summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/output_stream
diff options
context:
space:
mode:
authorSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2010-04-16 10:01:06 +0200
committerVincent COUVERT <vincent.couvert@scilab.org>2010-04-16 10:08:48 +0200
commit8a20d76858bd728a2ae63786ee5c647ee851de6e (patch)
tree01284c44fb724034276aa87b0c00c9b04564011a /scilab/modules/output_stream
parent85af18da29f46723b2cffab73a4d7803f10d4840 (diff)
downloadscilab-8a20d76858bd728a2ae63786ee5c647ee851de6e.zip
scilab-8a20d76858bd728a2ae63786ee5c647ee851de6e.tar.gz
Update of localization files in all Scilab supported languages
Change-Id: Idd8ae314c618516fb6b19abc8dda8dd004858da7
Diffstat (limited to 'scilab/modules/output_stream')
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/ca_ES/output_stream.po34
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/de_DE/output_stream.po35
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/es_ES/output_stream.po37
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/fr_FR/output_stream.po34
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/ja_JP/output_stream.po5
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/pt_BR/output_stream.po5
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/ru_RU/output_stream.po41
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/uk_UA/output_stream.po54
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/zh_CN/output_stream.po5
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/zh_TW/output_stream.po5
10 files changed, 161 insertions, 94 deletions
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/ca_ES/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/ca_ES/output_stream.po
index a9be64d..eece121 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/ca_ES/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/ca_ES/output_stream.po
@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n" 8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-12-12 17:56+0000\n" 11"PO-Revision-Date: 2010-04-10 19:12+0000\n"
12"Last-Translator: oriolsbd <oriolsbd@yahoo.es>\n" 12"Last-Translator: oriolsbd <oriolsbd@yahoo.es>\n"
13"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n" 13"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr "%s: El simulador ha aturat la simulació (ind=0)\n"
191 191
192#, c-format 192#, c-format
193msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n" 193msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
194msgstr "" 194msgstr "%s: La matriu de col·locació és singular.\n"
195 195
196#, c-format 196#, c-format
197msgid "%s: This method is NOT implemented.\n" 197msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
198msgstr "" 198msgstr "%s: No s'ha implementat aquest mètode.\n"
199 199
200#, c-format 200#, c-format
201msgid "" 201msgid ""
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "%s: L'error relatiu entre dues iteracions consecutives és %s.\n"
504 504
505#, c-format 505#, c-format
506msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n" 506msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
507msgstr "" 507msgstr "%s: problema singular o asimètric.\n"
508 508
509#, c-format 509#, c-format
510msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n" 510msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n"
@@ -551,6 +551,7 @@ msgstr "El format 'o' no està permès."
551 551
552msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n" 552msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
553msgstr "" 553msgstr ""
554"Una entrada de la matriu dispersa s'ha definit amb dos valors diferents.\n"
554 555
555msgid "Argument type must be boolean.\n" 556msgid "Argument type must be boolean.\n"
556msgstr "L'argument ha de ser un booleà.\n" 557msgstr "L'argument ha de ser un booleà.\n"
@@ -561,6 +562,8 @@ msgstr "Els arguments són:\n"
561#, c-format 562#, c-format
562msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n" 563msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
563msgstr "" 564msgstr ""
565"Actualment: %s. S'ha de fer massa iteracions per assolir la precisió "
566"requerida.\n"
564 567
565#, c-format 568#, c-format
566msgid "Bad call to primitive: %s\n" 569msgid "Bad call to primitive: %s\n"
@@ -570,7 +573,7 @@ msgid "Bad conversion."
570msgstr "Conversió incorrecta." 573msgstr "Conversió incorrecta."
571 574
572msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n" 575msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
573msgstr "" 576msgstr "Els fitxers binaris d'accés directes s'han d'obrir amb 'file'.\n"
574 577
575#, c-format 578#, c-format
576msgid "Breakpoints of function : %s\n" 579msgid "Breakpoints of function : %s\n"
@@ -639,6 +642,7 @@ msgstr "Error en l'enllaç.\n"
639 642
640msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n" 643msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
641msgstr "" 644msgstr ""
645"Error d'escriptura al fitxer: el disc és ple o s'ha esborrat el fitxer.\n"
642 646
643msgid "Eye variable undefined in this context.\n" 647msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
644msgstr "La variable objectiu no està definida en aquest context.\n" 648msgstr "La variable objectiu no està definida en aquest context.\n"
@@ -803,6 +807,9 @@ msgstr "Es necessita més memòria intermèdia: %d\n"
803msgid "Invalid exponent.\n" 807msgid "Invalid exponent.\n"
804msgstr "L'exponent és invàlid.\n" 808msgstr "L'exponent és invàlid.\n"
805 809
810msgid "Invalid factor.\n"
811msgstr ""
812
806msgid "Invalid index.\n" 813msgid "Invalid index.\n"
807msgstr "L'índex és invàlid.\n" 814msgstr "L'índex és invàlid.\n"
808 815
@@ -895,6 +902,7 @@ msgstr "Aquí no es pot utilitzar cap variable nul·la.\n"
895 902
896msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n" 903msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
897msgstr "" 904msgstr ""
905"Els operants de les operacions / i \\ no poden contenir NaN de inf.\n"
898 906
899msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n" 907msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
900msgstr "" 908msgstr ""
@@ -941,7 +949,7 @@ msgstr "El rang és deficient: rank = %s - tol = %s .\n"
941 949
942#, c-format 950#, c-format
943msgid "Rank deficient. rank = %d\n" 951msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
944msgstr "" 952msgstr "El rang és incorrecte. rang = %d\n"
945 953
946msgid "Real part\n" 954msgid "Real part\n"
