr "DF < 1.0 oder DF <= 0.0 oder Xnonc < 0.0\n" 305msgstr "DF < 1.0 oder DF <= 0.0 oder Xnonc < 0.0\n"
322 306
323msgid "Missing Df for chi-square law\n" 307msgid "Degrees of freedom nonpositive\n"
324msgstr "Fehlendes Df für chi-quadratische Formel\n" 308msgstr "Freiheitsgrade nicht positiv\n"
325 309
326msgid "Rand: DF <= 0\n" 310msgid "Low > High\n"
327msgstr "Zufällig: DF <= 0\n" 311msgstr "Minimum > Maximum\n"
312
313msgid "Missing A and B for beta law\n"
314msgstr "Fehlendes A und B für ß Gesetz\n"
315
316msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
317msgstr "Fehlendes Av und Sd für normales Gesetz\n"
328 318
329msgid "Missing Av for Poisson law\n" 319msgid "Missing Av for Poisson law\n"
330msgstr "Fehlendes Av für Poisson Formel\n" 320msgstr "Fehlendes Av für Poisson Formel\n"
331 321
332msgid "Av < 0\n" 322msgid "Missing Av for exponential law\n"
333msgstr "Av < 0\n" 323msgstr "Fehlendes Av für exponentielle Verteilung\n"
324
325msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n"
326msgstr "Fehlendes Df und Xnonc für nicht -zentrale chi-quadratische Formel\n"
327
328msgid "Missing Df for chi-square law\n"
329msgstr "Fehlendes Df für chi-quadratische Formel\n"
330
331msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n"
332msgstr "Fehlendes Dfn und Dfd für F Gesetz\n"
333
334msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
335msgstr "Fehlendes Dfn, Dfd und Xnonc für nicht-zentrale F Formel\n"
336
337msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
338msgstr "fehlendes Minimum und Maximum für uniformes relles Gesetz\n"
339
340msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
341msgstr "Fehlende untere und obere Grenze für uniformes Integrationsgesetz.\n"
342
343msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
344msgstr "Fehlender Ziel und Konvergenz für Multivariate-Mittel Formel\n"
345
346msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
347msgstr "Fehlendes N und P für binomische Formel\n"
348
349msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
350msgstr "Fehlendes N und P für Multinominales Gesetz\n"
351
352msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
353msgstr "Fehlendes N und P für negative binomische Formel\n"
334 354
335msgid "Missing p for Geometric law\n" 355msgid "Missing p for Geometric law\n"
336msgstr "Fehlendes p für Geometrische Verteilung\n" 356msgstr "Fehlendes p für Geometrische Verteilung\n"
337 357
338#, c-format 358msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
339msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n" 359msgstr "Fehlender Schatten und Skalierung für\n"
340msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument: muß zwischen '%s' und %d.\n"
341 360
342msgid "Missing Av for exponential law\n" 361msgid "Missing vect for random permutation\n"
343msgstr "Fehlendes Av für exponentielle Verteilung\n" 362msgstr "Fehlender Vektor für zufällige Permutation\n"
344 363
345msgid "Av < 0.0\n" 364msgid "N < 0\n"
346msgstr "Av < 0.0\n" 365msgstr "N < 0\n"
366
367msgid "Ncat <= 1\n"
368msgstr "Ncat <= 1\n"
369
370msgid "P is not in [0,1]\n"
371msgstr "P ist nicht in [0,1]\n"
347 372
348#, c-format 373#, c-format
349msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n" 374msgid "P(%d) < 0\n"
350msgstr "%s: falscher Wert für Eingangsargument %s.\n" 375msgstr "P(%d) < 0\n"
351 376
352msgid "Scilab randlib interface not installed.\n" 377#, c-format
353msgstr "Scilab randlib Schnittstelle nicht installiert.\n" 378msgid "P(%d) > 1\n"
379msgstr "P(%d) > 1\n"
354 380
355msgid "" 381#, c-format
356"\n" 382msgid "P(%d,%d) < 0\n"
357"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n" 383msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
358" and s2 in [1, 2147483398]\n"
359msgstr ""
360"\n"
361"Falsche Vorgabe für clcg2, muß eine Integerzahl mit s1 in [1, 2147483562]\n"
362 384
363msgid "" 385#, c-format
364"\n" 386msgid "P(%d,%d) > 1\n"
365"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n" 387msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
366msgstr ""
367"\n"
368"Falsche Vorgabe für fsultra, muß eine Integerzahl in [0, 2^32-1] sein.\n"
369 388
370#, c-format 389#, c-format
371msgid "" 390msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n"
372"\n" 391msgstr "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n"
373"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
374msgstr ""
375"\n"
376"Die erste Komponente des Zustands fsultra , muß ein Integer in [0,%d] sein\n"
377 392
378msgid "" 393msgid "Rand: DF <= 0\n"
379"\n" 394msgstr "Zufällig: DF <= 0\n"
380"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
381msgstr ""
382"\n"
383"Die zweite Komponente des fsultra Status, muß eine 0 oder 1 sein.\n"
384 395
385msgid "" 396msgid "Random"
386"\n" 397msgstr "Zufällig"
387"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
388msgstr ""
389"\n"
390"Die dritte Komponente des Zustands fsultra, muß ein Integer in [1, 2^32-1] "
391"sein.\n"
392 398
393msgid "" 399msgid "SD < 0.0\n"
394"\n" 400msgstr "SD < 0.0\n"
395" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n" 401
396" s2 in [1, 2147483542]\n" 402msgid "Scilab randlib interface not installed.\n"
397" s3 in [1, 2147483422]\n" 403msgstr "Scilab randlib Schnittstelle nicht installiert.\n"
398" s4 in [1, 2147483322]"
399msgstr ""
400"\n"
401" Falsche Vorgabe für clcg4, muß eine Integerzahl mit s1 in [1, 2147483562]"
402 404
403#, c-format 405#, c-format
404msgid "" 406msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
405"\n" 407msgstr "Summe von P(%d,1:%d)=%f~= 1\n"
406"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
407" between the virtual gen %d and the others !\n"
408" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
409msgstr ""
410"\n"
411"=>beachten Sie, daß Sie möglicherweise die Synchronisation verloren haben\n"
412" zwischen der virtuellen gen %d und den Anderen!\n"
413" verwenden Sie grand (\"setall\", s1, s2, s3, s4), wenn Sie dies "
414"wiederherstellen wollen."
415 408
416msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n" 409msgid "Sum of P(i) > 1\n"
417msgstr "Falsche Vorgabe für kiss, muß ein Integer in [0,2e32 -1] sein\n" 410msgstr "Summe of P(i) > 1\n"
418 411
419msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n" 412#, c-format
420msgstr "Falsche Vorgabe für mt, muß ein Integer in [0,2^32-1] sein\n" 413msgid "The %s option affects only the %s generator\n"
414msgstr "Die %s Option beeinflußt nut den %s Generator\n"
415
416#, c-format
417msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n"
418msgstr "Die %s Option beeinflußt den clcg4 Generator\n"
421 419
422msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n" 420msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n"
423msgstr "" 421msgstr ""
424"Die erste Komponente vom Zustand mt, muß ein Integer in [1,624] sein\n" 422"Die erste Komponente vom Zustand mt, muß ein Integer in [1,624] sein\n"
425 423
426msgid "" 424msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
427"\n" 425msgstr "Diese Information betrifft nur deb clcg4 Generator\n"
428"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
429msgstr ""
430"\n"
431"Falsche Vorgabe für urand, muß ein Integer in [0, 2147483647] sein\n"
432 426
433msgid "Random" 427msgid "X0 is empty\n"
434msgstr "Zufällig" 428msgstr "XD ist leer\n"
429
430msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
431msgstr "A und B müssen Integer mit (b-a+1) <= 2147483561"
432
433msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
434msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 oder R <= 0.0\n"
diff --git a/scilab/modules/randlib/locales/es_ES/randlib.po b/scilab/modules/randlib/locales/es_ES/randlib.po
index 6aecf45..d099c26 100644
--- a/scilab/modules/randlib/locales/es_ES/randlib.po
+++ b/scilab/modules/randlib/locales/es_ES/randlib.po
@@ -14,54 +14,116 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:57+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20msgid ""
21"\n"
22" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n"
23" s2 in [1, 2147483542]\n"
24" s3 in [1, 2147483422]\n"
25" s4 in [1, 2147483322]"
26msgstr ""
27"\n"
28" semillas malas para clcg4, must deben ser enteros con s1 en el intervalo "
29"[1, 2147483646]\n"
30" s2 en el intervalo [1, "
31"2147483542]\n"
32" s3 en el intervalo [1, "
33"2147483422]\n"
34" s4 en el intervalo [1, "
35"2147483322]"
36
20#, c-format 37#, c-format
21msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n" 38msgid ""
39"\n"
40"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
41" between the virtual gen %d and the others !\n"
42" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
22msgstr "" 43msgstr ""
23"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d con opción " 44"\n"
24"'%s'.\n" 45"=> sea consciente de que puede haber perdido sincronización\n"
46" entre el generador virtual %d y los demás !\n"
47" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) si quiere recuperarla."
