summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/output_stream
diff options
context:
space:
mode:
authorSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2010-05-05 00:29:49 +0200
committerYann Collette <yann.collette@scilab.org>2010-05-06 11:15:44 +0200
commit852da82d413071da683bb80a92478b7a8c481e30 (patch)
tree67fc73ebbf16b229e1592b406a98d0e1eeec67bc /scilab/modules/output_stream
parent5aee6df12790d6fccecda6bd6e307d6aa809e8dc (diff)
downloadscilab-852da82d413071da683bb80a92478b7a8c481e30.zip
scilab-852da82d413071da683bb80a92478b7a8c481e30.tar.gz
* Polish localization added. Thanks to Paweł Dąbrowski, Ernest Życiński,
Sebastian Sławski, Kamil Dąbrowsk, Kamil Strojek, Kamil Dąbrowski, Michał Snoc, Piotr Seroka... Change-Id: I0d2b3c72f08f947a45b69f59f2a76aedfd4fd92c
Diffstat (limited to 'scilab/modules/output_stream')
-rw-r--r--scilab/modules/output_stream/locales/pl_PL/output_stream.po1508
1 files changed, 1508 insertions, 0 deletions
diff --git a/scilab/modules/output_stream/locales/pl_PL/output_stream.po b/scilab/modules/output_stream/locales/pl_PL/output_stream.po
new file mode 100644
index 0000000..9204611b
--- /dev/null
+++ b/scilab/modules/output_stream/locales/pl_PL/output_stream.po
@@ -0,0 +1,1508 @@
1# Polish translation for scilab
2# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
3# This file is distributed under the same license as the scilab package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-30 18:01+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-04-29 23:29+0000\n"
12"Last-Translator: ErnestŻyciński <Unknown>\n"
13"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-05-04 21:28+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19
20#, c-format
21msgid " inside function: %s.\n"
22msgstr " wewnątrz funkcji: %s.\n"
23
24#, c-format
25msgid " (end) %s\n"
26msgstr " (koniec) %s\n"
27
28#, c-format
29msgid " (cont'd) %s\n"
30msgstr " (ciąg dalszy) %s\n"
31
32#, c-format
33msgid " check arguments or define function %s for overloading.\n"
34msgstr " sprawdź argument lub zdefiniowaną funkcję %s na przeciążenia.\n"
35
36#, c-format
37msgid " and %s variables out of %s.\n"
38msgstr " i %s zmiennych z %s.\n"
39
40msgid " end or else is missing...\n"
41msgstr " brakuje end lub else...\n"
42
43#, c-format
44msgid " has been truncated to: %s.\n"
45msgstr " została obcięta do: %s.\n"
46
47#, c-format
48msgid " input line longer than buffer size: %d\n"
49msgstr " wprowadzona linia jest dłuższa niż rozmiar bufora: %d\n"
50
51msgid "\"unknown data\""
52msgstr "\"niaznane dane\""
53
54#, c-format
55msgid "%d graphic terminal?\n"
56msgstr "terminal graficzny %d?\n"
57
58#, c-format
59msgid "%d: logical unit already used.\n"
60msgstr "%d: jednostka logiczna został już użyty.\n"
61
62#, c-format
63msgid "%dth argument type must be boolean.\n"
64msgstr "argument %dth musi być typu boolean.\n"
65
66#, c-format
67msgid "%s : Memory allocation error.\n"
68msgstr "%s: Błąd alokacji pamięci.\n"
69
70#, c-format
71msgid "%s and %s must have equal dimensions.\n"
72msgstr "%s i %s muszą mieć takie same wymiary.\n"
73
74#, c-format
75msgid "%s and %s must have equal number of columns.\n"
76msgstr "%s i %s muszą mieć taką samą ilość kolumn.\n"
77
78#, c-format
79msgid "%s and %s must have equal number of rows.\n"
80msgstr "%s i %s muszą mieć taką samą ilość wierszy\n"
81
82#, c-format
83msgid "%s is not valid in this context.\n"
84msgstr "%s jest nieważny w tym kontekście.\n"
85
86#, c-format
87msgid "%s not yet implemented for full input parameter.\n"
88msgstr ""
89"%s nie został jeszcze wprowadzony dla pełnego parametru wejściowego.\n"
90
91#, c-format
92msgid "%s was a function when compiled but is now a primitive!\n"
93msgstr ""
94"%s było funkcją kiedy zostało skompilowane ale teraz jest prymitywne!\n"
95
96#, c-format
97msgid ""
98"%s: %s is too small. %s is orthogonal to the columns of the jacobian to "
99"machine precision.\n"
100msgstr ""
101"%s: %s jest za mały. %s jest ortogonalny do kolumny jakobianu dokładności "
102"maszyny.\n"
103
104#, c-format
105msgid ""
106"%s: %s is too small. No further reduction in the criterion is possible.\n"
107msgstr "%s: %s jest za mały. Niemożliwe jest dalsze obniżenie kryteriów.\n"
108
109#, c-format
110msgid "%s: An error occurred: %s\n"
111msgstr "%s: Wystąpił błąd: %s\n"
112
113#, c-format
114msgid "%s: Bad conversion 'l' or 'h' flag mixed with 'c' directive.\n"
115msgstr ""
116"%s: Zła konwersja 'l' lub 'h' oznaczenie pomieszane z dyrektywą 'c'.\n"
117
118#, c-format
119msgid "%s: Bad conversion 'l' or 'h' flag mixed with 's' directive.\n"
120msgstr ""
121"%s: Zła konwersja 'l' lub 'h' oznaczenie pomieszane z dyrektywą 's'.\n"
122
123#, c-format
124msgid "%s: Bounds and initial guess are incompatible.\n"
125msgstr "%s: Granice i początkowe przypuszczenia są niezgodne.\n"
126
127#, c-format
128msgid ""
129"%s: Failure when looking for the intersection with domains boundaries.\n"
130" previous order computed solution returned.\n"
131msgstr ""
132"%s: Błąd podczas szukania punktów przecięcia z granicami dziedzin.\n"
133" zwrócono poprzednie polecenie rozwiązania.\n"
134
135#, c-format
136msgid "%s: First argument cannot be a number.\n"
137msgstr "%s: Pierwszy argument nie może być liczbą.\n"
138
139#, c-format
140msgid ""
141"%s: Impossible to reach required order.\n"
142" previous order computed solution returned.\n"
143msgstr ""
144"%s: Niemożna osiągnąć wymaganego polecenia.\n"
145" zwrócono poprzednie polecenie rozwiązania.\n"
146
147#, c-format
148msgid "%s: Incorrect bounds.\n"
149msgstr "%s: Niepoprawne granice.\n"
150
151#, c-format
152msgid "%s: Incorrect stopping parameters.\n"
153msgstr "%s: Niepoprawne parametry zatrzymania.\n"
154
155#, c-format
156msgid "%s: Input arguments should have the same formal variable name.\n"
157msgstr ""
158"%s: Argumenty wejściowe powinny mieć taką samą formalną nazwę zmiennej.\n"
159
160#, c-format
161msgid "%s: Loop on two orders detected.\n"
162msgstr ""
163
164#, c-format
165msgid "%s: No more memory.\n"
166msgstr "%s: Brak pamięci.\n"
167
168#, c-format
169msgid "%s: Not enough arguments.\n"
170msgstr "%s: Za mało argumentów.\n"
171
172#, c-format
173msgid "%s: Number of calls to %s has reached or exceeded %s.\n"
174msgstr "%s: Liczba połączeń z %s osiągneła lub przekroczyła %s.\n"
175
176#, c-format
177msgid "%s: Only one entry point allowed on this operating system.\n"
178msgstr ""
179"%s: Na tym systemie operacyjnym dozwolony jest tylko jeden punkt wejścia.\n"
180
181#, c-format
182msgid "%s: Problem with initial constants in simul.\n"
183msgstr "%s: Problem ze stałymi początkowymi w symul.\n"
184
185#, c-format
186msgid "%s: Stop requested by simulator (ind=0)\n"
187msgstr "%s: Stop na żądanie symulatora (ind=0).\n"
188
189#, c-format
190msgid "%s: The colocation matrix is singular.\n"
191msgstr "%s: Matryca kolokacji jest pojedyncza.\n"
192
193#, c-format
194msgid "%s: This method is NOT implemented.\n"
195msgstr "%s: Ta metoda NIE jest zaimplementowana.\n"
196
197#, c-format
198msgid ""
199"%s: Too many solutions found.\n"
200" previous order computed solution returned.\n"
201msgstr ""
202"%s: Znaleziono zbyt wiele rozwiązań.\n"
203" zwrócono poprzednie polecenie obliczenia rozwiązania.\n"
204
205#, c-format
206msgid "%s: Type %s is not handled : Define the function %s2%s."