947msgstr "Part real\n" 955msgstr "Part real\n"
@@ -1069,13 +1077,13 @@ msgstr "S'ha definit massa funcions (màxim #:%d).\n"
1069 1077
1070#, c-format 1078#, c-format
1071msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n" 1079msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1072msgstr "" 1080msgstr "Hi ha massa variables globals! El nombre màxim és %d.\n"
1073 1081
1074msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n" 1082msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1075msgstr "" 1083msgstr "Hi ha massa entrades d'entrada/sortida per als blocs marcats.\n"
1076 1084
1077msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n" 1085msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1078msgstr "" 1086msgstr "Hi ha massa ports d'entrada/sortida per als blocs marcats.\n"
1079 1087
1080msgid "Too many linked routines.\n" 1088msgid "Too many linked routines.\n"
1081msgstr "Hi ha massa rutines enllaçades.\n" 1089msgstr "Hi ha massa rutines enllaçades.\n"
@@ -1181,6 +1189,8 @@ msgid ""
1181"Warning: Jacobian external is given, but\n" 1189"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1182" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n" 1190" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1183msgstr "" 1191msgstr ""
1192"Avís: Heu donat una Jacobiana externa, però\n"
1193" no l'heu utilitzada. Veieu %ODEOPTIONS(6).\n"
1184 1194
1185msgid "" 1195msgid ""
1186"Warning: No Jacobian external given but\n" 1196"Warning: No Jacobian external given but\n"
@@ -1203,6 +1213,8 @@ msgid ""
1203"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step " 1213"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1204"size.\n" 1214"size.\n"
1205msgstr "" 1215msgstr ""
1216"Avís: no s'ha completat la integració. Comproveu els paràmetres de "
1217"tolerància o la mida del pas.\n"
1206 1218
1207msgid "Warning: integration up to tcrit.\n" 1219msgid "Warning: integration up to tcrit.\n"
1208msgstr "Avís: Integració fins al tcrit.\n" 1220msgstr "Avís: Integració fins al tcrit.\n"
@@ -1218,7 +1230,7 @@ msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1218msgstr "Avís: Utilització obsoleta de '=' en comptes de '=='.\n" 1230msgstr "Avís: Utilització obsoleta de '=' en comptes de '=='.\n"
1219 1231
1220msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n" 1232msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1221msgstr "" 1233msgstr "Avís: La utilització de eye, rand, o ones és obsoleta.\n"
1222 1234
1223msgid "" 1235msgid ""
1224"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n" 1236"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n"
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/de_DE/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/de_DE/output_stream.po
index 42c27f5..8466d5c 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/de_DE/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/de_DE/output_stream.po
@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n" 8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-12-09 17:32+0000\n" 11"PO-Revision-Date: 2010-04-13 10:56+0000\n"
12"Last-Translator: Keruskerfuerst <armin_mohring@web.de>\n" 12"Last-Translator: Tim Schulze-Hartung <Unknown>\n"
13"Language-Team: German <de@li.org>\n" 13"Language-Team: German <de@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
@@ -187,11 +187,11 @@ msgstr "%s: Durch Simulator nachgefragter Stop (ind=0).\n"
187 187
188#, c-format 188#, c-format
189msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n" 189msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
190msgstr "" 190msgstr "%s: die kolokations Matrix ist singulär.\n"
191 191
192#, c-format 192#, c-format
193msgid "%s: This method is NOT implemented.\n" 193msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
194msgstr "" 194msgstr "%s: diese Methode ist nicht implementiert.\n"
195 195
196#, c-format 196#, c-format
197msgid "" 197msgid ""
@@ -482,7 +482,7 @@ msgstr ""
482 482
483#, c-format 483#, c-format
484msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n" 484msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
485msgstr "" 485msgstr "%s: singläres oder asymetrisches Problem.\n"
486 486
487#, c-format 487#, c-format
488msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n" 488msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n"
@@ -528,7 +528,7 @@ msgid "'o' format not allowed."
528msgstr "'o' Format nicht erlaubt." 528msgstr "'o' Format nicht erlaubt."
529 529
530msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n" 530msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
531msgstr "" 531msgstr "eine dürtige Matrix ist durch zwei Werte definiert.\n"
532 532
533msgid "Argument type must be boolean.\n" 533msgid "Argument type must be boolean.\n"
534msgstr "Argument Typ muß ein boolscher Wert sein.\n" 534msgstr "Argument Typ muß ein boolscher Wert sein.\n"
@@ -539,6 +539,7 @@ msgstr "Argumente sind:\n"
539#, c-format 539#, c-format
540msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n" 540msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
541msgstr "" 541msgstr ""
542"Zur Zeit: %s. Zu viele Iterationen, um benötigte Präzision zu erlangen.\n"
542 543
543#, c-format 544#, c-format
544msgid "Bad call to primitive: %s\n" 545msgid "Bad call to primitive: %s\n"
@@ -549,6 +550,7 @@ msgstr "schlechte Konversion."
549 550
550msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n" 551msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
551msgstr "" 552msgstr ""
553"Binärer direkter Zugriff auf Datei muß durch 'Datei' geöffnet werden.\n"
552 554
553#, c-format 555#, c-format
554msgid "Breakpoints of function : %s\n" 556msgid "Breakpoints of function : %s\n"
@@ -617,6 +619,7 @@ msgstr "Fehler beim Zusammenfügen.\n"
617 619
618msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n" 620msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
619msgstr "" 621msgstr ""
622"Fehler beim Schreiben in Datei: Festplatte voll oder gelöschte Datei.\n"
620 623
621msgid "Eye variable undefined in this context.\n" 624msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
622msgstr "Augen-Variable für diesen Kontext definiert.\n" 625msgstr "Augen-Variable für diesen Kontext definiert.\n"
@@ -782,6 +785,9 @@ msgstr "zwischenzeitlich benötigter Speicher: %d\n"
782msgid "Invalid exponent.\n" 785msgid "Invalid exponent.\n"