48
49msgid ""
50"\n"
51"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n"
52msgstr ""
53"\n"
54"Semilla mala para fsultra, deben ser enteros del intervalo [0, 2^32-1]\n"
55
56msgid ""
57"\n"
58"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
59msgstr ""
60"\n"
61"Semilla mala para urand, debe ser un entero del intervalo [0, 2147483647]\n"
62
63msgid ""
64"\n"
65"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n"
66" and s2 in [1, 2147483398]\n"
67msgstr ""
68"\n"
69"Semillas malas para clcg2, deben ser enteros con s1 en el intervalo [1, "
70"2147483562]\n"
71" y s2 en el intervalo [1, "
72"2147483398]\n"
25 73
26#, c-format 74#, c-format
27msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n" 75msgid ""
76"\n"
77"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
28msgstr "" 78msgstr ""
29"%s: Número incorrecto de argumentos de salida: Se esperaban %d con opción " 79"\n"
30"'%s'.\n" 80"El primer componente el estado fsultra, debe ser un entero del intervalo [0, "
81"%d]\n"
82
83msgid ""
84"\n"
85"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
86msgstr ""
87"\n"
88"El segundo componente el estado fsultra, debe estar entre 0 y 1\n"
89
90msgid ""
91"\n"
92"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
93msgstr ""
94"\n"
95"El tercer componente el estado fsultra, debe ser un entero del intervalo [1, "
96"2^32-1]\n"
31 97
32#, c-format 98#, c-format
33msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n" 99msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n"
34msgstr "La opción %s afecta solo al generador clcg4\n" 100msgstr "%s Valor incorrecto para el primer argumento de entrada %s.\n"
35 101
36#, c-format 102#, c-format
37msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n" 103msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
38msgstr "" 104msgstr "%s: Faltan la matriz P y X0 para la cadena Markov\n"
39"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d con opción "
40"'%s'.\n"
41 105
42#, c-format 106#, c-format
43msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n" 107msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n"
44msgstr "" 108msgstr "%s: La opción %s afecta solo al generador %s\n"
45"%s: Tipo incorrecto para el segundo argumento de entrada: se esperaba un "
46"escalar.\n"
47 109
48#, c-format 110#, c-format
49msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n" 111msgid "%s: Wrong number of input argument.\n"
50msgstr "" 112msgstr "%s: Número incorrecto de argumento de entrada.\n"
51"%s: Tipo incorrecto para el tercer argumento de entrada: se esperaba un "
52"escalar.\n"
53 113
54#, c-format 114#, c-format
55msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n" 115msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n"
56msgstr "" 116msgstr ""
57"%s: Tipo incorrecto para el cuarto argumento de entrada: se esperaba un " 117"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d con opción "
58"escalar.\n" 118"'%s'.\n"
59 119
60#, c-format 120#, c-format
61msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n" 121msgid ""
122"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
123"generator.\n"
62msgstr "" 124msgstr ""
63"%s: Tipo incorrecto para el quinto argumento de entrada: se esperaba un " 125"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d para la "
64"escalar.\n" 126"opción '%s' con el generador %s.\n"
65 127
66#, c-format 128#, c-format
67msgid "" 129msgid ""
@@ -72,18 +134,10 @@ msgstr ""
72"con el generado %s.\n" 134"con el generado %s.\n"
73 135
74#, c-format 136#, c-format
75msgid "" 137msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n"
76"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
77"expected.\n"
78msgstr ""
79"%s: Valores incorrectos para el argumento de entrada: Se esperaba un vector "
80"de %d o %d valores para %s.\n"
81
82#, c-format
83msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
84msgstr "" 138msgstr ""
85"%s: Tamao incorrecto para el segundo argumento de entrada: Se esperaba " 139"%s: Nmero incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d con opción "
86"%dx%d.\n" 140"'%s'.\n"
87 141
88#, c-format 142#, c-format
89msgid "" 143msgid ""
@@ -102,12 +156,10 @@ msgstr ""
102"opción '%s' con el generador %s o %s.\n" 156"opción '%s' con el generador %s o %s.\n"
103 157
104#, c-format 158#, c-format
105msgid "" 159msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n"
106"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
107"generator.\n"
108msgstr "" 160msgstr ""
109"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban %d para la " 161"%s: Número incorrecto de argumentos de salida: Se esperaban %d con opción "
110"opción '%s' con el generador %s.\n" 162"'%s'.\n"
111 163
112#, c-format 164#, c-format
113msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n" 165msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n"
@@ -116,45 +168,41 @@ msgstr ""
116"opción '%s'.\n" 168"opción '%s'.\n"
117 169
118#, c-format 170#, c-format
119msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n" 171msgid ""
120msgstr "%s: La opción %s afecta solo al generador %s\n" 172"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n"
121
122#, c-format
123msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
124msgstr "" 173msgstr ""
125"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: sSe esperaba %d, " 174"%s: Segundo argumento de entrada incorrecto: Se esperaba una matriz cuadrada "
126"%d o %d.\n" 175"o un vector columna.\n"
127 176
128#, c-format 177#, c-format
129msgid "The %s option affects only the %s generator\n" 178msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n"
130msgstr "La opción %s afecta solo al generador %s\n" 179msgstr ""
180"%s: Tamaño incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un vector "
181"columna.\n"
131 182
132#, c-format 183#, c-format
133msgid "" 184msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n"
134"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
135msgstr "" 185msgstr ""
136"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: Debe estar entre " 186"%s: Tamaño incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un escalar "
137"%d y %d.\n" 187"para %s.\n"
138 188
139#, c-format 189#, c-format
140msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n" 190msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
141msgstr "" 191msgstr ""
142"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: Debe ser > %d.\n" 192"%s: Tamaño incorrecto para el argumento de entrada: Mean y Cov son de tamaño "
143 193"null.\n"
144msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
145msgstr "Esta información afecta solo al generador clcg4\n"
146 194
147#, c-format 195#, c-format
148msgid "" 196msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
149"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
150"'%s' expected.\n"
151msgstr "" 197msgstr ""
152"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: Se esperaba '%s', " 198"%s: Tamaño incorrecto para el segundo argumento de entrada: Se esperaba "
153"'%s', '%s', '%s', '%s' o '%s'.\n" 199"%dx%d.\n"
154 200
155#, c-format 201#, c-format
156msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n" 202msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n"
157msgstr "%s Valor incorrecto para el primer argumento de entrada %s.\n" 203msgstr ""
204"%s: Tipo incorrecto para el quinto argumento de entrada: se esperaba un "
205"escalar.\n"
158 206
159#, c-format 207#, c-format
160msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n" 208msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n"
@@ -162,24 +210,48 @@ msgstr ""
162"%s Valor incorrecto para el primer argumento de entrada: Se esperaba un " 210"%s Valor incorrecto para el primer argumento de entrada: Se esperaba un "
163"escalar.\n" 211"escalar.\n"
164 212
165msgid "Missing A and B for beta law\n" 213#, c-format
166msgstr "Faltan A y B para la ley beta\n" 214msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n"
215msgstr ""
216"%s: Tipo incorrecto para el cuarto argumento de entrada: se esperaba un "
217"escalar.\n"
167 218
168#, c-format 219#, c-format
169msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n" 220msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n"
170msgstr "" 221msgstr ""
171"%s: Tamaño incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un escalar " 222"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un vector "
172"para %s.\n" 223"columna.\n"
173 224
174#, c-format 225#, c-format
175msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 226msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n"
176msgstr "Rand(...,'bet',..): A o B < %f\n" 227msgstr ""
228"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un escalar.\n"
177 229
178msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n" 230#, c-format
179msgstr "Faltan Dfn y Dfd para ley F\n" 231msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n"
232msgstr ""
233"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba una matriz "
234"cuadrada.\n"
180 235
181msgid "Degrees of freedom nonpositive\n" 236#, c-format
182msgstr "Grados de libertad no-positivos\n" 237msgid ""
238"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible "
239"dimensions\n"
240msgstr ""
241"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Mean y Cov tienen "
242"dimensiones incompatibles\n"
243
244#, c-format
245msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n"
246msgstr ""
247"%s: Tipo incorrecto para el segundo argumento de entrada: se esperaba un "
248"escalar.\n"
249
250#, c-format
251msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n"
252msgstr ""
253"%s: Tipo incorrecto para el tercer argumento de entrada: se esperaba un "
254"escalar.\n"
183 255
184#, c-format 256#, c-format
185msgid "" 257msgid ""
@@ -189,60 +261,23 @@ msgstr ""
189"%s: Valor incorrecto para el primer argumento de entrada: Debe ser el número " 261"%s: Valor incorrecto para el primer argumento de entrada: Debe ser el número "
190"de desviación aleatorio.\n" 262"de desviación aleatorio.\n"
191 263
192msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
193msgstr "Faltan N y P para ley Multinomial\n"
194
195#, c-format 264#, c-format
196msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n" 265msgid ""
266"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random "
267"simulation.\n"
197msgstr "" 268msgstr ""
198"%s: Tamaño incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un vector " 269"%s: Valor incorrecto para el primer argumento de entrada: Debe ser el número "
199"columna.\n" 270"de simulación aleatoria.\n"
200
201msgid "N < 0\n"
202msgstr "N < 0\n"
203
204msgid "Ncat <= 1\n"
205msgstr "Ncat <= 1\n"
206
207#, c-format
208msgid "P(%d) < 0\n"
209msgstr "P(%d) < 0\n"
210 271
211#, c-format 272#, c-format
212msgid "P(%d) > 1\n" 273msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n"
213msgstr "P(%d) > 1\n" 274msgstr "%s: Valor incorrecto para el argumento de entrada %s.\n"
214
215msgid "Sum of P(i) > 1\n"
216msgstr "Sumatoria de P(i) > 1\n"
217
218msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
219msgstr "Falta forma y escala para la ley Gamma\n"
220
221msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
222msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 o R <= 0.0\n"
223
224msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
225msgstr "Faltan Av y Sd para la ley Normal\n"
226
227msgid "SD < 0.0\n"
228msgstr "SD < 0.0\n"
229
230msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
231msgstr "Faltan Bajo y Alto para la ley Uniforme Real\n"
232 275
233#, c-format 276#, c-format
234msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n" 277msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n"