207msgstr "%s: Typ %s nie jest obsługiwany : Zdefiniuj funkcję %s2%s."
208
209#, c-format
210msgid "%s: Wrong export format: %s"
211msgstr "%s: Zły format eksportu: %s"
212
213#, c-format
214msgid "%s: Wrong input parameters.\n"
215msgstr "%s: Niewłaściwe parametry wejściowe.\n"
216
217#, c-format
218msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected."
219msgstr ""
220"%s: Niewłaściwa liczba parametru(ów) wejściowych: oczekiwana jest od %d do "
221"%d."
222
223#, c-format
224msgid "%s: Wrong number of input arguments.\n"
225msgstr "%s: Niewłaściwa liczba argumentów wejściowych.\n"
226
227#, c-format
228msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected"
229msgstr ""
230"%s: Niewłaściwa liczba parametrów wejściowych: oczekiwana jest od %d do %d."
231
232#, c-format
233msgid "%s: Wrong number of input arguments: at least %d expected.\n"
234msgstr ""
235"%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwane jest "
236"przynajmniej %d.\n"
237
238#, c-format
239msgid "%s: Wrong number of input arguments: at most %d expected.\n"
240msgstr ""
241"%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano najwyżej %d.\n"
242
243#, c-format
244msgid "%s: Wrong number of input arguments: data doesn't fit with format.\n"
245msgstr ""
246"%s: Niewłaściwa liczba argumentów wejściowych: dane nie zmieszczą się w "
247"formacie.\n"
248
249#, c-format
250msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
251msgstr "%s: Niewłaściwa liczba parametrów wyjściowych.\n"
252
253#, c-format
254msgid "%s: Wrong size for argument %d: %d expected.\n"
255msgstr "%s: Niewłaściwy rozmiar parametru %d: Oczekiwano %d.\n"
256
257#, c-format
258msgid "%s: Wrong size for argument %d: (%d,%d) expected.\n"
259msgstr "%s: Niewłaściwy rozmiar parametru %d: Oczekiwano (%d,%d).\n"
260
261#, c-format
262msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
263msgstr "%s: Niewłaściwy rozmiar argumentu wejściowego #%d.\n"
264
265#, c-format
266msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A string expected.\n"
267msgstr ""
268"%s: Niewłaściwy rozmiar parametru wejściowego #%d: Oczekiwany ciągu znaków.\n"
269
270#, c-format
271msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A vector expected.\n"
272msgstr ""
273"%s: Niewłaściwy rozmiar argumentu wejściowego #%d: Oczekiwany wektor.\n"
274
275#, c-format
276msgid "%s: Wrong type for argument #%d: Boolean expected.\n"
277msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu #%d: Oczekiwany typ boolean.\n"
278
279#, c-format
280msgid "%s: Wrong type for argument %d: Boolean matrix expected.\n"
281msgstr ""
282"%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest macierz wartości "
283"logicznych.\n"
284
285#, c-format
286msgid ""
287"%s: Wrong type for argument %d: Function or string (external function) "
288"expected.\n"
289msgstr ""
290"%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest funkcja lub ciąg znaków "
291"(funkcja zewnętrzna).\n"
292
293#, c-format
294msgid "%s: Wrong type for argument %d: List expected.\n"
295msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest lista.\n"
296
297#, c-format
298msgid "%s: Wrong type for argument %d: Matrix expected.\n"
299msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest macierz.\n"
300
301#, c-format
302msgid "%s: Wrong type for argument %d: Matrix of strings expected.\n"
303msgstr ""
304"%s: Nieprawidłowy typ argumentu %d: Oczekiwana jest macierz ciągów znaków.\n"
305
306#, c-format
307msgid "%s: Wrong type for argument %d: Polynomial expected.\n"
308msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwany jest wielomian.\n"
309
310#, c-format
311msgid "%s: Wrong type for argument %d: Real matrix expected.\n"
312msgstr ""
313"%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest macierz liczb "
314"rzeczywistych.\n"
315
316#, c-format
317msgid "%s: Wrong type for argument %d: Real or complex matrix expected.\n"
318msgstr ""
319"%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest macierz liczb "
320"rzeczywistych lub zespolonych.\n"
321
322#, c-format
323msgid "%s: Wrong type for argument %d: Real vector expected.\n"
324msgstr ""
325"%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: oczekiwany jest wektor liczb "
326"rzeczywistych.\n"
327
328#, c-format
329msgid "%s: Wrong type for argument %d: Scalar expected.\n"
330msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwany jest skalar.\n"
331
332#, c-format
333msgid "%s: Wrong type for argument %d: Vector expected.\n"
334msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwany jest wektor.\n"
335
336#, c-format
337msgid "%s: Wrong type for argument %d: Working int matrix expected.\n"
338msgstr ""
339"%s: Niewłaściwy typ argumentu %d: Oczekiwana jest działająca matryca liczb "
340"całkowitych.\n"
341
342#, c-format
343msgid "%s: Wrong type for input argument #%d.\n"
344msgstr "%s: Niewłaściwy typ argumentu wejściowego #%d.\n"
345
346#, c-format
347msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A scalar expected.\n"
348msgstr ""
349"%s: Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego #%d: Oczekiwany jest skalar.\n"
350
351#, c-format
352msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A string expected.\n"
353msgstr ""
354"%s: Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego #%d: oczekiwany jest ciąg "
355"znaków.\n"
356
357#, c-format
358msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: String expected.\n"
359msgstr ""
360"%s: Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego #%d: oczekiwany jest ciąg "
361"znaków.\n"
362
363#, c-format
364msgid "%s: Wrong value for input argument #%d.\n"
365msgstr "%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d.\n"
366
367#, c-format
368msgid ""
369"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'', ''%s'', ''%s'', "
370"''%s'' or ''%s'' expected.\n"
371msgstr ""
372"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: oczekiwana jest ''%s'', "
373"''%s'', ''%s'', ''%s'', \"%s\" lub \"%s\".\n"
374
375#, c-format
376msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: 0 expected.\n"
377msgstr ""
378"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: oczekiwane jest 0.\n"
379
380#, c-format
381msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: diary ID %d not exists.\n"
382msgstr ""
383"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: dziennik ID %d nie "
384"istnieje.\n"
385
386#, c-format
387msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: diary filename not exists.\n"
388msgstr ""
389"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: nazwa pliku dziennika nie "
390"istnieje.\n"
391
392#, c-format
393msgid ""
394"%s: Wrong value for input argument #%d: error can not close diary %d.\n"
395msgstr ""
396"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: błąd, nie można zamknąć "
397"dziennika %d.\n"
398
399#, c-format
400msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: error can not close diary.\n"
401msgstr ""
402"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: błąd, nie można zamknąć "
403"dziennika.\n"
404
405#, c-format
406msgid ""
407"%s: Wrong value for input argument #%d: error can not pause diary %d.\n"
408msgstr ""
409"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: błąd, nie można zatrzymać "
410"dziennika %d.\n"
411
412#, c-format
413msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: error can not pause diary.\n"
414msgstr ""
415"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: błąd, nie można zatrzymać "
416"dziennika.\n"
417
418#, c-format
419msgid ""
420"%s: Wrong value for input argument #%d: error can not resume diary %d.\n"
421msgstr ""
422"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: błąd, nie można wznowić "
423"dziennika %d.\n"
424
425#, c-format
426msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: error can not resume diary.\n"
427msgstr ""
428"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego #%d: błąd, nie można wznowić "
429"dziennika.\n"
430
431#, c-format
432msgid "%s: Wrong value of input argument %d: data doesn't fit with format.\n"
433msgstr ""
434"%s: Niewłaściwa wartość argumentu wejściowego %d: dane nie mieszczą się w "
435"formacie.\n"
436
437#, c-format
438msgid ""
439"%s: both actual and predicted relative reductions in the criterion at most "
440"%s.\n"
441msgstr ""
442"%s: rzeczywisty jak i przewidywany względny spadek według kryterium najwyżej "
443"%s.\n"
444
445#, c-format
446msgid "%s: df0 must be positive !\n"
447msgstr "%s: df0 musi być dodatnia !\n"
448
449#, c-format
450msgid "%s: error can not close diary.\n"
451msgstr "%s: błąd, nie można zamknąć dziennika.\n"
452
453#, c-format
454msgid "%s: error can not create diary.\n"
455msgstr "%s: błąd, nie można stworzyć dziennika.\n"
456
457#, c-format
458msgid "%s: error can not create diary: %s.\n"
459msgstr "%s: błąd, nie można stworzyć dziennika %s.\n"
460
461#, c-format
462msgid "%s: expecting more than one argument.\n"
463msgstr "%s: oczekiwany jest więcej niż jeden argument.\n"
464
465#, c-format
466msgid "%s: fixpnt must be of size ipar(11).\n"
467msgstr "%s: fixpnt musi być o rozmiarze ipar(11).\n"
468
469#, c-format
470msgid "%s: input data error.\n"
471msgstr "%s: błąd danych wejściowych.\n"
472
473#, c-format
474msgid "%s: ipar dimensioned at least 11.\n"
475msgstr "%s: ipar o wymiarach co najmniej 11.\n"
476
477#, c-format
478msgid "%s: ltol must be of size ipar(4).\n"
479msgstr "%s: ltol musi być o rozmiarze ipar(4).\n"
480
481#, c-format
482msgid "%s: m must be of size ncomp.\n"
483msgstr "%s: m musi być o rozmiarze ncomp.\n"
484
485#, c-format
486msgid "%s: maxpts was too small to obtain the required accuracy.\n"
487msgstr "%s: maxpts był za mały, aby uzyskać wymaganą dokładność.\n"
488
489#, c-format
490msgid "%s: ncomp < 20 requested.\n"
491msgstr "%s: oczekiwany jest ncomp < 20.\n"
492
493#, c-format
494msgid "%s: no. of subintervals exceeds storage.\n"
495msgstr "%s: liczba pod przedziałów przekracza pojemność składowania.\n"
496
497#, c-format
498msgid "%s: problem with one of the entry point.\n"
499msgstr "%s: problem z jednym z punktów wejściowych.\n"
500
501#, c-format
502msgid "%s: relative error between two consecutive iterates is at most %s.\n"
503msgstr ""
504"%s: błąd względny między dwoma kolejnymi iteracjami jest co najwyżej %s.\n"
505
506#, c-format
507msgid "%s: singular or asymmetric problem.\n"
508msgstr "%s: problem pojedyńczy lub asymetryczny.\n"
509
510#, c-format
511msgid "%s: sum(m) must be less than 40.\n"
512msgstr "%s: sum(m) musi być mniejsza niż 40.\n"
513
514#, c-format
515msgid "%s: system cannot be displayed in this page.\n"
516msgstr "%s: system nie może być wyświetlany na tej stronie.\n"
517
518#, c-format
519msgid "%s: termination because of roundoff noise.\n"
520msgstr "%s; przerwano z powodu zaokrąglenia szumu.\n"
521
522#, c-format
523msgid "%s: termination for lack of space to divide triangle.\n"
524msgstr "%s: przerwano z powodu braku miejsca do podzielenia trójkąta.\n"
525
526#, c-format
527msgid "%s: termination for relative error < (5.0*%eps).\n"
528msgstr "%s: przerwano z powodu błędu względnego < (5.0*%eps).\n"
529
530#, c-format
531msgid "%s: termination: function evaluations > MEVALS.\n"
532msgstr "%s: zakończenie: oceny funkcji > MEVALS.\n"
533
534#, c-format
535msgid ""
536"%s: the cosine of the angle between %s and any column of the jacobian is at "
537"most %s in absolute value.\n"
538msgstr ""
539"%s: cosinus kąta między %s oraz dowolną kolumną jakobianu jest co najwyżej "
540"wartością bezwzględną %s .\n"
541
542#, c-format
543msgid "%s: the shared archive was not loaded.\n"
544msgstr "%s: wspólne archwum nie zostało załadowane.\n"
545
546#, c-format
547msgid "%s: window dimensions have been set less than 2^16.\n"
548msgstr "%s: wymiary okna zostały określone poniżej 2^16.\n"
549
550msgid "'o' format not allowed."
551msgstr "format 'o' jest niedozwolony."
552
553msgid "A sparse matrix entry is defined with two different values.\n"
554msgstr ""
555"Wejście rzadkiej macierzy jest zdefiniowane z dwóch różnych wartości.\n"
556
557msgid "Argument type must be boolean.\n"
558msgstr "Argument musi być typu boolean.\n"
559
560msgid "Arguments are :\n"
561msgstr "Argumenty są:\n"
562
563#, c-format
564msgid "At time: %s. Too many iteration to achieve required precision.\n"
565msgstr ""
566"W czasie: %s. Zbyt wiele iteracji do osiągnięcia wymaganej dokładności.\n"
567
568#, c-format
569msgid "Bad call to primitive: %s\n"
570msgstr "Błędna wywołanie proste: %s\n"
571
572msgid "Bad conversion."
573msgstr "Złe przekształcenie."
574
575msgid "Binary direct access files must be opened by 'file'.\n"
576msgstr ""
577"Pliki binarne dostępu bezpośredniego muszą być otwierane przez \"plik\".\n"
578
579#, c-format
580msgid "Breakpoints of function : %s\n"
581msgstr "Wartości graniczne funkcji: %s\n"
582
583msgid "Buffer too small."
584msgstr "Za mały bufor."