783msgstr "ungültiger Exponent.\n" 786msgstr "ungültiger Exponent.\n"
784 787
788msgid "Invalid factor.\n"
789msgstr "Ungültiger Faktor.\n"
790
785msgid "Invalid index.\n" 791msgid "Invalid index.\n"
786msgstr "ungültiger Index.\n" 792msgstr "ungültiger Index.\n"
787 793
@@ -875,6 +881,7 @@ msgstr "Eine Null-Variable kann hier nicht verwendet werden.\n"
875 881
876msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n" 882msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
877msgstr "" 883msgstr ""
884"Operanden von / und \\ Operationen darf kein Nan oder Inf. enthalten.\n"
878 885
879msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n" 886msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
880msgstr "" 887msgstr ""
@@ -918,7 +925,7 @@ msgstr "Rang defizitär: rank= %s -tol = %s.\n"
918 925
919#, c-format 926#, c-format
920msgid "Rank deficient. rank = %d\n" 927msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
921msgstr "" 928msgstr "Rang defizient Rang= %d\n"
922 929
923msgid "Real part\n" 930msgid "Real part\n"
924msgstr "Reeller Teil\n" 931msgstr "Reeller Teil\n"
@@ -1047,13 +1054,13 @@ msgstr "Zu viele Funktionen sind definiert (Maximum #:%d).\n"
1047 1054
1048#, c-format 1055#, c-format
1049msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n" 1056msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1050msgstr "" 1057msgstr "Zu viele globale Variablen! Maximale Anzahl ist %d.\n"
1051 1058
1052msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n" 1059msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1053msgstr "" 1060msgstr "Zu viele Eingangs/Ausgangs Einträge für hervorgehobenen Block.\n"
1054 1061
1055msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n" 1062msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1056msgstr "" 1063msgstr "Zu viele Eingangs/Ausgangs Ports für hervorgehobenen Block.\n"
1057 1064
1058msgid "Too many linked routines.\n" 1065msgid "Too many linked routines.\n"
1059msgstr "Zu viele verkettete Routinen.\n" 1066msgstr "Zu viele verkettete Routinen.\n"
@@ -1160,6 +1167,8 @@ msgid ""
1160"Warning: Jacobian external is given, but\n" 1167"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1161" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n" 1168" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1162msgstr "" 1169msgstr ""
1170"Warnung: externe Jakobi ist gegeben,\n"
1171" aber nicht verwendet! Siehe %ODEOPTIONS(6).\n"
1163 1172
1164msgid "" 1173msgid ""
1165"Warning: No Jacobian external given but\n" 1174"Warning: No Jacobian external given but\n"
@@ -1183,6 +1192,8 @@ msgid ""
1183"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step " 1192"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1184"size.\n" 1193"size.\n"
1185msgstr "" 1194msgstr ""
1195"Warnung: Integration nicht komplett! Überprüfen Sie Toleranz-Parameter oder "
1196"Schrittgröße.\n"
1186 1197
1187msgid "Warning: integration up to tcrit.\n" 1198msgid "Warning: integration up to tcrit.\n"
1188msgstr "Warnung: Integration bis zu tcrit.\n" 1199msgstr "Warnung: Integration bis zu tcrit.\n"
@@ -1200,7 +1211,7 @@ msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1200msgstr "Warnung: überflüssige Verwendung von '=' anstatt von '=='.\n" 1211msgstr "Warnung: überflüssige Verwendung von '=' anstatt von '=='.\n"
1201 1212
1202msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n" 1213msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1203msgstr "" 1214msgstr "Warnung: überflüssige Verwendung von Auge, Rand oder Einsen.\n"
1204 1215
1205msgid "" 1216msgid ""
1206"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n" 1217"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n"
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/es_ES/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/es_ES/output_stream.po
index 279c540..56c6c7d 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/es_ES/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/es_ES/output_stream.po
@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n" 8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-12-10 00:39+0000\n" 11"PO-Revision-Date: 2010-04-16 02:40+0000\n"
12"Last-Translator: Federico Vera <Unknown>\n" 12"Last-Translator: purcio <azorharris@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n" 13"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
@@ -188,11 +188,11 @@ msgstr "%s: Parada pedida por el simulador (ind=0)\n"
188 188
189#, c-format 189#, c-format
190msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n" 190msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
191msgstr "" 191msgstr "%s: La matriz de ubicación ('colocation') es singular.\n"
192 192
193#, c-format 193#, c-format
194msgid "%s: This method is NOT implemented.\n" 194msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
195msgstr "" 195msgstr "%s: Este método NO está implementado.\n"
196 196
197#, c-format 197#, c-format
198msgid "" 198msgid ""
@@ -501,7 +501,7 @@ msgstr ""
501 501
502#, c-format 502#, c-format
503msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n" 503msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
504msgstr "" 504msgstr "%s: problema singular o asimétrico.\n"
505 505
506#, c-format 506#, c-format
507msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n" 507msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n"
@@ -549,6 +549,7 @@ msgstr "El formato 'o' no está permitido."
549 549
550msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n" 550msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
551msgstr "" 551msgstr ""
552"La entrada de una matriz dispersa está definida por dos valores diferentes.\n"
552 553
553msgid "Argument type must be boolean.\n" 554msgid "Argument type must be boolean.\n"
554msgstr "El tipo de argumento debe ser booleano.\n" 555msgstr "El tipo de argumento debe ser booleano.\n"
@@ -559,6 +560,7 @@ msgstr "Los argumentos son :\n"
559#, c-format 560#, c-format
560msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n" 561msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
561msgstr "" 562msgstr ""
563"En el tiempo: %s. Demasiadas iteraciones para llegar a la precisión pedida.\n"
562 564
563#, c-format 565#, c-format
564msgid "Bad call to primitive: %s\n" 566msgid "Bad call to primitive: %s\n"
@@ -568,7 +570,7 @@ msgid "Bad conversion."
568msgstr "Mala conversión." 570msgstr "Mala conversión."