235msgstr "" 278msgstr ""
236"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un escalar.\n" 279"%s: Valor incorrecto para el argumento de entrada: Debe estar entre '%s' y "
237 280"%d.\n"
238msgid "Low > High\n"
239msgstr "Bajo > Alto\n"
240
241msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
242msgstr "Faltan Bajo y Alto para la ley Uniforme Entera\n"
243
244msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
245msgstr "a y b deben ser enteros con (b-a+1) <= 2147483561"
246 281
247#, c-format 282#, c-format
248msgid "" 283msgid ""
@@ -251,223 +286,188 @@ msgstr ""
251"%s: Valor incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba el número de " 286"%s: Valor incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba el número de "
252"simulación aleatorio.\n" 287"simulación aleatorio.\n"
253 288
254msgid "Missing vect for random permutation\n"
255msgstr "Falta vector para permutación aleatoria\n"
256
257#, c-format 289#, c-format
258msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n" 290msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
259msgstr "" 291msgstr ""
260"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba un vector " 292"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: sSe esperaba %d, "
261"columna.\n" 293"%d o %d.\n"
262
263msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
264msgstr "Faltan N y P para la ley Binomial Negativa\n"
265
266msgid "P is not in [0,1]\n"
267msgstr "P no está en [0,1]\n"
268
269msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
270msgstr "Faltan N y P para la ley Binomial\n"
271 294
272#, c-format 295#, c-format
273msgid "" 296msgid ""
274"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random " 297"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
275"simulation.\n" 298"'%s' expected.\n"
276msgstr "" 299msgstr ""
277"%s: Valor incorrecto para el primer argumento de entrada: Debe ser el número " 300"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: Se esperaba '%s', "
278"de simulación aleatoria.\n" 301"'%s', '%s', '%s', '%s' o '%s'.\n"
279
280msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
281msgstr "Falta Mean y Cov para la ley Normal Multivariable\n"
282 302
283#, c-format 303#, c-format
284msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n" 304msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n"
285msgstr "" 305msgstr ""
286"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Se esperaba una matriz " 306"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: Debe ser > %d.\n"
287"cuadrada.\n"
288 307
289#, c-format 308#, c-format
290msgid "" 309msgid ""
291"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible " 310"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
292"dimensions\n"
293msgstr ""
294"%s: Tipo incorrecto para el argumento de entrada: Mean y Cov tienen "
295"dimensiones incompatibles\n"
296
297#, c-format
298msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
299msgstr "" 311msgstr ""
300"%s: Tamaño incorrecto para el argumento de entrada: Mean y Cov son de tamaño " 312"%s: Valor incorrecto para el segundo argumento de entrada: Debe estar entre "
301"null.\n" 313"%d y %d.\n"
302
303#, c-format
304msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
305msgstr "%s: Faltan la matriz P y X0 para la cadena Markov\n"
306 314
307#, c-format 315#, c-format
308msgid "" 316msgid ""
309"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n" 317"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
318"expected.\n"
310msgstr "" 319msgstr ""
311"%s: Segundo argumento de entrada incorrecto: Se esperaba una matriz cuadrada " 320"%s: Valores incorrectos para el argumento de entrada: Se esperaba un vector "
312"o un vector columna.\n" 321"de %d o %d valores para %s.\n"
313
314msgid "X0 is empty\n"
315msgstr "X0 está vacío\n"
316 322
317#, c-format 323#, c-format
318msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n" 324msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n"
319msgstr "%s: X0(%d) debe estar en el intervalo [1,%d]\n" 325msgstr "%s: X0(%d) debe estar en el intervalo [1,%d]\n"
320 326
321#, c-format 327msgid "Av < 0\n"
322msgid "P(%d,%d) < 0\n" 328msgstr "Av < 0\n"
323msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
324
325#, c-format
326msgid "P(%d,%d) > 1\n"
327msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
328 329
329#, c-format 330msgid "Av < 0.0\n"
330msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n" 331msgstr "Av < 0.0\n"
331msgstr "Sumatoria de P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
332 332
333#, c-format 333msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n"
334msgid "%s: Wrong number of input argument.\n" 334msgstr "Semilla mala para mt, debe ser un entero del intervalo [0, 2^32-1]\n"
335msgstr "%s: Número incorrecto de argumento de entrada.\n"
336 335
337msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n" 336msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n"
338msgstr "Faltan Df y Xnonc para la ley no-central Chi-Square\n" 337msgstr "Semillas malas, deben ser enteros del intervalo [0,2^32-1]\n"
339 338
340msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n" 339msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n"
341msgstr "DF < 1 o XNONC < 0\n" 340msgstr "DF < 1 o XNONC < 0\n"
342 341
343msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
344msgstr "Faltan Dfn, Dfd y Xnonc para la ley no-central F\n"
345
346msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n" 342msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n"
347msgstr "DF < 1.0 o DF <= 0.0 o Xnonc < 0.0\n" 343msgstr "DF < 1.0 o DF <= 0.0 o Xnonc < 0.0\n"
348 344
349msgid "Missing Df for chi-square law\n" 345msgid "Degrees of freedom nonpositive\n"
350msgstr "Falta Df para la ley Chi-Square\n" 346msgstr "Grados de libertad no-positivos\n"
351 347
352msgid "Rand: DF <= 0\n" 348msgid "Low > High\n"
353msgstr "Rand: DF <= 0\n" 349msgstr "Bajo > Alto\n"
350
351msgid "Missing A and B for beta law\n"
352msgstr "Faltan A y B para la ley beta\n"
353
354msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
355msgstr "Faltan Av y Sd para la ley Normal\n"
354 356
355msgid "Missing Av for Poisson law\n" 357msgid "Missing Av for Poisson law\n"
356msgstr "Falta Av para la ley de Poisson\n" 358msgstr "Falta Av para la ley de Poisson\n"
357 359
358msgid "Av < 0\n" 360msgid "Missing Av for exponential law\n"
359msgstr "Av < 0\n" 361msgstr "Falta Av para la ley Exponencial\n"
362
363msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n"
364msgstr "Faltan Df y Xnonc para la ley no-central Chi-Square\n"
365
366msgid "Missing Df for chi-square law\n"
367msgstr "Falta Df para la ley Chi-Square\n"
368
369msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n"
370msgstr "Faltan Dfn y Dfd para ley F\n"
371
372msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
373msgstr "Faltan Dfn, Dfd y Xnonc para la ley no-central F\n"
374
375msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
376msgstr "Faltan Bajo y Alto para la ley Uniforme Real\n"
377
378msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
379msgstr "Faltan Bajo y Alto para la ley Uniforme Entera\n"
380
381msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
382msgstr "Falta Mean y Cov para la ley Normal Multivariable\n"
383
384msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
385msgstr "Faltan N y P para la ley Binomial\n"
386
387msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
388msgstr "Faltan N y P para ley Multinomial\n"
389
390msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
391msgstr "Faltan N y P para la ley Binomial Negativa\n"
360 392
361msgid "Missing p for Geometric law\n" 393msgid "Missing p for Geometric law\n"
362msgstr "Falta p para la ley geométrica\n" 394msgstr "Falta p para la ley geométrica\n"
363 395
364#, c-format 396msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
365msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n" 397msgstr "Falta forma y escala para la ley Gamma\n"
366msgstr ""
367"%s: Valor incorrecto para el argumento de entrada: Debe estar entre '%s' y "
368"%d.\n"
369 398
370msgid "Missing Av for exponential law\n" 399msgid "Missing vect for random permutation\n"
371msgstr "Falta Av para la ley Exponencial\n" 400msgstr "Falta vector para permutación aleatoria\n"
372 401
373msgid "Av < 0.0\n" 402msgid "N < 0\n"
374msgstr "Av < 0.0\n" 403msgstr "N < 0\n"
404
405msgid "Ncat <= 1\n"
406msgstr "Ncat <= 1\n"
407
408msgid "P is not in [0,1]\n"
409msgstr "P no está en [0,1]\n"
375 410
376#, c-format 411#, c-format
377msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n" 412msgid "P(%d) < 0\n"
378msgstr "%s: Valor incorrecto para el argumento de entrada %s.\n" 413msgstr "P(%d) < 0\n"
379 414
380msgid "Scilab randlib interface not installed.\n" 415#, c-format
381msgstr "La interfaz randlib de Scilab no está instalada.\n" 416msgid "P(%d) > 1\n"
417msgstr "P(%d) > 1\n"
382 418
383msgid "" 419#, c-format
384"\n" 420msgid "P(%d,%d) < 0\n"
385"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n" 421msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
386" and s2 in [1, 2147483398]\n"
387msgstr ""
388"\n"
389"Semillas malas para clcg2, deben ser enteros con s1 en el intervalo [1, "
390"2147483562]\n"
391" y s2 en el intervalo [1, "
392"2147483398]\n"
393 422
394msgid "" 423#, c-format
395"\n" 424msgid "P(%d,%d) > 1\n"
396"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n" 425msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
397msgstr ""
398"\n"
399"Semilla mala para fsultra, deben ser enteros del intervalo [0, 2^32-1]\n"
400 426
401#, c-format 427#, c-format
402msgid "" 428msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n"
403"\n" 429msgstr "Rand(...,'bet',..): A o B < %f\n"
404"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
405msgstr ""
406"\n"
407"El primer componente el estado fsultra, debe ser un entero del intervalo [0, "
408"%d]\n"
409 430
410msgid "" 431msgid "Rand: DF <= 0\n"
411"\n" 432msgstr "Rand: DF <= 0\n"
412"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
413msgstr ""
414"\n"
415"El segundo componente el estado fsultra, debe estar entre 0 y 1\n"
416 433
417msgid "" 434msgid "Random"
418"\n" 435msgstr "Aleatorio"
419"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
420msgstr ""
421"\n"
422"El tercer componente el estado fsultra, debe ser un entero del intervalo [1, "
423"2^32-1]\n"
424 436
425msgid "" 437msgid "SD < 0.0\n"
426"\n" 438msgstr "SD < 0.0\n"
427" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n" 439
428" s2 in [1, 2147483542]\n" 440msgid "Scilab randlib interface not installed.\n"
429" s3 in [1, 2147483422]\n" 441msgstr "La interfaz randlib de Scilab no está instalada.\n"
430" s4 in [1, 2147483322]"
431msgstr ""
432"\n"
433" semillas malas para clcg4, must deben ser enteros con s1 en el intervalo "
434"[1, 2147483646]\n"
435" s2 en el intervalo [1, "
436"2147483542]\n"
437" s3 en el intervalo [1, "
438"2147483422]\n"
439" s4 en el intervalo [1, "
440"2147483322]"
441 442
442#, c-format 443#, c-format
443msgid "" 444msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
444"\n" 445msgstr "Sumatoria de P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
445"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
446" between the virtual gen %d and the others !\n"
447" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
448msgstr ""
449"\n"
450"=> sea consciente de que puede haber perdido sincronización\n"
451" entre el generador virtual %d y los demás !\n"
452" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) si quiere recuperarla."