585
586msgid "C file logical unit not allowed here.\n"
587msgstr "Jednostka logiczna pliku C jest niedozwolona w tym miejscu.\n"
588
589msgid "Commands:\n"
590msgstr "Polecenia:\n"
591
592msgid "Convergence problem...\n"
593msgstr "Problem konwergencji...\n"
594
595msgid "Degenerate starting point.\n"
596msgstr "Zdegenerowany punkt początkowy.\n"
597
598msgid "Direct access : give format.\n"
599msgstr "Bezpośredni dostęp: podaj format.\n"
600
601msgid "Division by zero...\n"
602msgstr "Dzielenie przez zero...\n"
603
604msgid "Dot cannot be used as modifier for this operator.\n"
605msgstr "Kropki nie mogą być używane jako modyfikator tego operatora.\n"
606
607#, c-format
608msgid "Elements of %dth argument are not in (strictly) decreasing order.\n"
609msgstr ""
610"Elementy argumentu %dth nie są ułożone (absolutnie) w kolejności malejącej.\n"
611
612#, c-format
613msgid "Elements of %dth argument must be in increasing order.\n"
614msgstr "elementy argumentu %dth muszą być ułożone w kolejności rosnącej.\n"
615
616msgid "Elements of first argument are not (strictly) increasing.\n"
617msgstr "Elementy pierwszego argumentu nie są (ściśle) rosnące.\n"
618
619msgid "Elements of first argument are not in (strictly) decreasing order.\n"
620msgstr ""
621"Elementy pierwszego argumentu nie są w kolejności (ściśle) malejącej.\n"
622
623msgid "Empty function...\n"
624msgstr "Pusta funkcja...\n"
625
626#, c-format
627msgid "End of file at line %d.\n"
628msgstr "Koniec pliku w linii %d.\n"
629
630msgid "End of optimization (linear search fails).\n"
631msgstr ""
632"Koniec optymalizacji (przeszukiwanie liniowe zakończone niepowodzeniem).\n"
633
634msgid "End of optimization.\n"
635msgstr "Koniec optymalizacji.\n"
636
637msgid "Entry name not found.\n"
638msgstr "Nie znaleziono nazwy wpisu.\n"
639
640msgid "Error while linking.\n"
641msgstr "Błąd podczas łączenia.\n"
642
643msgid "Error while writing in file: disk full or deleted file.\n"
644msgstr ""
645"Błąd podczas zapisu pliku. Dysk jest pełny lub plik został usunięty.\n"
646
647msgid "Eye variable undefined in this context.\n"
648msgstr "Zmienna Eye nie jest zdefiniowana w tym kontekście.\n"
649
650#, c-format
651msgid ""
652"Fatal error!!! Your variables have been saved in the file : %s\n"
653"Bad call to a scilab function ?\n"
654"Otherwise, send a bug report to :\n"
655msgstr ""
656"Błąd krytyczny!!! Twoje zmienne zostały zapisane w pliku: %s.\n"
657"Błędne wywołanie funkcji Scilab?\n"
658"W przeciwnym razie, wyślij raport o błędzie do:\n"
659
660#, c-format
661msgid "File \"%s\" already exists or directory write access denied.\n"
662msgstr ""
663"Plik \"%s\" już istnieje lub zablokowano możliwość zapisu w katalogu.\n"
664
665#, c-format
666msgid "File \"%s\" does not exist or read access denied.\n"
667msgstr "Plik \"%s\" nie istnieje lub zablokowano możliwość odczytu.\n"
668
669msgid "Floating point exception.\n"
670msgstr "Wyjątek zmiennoprzecinkowy.\n"
671
672msgid "Formal variable name has been truncated.\n"
673msgstr "Oficjalna nazwa zmiennej została odcięta.\n"
674
675msgid "Fortran file logical unit not allowed here.\n"
676msgstr "Jednostka logiczna pliku Fortran jest niedozwolona w tym miejscu.\n"
677
678msgid "Function name already used.\n"
679msgstr "Nazwa funkcji została już użyta.\n"
680
681msgid "Function not bounded from below.\n"
682msgstr "Funkcja nie ograniczona od dołu.\n"
683
684msgid "Function not defined for given argument type(s),\n"
685msgstr ""
686"Funkcja nie jest zdefiniowana dla danego typu(ów) argumentu.\n"
687",\n"
688
689#, c-format
690msgid "Functions files location : %s.\n"
691msgstr "Lokalizacja plików funkcyjnych: %s.\n"
692
693msgid "Help file inconsistent...\n"
694msgstr "Niezgodne pliki pomocy...\n"
695
696msgid "Host does not answer...\n"
697msgstr "Host nie odpowiada...\n"
698
699#, c-format
700msgid "Hot restart: dimension of working table (argument n:%d).\n"
701msgstr "Restart typu Hot: wymiary przestrzeni roboczej (argument n:%d).\n"
702
703msgid "Imaginary part\n"
704msgstr "Część urojona\n"
705
706#, c-format
707msgid "Impossible to load variable %s.\n"
708msgstr "Niemożna załadować zmiennej %s.\n"
709
710msgid "Incompatible indices for non-zero elements.\n"
711msgstr "Niezgodne indeksy elementów nie zerowych.\n"
712
713msgid "Incompatible input argument.\n"
714msgstr "Niezgodny argument wejściowy.\n"
715
716msgid "Incompatible output argument.\n"
717msgstr "Niezgodny argument wyjściowy.\n"
718
719msgid "Inconsistent addition.\n"
720msgstr "Niezgodne dodawanie.\n"
721
722msgid "Inconsistent column/row dimensions.\n"
723msgstr "Niezgodne wymiary kolumn/wierszy.\n"
724
725msgid "Inconsistent constraints.\n"
726msgstr "Niezgodne ograniczenia.\n"
727
728msgid "Inconsistent left division.\n"
729msgstr "Niezgodny lewy podział.\n"
730
731msgid "Inconsistent multiplication.\n"
732msgstr "Niezgodne mnożenie.\n"
733
734msgid "Inconsistent right division.\n"
735msgstr "Niezgodny prawy podział.\n"
736
737msgid "Inconsistent row/column dimensions.\n"
738msgstr "Niezgodny rozmiar wierszy/kolumn.\n"
739
740msgid "Inconsistent subtraction.\n"
741msgstr "Niezgodne odejmowanie.\n"
742
743msgid "Incorrect assignment.\n"
744msgstr "Błędne przypisanie.\n"
745
746msgid "Incorrect command!\n"
747msgstr "Błędne polecenie!.\n"
748
749msgid "Incorrect control instruction syntax.\n"
750msgstr "Błędna składnia instrukcji kontroli.\n"
751
752msgid "Incorrect file or format.\n"
753msgstr "Nieprawidłowy plik lub format.\n"
754
755#, c-format
756msgid "Incorrect function (argument n: %d).\n"
757msgstr "Nieprawidłowa funkcja (argument n %d).\n"
758
759#, c-format
760msgid "Incorrect function at line %d.\n"
761msgstr "Nieprawidłowa funkcja w linii %d.\n"
762
763msgid "Incorrect function.\n"
764msgstr "Nieprawidłowa funkcja.\n"
765
766msgid "Incorrect number of input arguments.\n"
767msgstr "Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych.\n"
768
769msgid "Incorrect string.\n"
770msgstr "Nieprawidłowy łańcuch.\n"
771
772msgid "Incorrect syntax.\n"
773msgstr "Nieprawidłowa składnia.\n"
774
775msgid "Indexing not allowed for output arguments of resume.\n"
776msgstr ""
777"Indeksowanie niedozwolone dla argumentów wyjściowych po wznowieniu.\n"
778
779msgid "Indices for non-zero elements must be given by a 2 column matrix.\n"
780msgstr ""
781"Indeksy dla elementów niezerowych muszą być podane przez macierz "
782"dwukolumnową.\n"
783
784msgid "Inequality comparison with empty matrix.\n"
785msgstr "Nierówności w porównaniu z pustą macierzą\n"