569 571
570msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n" 572msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
571msgstr "" 573msgstr "El acceso binario directo a archivos debe ser abierto por 'file'.\n"
572 574
573#, c-format 575#, c-format
574msgid "Breakpoints of function : %s\n" 576msgid "Breakpoints of function : %s\n"
@@ -638,7 +640,7 @@ msgid "Error while linking.\n"
638msgstr "Error mientras se enlazaba.\n" 640msgstr "Error mientras se enlazaba.\n"
639 641
640msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n" 642msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
641msgstr "" 643msgstr "Error escribiendo en el archivo: disco lleno o archivo eliminado.\n"
642 644
643msgid "Eye variable undefined in this context.\n" 645msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
644msgstr "Variable identidad (eye) no definida en este contexto.\n" 646msgstr "Variable identidad (eye) no definida en este contexto.\n"
@@ -803,6 +805,9 @@ msgstr "Memoria intermedia utilizada: %d\n"
803msgid "Invalid exponent.\n" 805msgid "Invalid exponent.\n"
804msgstr "Exponente inválido.\n" 806msgstr "Exponente inválido.\n"
805 807
808msgid "Invalid factor.\n"
809msgstr "factor invalido\n"
810
806msgid "Invalid index.\n" 811msgid "Invalid index.\n"
807msgstr "Índice inválido.\n" 812msgstr "Índice inválido.\n"
808 813
@@ -895,7 +900,7 @@ msgid "Null variable cannot be used here.\n"
895msgstr "No se puede usar la variable null aquí.\n" 900msgstr "No se puede usar la variable null aquí.\n"
896 901
897msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n" 902msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
898msgstr "" 903msgstr "Operandos de operaciones / y \\ no pueden contener NaN de Inf.\n"
899 904
900msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n" 905msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
901msgstr "Optim para: se alcanzó el número máximo de llamadas a f.\n" 906msgstr "Optim para: se alcanzó el número máximo de llamadas a f.\n"
@@ -939,7 +944,7 @@ msgstr "Rango deficiente : rango = %s - tol = %s.\n"
939 944
940#, c-format 945#, c-format
941msgid "Rank deficient. rank = %d\n" 946msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
942msgstr "" 947msgstr "Rango deficiente. rango = %d\n"
943 948
944msgid "Real part\n" 949msgid "Real part\n"
945msgstr "Parte real\n" 950msgstr "Parte real\n"
@@ -1068,13 +1073,13 @@ msgstr "Hay demasiadas funciones definidas (máximo #:%d).\n"
1068 1073
1069#, c-format 1074#, c-format
1070msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n" 1075msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1071msgstr "" 1076msgstr "¡Demasiadas variables globales! El máximo es %d.\n"
1072 1077
1073msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n" 1078msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1074msgstr "" 1079msgstr "Demasiadas entradas de entrada/salida para el bloque seleccionado.\n"
1075 1080
1076msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n" 1081msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1077msgstr "" 1082msgstr "Demasiados puertos de entrada/salida para el bloque seleccionado.\n"
1078 1083
1079msgid "Too many linked routines.\n" 1084msgid "Too many linked routines.\n"
1080msgstr "Demasiadas rutinas enlazadas.\n" 1085msgstr "Demasiadas rutinas enlazadas.\n"
@@ -1182,6 +1187,8 @@ msgid ""
1182"Warning: Jacobian external is given, but\n" 1187"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1183" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n" 1188" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1184msgstr "" 1189msgstr ""
1190"Advertencia: ¡se da un Jacobiano externo, pero\n"
1191" no se está usando! Vea %ODEOPTIONS(6).\n"
1185 1192
1186msgid "" 1193msgid ""
1187"Warning: No Jacobian external given but\n" 1194"Warning: No Jacobian external given but\n"
@@ -1204,6 +1211,8 @@ msgid ""
1204"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step " 1211"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1205"size.\n" 1212"size.\n"
1206msgstr "" 1213msgstr ""
1214"Advertencia: ¡integración no completada! Revise los parámetros de tolerancia "
1215"o el tamaño del paso.\n"
1207 1216
1208msgid "Warning: integration up to tcrit.\n" 1217msgid "Warning: integration up to tcrit.\n"
1209msgstr "Advertencia: se integra hasta tcrit.\n" 1218msgstr "Advertencia: se integra hasta tcrit.\n"
@@ -1220,7 +1229,7 @@ msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1220msgstr "Advertencia: use obsoleto de '=' en lugar de '=='.\n" 1229msgstr "Advertencia: use obsoleto de '=' en lugar de '=='.\n"
1221 1230
1222msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n" 1231msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1223msgstr "" 1232msgstr "Advertencia: uso obsoleto de 'eye', 'rand', o 'ones'.\n"
1224 1233
1225msgid "" 1234msgid ""
1226"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n" 1235"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n"
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/fr_FR/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/fr_FR/output_stream.po
index bad8a6c..0f6e7f5 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/fr_FR/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/fr_FR/output_stream.po
@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n" 8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-12-15 15:22+0000\n" 11"PO-Revision-Date: 2010-04-13 09:21+0000\n"
12"Last-Translator: Allan CORNET <Unknown>\n" 12"Last-Translator: Allan CORNET <Unknown>\n"
13"Language-Team: French <fr@li.org>\n" 13"Language-Team: French <fr@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr "%s: Arrêt demandé par le simulateur (ind=0)\n"
191 191
192#, c-format 192#, c-format
193msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n" 193msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
194msgstr "" 194msgstr "%s: La matrice de colocation est singulière.\n"
195 195
196#, c-format 196#, c-format
197msgid "%s: This method is NOT implemented.\n" 197msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
198msgstr "" 198msgstr "%s: Cette méthode n'est pas encore crée.\n"
199 199
200#, c-format 200#, c-format
201msgid "" 201msgid ""
@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr ""
497 497
498#, c-format 498#, c-format
499msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n" 499msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
500msgstr "" 500msgstr "%s : problème singulier ou asymétrique.\n"
501 501
502#, c-format 502#, c-format
503msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n" 503msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n"
@@ -545,6 +545,7 @@ msgstr "format 'o' non autorisé."
545 545
546msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n" 546msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
547msgstr "" 547msgstr ""
548"Une entrée de la matrice creuse est définie avec deux valeurs différentes.\n"
548 549
549msgid "Argument type must be boolean.\n" 550msgid "Argument type must be boolean.\n"
550msgstr "Le type de l'argument doit être booléen.\n" 551msgstr "Le type de l'argument doit être booléen.\n"
@@ -555,6 +556,7 @@ msgstr "Les arguments sont:\n"
555#, c-format 556#, c-format
556msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n" 557msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
557msgstr "" 558msgstr ""
559"Au temps : %s. Trop d'itération pour réaliser la précision requise.\n"
558 560
559#, c-format 561#, c-format
560msgid "Bad call to primitive: %s\n" 562msgid "Bad call to primitive: %s\n"
@@ -564,7 +566,7 @@ msgid "Bad conversion."