453 446
454msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n" 447msgid "Sum of P(i) > 1\n"
455msgstr "Semillas malas, deben ser enteros del intervalo [0,2^32-1]\n" 448msgstr "Sumatoria de P(i) > 1\n"
456 449
457msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n" 450#, c-format
458msgstr "Semilla mala para mt, debe ser un entero del intervalo [0, 2^32-1]\n" 451msgid "The %s option affects only the %s generator\n"
452msgstr "La opción %s afecta solo al generador %s\n"
453
454#, c-format
455msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n"
456msgstr "La opción %s afecta solo al generador clcg4\n"
459 457
460msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n" 458msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n"
461msgstr "" 459msgstr ""
462"El primer componente del estado mt, debe ser un entero del intervalo [1, " 460"El primer componente del estado mt, debe ser un entero del intervalo [1, "
463"624]\n" 461"624]\n"
464 462
465msgid "" 463msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
466"\n" 464msgstr "Esta información afecta solo al generador clcg4\n"
467"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
468msgstr ""
469"\n"
470"Semilla mala para urand, debe ser un entero del intervalo [0, 2147483647]\n"
471 465
472msgid "Random" 466msgid "X0 is empty\n"
473msgstr "Aleatorio" 467msgstr "X0 está vacío\n"
468
469msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
470msgstr "a y b deben ser enteros con (b-a+1) <= 2147483561"
471
472msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
473msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 o R <= 0.0\n"
diff --git a/scilab/modules/randlib/locales/fr_FR/randlib.po b/scilab/modules/randlib/locales/fr_FR/randlib.po
index 42f2ab7..d593278 100644
--- a/scilab/modules/randlib/locales/fr_FR/randlib.po
+++ b/scilab/modules/randlib/locales/fr_FR/randlib.po
@@ -14,47 +14,118 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:57+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20msgid ""
21"\n"
22" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n"
23" s2 in [1, 2147483542]\n"
24" s3 in [1, 2147483422]\n"
25" s4 in [1, 2147483322]"
26msgstr ""
27"\n"
28" mauvaises souches pour clcg4, doit être des entiers avec s1 dans [1, "
29"2147483646]\n"
30" s2 in [1, "
31"2147483542]\n"
32" s3 in [1, "
33"2147483422]\n"
34" s4 in [1, "
35"2147483322]"
36
20#, c-format 37#, c-format
21msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n" 38msgid ""
39"\n"
40"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
41" between the virtual gen %d and the others !\n"
42" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
22msgstr "" 43msgstr ""
23"%s: Mauvais nombre d'argument d'entrée: %d attendu(s) avec l'option '%s'.\n" 44"\n"
45"=> soyez conscient que la synchronisation a pu être perdue\n"
46" entre le le gen virtuel %d et les autres !\n"
47" utilisez grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) si vous voulez retrouver la "
48"synchronisation."
49
50msgid ""
51"\n"
52"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n"
53msgstr ""
54"\n"
55"Mauvaise souche pour fsultra, doit être un entier dans l'interval [0, 2^32-"
56"1]\n"
57
58msgid ""
59"\n"
60"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
61msgstr ""
62"\n"
63"Mauvaise souche pour urand, doit être un entier dans l'intervalle [0, "
64"2147483647]\n"
65
66msgid ""
67"\n"
68"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n"
69" and s2 in [1, 2147483398]\n"
70msgstr ""
71"\n"
72"Mauvaises souches pour clcg2, doit être des entiers avec s1 dans [1, "
73"2147483562]\n"
74" et s2 dans [1, "
75"2147483398]\n"
24 76
25#, c-format 77#, c-format
26msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n" 78msgid ""
79"\n"
80"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
27msgstr "" 81msgstr ""
28"%s: Mauvais nombre d'argument de sortie: %d attendu(s) avec l'option '%s'.\n" 82"\n"
83"La première composante de l'état fsultra doit être un entier dans "
84"l'intervalle [0, %d]\n"
85
86msgid ""
87"\n"
88"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
89msgstr ""
90"\n"
91"La seconde composante de l'état fsultra doit être 0 ou 1\n"
92
93msgid ""
94"\n"
95"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
96msgstr ""
97"\n"
98"La troisième composante de l'état fsultra doit être un entier dans "
99"l'intervalle [1, 2^32-1]\n"
29 100
30#, c-format 101#, c-format
31msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n" 102msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n"
32msgstr "L'option %s affecte seulement lerateur clcg4\n" 103msgstr "%s Mauvaise valeur pour le premier argument d'entrée %s.\n"
33 104
34#, c-format 105#, c-format
35msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n" 106msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
36msgstr "" 107msgstr "%s: La matrice P et X0 sont manquants pour la chaîne de Markov\n"
37"%s: Mauvais nombre d'arguments d'entrée: %d attendu(s) avec l'option '%s'.\n"
38 108
39#, c-format 109#, c-format
40msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n" 110msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n"
41msgstr "" 111msgstr "%s: L'option %s affecte seulement le générateur %s\n"
42"%s: Mauvais type pour le second argument d'entrée: Scalaire attendu.\n"
43 112
44#, c-format 113#, c-format
45msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n" 114msgid "%s: Wrong number of input argument.\n"
46msgstr "" 115msgstr "%s: Mauvais nombre d'argument d'entrée.\n"
47"%s : Troisième argument d'entrée de mauvais type : scalaire attendu.\n"
48 116
49#, c-format 117#, c-format
50msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n" 118msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n"
51msgstr "" 119msgstr ""
52"%s: Mauvais type pour le quatrième argument d'entrée: Scalaire attendu.\n" 120"%s: Mauvais nombre d'argument d'entrée: %d attendu(s) avec l'option '%s'.\n"
53 121
54#, c-format 122#, c-format
55msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n" 123msgid ""
124"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
125"generator.\n"
56msgstr "" 126msgstr ""
57"%s: Mauvais type pour le cinquième argument d'entrée: Scalaire attendu.\n" 127"%s: Mauvais nombre d'arguments d'entrée: %d attendus pour l'option '%s' avec "
128"le générateur %s.\n"
58 129
59#, c-format 130#, c-format
60msgid "" 131msgid ""
@@ -65,17 +136,9 @@ msgstr ""
65"générateur %s.\n" 136"générateur %s.\n"
66 137
67#, c-format 138#, c-format
68msgid "" 139msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n"
69"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
70"expected.\n"
71msgstr ""
72"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée: Un vecteur de %d ou %d valeurs "
73"pour %s attendu.\n"
74
75#, c-format
76msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
77msgstr "" 140msgstr ""
78"%s: Mauvaise dimension pour le second argument d'entrée: %dx%d attendu.\n" 141"%s: Mauvais nombre d'arguments d'entrée: %d attendu(s) avec l'option '%s'.\n"
79 142
80#, c-format 143#, c-format
81msgid "" 144msgid ""
@@ -94,12 +157,9 @@ msgstr ""
94"le générateur %s ou %s.\n" 157"le générateur %s ou %s.\n"
95 158
96#, c-format 159#, c-format
97msgid "" 160msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n"
98"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
99"generator.\n"
100msgstr "" 161msgstr ""
101"%s: Mauvais nombre d'arguments d'entrée: %d attendus pour l'option '%s' avec " 162"%s: Mauvais nombre d'argument de sortie: %d attendu(s) avec l'option '%s'.\n"
102"le générateur %s.\n"
103 163
104#, c-format 164#, c-format
105msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n" 165msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n"
@@ -107,67 +167,79 @@ msgstr ""
107"%s: Mauvais nombre d'argument de sortie: %d attendus avec l'option '%s'.\n" 167"%s: Mauvais nombre d'argument de sortie: %d attendus avec l'option '%s'.\n"
108 168
109#, c-format 169#, c-format
110msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n" 170msgid ""
111msgstr "%s: L'option %s affecte seulement le générateur %s\n" 171"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n"
112
113#, c-format
114msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
115msgstr "" 172msgstr ""
116"%s: Mauvaise valeur pour le second argument d'entrée: %d, %d ou %d " 173"%s: Mauvais second argument d'entrée: Matrice carrée ou un vecteur ligne "
117"attendus.\n" 174"attendu.\n"
118 175
119#, c-format 176#, c-format
120msgid "The %s option affects only the %s generator\n" 177msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n"
121msgstr "L'option %s affecte seulement le générateur %s\n" 178msgstr ""
179"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée: Vecteur colonne attendu.\n"
122 180
123#, c-format 181#, c-format
124msgid "" 182msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n"
125"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
126msgstr "" 183msgstr ""
127"%s: Mauvaise valeur du second argument d'entrée: Doit être entre %d et %d.\n" 184"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée: Un scalaire attendu pour "
185"%s.\n"
128 186
129#, c-format 187#, c-format
130msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n" 188msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
131msgstr "" 189msgstr ""
132"%s:Mauvaise valeur pour le second argument en entrée: Doit être > %d.\n" 190"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée: Mean et Cov sont de "
133 191"taille nulle.\n"
134msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
135msgstr "Cette information concerne seulement le générateur clcg4\n"
136 192
137#, c-format 193#, c-format
138msgid "" 194msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
139"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
140"'%s' expected.\n"