786
787msgid "Input arguments should have the same formal variable name.\n"
788msgstr ""
789"Argumenty wejściowe powinny mieć takie same formalne nazwy zmiennej.\n"
790
791msgid ""
792"Instruction left hand side: waiting for a dot or a left parenthesis.\n"
793msgstr ""
794"Instrukcja po lewej stronie: Czekam na kropkę lub lewy nawias.\n"
795".\n"
796
797msgid "Instruction left hand side: waiting for a name.\n"
798msgstr "Instrukcja po lewej stronie: Czekam na nazwę.\n"
799
800msgid "Integration fails.\n"
801msgstr "Niepowodzenie integracji.\n"
802
803msgid "Interface property table is full.\n"
804msgstr "Tabela własności interfejsu jest pełna.\n"
805
806#, c-format
807msgid "Intermediate memory needed: %d\n"
808msgstr "Potrzebna pamięć pośrednia: %d\n"
809
810msgid "Invalid exponent.\n"
811msgstr "Nieprawidłowy wykładnik.\n"
812
813msgid "Invalid factor.\n"
814msgstr "Nieprawidłowy czynnik.\n"
815
816msgid "Invalid index.\n"
817msgstr "Nieprawidłowy indeks.\n"
818
819#, c-format
820msgid "Invalid return value for function passed in arg %d.\n"
821msgstr "Nieprawidłowy zwrot wartości funkcji przekazany w arg.%d.\n"
822
823#, c-format
824msgid ""
825"It is not possible to redefine the %s primitive this way (see clearfun).\n"
826msgstr ""
827"Nie ma możliwości zweryfikowania %s sposób prymitywny (patrz clearfun).\n"
828
829#, c-format
830msgid "Last element of %dth argument <> first.\n"
831msgstr "Ostatni element z %d argumentu th <> w pierwszej kolejności.\n"
832
833msgid "Last element of first argument does not match the first one.\n"
834msgstr "Ostatni element pierwszego argumentu nie pasuje do pierwszego.\n"
835
836msgid "Leading coefficient is zero.\n"
837msgstr "Główny współczynnik wynosi zero.\n"
838
839#, c-format
840msgid "List element number %d is Undefined.\n"
841msgstr "Element listy numer %d jest niezdefiniowany.\n"
842
843#, c-format
844msgid "Logical unit number should be larger than %d.\n"
845msgstr "Numer jednostki logicznej powinien być większy niż %d.\n"
846
847msgid "Matrix is not positive definite.\n"
848msgstr "Macierz nie jest dodatnio określona.\n"
849
850msgid "Matrix norms available are 1, 2, inf, and fro.\n"
851msgstr "Dostępne są normy macierzy 1, 2, inf i fro.\n"
852
853msgid "Maximum number of dynamic interfaces reached.\n"
854msgstr "Maksymalna liczba interfejsów dynamicznych została osiągnięta.\n"
855
856#, c-format
857msgid "Maximum size of buffer : %d characters.\n"
858msgstr "Maksymalny rozmiar bufora: %d znaków.\n"
859
860#, c-format
861msgid "Memory used for variables: %d\n"
862msgstr "Pamięć wykorzystana dla zmiennych: %d.\n"
863
864msgid "Missing index.\n"
865msgstr "Brak indeksu.\n"
866
867msgid "Missing operator, comma, or semicolon.\n"
868msgstr "Brak operatora, przecinka lub średnika.\n"
869
870msgid "NO hot restart available in this method.\n"
871msgstr "Twardy reset jest nie dostępny w tej metodzie.\n"
872
873msgid "No feasible point has been found.\n"
874msgstr "Zaleziono niewykonalny punkt.\n"
875
876msgid "No feasible solution.\n"
877msgstr "Rozwiązanie jest nie możliwe.\n"
878
879#, c-format
880msgid "No input file associated to logical unit %d.\n"
881msgstr "Brak pliku wejściowego powiązanego z jednostką logiczną %d.\n"
882
883msgid "No more memory.\n"
884msgstr "Nie ma więcej pamięci.\n"
885
886msgid "Non convergence in QR steps.\n"
887msgstr "Brak zbieżności w krokach QR.\n"
888
889msgid "Non convergence in the QZ algorithm.\n"
890msgstr "Brak zbieżności w algorytmie QZ.\n"
891
892#, c-format
893msgid "Norm of projected gradient lower than %s.\n"
894msgstr "Norma przewidywanego gradientu niższa niż %s.\n"
895
896msgid "Not enough memory to perform simplification.\n"
897msgstr ""
898"Niewystarczająca ilość pamięci potrzebnej do przeprowadzenia koniunkcji.\n"
899
900msgid "Not implemented in scilab...\n"
901msgstr "Nie realizowane w Scilab...\n"
902
903msgid "Null variable cannot be used here.\n"
904msgstr "Zmienna zero nie może być tutaj użyta.\n"
905
906msgid "Operands of / and \\ operations must not contain NaN of Inf.\n"
907msgstr ""
908
909msgid "Optim stops: maximum number of calls to f is reached.\n"
910msgstr "Optim zatrzymane: osiągnięto maksymalną liczbę połączeń do f.\n"
911
912msgid "Optim stops: maximum number of iterations is reached.\n"
913msgstr "Optim zatrzymane: osiągnięto maksymalną liczbę iteracji.\n"
914
915msgid "Optim stops: too small variations in gradient direction.\n"
916msgstr "Optim zatrzymane: za małe zmiany w kierunku gradientu.\n"
917
918msgid "Optimization fails: back to initial point.\n"
919msgstr "Nie wykonano optymalizacji: powrót do punktu początkowego.\n"
920
921msgid "Optimization stops because too small variations for x.\n"
922msgstr ""
923"Optymalizacja została przerwana z powodu zbyt małej wariacji dla x.\n"
924
925msgid "Pause mode: enter empty lines to continue.\n"
926msgstr "Pauza: wpisz brakujące linie aby kontynuować.\n"
927
928msgid "Problem is singular.\n"
929msgstr "Problem jest pojedynczy.\n"
930
931msgid ""
932"Problem may be unbounded: too high distance between two consecutive "
933"iterations.\n"
934msgstr ""
935"Problem może być nieograniczony: za duży odstęp pomiędzy dwiema kolejnymi "
936"iteracjami.\n"
937
938msgid "Problem with comparison symbol...\n"
939msgstr "Problem z symbolem porównania...\n"
940
941msgid "Quapro encounters cycles on degenerate point.\n"
942msgstr ""
943
944#, c-format
945msgid "Rank deficient : rank = %s - tol = %s .\n"
946msgstr "Niewystarczająca ranga : rank = %s - tol = %s .\n"
947
948#, c-format
949msgid "Rank deficient. rank = %d\n"
950msgstr "Niewystarczająca ranga. rank = %d\n"
951
952msgid "Real part\n"
953msgstr "Część rzeczywista.\n"
954
955msgid "Rebuild your function libraries.\n"
956msgstr "Odbuduj swoje biblioteki funkcji.\n"
957
958msgid "Recursion problems. Sorry...\n"
959msgstr "Problemy rekursji. Przepraszam...\n"
960
961msgid "Recursive extraction is not valid in this context.\n"
962msgstr "Pobieranie rekursywne jest nie ważne w tym kontekście.\n"
963
964msgid "Redefining permanent variable.\n"
965msgstr "Redefiniowanie zmiennej stałej.\n"
966
967msgid ""
968"Roundoff errors make leading eigenvalues\n"
969" in the Schur form no longer satisfy criterion.\n"
970msgstr "Błędy Roundoff wytwarzają własną wartość wiodącą.\n"
971
972msgid "Singularity of log or tan function.\n"
973msgstr "Osobliwość funkcji log lub tan.\n"
974
975#, c-format
976msgid "Size varying argument a*eye(), (arg %d) not allowed here.\n"