564msgstr "Mauvaise conversion" 566msgstr "Mauvaise conversion"
565 567
566msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n" 568msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
567msgstr "" 569msgstr "L'accès direct à un fichier binaire doit être ouvert par 'file'\n"
568 570
569#, c-format 571#, c-format
570msgid "Breakpoints of function : %s\n" 572msgid "Breakpoints of function : %s\n"
@@ -636,6 +638,7 @@ msgstr "Erreur pendant l'édition de liens.\n"
636 638
637msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n" 639msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
638msgstr "" 640msgstr ""
641"Erreur durant l'ecriture dans le fichier: disque plein ou fichier supprimé.\n"
639 642
640msgid "Eye variable undefined in this context.\n" 643msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
641msgstr "La variable Eye n'est pas définie dans ce contexte.\n" 644msgstr "La variable Eye n'est pas définie dans ce contexte.\n"
@@ -802,6 +805,9 @@ msgstr "Mémoire intermédiaire requise: %d\n"
802msgid "Invalid exponent.\n" 805msgid "Invalid exponent.\n"
803msgstr "Exposant invalide.\n" 806msgstr "Exposant invalide.\n"
804 807
808msgid "Invalid factor.\n"
809msgstr "Facteur invalide.\n"
810
805msgid "Invalid index.\n" 811msgid "Invalid index.\n"
806msgstr "Index invalide.\n" 812msgstr "Index invalide.\n"
807 813
@@ -895,7 +901,7 @@ msgid "Null variable cannot be used here.\n"
895msgstr "Une variable nulle ne peut pas être utilisée ici.\n" 901msgstr "Une variable nulle ne peut pas être utilisée ici.\n"
896 902
897msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n" 903msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
898msgstr "" 904msgstr "Les opérandes /et \\ ne doivent pas contenir NaN & Inf.\n"
899 905
900msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n" 906msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
901msgstr "Optim s'est arrêté: le nombre maximum d'appel à f a été atteint.\n" 907msgstr "Optim s'est arrêté: le nombre maximum d'appel à f a été atteint.\n"
@@ -940,7 +946,7 @@ msgstr "Défaillance du rang : rang = %s - tol = %s.\n"
940 946
941#, c-format 947#, c-format
942msgid "Rank deficient. rank = %d\n" 948msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
943msgstr "" 949msgstr "rang déficiant. rang = %d\n"
944 950
945msgid "Real part\n" 951msgid "Real part\n"
946msgstr "Partie réelle\n" 952msgstr "Partie réelle\n"
@@ -1069,13 +1075,13 @@ msgstr "Trop de fonctions sont définies (nb maximum: %d).\n"
1069 1075
1070#, c-format 1076#, c-format
1071msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n" 1077msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1072msgstr "" 1078msgstr "Trop de variables globales ! Le nombre maximum est %d.\n"
1073 1079
1074msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n" 1080msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1075msgstr "" 1081msgstr "Trop d'entrées d'entrée-sortie pour le bloc accentué.\n"
1076 1082
1077msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n" 1083msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1078msgstr "" 1084msgstr "Trop de ports d'entrée-sortie pour le bloc accentué\n"
1079 1085
1080msgid "Too many linked routines.\n" 1086msgid "Too many linked routines.\n"
1081msgstr "Trop de routines liées.\n" 1087msgstr "Trop de routines liées.\n"
@@ -1184,6 +1190,8 @@ msgid ""
1184"Warning: Jacobian external is given, but\n" 1190"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1185" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n" 1191" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1186msgstr "" 1192msgstr ""
1193"Avertissement : L'external de Jacobian est donné, mais non utilisé! Voir "
1194"%ODEOPTIONS(6).\n"
1187 1195
1188msgid "" 1196msgid ""
1189"Warning: No Jacobian external given but\n" 1197"Warning: No Jacobian external given but\n"
@@ -1207,6 +1215,8 @@ msgid ""
1207"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step " 1215"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1208"size.\n" 1216"size.\n"
1209msgstr "" 1217msgstr ""
1218"Avertissement : intégration non accomplie! Vérifiez les paramètres de "
1219"tolérance ou la taille du pas.\n"
1210 1220
1211msgid "Warning: integration up to tcrit.\n" 1221msgid "Warning: integration up to tcrit.\n"
1212msgstr "Attention: intégration jusqu'à l'instant tcrit.\n" 1222msgstr "Attention: intégration jusqu'à l'instant tcrit.\n"
@@ -1224,7 +1234,7 @@ msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1224msgstr "Attention: utilisation obsolète de '=' à la place de '=='.\n" 1234msgstr "Attention: utilisation obsolète de '=' à la place de '=='.\n"
1225 1235
1226msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n" 1236msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1227msgstr "" 1237msgstr "Avertissement : utilisation désuète de eye, rand, ou ones.\n"
1228 1238
1229msgid "" 1239msgid ""
1230"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n" 1240"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n"
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/ja_JP/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/ja_JP/output_stream.po
index 3a53641..53a93ba 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/ja_JP/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/ja_JP/output_stream.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19"X-Poedit-Country: Japan\n" 19"X-Poedit-Country: Japan\n"
20"X-Poedit-Language: Japanese\n" 20"X-Poedit-Language: Japanese\n"
@@ -1058,6 +1058,9 @@ msgstr "中間のメモリは必要とされました: %d\n"
1058msgid "Invalid exponent.\n" 1058msgid "Invalid exponent.\n"
1059msgstr "不正なベキ指数です。\n" 1059msgstr "不正なベキ指数です。\n"
1060 1060
1061msgid "Invalid factor.\n"
1062msgstr ""
1063
1061# 1064#
1062# File: src/c/errmsg.c, line: 194 1065# File: src/c/errmsg.c, line: 194
1063msgid "Invalid index.\n" 1066msgid "Invalid index.\n"
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/pt_BR/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/pt_BR/output_stream.po
index 9bdd687..17d61c3 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/pt_BR/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/pt_BR/output_stream.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
@@ -759,6 +759,9 @@ msgstr "Memória intermediária necessária: %d\n"
759msgid "Invalid exponent.\n" 759msgid "Invalid exponent.\n"
760msgstr "Expoente inválido.\n" 760msgstr "Expoente inválido.\n"
761 761
762msgid "Invalid factor.\n"
763msgstr ""
764
762msgid "Invalid index.\n" 765msgid "Invalid index.\n"
763msgstr "Índice inválido.\n" 766msgstr "Índice inválido.\n"
764 767
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/ru_RU/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/ru_RU/output_stream.po
index c0aabef..1fbfe67 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/ru_RU/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/ru_RU/output_stream.po
@@ -10,13 +10,13 @@ msgstr ""
10"Project-Id-Version: output_stream-ru\n" 10"Project-Id-Version: output_stream-ru\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 11"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
12"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 12"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-02-12 20:27+0000\n" 13"PO-Revision-Date: 2010-04-14 21:06+0000\n"
14"Last-Translator: Nkolay Parukhin <parukhin@gmail.com>\n" 14"Last-Translator: kkirill <Unknown>\n"
15"Language-Team: Russian <localization@lists.scilab.org>\n" 15"Language-Team: Russian <localization@lists.scilab.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n" 16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 19"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21 21
22#, c-format 22#, c-format
@@ -188,11 +188,11 @@ msgstr "%s: Симулятор запросил остановку (ind=0)\n"
188 188
189#, c-format 189#, c-format
190msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n" 190msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
191msgstr "" 191msgstr "%s: Матрица расположения вырождена.\n"
192 192
193#, c-format 193#, c-format
194msgid "%s: This method is NOT implemented.\n" 194msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
195msgstr "%s: т метод реализован.\n" 195msgstr "%s: ннй метод реализован.\n"
196 196
197#, c-format 197#, c-format
198msgid "" 198msgid ""
@@ -484,7 +484,7 @@ msgstr ""
484 484
485#, c-format 485#, c-format
486msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n" 486msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
487msgstr "" 487msgstr "%s: вырожденная или асимметричная задача.\n"
488 488
489#, c-format 489#, c-format
490msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n" 490msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n"
@@ -531,7 +531,7 @@ msgid "'o' format not allowed."