141msgstr "" 195msgstr ""
142"%s: Mauvaise valeur pour le second argument d'entrée: '%s', '%s', '%s', " 196"%s: Mauvaise dimension pour le second argument d'entrée: %dx%d attendu.\n"
143"'%s', '%s' ou '%s' attendu.\n"
144 197
145#, c-format 198#, c-format
146msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n" 199msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n"
147msgstr "%s Mauvaise valeur pour le premier argument d'entrée %s.\n" 200msgstr ""
201"%s: Mauvais type pour le cinquième argument d'entrée: Scalaire attendu.\n"
148 202
149#, c-format 203#, c-format
150msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n" 204msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n"
151msgstr "%s : Premier argument d'entrée de mauvais type : scalaire attendu.\n" 205msgstr "%s : Premier argument d'entrée de mauvais type : scalaire attendu.\n"
152 206
153msgid "Missing A and B for beta law\n" 207#, c-format
154msgstr "A et B manquants pour la loi beta\n" 208msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n"
209msgstr ""
210"%s: Mauvais type pour le quatrième argument d'entrée: Scalaire attendu.\n"
155 211
156#, c-format 212#, c-format
157msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n" 213msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n"
158msgstr "" 214msgstr ""
159"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée: Un scalaire attendu pour " 215"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée: Vecteur colonne attendu.\n"
160"%s.\n"
161 216
162#, c-format 217#, c-format
163msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 218msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n"
164msgstr "Rand(...,'bet',..): A ou B < %f\n" 219msgstr "%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée: Scalaire attendu.\n"
165 220
166msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n" 221#, c-format
167msgstr "Dfn et Dfd manquants pour la loi F\n" 222msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n"
223msgstr ""
224"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée: Matrice carrée attendue.\n"
168 225
169msgid "Degrees of freedom nonpositive\n" 226#, c-format
170msgstr "Degrés de liberté non positif\n" 227msgid ""
228"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible "
229"dimensions\n"
230msgstr ""
231"%s: Mauvais type pour les arguments d'entrée: Mean et Cov ont des dimensions "
232"incompatibles\n"
233
234#, c-format
235msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n"
236msgstr ""
237"%s: Mauvais type pour le second argument d'entrée: Scalaire attendu.\n"
238
239#, c-format
240msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n"
241msgstr ""
242"%s : Troisième argument d'entrée de mauvais type : scalaire attendu.\n"
171 243
172#, c-format 244#, c-format
173msgid "" 245msgid ""
@@ -177,58 +249,22 @@ msgstr ""
177"%s: Mauvaise valeur pour le premier argument d'entrée: Doit être le nombre " 249"%s: Mauvaise valeur pour le premier argument d'entrée: Doit être le nombre "
178"de déviation aléatoire.\n" 250"de déviation aléatoire.\n"
179 251
180msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
181msgstr "N et P manquants pour la loi MULtinomiale\n"
182
183#, c-format 252#, c-format
184msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n" 253msgid ""
254"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random "
255"simulation.\n"
185msgstr "" 256msgstr ""
186"%s: Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée: Vecteur colonne attendu.\n" 257"%s: Mauvaise valeur pour le premier argument d'entrée: Doit être le nombre "
187 258"de simulations aléatoires.\n"
188msgid "N < 0\n"
189msgstr "N < 0\n"
190
191msgid "Ncat <= 1\n"
192msgstr "N < 0\n"
193
194#, c-format
195msgid "P(%d) < 0\n"
196msgstr "P(%d) < 0\n"
197 259
198#, c-format 260#, c-format
199msgid "P(%d) > 1\n" 261msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n"
200msgstr "P(%d) > 1\n" 262msgstr "%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée %s.\n"
201
202msgid "Sum of P(i) > 1\n"
203msgstr "Somme de P(i) > 1\n"
204
205msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
206msgstr "shape et scale manquants pour la loi Gamma\n"
207
208msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
209msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 ou R <= 0.0\n"
210
211msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
212msgstr "Av et Sd manquants pour la loi Normale\n"
213
214msgid "SD < 0.0\n"
215msgstr "SD < 0.0\n"
216
217msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
218msgstr "Low et High manquants pour la loi réelle Uniforme\n"
219 263
220#, c-format 264#, c-format
221msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n" 265msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n"
222msgstr "%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée: Scalaire attendu.\n" 266msgstr ""
223 267"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée: Doit être entre '%s' et %d.\n"
224msgid "Low > High\n"
225msgstr "Low > High\n"
226
227msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
228msgstr "Low et High manquants pour la loi uniforme entière\n"
229
230msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
231msgstr "a et b doivent être entiers avec (b-a+1) <= 2147483561"
232 268
233#, c-format 269#, c-format
234msgid "" 270msgid ""
@@ -237,226 +273,190 @@ msgstr ""
237"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée: Nombre de simulations " 273"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée: Nombre de simulations "
238"aléatoires attendu.\n" 274"aléatoires attendu.\n"
239 275
240msgid "Missing vect for random permutation\n"
241msgstr "vect manquant pour la permutation aléatoire\n"
242
243#, c-format 276#, c-format
244msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n" 277msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
245msgstr "" 278msgstr ""
246"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée: Vecteur colonne attendu.\n" 279"%s: Mauvaise valeur pour le second argument d'entrée: %d, %d ou %d "
247 280"attendus.\n"
248msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
249msgstr "N et P manquants pour la loi Binomiale négative\n"
250
251msgid "P is not in [0,1]\n"
252msgstr "P n'est pas dans [0,1]\n"
253
254msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
255msgstr "N et P manquants pour la loi Binomiale\n"
256 281
257#, c-format 282#, c-format
258msgid "" 283msgid ""
259"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random " 284"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
260"simulation.\n" 285"'%s' expected.\n"
261msgstr "" 286msgstr ""
262"%s: Mauvaise valeur pour le premier argument d'entrée: Doit être le nombre " 287"%s: Mauvaise valeur pour le second argument d'entrée: '%s', '%s', '%s', "
263"de simulations aléatoires.\n" 288"'%s', '%s' ou '%s' attendu.\n"
264
265msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
266msgstr "Mean et Cov manquants pour la loi Normale Multivariée\n"
267 289
268#, c-format 290#, c-format
269msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n" 291msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n"
270msgstr "" 292msgstr ""
271"%s: Mauvais type pour l'argument d'entrée: Matrice carre attendue.\n" 293"%s:Mauvaise valeur pour le second argument en entrée: Doit tre > %d.\n"
272 294
273#, c-format 295#, c-format
274msgid "" 296msgid ""
275"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible " 297"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
276"dimensions\n"
277msgstr "" 298msgstr ""
278"%s: Mauvais type pour les arguments d'entrée: Mean et Cov ont des dimensions " 299"%s: Mauvaise valeur du second argument d'entrée: Doit être entre %d et %d.\n"
279"incompatibles\n"
280 300
281#, c-format 301#, c-format
282msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n" 302msgid ""
303"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
304"expected.\n"
283msgstr "" 305msgstr ""
284"%s: Mauvaise dimension pour les arguments d'entrée: Mean et Cov sont de " 306"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée: Un vecteur de %d ou %d valeurs "
285"taille nulle.\n" 307"pour %s attendu.\n"
286 308
287#, c-format 309#, c-format
288msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n" 310msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n"
289msgstr "%s: La matrice P et X0 sont manquants pour la chaîne de Markov\n" 311msgstr "%s: X0(%d) doit être dans la plage [1,%d]\n"
290 312
291#, c-format 313msgid "Av < 0\n"
292msgid "" 314msgstr "Av < 0\n"
293"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n" 315
316msgid "Av < 0.0\n"
317msgstr "Av < 0.0\n"
318
319msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n"
294msgstr "" 320msgstr ""
295"%s: Mauvais second argument d'entrée: Matrice carrée ou un vecteur ligne " 321"Mauvaise souche pour mt, doit être un entier dans l'intervalle [0, 2^32-1]\n"
296"attendu.\n"
297 322
298msgid "X0 is empty\n" 323msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n"
299msgstr "X0 est vide\n" 324msgstr ""
325"Mauvaises souches pourr kiss, doit être des entiers compris dans l'interval "
326"[0,2^32-1]\n"
300 327
301#, c-format 328msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n"
302msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n" 329msgstr "DF < 1 ou XNONC < 0\n"
303msgstr "%s: X0(%d) doit être dans la plage [1,%d]\n"
304 330
305#, c-format 331msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n"
306msgid "P(%d,%d) < 0\n" 332msgstr "DF < 1.0 ou DF <= 0.0 ou Xnonc < 0.0\n"
307msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
308 333
309#, c-format 334msgid "Degrees of freedom nonpositive\n"
310msgid "P(%d,%d) > 1\n" 335msgstr "Degrés de liberté non positif\n"
311msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
312 336