977msgstr "Różna wielkość argumentu a*eye(), (arg %d) nie dozwolony tutaj.\n"
978
979msgid "Some data have not been computed they are replaced by NaN.\n"
980msgstr "Niektóre dane nie zostały obliczone zostaną zastąpione przez NaN.\n"
981
982msgid ""
983"Stack problem detected within a loop.\n"
984"A primitive function has been called with a wrong number of output "
985"arguments.\n"
986"No output argument test has been made for this function.\n"
987"Please report this bug :\n"
988msgstr ""
989"Wykryto problem Stack w pętli.\n"
990"Funkcja pierwotna została przypisana ze złymi numerami argumentów "
991"wyjściowych.\n"
992"Nie argument wyjściowy test został wykonany dla tej funckji.\n"
993"Proszę zgłosić ten błąd :\n"
994
995#, c-format
996msgid "Stop after row %s in function %s.\n"
997msgstr "Stop po rzędzie %s w funkcji %s.\n"
998
999msgid "Stop during calculation of descent direction.\n"
1000msgstr "Stop podczas obliczania kierunku pochodzenia.\n"
1001
1002msgid "Stop during calculation of estimated hessian.\n"
1003msgstr "Stop podczas obliczania przewidywanego hesjanu.\n"
1004
1005msgid "Submatrix incorrectly defined.\n"
1006msgstr "Podmacierz zdefiniowana niepoprawnie.\n"
1007
1008#, c-format
1009msgid "Syntax error in a '%s' instruction.\n"
1010msgstr "Błąd składni w instrukcji '%s'.\n"
1011
1012msgid "System functions:\n"
1013msgstr "Funkcje systemowe:\n"
1014
1015#, c-format
1016msgid "The first %d singular values may be incorrect.\n"
1017msgstr "Pierwsze pojedyncze wartości mogą być niepoprawne %d.\n"
1018
1019#, c-format
1020msgid "The identifier : %s\n"
1021msgstr "Identyfikator : %s\n"
1022
1023#, c-format
1024msgid "The top %d x %d blocks may not be in generalized Schur form.\n"
1025msgstr "Górne %d x %d bloki nie mogą być w ogólnej formie Schur.\n"
1026
1027#, c-format
1028msgid "The top %d x %d block may not be in Schur form.\n"
1029msgstr "Górne %d x %d bloki nie mogą być w formie Schur.\n"
1030
1031msgid "This data type is already defined.\n"
1032msgstr "Ten typ danych jest już zdefiniowany.\n"
1033
1034msgid "This variable is not valid in fort.\n"
1035msgstr "Ta zmienna nie jest ważna w bazie.\n"
1036
1037msgid "Too complex for scilab, may be a too long control instruction.\n"
1038msgstr ""
1039"Zbyt skomplikowane dla Scilab, instrukcja kontrolna może być zbyt długa.\n"
1040
1041msgid "Too complex recursion! (recursion tables are full)\n"
1042msgstr "Zbyt skomplikowana rekursja! (tablice rekursji są pełne)\n"
1043
1044msgid "Too high degree (max 100).\n"
1045msgstr "Zbyt duży kąt (max 100).\n"
1046
1047msgid "Too large string.\n"
1048msgstr "Zbyt duży ciąg.\n"
1049
1050msgid "Too large, can't be displayed.\n"
1051msgstr "Za duży, nie może zostać wyświetlony.\n"
1052
1053msgid "Too many ':'\n"
1054msgstr "Za dużo ':'\n"
1055
1056msgid "Too many arguments in fort (max 30).\n"
1057msgstr "Zbyt wiele argumentów w funkcji fort (maks 30).\n"
1058
1059msgid "Too many commands defined.\n"
1060msgstr "Zdefiniowano zbyt dużo poleceń.\n"
1061
1062msgid "Too many files opened!\n"
1063msgstr "Otwarte jest zbyt dużo plików!\n"
1064
1065#, c-format
1066msgid "Too many functions are defined (maximum #:%d).\n"
1067msgstr "Zdefiniowano zbyt wiele funkcji (maksymalnie #:%d).\n"
1068
1069#, c-format
1070msgid "Too many global variables! Max number is %d.\n"
1071msgstr "Zbyt wiele zmiennych globalnych! Maksymalna liczba to %d.\n"
1072
1073msgid "Too many input/output entries for highlighted block.\n"
1074msgstr "Za dużo wpisów wejścia/wyjścia dla podkreślonego bloku.\n"
1075
1076msgid "Too many input/output ports for highlighted block.\n"
1077msgstr "Za dużo portów wejściowych/wyjściowych dla podkreślonego bloku.\n"
1078
1079msgid "Too many linked routines.\n"
1080msgstr "Zbyt dużo powiązanych procedur.\n"
1081
1082msgid "Too many variables!\n"
1083msgstr "Za dużo zmiennych!\n"
1084
1085msgid "Too small memory.\n"
1086msgstr "Za mała pamięć.\n"
1087
1088#, c-format
1089msgid "Total memory available: %d\n"
1090msgstr "Całkowita dostępna pamięć: %d\n"
1091
1092#, c-format
1093msgid "Trying to re-define function %s.\n"
1094msgstr "Próbuje przedefiniować funkcję %s.\n"
1095
1096msgid "Type data base is full.\n"
1097msgstr "Model bazy danych jest pełny.\n"
1098
1099msgid "Uncontrollable system.\n"
1100msgstr "Niekontrolowany system.\n"
1101
1102msgid "Undefined display for this data type.\n"
1103msgstr "Nie zdefiniowano wyświetlania dla tego typu danych.\n"
1104
1105msgid "Undefined fonction.\n"
1106msgstr "Niezdefiniowa funkcja.\n"
1107
1108msgid "Undefined operation for the given operands.\n"
1109msgstr "Niezdefiniowana operacja dla podanych argumentów.\n"
1110
1111#, c-format
1112msgid "Undefined variable: %s\n"
1113msgstr "Niezdefiniowana zmienna: %s\n"
1114
1115msgid "Unknown file format.\n"
1116msgstr "Nieznany format pliku.\n"
1117
1118#, c-format
1119msgid "Unknown key <%s> ignored.\n"
1120msgstr "Zignorowano nieznany klucz <%s>.\n"
1121
1122msgid "Unobservable system.\n"
1123msgstr "System nieobserwowalny.\n"
1124
1125msgid "Use stacksize function to increase it.\n"
1126msgstr "Użyj funkcji stacksize aby go zwiększyć.\n"
1127
1128#, c-format
1129msgid "Using %s elements out of %s.\n"
1130msgstr "%s przy użyciu elementów z %s.\n"
1131
1132#, c-format
1133msgid "Variable %s is not a valid rational function.\n"
1134msgstr "Zmienna %s nie jest prawidłową funkcja wymierną.\n"
1135
1136#, c-format
1137msgid "Variable %s is not a valid state space representation.\n"
1138msgstr "Zmienna %s nie jest prawidłową reprezentacją funkcji stanu.\n"
1139
1140#, c-format
1141msgid "Variable : %s must be a list\n"
1142msgstr "Zmienna : %s musi być listą.\n"
1143
1144#, c-format
1145msgid "Variable or function %s are not in file.\n"
1146msgstr "Zmiennej lub funkcji %s nie ma w pliku.\n"
1147
1148msgid "Variable returned by scilab argument function is incorrect.\n"
1149msgstr "Zmienna zwrócona przez argument funkcji Scilab jest nieprawidłowa.\n"
1150
1151msgid "Waiting for end of command.\n"
1152msgstr "Czekam na koniec polecenia.\n"
1153
1154msgid "Waiting for right parenthesis.\n"
1155msgstr "Czekan na prawy nawias.\n"
1156
1157msgid "Warning :\n"
1158msgstr "Ostrzeżenie:\n"
1159
1160msgid "Warning : division by zero...\n"
1161msgstr "Ostrzeżenie: dzielenie przez zero\n"
1162
1163#, c-format
1164msgid ""
1165"Warning : redefining function: %s. Use funcprot(0) to avoid this message"
1166msgstr ""
1167"Ostrzeżenie: redefiniowanie funkcji: %s. Użyj funcprot(0) aby uniknąć tego "
1168"komunikatu."