531msgstr "Недопустимый формат «o»." 531msgstr "Недопустимый формат «o»."
532 532
533msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n" 533msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
534msgstr "" 534msgstr "Элемент разреженной матрицы был задан двумя разными значениями.\n"
535 535
536msgid "Argument type must be boolean.\n" 536msgid "Argument type must be boolean.\n"
537msgstr "Тип параметра должен быть логическим.\n" 537msgstr "Тип параметра должен быть логическим.\n"
@@ -542,6 +542,8 @@ msgstr "Параметры:\n"
542#, c-format 542#, c-format
543msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n" 543msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
544msgstr "" 544msgstr ""
545"В промежуток времени %s, слишком много итераций для достижения требуемой "
546"точности.\n"
545 547
546#, c-format 548#, c-format
547msgid "Bad call to primitive: %s\n" 549msgid "Bad call to primitive: %s\n"
@@ -552,6 +554,7 @@ msgstr "Плохое преобразование."
552 554
553msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n" 555msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
554msgstr "" 556msgstr ""
557"Двоичные файлы прямого доступа могут быть открыты только командой «file».\n"
555 558
556#, c-format 559#, c-format
557msgid "Breakpoints of function : %s\n" 560msgid "Breakpoints of function : %s\n"
@@ -616,7 +619,7 @@ msgid "Error while linking.\n"
616msgstr "Ошибка связывания (linking).\n" 619msgstr "Ошибка связывания (linking).\n"
617 620
618msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n" 621msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
619msgstr "Ошибка при записи в файл: диск аолнн или файл удалён.\n" 622msgstr "Ошибка при записи в файл: диск полны или файл удалён.\n"
620 623
621msgid "Eye variable undefined in this context.\n" 624msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
622msgstr "Переменная окна (eye variable) не определена в данном контексте.\n" 625msgstr "Переменная окна (eye variable) не определена в данном контексте.\n"
@@ -778,6 +781,9 @@ msgstr "Необходимо промежуточной памяти: %d\n"
778msgid "Invalid exponent.\n" 781msgid "Invalid exponent.\n"
779msgstr "Неправильный показатель степени.\n" 782msgstr "Неправильный показатель степени.\n"
780 783
784msgid "Invalid factor.\n"
785msgstr "Неправильный множитель.\n"
786
781msgid "Invalid index.\n" 787msgid "Invalid index.\n"
782msgstr "Неправильный индекс.\n" 788msgstr "Неправильный индекс.\n"
783 789
@@ -812,7 +818,7 @@ msgid "Logical unit number should be larger than %d.\n"
812msgstr "Номер логического блока должен быть больше %d.\n" 818msgstr "Номер логического блока должен быть больше %d.\n"
813 819
814msgid "Matrix is not positive definite.\n" 820msgid "Matrix is not positive definite.\n"
815msgstr "Матри не является рено-тлной.\n" 821msgstr "Матриа не является птьно орелнй\n"
816 822
817msgid "Matrix norms available are 1, 2, inf, and fro.\n" 823msgid "Matrix norms available are 1, 2, inf, and fro.\n"
818msgstr "Доступные матричные нормы: 1, 2, inf и fro.\n" 824msgstr "Доступные матричные нормы: 1, 2, inf и fro.\n"
@@ -870,7 +876,7 @@ msgid "Null variable cannot be used here.\n"
870msgstr "Здесь не может использоваться пустая переменная.\n" 876msgstr "Здесь не может использоваться пустая переменная.\n"
871 877
872msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n" 878msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
873msgstr "" 879msgstr "Параметры команд / и \\ не могут содержать NaN или Inf.\n"
874 880
875msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n" 881msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
876msgstr "Оптимизация остановилась: достигнут максимум вызовов функции f.\n" 882msgstr "Оптимизация остановилась: достигнут максимум вызовов функции f.\n"
@@ -914,7 +920,7 @@ msgstr "Ранг недостаточен : ранг = %s - tol = %s .\n"
914 920
915#, c-format 921#, c-format
916msgid "Rank deficient. rank = %d\n" 922msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
917msgstr "" 923msgstr "Ранг недостаточен. Ранг = %d\n"
918 924
919msgid "Real part\n" 925msgid "Real part\n"
920msgstr "Вещественная часть\n" 926msgstr "Вещественная часть\n"
@@ -1036,13 +1042,14 @@ msgstr "Определено слишком много функций (макс
1036 1042
1037#, c-format 1043#, c-format
1038msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n" 1044msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1039msgstr "Слишком много глобальных переменных! Максимальное число - %d.\n" 1045msgstr ""
1046"Слишком много глобальных переменных! Максимальное число не более %d.\n"
1040 1047
1041msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n" 1048msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1042msgstr "" 1049msgstr "Слишком много элементов ввода/вывода для подсвеченного блока.\n"
1043 1050
1044msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n" 1051msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1045msgstr "" 1052msgstr "Слишком много портов ввода/вывода для подсвеченного блока.\n"
1046 1053
1047msgid "Too many linked routines.\n" 1054msgid "Too many linked routines.\n"
1048msgstr "Слишком много связанных программ.\n" 1055msgstr "Слишком много связанных программ.\n"
@@ -1149,6 +1156,8 @@ msgid ""
1149"Warning: Jacobian external is given, but\n" 1156"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1150" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n" 1157" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1151msgstr "" 1158msgstr ""
1159"Внимание: матрица Якоби задана, но\n"
1160" не использована! см. %ODEOPTIONS(6).\n"
1152 1161
1153msgid "" 1162msgid ""
1154"Warning: No Jacobian external given but\n" 1163"Warning: No Jacobian external given but\n"
@@ -1172,6 +1181,8 @@ msgid ""
1172"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step " 1181"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1173"size.\n" 1182"size.\n"
1174msgstr "" 1183msgstr ""
1184"Внимание: интегрирование не выполнено! Проверьте параметр допуска или размер "
1185"шага.\n"
1175 1186
1176msgid "Warning: integration up to tcrit.\n" 1187msgid "Warning: integration up to tcrit.\n"
1177msgstr "Внимание: интегрирование вплоть до tcrit.\n" 1188msgstr "Внимание: интегрирование вплоть до tcrit.\n"
@@ -1187,7 +1198,7 @@ msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1187msgstr "Внимание: устаревшее использование '=' вместо '=='.\n" 1198msgstr "Внимание: устаревшее использование '=' вместо '=='.\n"
1188 1199
1189msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n" 1200msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1190msgstr "" 1201msgstr "Внимание: устаревшее использование eye(), rand() или ones().\n"
1191 1202
1192msgid "" 1203msgid ""
1193"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n" 1204"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n"
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/uk_UA/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/uk_UA/output_stream.po
index 375a3e8..60d7f2e 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/uk_UA/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/uk_UA/output_stream.po
@@ -2,20 +2,19 @@
2# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010 2# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
3# This file is distributed under the same license as the scilab package. 3# This file is distributed under the same license as the scilab package.