313#, c-format 337msgid "Low > High\n"
314msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n" 338msgstr "Low > High\n"
315msgstr "Somme de P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
316 339
317#, c-format 340msgid "Missing A and B for beta law\n"
318msgid "%s: Wrong number of input argument.\n" 341msgstr "A et B manquants pour la loi beta\n"
319msgstr "%s: Mauvais nombre d'argument d'entrée.\n" 342
343msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
344msgstr "Av et Sd manquants pour la loi Normale\n"
345
346msgid "Missing Av for Poisson law\n"
347msgstr "Av manquant pour la loi de Poisson\n"
348
349msgid "Missing Av for exponential law\n"
350msgstr "Av manquant pour la loi Exponentielle\n"
320 351
321msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n" 352msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n"
322msgstr "Df et Xnonc manquants pour la loi du chi carré non centrée\n" 353msgstr "Df et Xnonc manquants pour la loi du chi carré non centrée\n"
323 354
324msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n" 355msgid "Missing Df for chi-square law\n"
325msgstr "DF < 1 ou XNONC < 0\n" 356msgstr "Df manquant pour la loi du chi carré\n"
357
358msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n"
359msgstr "Dfn et Dfd manquants pour la loi F\n"
326 360
327msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n" 361msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
328msgstr "Dfn, Dfd et Xnonc manquants pour la loi F non centrée\n" 362msgstr "Dfn, Dfd et Xnonc manquants pour la loi F non centrée\n"
329 363
330msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n" 364msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
331msgstr "DF < 1.0 ou DF <= 0.0 ou Xnonc < 0.0\n" 365msgstr "Low et High manquants pour la loi réelle Uniforme\n"
332 366
333msgid "Missing Df for chi-square law\n" 367msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
334msgstr "Df manquant pour la loi du chi carr\n" 368msgstr "Low et High manquants pour la loi uniforme entire\n"
335 369
336msgid "Rand: DF <= 0\n" 370msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
337msgstr "Rand: DF <= 0\n" 371msgstr "Mean et Cov manquants pour la loi Normale Multivariée\n"
338 372
339msgid "Missing Av for Poisson law\n" 373msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
340msgstr "Av manquant pour la loi de Poisson\n" 374msgstr "N et P manquants pour la loi Binomiale\n"
341 375
342msgid "Av < 0\n" 376msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
343msgstr "Av < 0\n" 377msgstr "N et P manquants pour la loi MULtinomiale\n"
378
379msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
380msgstr "N et P manquants pour la loi Binomiale négative\n"
344 381
345msgid "Missing p for Geometric law\n" 382msgid "Missing p for Geometric law\n"
346msgstr "p manquant pour la loi Géométrique\n" 383msgstr "p manquant pour la loi Géométrique\n"
347 384
348#, c-format 385msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
349msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n" 386msgstr "shape et scale manquants pour la loi Gamma\n"
350msgstr ""
351"%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée: Doit être entre '%s' et %d.\n"
352 387
353msgid "Missing Av for exponential law\n" 388msgid "Missing vect for random permutation\n"
354msgstr "Av manquant pour la loi Exponentielle\n" 389msgstr "vect manquant pour la permutation aléatoire\n"
355 390
356msgid "Av < 0.0\n" 391msgid "N < 0\n"
357msgstr "Av < 0.0\n" 392msgstr "N < 0\n"
393
394msgid "Ncat <= 1\n"
395msgstr "N < 0\n"
396
397msgid "P is not in [0,1]\n"
398msgstr "P n'est pas dans [0,1]\n"
358 399
359#, c-format 400#, c-format
360msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n" 401msgid "P(%d) < 0\n"
361msgstr "%s: Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée %s.\n" 402msgstr "P(%d) < 0\n"
362 403
363msgid "Scilab randlib interface not installed.\n" 404#, c-format
364msgstr "L'interface Scilab randlib n'est pas installée.\n" 405msgid "P(%d) > 1\n"
406msgstr "P(%d) > 1\n"
365 407
366msgid "" 408#, c-format
367"\n" 409msgid "P(%d,%d) < 0\n"
368"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n" 410msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
369" and s2 in [1, 2147483398]\n"
370msgstr ""
371"\n"
372"Mauvaises souches pour clcg2, doit être des entiers avec s1 dans [1, "
373"2147483562]\n"
374" et s2 dans [1, "
375"2147483398]\n"
376 411
377msgid "" 412#, c-format
378"\n" 413msgid "P(%d,%d) > 1\n"
379"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n" 414msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
380msgstr ""
381"\n"
382"Mauvaise souche pour fsultra, doit être un entier dans l'interval [0, 2^32-"
383"1]\n"
384 415
385#, c-format 416#, c-format
386msgid "" 417msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n"
387"\n" 418msgstr "Rand(...,'bet',..): A ou B < %f\n"
388"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
389msgstr ""
390"\n"
391"La première composante de l'état fsultra doit être un entier dans "
392"l'intervalle [0, %d]\n"
393 419
394msgid "" 420msgid "Rand: DF <= 0\n"
395"\n" 421msgstr "Rand: DF <= 0\n"
396"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
397msgstr ""
398"\n"
399"La seconde composante de l'état fsultra doit être 0 ou 1\n"
400 422
401msgid "" 423msgid "Random"
402"\n" 424msgstr "Aléatoire"
403"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
404msgstr ""
405"\n"
406"La troisième composante de l'état fsultra doit être un entier dans "
407"l'intervalle [1, 2^32-1]\n"
408 425
409msgid "" 426msgid "SD < 0.0\n"
410"\n" 427msgstr "SD < 0.0\n"
411" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n" 428
412" s2 in [1, 2147483542]\n" 429msgid "Scilab randlib interface not installed.\n"
413" s3 in [1, 2147483422]\n" 430msgstr "L'interface Scilab randlib n'est pas installée.\n"
414" s4 in [1, 2147483322]"
415msgstr ""
416"\n"
417" mauvaises souches pour clcg4, doit être des entiers avec s1 dans [1, "
418"2147483646]\n"
419" s2 in [1, "
420"2147483542]\n"
421" s3 in [1, "
422"2147483422]\n"
423" s4 in [1, "
424"2147483322]"
425 431
426#, c-format 432#, c-format
427msgid "" 433msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
428"\n" 434msgstr "Somme de P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
429"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
430" between the virtual gen %d and the others !\n"
431" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
432msgstr ""
433"\n"
434"=> soyez conscient que la synchronisation a pu être perdue\n"
435" entre le le gen virtuel %d et les autres !\n"
436" utilisez grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) si vous voulez retrouver la "
437"synchronisation."
438 435
439msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n" 436msgid "Sum of P(i) > 1\n"
440msgstr "" 437msgstr "Somme de P(i) > 1\n"
441"Mauvaises souches pourr kiss, doit être des entiers compris dans l'interval "
442"[0,2^32-1]\n"
443 438
444msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n" 439#, c-format
445msgstr "" 440msgid "The %s option affects only the %s generator\n"
446"Mauvaise souche pour mt, doit être un entier dans l'intervalle [0, 2^32-1]\n" 441msgstr "L'option %s affecte seulement le générateur %s\n"
442
443#, c-format
444msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n"
445msgstr "L'option %s affecte seulement le générateur clcg4\n"
447 446
448msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n" 447msgid "The first component of the mt state mt, must be an int in [1, 624]\n"
449msgstr "" 448msgstr ""
450"La première composante de l'état mt, doit être un entier dans l'intervalle " 449"La première composante de l'état mt, doit être un entier dans l'intervalle "
451"[1, 624]\n" 450"[1, 624]\n"
452 451
453msgid "" 452msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
454"\n" 453msgstr "Cette information concerne seulement le générateur clcg4\n"
455"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
456msgstr ""
457"\n"
458"Mauvaise souche pour urand, doit être un entier dans l'intervalle [0, "
459"2147483647]\n"
460 454
461msgid "Random" 455msgid "X0 is empty\n"
462msgstr "Aléatoire" 456msgstr "X0 est vide\n"
457
458msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
459msgstr "a et b doivent être entiers avec (b-a+1) <= 2147483561"
460
461msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
462msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 ou R <= 0.0\n"
diff --git a/scilab/modules/randlib/locales/it_IT/randlib.po b/scilab/modules/randlib/locales/it_IT/randlib.po
index a88a3be..f8bb561 100644
--- a/scilab/modules/randlib/locales/it_IT/randlib.po
+++ b/scilab/modules/randlib/locales/it_IT/randlib.po
@@ -14,54 +14,110 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:57+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20msgid ""
21"\n"
22" bad seeds for clcg4, must be integers with s1 in [1, 2147483646]\n"
23" s2 in [1, 2147483542]\n"
24" s3 in [1, 2147483422]\n"
25" s4 in [1, 2147483322]"
26msgstr ""
27"\n"
28" i semi per clcg4 sono sbagliati, devono essere interi con s1 in [1, "
29"2147483646]\n"
30" s2 in [1, 2147483542]\n"
31" s3 in [1, 2147483422]\n"
32" s4 in [1, 2147483322]"
33
20#, c-format 34#, c-format
21msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n" 35msgid ""
36"\n"
37"=> be aware that you have may lost synchronization\n"
38" between the virtual gen %d and the others !\n"
39" use grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) if you want recover it."
22msgstr "" 40msgstr ""
23"%s: Il numero di argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi %d con " 41"\n"
24"opzione \"%s\".\n" 42"=> attenzione potrebbe non esserci più sincronizzazione\n"
43" fra il gen virtuale %d e gli altri !\n"
44" usare grand(\"setall\", s1, s2, s3, s4) per recuperarla."