1169
1170msgid "Warning : singularity of 'log' or 'tan' function.\n"
1171msgstr "Ostrzeżenie : funkcja osobliwa z 'log' lub 'tan'.\n"
1172
1173msgid "Warning:\n"
1174msgstr "Ostrzeżenie:\n"
1175
1176msgid "Warning: Result may be inaccurate.\n"
1177msgstr "Ostrzeżenie: Wyniki mogą być niedokładne.\n"
1178
1179msgid ""
1180"Warning: Jacobian external is given, but\n"
1181" not used! See %ODEOPTIONS(6).\n"
1182msgstr ""
1183"Ostrzeżenie: podany jest zewnętrzny jakobian , ale\n"
1184" jest on nie używany! Zobacz %ODEOPTIONS(6).\n"
1185
1186msgid ""
1187"Warning: No Jacobian external given but\n"
1188" one is required by %ODEOPTIONS(6) value !\n"
1189msgstr ""
1190"Ostrzeżenie: nie podany jest zewnętrzny jakobian , ale\n"
1191" jeden jest wymagany przez %ODEOPTIONS(6).\n"
1192
1193msgid ""
1194"Warning: Use of standard list to define typed structures\n"
1195" is obsolete. Use tlist.\n"
1196msgstr ""
1197"Ostrzeżenie: Korzystanie z list standardowych w celu określenia typu "
1198"struktury\n"
1199" jest nieaktualne. Użyj tlist.\n"
1200
1201msgid "Warning: function is already compiled.\n"
1202msgstr "Ostrzeżenie: funkcja jest już skompilowana.\n"
1203
1204msgid ""
1205"Warning: integration not completed! Check tolerance parameters or step "
1206"size.\n"
1207msgstr ""
1208"Ostrzeżenie: całkowanie nie zostało ukończone! Sprawdź parametry tolerancji "
1209"lub rozmiar kroku.\n"
1210
1211msgid "Warning: integration up to tcrit.\n"
1212msgstr "Ostrzeżenie: całkowanie to tcrit.\n"
1213
1214msgid ""
1215"Warning: loaded file has been created with a previous version of Scilab\n"
1216"or you are trying to load a file saved on a different architecture.\n"
1217msgstr ""
1218"Ostrzeżenie: załadowany plik został utworzony przez poprzednią wersję "
1219"Scilab\n"
1220"lub próbujesz załadować plik zapisany w innej architektórze.\n"
1221
1222msgid "Warning: obsolete use of '=' instead of '=='.\n"
1223msgstr "Ostrzeżenie: przestarzałe użycie '=' zamiast '=='.\n"
1224
1225msgid "Warning: obsolete use of eye, rand, or ones.\n"
1226msgstr "Ostrzeżenie: przestarzałe użycie eye, rand lub ones.\n"
1227
1228msgid ""
1229"Warning: odedc forces itask=4 and handles\n"
1230" tcrit.\n"
1231msgstr ""
1232
1233#, c-format
1234msgid "Warning: primitive function %s has moved.\n"
1235msgstr "Ostrzeżenie: funkcja pierwotna została przeniesiona%s.\n"
1236
1237#, c-format
1238msgid "Warning: primitive function %s is now a Scilab function.\n"
1239msgstr ""
1240"Ostrzeżenie: pierwotną funkcją jest teraz funkcja Scilab %s\n"
1241".\n"
1242
1243msgid "Warning: recursion problem..., cleared.\n"
1244msgstr "Ostrzeżenie: problem z rekursją..., usunięty.\n"
1245
1246msgid "Warning: stack problem..., cleared.\n"
1247msgstr "Ostrzeżenie: problem ze stosem..., usunięty.\n"
1248
1249#, c-format
1250msgid "Warning: variable %%ODEOPTIONS not found.\n"
1251msgstr "Ostrzeżenie: nie odnaleziono zmiennej %%ODEOPTIONS.\n"
1252
1253#, c-format
1254msgid "Wrong argument %d.\n"
1255msgstr "Nieprawidłowy argument %d.\n"
1256
1257msgid "Wrong file name.\n"
1258msgstr "Nieprawidłowa nazwa pliku.\n"
1259
1260msgid "Wrong first argument.\n"
1261msgstr "Nieprawidłowy pierwszy argument.\n"
1262
1263#, c-format
1264msgid "Wrong input argument %d.\n"
1265msgstr "Nieprawidłowy argument wejściowy %d.\n"
1266
1267msgid "Wrong number of input arguments:\n"
1268msgstr "Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych:\n"
1269
1270msgid ""
1271"Wrong number of input arguments: This function has no input argument.\n"
1272msgstr ""
1273"Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: ta funkcja nie ma argumentów "
1274"wejściowych.\n"
1275
1276msgid "Wrong number of output arguments\n"
1277msgstr "Nieprawidłowa liczba argumentów wyjściowych.\n"
1278
1279msgid ""
1280"Wrong number of output arguments: This function has no output argument.\n"
1281msgstr ""
1282"Nieprawidłowa liczba argumentów wyjściowych: Ta funkcja nie ma argumentów "
1283"wyjściowych.\n"
1284
1285#, c-format
1286msgid "Wrong size for argument %d.\n"
1287msgstr "Nieprawidłowy rozmiar dla argumentu %d.\n"
1288
1289msgid "Wrong size for argument: Incompatible dimensions.\n"
1290msgstr "Nieprawidłowy rozmiar dla argumentu: Wymiary niezgodne.\n"
1291
1292#, c-format
1293msgid "Wrong type argument %d: Sparse or full scalar matrix expected.\n"
1294msgstr ""
1295"Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwano częściową lub pełną macierz "
1296"skalarną.\n"
1297
1298#, c-format
1299msgid ""
1300"Wrong type for argument %d: A system in state space or transfer matrix form "
1301"expected.\n"
1302msgstr ""
1303
1304#, c-format
1305msgid "Wrong type for argument %d: Boolean or scalar expected.\n"
1306msgstr "Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwano typ Boolean lub skalar.\n"
1307
1308#, c-format
1309msgid "Wrong type for argument %d: Handle to sparse lu factors expected.\n"
1310msgstr ""
1311"Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwano funkcji handle dla rzadkich lu "
1312"czynników.\n"
1313
1314#, c-format
1315msgid "Wrong type for argument %d: In continuous time expected.\n"
1316msgstr "Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwano w ciągłości czasu.\n"
1317
1318#, c-format
1319msgid "Wrong type for argument %d: In discrete time expected.\n"
1320msgstr ""
1321"Nieprawidłowy typ dla argumentu %d: oczekiwano w czasie dyskretnym.\n"
1322
1323#, c-format
1324msgid "Wrong type for argument %d: In state space form expected.\n"
1325msgstr ""
1326"Niewłaściwy typ argumentu %d: oczekiwany jest w postaci przestrzeni stanów.\n"
1327
1328#, c-format
1329msgid "Wrong type for argument %d: List expected.\n"
1330msgstr "Nieprawidłowy typ dla argumentu %d: oczekiwano listę.\n"
1331
1332#, c-format
1333msgid ""
1334"Wrong type for argument %d: Named variable not an expression expected.\n"
1335msgstr ""
1336
1337#, c-format
1338msgid "Wrong type for argument %d: Rational matrix expected.\n"
1339msgstr ""
1340"Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwana jest macierz liczb wymiernych.\n"
1341
1342#, c-format
1343msgid "Wrong type for argument %d: Real matrix expected.\n"