4# 4#
5# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
6# Yuri Chornoivan <yurchor@gmail.com>, 2010. 5# Yuri Chornoivan <yurchor@gmail.com>, 2010.
7msgid "" 6msgid ""
8msgstr "" 7msgstr ""
9"Project-Id-Version: scilab\n" 8"Project-Id-Version: scilab\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" 9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-01-17 17:27+0000\n" 11"PO-Revision-Date: 2010-04-13 09:09+0000\n"
13"Last-Translator: yurchor <yurchor@gmail.com>\n" 12"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Ukrainian <translation@linux.org.ua>\n" 13"Language-Team: Ukrainian <translation@linux.org.ua>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-21 15:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
19"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
20 19
21#, c-format 20#, c-format
@@ -52,9 +51,6 @@ msgstr " рядок вхідних даних перевищує розміри
52msgid "\"unknown data\"" 51msgid "\"unknown data\""
53msgstr "«невідомі дані»" 52msgstr "«невідомі дані»"
54 53
55msgid "%: This method is NOT implemented.\n"
56msgstr "%: цей метод ще не реалізовано.\n"
57
58#, c-format 54#, c-format
59msgid "%d graphic terminal?\n" 55msgid "%d graphic terminal?\n"
60msgstr "Графічний термінал %d?\n" 56msgstr "Графічний термінал %d?\n"
@@ -192,10 +188,14 @@ msgid "%s: Stop requested by simulator (ind=0)\n"
192msgstr "%s: інструментом моделювання ініційовано зупинку (ind=0)\n" 188msgstr "%s: інструментом моделювання ініційовано зупинку (ind=0)\n"
193 189
194#, c-format 190#, c-format
195msgid "%s: Th colocation matrix is singular.\n" 191msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
196msgstr "%s: матриця колокації є виродженою.\n" 192msgstr "%s: матриця колокації є виродженою.\n"
197 193
198#, c-format 194#, c-format
195msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
196msgstr "%s: цей метод ще не реалізовано.\n"
197
198#, c-format
199msgid "" 199msgid ""
200"%s: Too many solutions found.\n" 200"%s: Too many solutions found.\n"
201" previous order computed solution returned.\n" 201" previous order computed solution returned.\n"
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr ""
504"%s: відносна похибка між двома послідовними ітераціями не перевищує %s.\n" 504"%s: відносна похибка між двома послідовними ітераціями не перевищує %s.\n"
505 505
506#, c-format 506#, c-format
507msgid "%s: singular or assymetric problem.\n" 507msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
508msgstr "%s: вироджена або несиметрична задача.\n" 508msgstr "%s: вироджена або несиметрична задача.\n"
509 509
510#, c-format 510#, c-format
@@ -550,7 +550,7 @@ msgstr "%s: встановлено виміри вікна, менші за 2^16
550msgid "'o' format not allowed." 550msgid "'o' format not allowed."
551msgstr "Не можна використовувати формат «o»." 551msgstr "Не можна використовувати формат «o»."
552 552
553msgid "A sparse matrix entry is defined with two differents values.\n" 553msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
554msgstr "Запис розрідженої матриці визначено двома різними значеннями.\n" 554msgstr "Запис розрідженої матриці визначено двома різними значеннями.\n"
555 555
556msgid "Argument type must be boolean.\n" 556msgid "Argument type must be boolean.\n"
@@ -560,7 +560,7 @@ msgid "Arguments are :\n"
560msgstr "Параметри:\n" 560msgstr "Параметри:\n"
561 561
562#, c-format 562#, c-format
563msgid "At time: %s ,Too many iteration to achieve required precision.\n" 563msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
564msgstr "" 564msgstr ""
565"На час %s: занадто багато ітерацій для досягнення бажаної точності.\n" 565"На час %s: занадто багато ітерацій для досягнення бажаної точності.\n"
566 566
@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "Помилковий виклик примітива: %s\n"
571msgid "Bad conversion." 571msgid "Bad conversion."
572msgstr "Помилкове перетворення." 572msgstr "Помилкове перетворення."