45
46msgid ""
47"\n"
48"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n"
49msgstr ""
50"\n"
51"I semi per fsultra sono sbagliati, devono essere interi in [0, 2^32-1]\n"
52
53msgid ""
54"\n"
55"Bad seed for urand, must be an int in [0, 2147483647]\n"
56msgstr ""
57"\n"
58"C'è un seme sbagliato per urand, deve essere un int in [0, 2147483647]\n"
59
60msgid ""
61"\n"
62"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n"
63" and s2 in [1, 2147483398]\n"
64msgstr ""
65"\n"
66"I semi per clcg2 sono sbagliati, devono essere interi con s1 in [1, "
67"2147483562]\n"
68" e s2 in [1, 2147483398]\n"
25 69
26#, c-format 70#, c-format
27msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n" 71msgid ""
72"\n"
73"The first component of the fsultra state, must be an int in [0, %d]\n"
28msgstr "" 74msgstr ""
29"%s: Il numero di argomenti in uscita è sbagliato: ne erano attesi %d con " 75"\n"
30"opzione \"%s\".\n" 76"La prima componente dello stato fsultra, deve essere un int in [0, %d]\n"
77
78msgid ""
79"\n"
80"The second component of the fsultra state, must be 0 or 1\n"
81msgstr ""
82"\n"
83"La seconda componente dello stato fsultra, deve essere 0 o 1\n"
84
85msgid ""
86"\n"
87"The third component of the fsultra state, must be an int in [1, 2^32-1]\n"
88msgstr ""
89"\n"
90"La terza componente dello stato fsultra, deve essere un int in [1, 2^32-1]\n"
31 91
32#, c-format 92#, c-format
33msgid "The %s option affects only the clcg4 generator\n" 93msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n"
34msgstr "L'opzione %s riguarda solo il generatore clcg4\n" 94msgstr "%s: Il primo argomento in ingresso %s ha un valore sbagliato.\n"
35 95
36#, c-format 96#, c-format
37msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n" 97msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
38msgstr "" 98msgstr "%s: Mancano la matrice P e X0 per la catena di Markov\n"
39"%s: Il numero di argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi %d con "
40"opzione \"%s\".\n"
41 99
42#, c-format 100#, c-format
43msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n" 101msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n"
44msgstr "" 102msgstr "%s: L'opzione %s riguarda solo il generatore %s\n"
45"%s: Il secondo argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
46"scalare.\n"
47 103
48#, c-format 104#, c-format
49msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n" 105msgid "%s: Wrong number of input argument.\n"
50msgstr "" 106msgstr "%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato.\n"
51"%s: Il terzo argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
52"scalare.\n"
53 107
54#, c-format 108#, c-format
55msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n" 109msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected with option '%s'.\n"
56msgstr "" 110msgstr ""
57"%s: Il quarto argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno " 111"%s: Il numero di argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi %d con "
58"scalare.\n" 112"opzione \"%s\".\n"
59 113
60#, c-format 114#, c-format
61msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n" 115msgid ""
116"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
117"generator.\n"
62msgstr "" 118msgstr ""
63"%s: Il quinto argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno " 119"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso %d per "
64"scalare.\n" 120"l'opzione \"%s\" con il generatore %s.\n"
65 121
66#, c-format 122#, c-format
67msgid "" 123msgid ""
@@ -72,18 +128,10 @@ msgstr ""
72"\"%s\" con il generatore \"%s\".\n" 128"\"%s\" con il generatore \"%s\".\n"
73 129
74#, c-format 130#, c-format
75msgid "" 131msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected with option '%s'.\n"
76"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
77"expected.\n"
78msgstr ""
79"%s: L'argomento in ingresso ha dei valori sbagliati: era atteso un vettore "
80"di %d o %d valori per '\"%s\".\n"
81
82#, c-format
83msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
84msgstr "" 132msgstr ""
85"%s: Il secondo argomento in ingresso ha una dimensione sbagliata era atteso " 133"%s: Il numero di argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi %d con "
86"%dx%d.\n" 134"opzione \"%s\".\n"
87 135
88#, c-format 136#, c-format
89msgid "" 137msgid ""
@@ -102,12 +150,10 @@ msgstr ""
102"l'opzione \"%s\" con il generatore %s o %s.\n" 150"l'opzione \"%s\" con il generatore %s o %s.\n"
103 151
104#, c-format 152#, c-format
105msgid "" 153msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected the option '%s'.\n"
106"%s: Wrong number of input arguments: %d expected for '%s' option with the %s "
107"generator.\n"
108msgstr "" 154msgstr ""
109"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso %d per " 155"%s: Il numero di argomenti in uscita è sbagliato: ne erano attesi %d con "
110"l'opzione \"%s\" con il generatore %s.\n" 156"opzione \"%s\".\n"
111 157
112#, c-format 158#, c-format
113msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n" 159msgid "%s: Wrong number of output argument: %d expected with option '%s'.\n"
@@ -116,46 +162,41 @@ msgstr ""
116"opzione \"%s\".\n" 162"opzione \"%s\".\n"
117 163
118#, c-format 164#, c-format
119msgid "%s: The %s option affects only the %s generator\n" 165msgid ""
120msgstr "%s: L'opzione %s riguarda solo il generatore %s\n" 166"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n"
121
122#, c-format
123msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
124msgstr "" 167msgstr ""
125"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso %d, " 168"%s: Il secondo argomento in ingresso è sbagliato: era attesa una matrice "
126"%d o %d.\n" 169"quadrata o un vettore riga.\n"
127 170
128#, c-format 171#, c-format
129msgid "The %s option affects only the %s generator\n" 172msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n"
130msgstr "L'opzione %s riguarda solo il generatore %s\n" 173msgstr ""
174"%s: Il primo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso un "
175"vettore colonna.\n"
131 176
132#, c-format 177#, c-format
133msgid "" 178msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n"
134"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
135msgstr "" 179msgstr ""
136"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere tra " 180"%s: Il primo argomento in ingresso ha una dimensione sbagliata: era atteso "
137"%d e %d.\n" 181"uno scalare per %s.\n"
138 182
139#, c-format 183#, c-format
140msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n" 184msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
141msgstr "" 185msgstr ""
142"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere > " 186"%s: Gli argomenti in ingresso hanno una dimensione: Mean e Cov sono di "
143"%d.\n" 187"dimensione nulla.\n"
144
145msgid "This information concerns only the clcg4 generator\n"
146msgstr "Questa informazione riguarda solo il generatore clcg4\n"
147 188
148#, c-format 189#, c-format
149msgid "" 190msgid "%s: Wrong size for second input argument: %dx%d expected.\n"
150"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
151"'%s' expected.\n"
152msgstr "" 191msgstr ""
153"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso " 192"%s: Il secondo argomento in ingresso ha una dimensione sbagliata era atteso "
154"\"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\" o\"%s\".\n" 193"%dx%d.\n"
155 194
156#, c-format 195#, c-format
157msgid "%s Wrong value for first input argument %s.\n" 196msgid "%s: Wrong type for fifth input argument: Scalar expected.\n"
158msgstr "%s: Il primo argomento in ingresso %s ha un valore sbagliato.\n" 197msgstr ""
198"%s: Il quinto argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
199"scalare.\n"
159 200
160#, c-format 201#, c-format
161msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n" 202msgid "%s: Wrong type for first input argument: Scalar expected.\n"
@@ -163,24 +204,48 @@ msgstr ""
163"%s: Il primo argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno " 204"%s: Il primo argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
164"scalare.\n" 205"scalare.\n"
165 206
166msgid "Missing A and B for beta law\n" 207#, c-format
167msgstr "Mancano A e B per la legge Beta\n" 208msgid "%s: Wrong type for fourth input argument: Scalar expected.\n"
209msgstr ""
210"%s: Il quarto argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
211"scalare.\n"
168 212
169#, c-format 213#, c-format
170msgid "%s: Wrong size for input argument: Scalar expected for %s.\n" 214msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n"
171msgstr "" 215msgstr ""
172"%s: Il primo argomento in ingresso ha una dimensione sbagliata: era atteso " 216"%s: L'argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso un vettore "
173"uno scalare per %s.\n" 217"colonna.\n"
174 218
175#, c-format 219#, c-format
176msgid "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 220msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n"
177msgstr "Rand(...,'bet',..): A or B < %f\n" 221msgstr ""
222"%s: L'argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno scalare.\n"
178 223
179msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n" 224#, c-format
180msgstr "Mancano Dfn e Dfd per la legge F\n" 225msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n"
226msgstr ""
227"%s: L'argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era attesa una matrice "
228"quadrata.\n"
181 229
182msgid "Degrees of freedom nonpositive\n" 230#, c-format
183msgstr "I gradi di libertà non sono positivi\n" 231msgid ""
232"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible "
233"dimensions\n"
234msgstr ""
235"%s: Gli argomenti in ingresso sono di tipo sbagliato: Mean e Cov hanno "
236"dimensioni non compatibili\n"
237
238#, c-format
239msgid "%s: Wrong type for second input argument: Scalar expected.\n"
240msgstr ""
241"%s: Il secondo argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
242"scalare.\n"
243
244#, c-format
245msgid "%s: Wrong type for third input argument: Scalar expected.\n"
246msgstr ""
247"%s: Il terzo argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno "
248"scalare.\n"
184 249
185#, c-format 250#, c-format
186msgid "" 251msgid ""
@@ -190,60 +255,23 @@ msgstr ""
190"%s: Il primo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere il " 255"%s: Il primo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere il "
191"numero della devianza casuale.\n" 256"numero della devianza casuale.\n"
192 257
193msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
194msgstr "Mancano N e P per la legge Multinomiale\n"
195
196#, c-format 258#, c-format
197msgid "%s: Wrong size for input argument: Column vector expected.\n" 259msgid ""
260"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random "
261"simulation.\n"
198msgstr "" 262msgstr ""
199"%s: Il primo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso un " 263"%s: Il primo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere il "