1344msgstr ""
1345"Niewłaściwy typ argumentu %d: oczekiwana jest macierz liczb rzeczywistych.\n"
1346
1347#, c-format
1348msgid "Wrong type for argument %d: SISO expected.\n"
1349msgstr "Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwany jest SISO.\n"
1350
1351#, c-format
1352msgid "Wrong type for argument %d: Sparse matrix of scalars expected.\n"
1353msgstr ""
1354"Niewłaściwy typ argumentu %d: oczekiwana jest macierz rzadka skalarów.\n"
1355
1356#, c-format
1357msgid "Wrong type for argument %d: Square matrix expected.\n"
1358msgstr "Niewłaściwy typ argumentu %d: oczekiwana jest macierz kwadratowa.\n"
1359
1360#, c-format
1361msgid "Wrong type for argument %d: String expected.\n"
1362msgstr "Niewłaściwy typ argumentu %d: oczekiwany jest łańcuch.\n"
1363
1364#, c-format
1365msgid "Wrong type for argument %d: Transfer matrix expected.\n"
1366msgstr "Nieprawidłowy typ argumentu %d: oczekiwany transfer macierzy.\n"
1367
1368msgid "Wrong type for first argument: Square matrix expected.\n"
1369msgstr ""
1370"Nieprawidłowy typ pierwszego argumentu %d: oczekiwano macierzy kwadratowej.\n"
1371
1372msgid "Wrong type for first input argument: Single string expected.\n"
1373msgstr ""
1374"Nieprawidłowy typ pierwszego argumentu wejściowego %d: oczekiwany pojedynczy "
1375"ciąg znaków.\n"
1376
1377#, c-format
1378msgid "Wrong type for input argument %d: Polynomial expected.\n"
1379msgstr "Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego %d: oczekiwany wielomian.\n"
1380
1381#, c-format
1382msgid "Wrong type for input argument %d: Real or complex matrix expected.\n"
1383msgstr ""
1384"Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego %d: oczekiwano macierz rzeczywistą "
1385"lub zespoloną.\n"
1386
1387#, c-format
1388msgid "Wrong value for argument %d.\n"
1389msgstr "Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d.\n"
1390
1391#, c-format
1392msgid "Wrong value for argument %d: Empty string expected.\n"
1393msgstr ""
1394"Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d: Oczekiwano pusty ciąg znaków.\n"
1395
1396#, c-format
1397msgid "Wrong value for argument %d: Must not contain NaN or Inf.\n"
1398msgstr ""
1399"Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d: Nie może zawierać NaN lub Inf.\n"
1400
1401#, c-format
1402msgid "Wrong value for argument %d: Valid variable name expected.\n"
1403msgstr ""
1404"Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d: Oczekiwano aktualnej nazwy "
1405"zmiennej.\n"
1406
1407#, c-format
1408msgid ""
1409"Wrong value for argument %d: eigenvalues modulus must be less than one.\n"
1410msgstr ""
1411"Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d: Moduł wartości własnych musi być "
1412"mniejszy niż jeden.\n"
1413
1414#, c-format
1415msgid ""
1416"Wrong value for argument %d: eigenvalues must have negative real parts.\n"
1417msgstr ""
1418"Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d: Wartości własne muszą mieć ujemną "
1419"część rzeczywistą.\n"
1420
1421#, c-format
1422msgid "Wrong value for argument %d: the lu handle is no more valid.\n"
1423msgstr ""
1424"Nieprawidłowa wartość dla argumentu %d: lu handle nie są już ważne.\n"
1425
1426msgid "You cannot link more functions, maxentry reached.\n"
1427msgstr "Nie można wstawić więcej funkcji, wejścia-max osiągnięte.\n"
1428
1429msgid "Your global variables are...\n"
1430msgstr "Twoje zmienne globalne są...\n"
1431
1432msgid "Your variables are:\n"
1433msgstr "Twoje zmienne są:\n"
1434
1435#, c-format
1436msgid "at last iteration f decreases by less than %s.\n"
1437msgstr "w ostatniej iteracji f zmniejsza się o mniej niż %s.\n"
1438
1439#, c-format
1440msgid "check or define function %s for overloading.\n"
1441msgstr "sprawdź lub określ funkcję na przeciążenia %s.\n"
1442
1443msgid "computing least squares solution. (see lsq).\n"
1444msgstr "Najmniej rozwiązanych obliczeń kwadratowych. (zobacz lsq).\n"
1445
1446msgid "eigenvectors are badly conditioned.\n"
1447msgstr "Wektory eigen są źle uwarunkowane.\n"
1448
1449msgid "endfunction is missing.\n"
1450msgstr "brak endfunction (koniec funkcji).\n"
1451
1452#, c-format
1453msgid "for x=val with type(val)=%d is not implemented in Scilab.\n"
1454msgstr "dla x = val typu (val) =%d nie jest implementowane w Scilab.\n"
1455
1456msgid ""
1457"itask=2,3 or 5: At most one value of t\n"
1458" is allowed, the last element of t is used.\n"
1459msgstr ""
1460"itask=2,3 lub 5: Co najwyżej jedną wartość t\n"
1461" jest dozwolone, ostatni element t jest używany.\n"
1462
1463#, c-format
1464msgid "matrix is close to singular or badly scaled. rcond = %s\n"
1465msgstr ""
1466"macierz jest zbliżona do liczby pojedynczej lub źle skalowana. rcond = %s\n"
1467
1468#, c-format
1469msgid "null matrix (argument # %d).\n"
1470msgstr "Macierz zerowa (argument # %d).\n"
1471
1472msgid "poly: variable name must be lesser than 5 characters long.\n"
1473msgstr "poly: nazwa zmiennej musi być mniejsza niż 5 znaków.\n"
1474
1475#, c-format
1476msgid "reference to the cleared global variable %s.\n"
1477msgstr "odniesienie do wyczyszczonej zmiennej globalnej %s.\n"
1478
1479#, c-format
1480msgid "results may be inaccurate. rcond = %s\n"
1481msgstr "Wyniki mogą być niedokładne. rcond = %s\n"
1482
1483msgid "semi def fails.\n"
1484msgstr "częściowo nie zdefiniowana.\n"
1485
1486#, c-format
1487msgid ""
1488"sfact : uncomplete convergence relative precision reached : 10**(%s).\n"
1489msgstr ""
1490"sfact : nie kompletna konwergencja względnej precyzji osiągnęła : 10** "
1491"(%s).\n"
1492
1493msgid "stack size exceeded!\n"
1494msgstr "przekroczono rozmiar stosu!\n"
1495
1496msgid "stepsize not significant in rkqc.\n"
1497msgstr "rozmiar kroku nie jest istotny.\n"
1498
1499#, c-format
1500msgid "subroutine not found: %s\n"
1501msgstr "podprogramu nie odnaleziono: %s\n"
1502
1503#, c-format
1504msgid "time domain of argument %d is not defined.\n"
1505msgstr "czas domeny z argumentu %d nie jest zdefiniowany.\n"
1506
1507msgid "varargout keyword cannot be used here.\n"
1508msgstr "słowo kluczowe varargout nie może być tu użyte.\n"