573 573
574msgid "Binary direct acces files must be opened by 'file'.\n" 574msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
575msgstr "" 575msgstr ""
576"Бінарні файли безпосереднього доступ слід відкривати за допомогою «file».\n" 576"Бінарні файли безпосереднього доступ слід відкривати за допомогою «file».\n"
577 577
@@ -637,10 +637,9 @@ msgstr "Не виявлено назви запису.\n"
637msgid "Error while linking.\n" 637msgid "Error while linking.\n"
638msgstr "Помилка під час спроби об’єднання.\n" 638msgstr "Помилка під час спроби об’єднання.\n"
639 639
640msgid "Error while writing in file,(disk full or deleted file.\n" 640msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
641msgstr "" 641msgstr ""
642"Помилка під час спроби запису до файла (диск переповнено або файл " 642"Помилка під час спроби запису до файла: диск переповнено або файл вилучено.\n"
643"вилучено).\n"
644 643
645msgid "Eye variable undefined in this context.\n" 644msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
646msgstr "Змінну одиничної матриці у цьому контексті не визначено.\n" 645msgstr "Змінну одиничної матриці у цьому контексті не визначено.\n"
@@ -801,6 +800,9 @@ msgstr "Потрібна проміжна область пам’яті: %d\n"
801msgid "Invalid exponent.\n" 800msgid "Invalid exponent.\n"
802msgstr "Некоректний показник.\n" 801msgstr "Некоректний показник.\n"
803 802
803msgid "Invalid factor.\n"
804msgstr "Некоректний коефіцієнт.\n"
805
804msgid "Invalid index.\n" 806msgid "Invalid index.\n"
805msgstr "Некоректний індекс.\n" 807msgstr "Некоректний індекс.\n"
806 808
@@ -891,7 +893,7 @@ msgstr "Не реалізовано у Scilab…\n"
891msgid "Null variable cannot be used here.\n" 893msgid "Null variable cannot be used here.\n"
892msgstr "Тут не можна використовувати порожню змінну.\n" 894msgstr "Тут не можна використовувати порожню змінну.\n"
893 895
894msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n" 896msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
895msgstr "Операнди операцій / і \\ не повинні містити значень NaN чи Inf.\n" 897msgstr "Операнди операцій / і \\ не повинні містити значень NaN чи Inf.\n"
896 898
897msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n" 899msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
@@ -930,13 +932,13 @@ msgid "Quapro encounters cycles on degenerate point.\n"
930msgstr "Quapro зациклився навколо виродженої точки.\n" 932msgstr "Quapro зациклився навколо виродженої точки.\n"
931 933
932#, c-format 934#, c-format
933msgid "Rank defficient. rank = %d\n"
934msgstr "Недостатній ранг. ранг = %d\n"
935
936#, c-format
937msgid "Rank deficient : rank = %s - tol = %s .\n" 935msgid "Rank deficient : rank = %s - tol = %s .\n"
938msgstr "Недостатній ранг: ранг = %s - tol = %s .\n" 936msgstr "Недостатній ранг: ранг = %s - tol = %s .\n"
939 937
938#, c-format
939msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
940msgstr "Недостатній ранг. ранг = %d\n"
941
940msgid "Real part\n" 942msgid "Real part\n"
941msgstr "Дійсна частина\n" 943msgstr "Дійсна частина\n"
942 944
@@ -1062,14 +1064,14 @@ msgid "Too many functions are defined (maximum #:%d).\n"
1062msgstr "Визначено занадто багато функцій (гранична кількість: %d).\n" 1064msgstr "Визначено занадто багато функцій (гранична кількість: %d).\n"
1063 1065
1064#, c-format 1066#, c-format
1065msgid "Too many global variables! , max number is %d.\n" 1067msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1066msgstr "" 1068msgstr ""
1067"Занадто багато загальних змінних! Максимальна кількість дорівнює %d.\n" 1069"Занадто багато загальних змінних! Максимальна кількість дорівнює %d.\n"
1068 1070
1069msgid "Too many input/output entries for hilited block.\n" 1071msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1070msgstr "Занадто багато вхідних/вихідних записів у позначеному блоці.\n" 1072msgstr "Занадто багато вхідних/вихідних записів у позначеному блоці.\n"
1071 1073
1072msgid "Too many input/output ports for hilited block.\n" 1074msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1073msgstr "Занадто багато вхідних/вихідних портів у позначеному блоці.\n" 1075msgstr "Занадто багато вхідних/вихідних портів у позначеному блоці.\n"
1074 1076
1075msgid "Too many linked routines.\n" 1077msgid "Too many linked routines.\n"
@@ -1174,7 +1176,7 @@ msgstr "Попередження: результат може бути нето
1174 1176
1175msgid "" 1177msgid ""
1176"Warning: Jacobian external is given, but\n" 1178"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1177" not used!, see %ODEOPTIONS(6).\n" 1179" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1178msgstr "" 1180msgstr ""
1179"Попередження: вказано зовнішню функцію якобіана, але\n" 1181"Попередження: вказано зовнішню функцію якобіана, але\n"
1180" її не використано! Див. %ODEOPTIONS(6).\n" 1182" її не використано! Див. %ODEOPTIONS(6).\n"
@@ -1198,7 +1200,7 @@ msgid "Warning: function is already compiled.\n"
1198msgstr "Попередження: функцію вже зібрано.\n" 1200msgstr "Попередження: функцію вже зібрано.\n"
1199 1201
1200msgid "" 1202msgid ""
1201"Warning: integration not completed! check tolerance parameters or step " 1203"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1202"size.\n" 1204"size.\n"
1203msgstr "" 1205msgstr ""
1204"Попередження: інтегрування не завершено! Перевірте параметри точності " 1206"Попередження: інтегрування не завершено! Перевірте параметри точності "
@@ -1219,7 +1221,7 @@ msgstr ""
1219msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n" 1221msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1220msgstr "Попередження: застаріле використання «=» замість «==».\n" 1222msgstr "Попередження: застаріле використання «=» замість «==».\n"
1221 1223
1222msgid "Warning: obsolete use of eye rand or ones.\n" 1224msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1223msgstr "Попередження: застаріле використання eye, rand або ones.\n" 1225msgstr "Попередження: застаріле використання eye, rand або ones.\n"
1224 1226
1225msgid "" 1227msgid ""
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/zh_CN/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/zh_CN/output_stream.po
index 8314e28..1643b1b 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/zh_CN/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/zh_CN/output_stream.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
@@ -732,6 +732,9 @@ msgstr "需要的临时内存:%d\n"
732msgid "Invalid exponent.\n" 732msgid "Invalid exponent.\n"
733msgstr "不正确的指数。\n" 733msgstr "不正确的指数。\n"
734 734
735msgid "Invalid factor.\n"
736msgstr ""
737
735msgid "Invalid index.\n" 738msgid "Invalid index.\n"
736msgstr "不正确的索引。\n" 739msgstr "不正确的索引。\n"
737 740
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/zh_TW/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/zh_TW/output_stream.po
index 20e54f9..089bf21 100644
--- a/scilab/modules/output_stream/locales/zh_TW/output_stream.po
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/zh_TW/output_stream.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
9"MIME-Version: 1.0\n" 9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"X-Launchpad-Export-Date: 2010-02-15 09:52+0000\n" 12"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-16 07:52+0000\n"
13"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 13"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
14"Revision-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n" 14"Revision-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
15 15
@@ -972,6 +972,9 @@ msgstr ""
972msgid "Invalid exponent.\n" 972msgid "Invalid exponent.\n"
973msgstr "指數項錯誤.\n" 973msgstr "指數項錯誤.\n"
974 974
975msgid "Invalid factor.\n"
976msgstr ""
977
975# 978#
976# File: src/c/errmsg.c, line: 183 979# File: src/c/errmsg.c, line: 183
977msgid "Invalid index.\n" 980msgid "Invalid index.\n"