200"vettore colonna.\n" 264"numero della simulazione casuale.\n"
201
202msgid "N < 0\n"
203msgstr "N < 0\n"
204
205msgid "Ncat <= 1\n"
206msgstr "Ncat <= 1\n"
207
208#, c-format
209msgid "P(%d) < 0\n"
210msgstr "P(%d) < 0\n"
211 265
212#, c-format 266#, c-format
213msgid "P(%d) > 1\n" 267msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n"
214msgstr "P(%d) > 1\n" 268msgstr "%s: L'argomento in ingresso %s ha un valore sbagliato.\n"
215
216msgid "Sum of P(i) > 1\n"
217msgstr "Somma di P(i) > 1\n"
218
219msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
220msgstr "Mancano la forma e la scala per la legge Gamma\n"
221
222msgid "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
223msgstr "grand(..'gam',A,R) : A <= 0.0 or R <= 0.0\n"
224
225msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
226msgstr "Mancano Av e Sd per la legge Normale\n"
227
228msgid "SD < 0.0\n"
229msgstr "SD < 0.0\n"
230
231msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
232msgstr "Mancano Low e High per la legge Reale Uniforme\n"
233 269
234#, c-format 270#, c-format
235msgid "%s: Wrong type for input argument: Scalar expected.\n" 271msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n"
236msgstr "" 272msgstr ""
237"%s: L'argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso uno scalare.\n" 273"%s: L'argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere tra \"%s\" e "
238 274"%d.\n"
239msgid "Low > High\n"
240msgstr "Low > High\n"
241
242msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
243msgstr "Mancano Low e High per la legge Intera Uniforme\n"
244
245msgid "a and b must integers with (b-a+1) <= 2147483561"
246msgstr "a e b devono essere interi con (b-a+1) <= 2147483561"
247 275
248#, c-format 276#, c-format
249msgid "" 277msgid ""
@@ -252,215 +280,187 @@ msgstr ""
252"%s: L'argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso un numero " 280"%s: L'argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso un numero "
253"della simulazione casuale.\n" 281"della simulazione casuale.\n"
254 282
255msgid "Missing vect for random permutation\n"
256msgstr "Manca vect per la permutazione casuale\n"
257
258#, c-format 283#, c-format
259msgid "%s: Wrong type for input argument: Column vector expected.\n" 284msgid "%s: Wrong value for second input argument: %d, %d or %d expected.\n"
260msgstr "" 285msgstr ""
261"%s: L'argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era atteso un vettore " 286"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso %d, "
262"colonna.\n" 287"%d o %d.\n"
263
264msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
265msgstr "Mancano N e P per la legge Binomiale Negativa\n"
266
267msgid "P is not in [0,1]\n"
268msgstr "P non è in [0,1]\n"
269
270msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
271msgstr "Mancano N e P per la legge Binomiale\n"
272 288
273#, c-format 289#, c-format
274msgid "" 290msgid ""
275"%s: Wrong value for first input argument: Must be the number of random " 291"%s: Wrong value for second input argument: '%s', '%s', '%s', '%s', '%s' or "
276"simulation.\n" 292"'%s' expected.\n"
277msgstr "" 293msgstr ""
278"%s: Il primo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere il " 294"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: era atteso "
279"numero della simulazione casuale.\n" 295"\"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\" o\"%s\".\n"
280
281msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
282msgstr "Mancano Mean e Cov per la legge Normale Multivariata\n"
283 296
284#, c-format 297#, c-format
285msgid "%s: Wrong type for input argument: Square matrix expected.\n" 298msgid "%s: Wrong value for second input argument: Must be > %d.\n"
286msgstr "" 299msgstr ""
287"%s: L'argomento in ingresso è di tipo sbagliato: era attesa una matrice " 300"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere > "
288"quadrata.\n" 301"%d.\n"
289 302
290#, c-format 303#, c-format
291msgid "" 304msgid ""
292"%s: Wrong type for input arguments: Mean and Cov have incompatible " 305"%s: Wrong value for second input argument: Must be between %d and %d.\n"
293"dimensions\n"
294msgstr ""
295"%s: Gli argomenti in ingresso sono di tipo sbagliato: Mean e Cov hanno "
296"dimensioni non compatibili\n"
297
298#, c-format
299msgid "%s: Wrong size for input arguments: Mean and Cov are of null size.\n"
300msgstr "" 306msgstr ""
301"%s: Gli argomenti in ingresso hanno una dimensione: Mean e Cov sono di " 307"%s: Il secondo argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere tra "
302"dimensione nulla.\n" 308"%d e %d.\n"
303
304#, c-format
305msgid "%s: Missing P matrix and X0 for Markov chain\n"
306msgstr "%s: Mancano la matrice P e X0 per la catena di Markov\n"
307 309
308#, c-format 310#, c-format
309msgid "" 311msgid ""
310"%s: Wrong second input argument: Square matrix or row vector expected.\n" 312"%s: Wrong values for input argument: Vector of %d or %d values for %s "
313"expected.\n"
311msgstr "" 314msgstr ""
312"%s: Il secondo argomento in ingresso è sbagliato: era attesa una matrice " 315"%s: L'argomento in ingresso ha dei valori sbagliati: era atteso un vettore "
313"quadrata o un vettore riga.\n" 316"di %d o %d valori per '\"%s\".\n"
314
315msgid "X0 is empty\n"
316msgstr "X0è vuoto\n"
317 317
318#, c-format 318#, c-format
319msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n" 319msgid "%s: X0(%d) must be in the range [1,%d]\n"
320msgstr "%s: X0(%d) deve essere nell'intervallo [1,%d]\n" 320msgstr "%s: X0(%d) deve essere nell'intervallo [1,%d]\n"
321 321
322#, c-format 322msgid "Av < 0\n"
323msgid "P(%d,%d) < 0\n" 323msgstr "Av < 0\n"
324msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
325
326#, c-format
327msgid "P(%d,%d) > 1\n"
328msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
329 324
330#, c-format 325msgid "Av < 0.0\n"
331msgid "Sum of P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n" 326msgstr "Av < 0.0\n"
332msgstr "Somma di P(%d,1:%d)=%f ~= 1\n"
333 327
334#, c-format 328msgid "Bad seed for mt, must be an int in [0, 2^32-1]\n"
335msgid "%s: Wrong number of input argument.\n" 329msgstr "C'è un seme sbagliato per mt, deve essere un int in [0, 2^32-1]\n"
336msgstr "%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato.\n"
337 330
338msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n" 331msgid "Bad seeds for kiss, must be integers in [0,2^32-1]\n"
339msgstr "Mancano Df e Xnonc per la legge del Chi-quadro Non-centrale\n" 332msgstr "I semi per kiss sono sbagliati, devono essere interi in [0,2^32-1]\n"
340 333
341msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n" 334msgid "DF < 1 or XNONC < 0\n"
342msgstr "DF < 1 or XNONC < 0\n" 335msgstr "DF < 1 or XNONC < 0\n"
343 336
344msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
345msgstr "Mancano Dfn, Dfd e Xnonc la legge F Non-centrale\n"
346
347msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n" 337msgid "DF < 1.0 or DF <= 0.0 or Xnonc < 0.0\n"
348msgstr "DF < 1.0 o DF <= 0.0 o Xnonc < 0.0\n" 338msgstr "DF < 1.0 o DF <= 0.0 o Xnonc < 0.0\n"
349 339
350msgid "Missing Df for chi-square law\n" 340msgid "Degrees of freedom nonpositive\n"
351msgstr "Manca Df per la legge del Chi-quadro\n" 341msgstr "I gradi di libertà non sono positivi\n"
352 342
353msgid "Rand: DF <= 0\n" 343msgid "Low > High\n"
354msgstr "Rand: DF <= 0\n" 344msgstr "Low > High\n"
345
346msgid "Missing A and B for beta law\n"
347msgstr "Mancano A e B per la legge Beta\n"
348
349msgid "Missing Av and Sd for Normal law\n"
350msgstr "Mancano Av e Sd per la legge Normale\n"
355 351
356msgid "Missing Av for Poisson law\n" 352msgid "Missing Av for Poisson law\n"
357msgstr "Manca Av per la legge di Poisson\n" 353msgstr "Manca Av per la legge di Poisson\n"
358 354
359msgid "Av < 0\n" 355msgid "Missing Av for exponential law\n"
360msgstr "Av < 0\n" 356msgstr "Manca Av per la legge Esponenziale\n"
357
358msgid "Missing Df and Xnonc for non-central chi-square law\n"
359msgstr "Mancano Df e Xnonc per la legge del Chi-quadro Non-centrale\n"
360
361msgid "Missing Df for chi-square law\n"
362msgstr "Manca Df per la legge del Chi-quadro\n"
363
364msgid "Missing Dfn and Dfd for F law\n"
365msgstr "Mancano Dfn e Dfd per la legge F\n"
366
367msgid "Missing Dfn, Dfd and Xnonc for non-central F law\n"
368msgstr "Mancano Dfn, Dfd e Xnonc la legge F Non-centrale\n"
369
370msgid "Missing Low and High for Uniform Real law\n"
371msgstr "Mancano Low e High per la legge Reale Uniforme\n"
372
373msgid "Missing Low and High for Uniform int law\n"
374msgstr "Mancano Low e High per la legge Intera Uniforme\n"
375
376msgid "Missing Mean and Cov for Multivariate Normal law\n"
377msgstr "Mancano Mean e Cov per la legge Normale Multivariata\n"
378
379msgid "Missing N and P for Binomial law\n"
380msgstr "Mancano N e P per la legge Binomiale\n"
381
382msgid "Missing N and P for MULtinomial law\n"
383msgstr "Mancano N e P per la legge Multinomiale\n"
384
385msgid "Missing N and P for Negative Binomial law\n"
386msgstr "Mancano N e P per la legge Binomiale Negativa\n"
361 387
362msgid "Missing p for Geometric law\n" 388msgid "Missing p for Geometric law\n"
363msgstr "Manca p per la legge Geometrica\n" 389msgstr "Manca p per la legge Geometrica\n"
364 390
365#, c-format 391msgid "Missing shape and scale for Gamma law\n"
366msgid "%s: Wrong value for input argument: Must be between '%s' and %d.\n" 392msgstr "Mancano la forma e la scala per la legge Gamma\n"
367msgstr ""
368"%s: L'argomento in ingresso ha un valore sbagliato: deve essere tra \"%s\" e "
369"%d.\n"
370 393
371msgid "Missing Av for exponential law\n" 394msgid "Missing vect for random permutation\n"
372msgstr "Manca Av per la legge Esponenziale\n" 395msgstr "Manca vect per la permutazione casuale\n"
373 396
374msgid "Av < 0.0\n" 397msgid "N < 0\n"
375msgstr "Av < 0.0\n" 398msgstr "N < 0\n"
399
400msgid "Ncat <= 1\n"
401msgstr "Ncat <= 1\n"
402
403msgid "P is not in [0,1]\n"
404msgstr "P non è in [0,1]\n"
376 405
377#, c-format 406#, c-format
378msgid "%s: Wrong value for input argument %s.\n" 407msgid "P(%d) < 0\n"
379msgstr "%s: L'argomento in ingresso %s ha un valore sbagliato.\n" 408msgstr "P(%d) < 0\n"
380 409
381msgid "Scilab randlib interface not installed.\n" 410#, c-format
382msgstr "L'interfaccia randlib di Scilab non è installata.\n" 411msgid "P(%d) > 1\n"
412msgstr "P(%d) > 1\n"
383 413
384msgid "" 414#, c-format
385"\n" 415msgid "P(%d,%d) < 0\n"
386"Bad seeds for clcg2, must be integers with s1 in [1, 2147483562]\n" 416msgstr "P(%d,%d) < 0\n"
387" and s2 in [1, 2147483398]\n"
388msgstr ""
389"\n"
390"I semi per clcg2 sono sbagliati, devono essere interi con s1 in [1, "
391"2147483562]\n"
392" e s2 in [1, 2147483398]\n"
393 417
394msgid "" 418#, c-format
395"\n" 419msgid "P(%d,%d) > 1\n"
396"Bad seed for fsultra, must be integers in [0, 2^32-1]\n" 420msgstr "P(%d,%d) > 1\n"
397msgstr ""
398"\n"
399"I semi per fsultra sono sbagliati, devono essere interi in [0, 2^32-1]\n"
400 421
401#, c-format 422#, c-format
402msgid ""