summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/compatibility_functions
diff options
context:
space:
mode:
authorAllan CORNET <allan.cornet@scilab.org>2009-11-15 19:53:26 +0100
committerAllan CORNET <allan.cornet@scilab.org>2009-11-15 19:53:26 +0100
commitf48f3d5799b120fe3bcad1beba671593c3bc8df0 (patch)
tree9b5a8f2e8c919baf8735df1b125bc593826acade /scilab/modules/compatibility_functions
parent7a32503214bcac22dc5d3c9cb053fc95fbf87e13 (diff)
parent00f166d83dc6bcf4eda7c9948aff568e403d35fa (diff)
downloadscilab-f48f3d5799b120fe3bcad1beba671593c3bc8df0.zip
scilab-f48f3d5799b120fe3bcad1beba671593c3bc8df0.tar.gz
Merge commit 'refs/remotes/origin/5.2'
Diffstat (limited to 'scilab/modules/compatibility_functions')
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/ca_ES/compatibility_functions.po276
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/de_DE/compatibility_functions.po274
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/es_ES/compatibility_functions.po276
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/fr_FR/compatibility_functions.po274
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/it_IT/compatibility_functions.po296
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/ja_JP/compatibility_functions.po460
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/pt_BR/compatibility_functions.po298
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/ru_RU/compatibility_functions.po270
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/zh_CN/compatibility_functions.po244
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/zh_TW/compatibility_functions.po248
10 files changed, 1607 insertions, 1309 deletions
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ca_ES/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ca_ES/compatibility_functions.po
index 5bec303..00c7d1f 100644
--- a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ca_ES/compatibility_functions.po
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ca_ES/compatibility_functions.po
@@ -14,61 +14,76 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: This feature has not been implemented.\n" 21msgid ""
22msgstr "%s: Aquesta característica no està implementada.\n" 22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
26msgstr "" 23msgstr ""
27"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un vector " 24"%s: La funció %s de Scilab no funciona amb més d'una línia de variables.\n"
28"columna.\n"
29 25
30#, c-format 26#, c-format
31msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n" 27msgid "%s: %s is not implemented.\n"
32msgstr "%s: Mida incorrecta per a ''%s'': Ha de ser un vector.\n" 28msgstr "%s: %s no s'ha implementat.\n"
33 29
34#, c-format 30#, c-format
35msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n" 31msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
36msgstr "%s: Aquesta característica no està implementada: %s.\n" 32msgstr "%s: ''%s'' ignorat.\n"
37 33
38#, c-format 34#, c-format
39msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n" 35msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
40msgstr "%s: El valor que afecta a ''%s'' és incorrecte.\n" 36msgstr "%s: No s'ha implementat ''%s''.\n"
41 37
42#, c-format 38#, c-format
43msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode." 39msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
44msgstr "%s: ''%s'' només s'utilitza en mode 3D." 40msgstr "%s: ''%s'' només s'utilitza en mode 3D."
45 41
46#, c-format 42#, c-format
47msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n" 43msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
48msgstr "" 44msgstr "%s: S'ha ignorat l'opció ''%s''.\n"
49"%s: Aquesta característica no està implementada: Argument del tipus %d.\n" 45
46#, c-format
47msgid "%s: All windows deleted.\n"
48msgstr "%s: S'ha eliminat totes les finestres.\n"
50 49
51#, c-format 50#, c-format
52msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n" 51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
53msgstr "%s: No s'ha pogut obrir el fitxer ''%s''.\n" 52msgstr "%s: No s'ha pogut obrir el fitxer ''%s''.\n"
54 53
55#, c-format 54#, c-format
56msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n" 55msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
57msgstr "" 56msgstr "%s: No s'ha pogut obrir ni ''%s'', ni ''%s'', ni''%s''.\n"
58"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una matriu "
59"quadrada.\n"
60 57
61#, c-format 58#, c-format
62msgid "" 59msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
63"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
64msgstr "" 60msgstr ""
65"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser %s, %s,''%s'' " 61"%s: S'ha arribat al final de fitxer abans que s'hagi llegit tota la matriu.\n"
66"o ''%s''.\n"
67 62
68#, c-format 63#, c-format
69msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 64msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
70msgstr "" 65msgstr ""
71"%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Hi ha d'haver entre %d i %d.\n" 66"%s: S'ha arribat al final de la cadena abans d'acabar de llegir les dades.\n"
67
68#, c-format
69msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
70msgstr "%s: No hi ha equivalent per a la propietat ''%s''.\n"
71
72#, c-format
73msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
74msgstr "%s: No hi ha reixa menor a Scilab.\n"
75
76#, c-format
77msgid "%s: Not yet implemented.\n"
78msgstr "%s: Encara no s'ha implementat.\n"
79
80#, c-format
81msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
82msgstr "%s: El format ''%s'' encara no està suportat.\n"
83
84#, c-format
85msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
86msgstr "%s: El format ''%s'' és desconegut.\n"
72 87
73#, c-format 88#, c-format
74msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n" 89msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
@@ -79,44 +94,51 @@ msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
79msgstr "%s: El factor de normalització n - 1 és zero.\n" 94msgstr "%s: El factor de normalització n - 1 és zero.\n"
80 95
81#, c-format 96#, c-format
82msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n" 97msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
83msgstr "%s: No es pot diagonalitzar el llàpis.\n" 98msgstr "%s: Aquesta característica no està implementada.\n"
99
100#, c-format
101msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
102msgstr "%s: Aquesta característica no està implementada: %s.\n"
103
104#, c-format
105msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
106msgstr ""
107"%s: Aquesta característica no està implementada: Argument del tipus %d.\n"
84 108
85#, c-format 109#, c-format
86msgid "" 110msgid ""
87"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n" 111"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
88msgstr "" 112msgstr ""
89"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser un vector de " 113"%s: Aquesta característica no està implementada: Suport per hipermatrius.\n"
90"cadenes de text de Matlab.\n"
91 114
92#, c-format 115#, c-format
93msgid "%s: Not yet implemented.\n" 116msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
94msgstr "%s: Encara no s'ha implementat.\n" 117msgstr "%s: No s'ha implementat aquest cas particular.\n"
95 118
96#, c-format 119#, c-format
97msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n" 120msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
98msgstr "" 121msgstr "%s: No es pot tractar la classe ''%s''.\n"
99"%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Han de ser entre %d i %d.\n"
100 122
101#, c-format 123#, c-format
102msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n" 124msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
103msgstr "%s: S'ha ignorat l'opc ''%s''.\n" 125msgstr "%s: Color desconegut a ''%s'' -> S'ha posat a negre.\n"
104 126
105#, c-format 127#, c-format
106msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n" 128msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
107msgstr "%s: Estil de línia desconegut a ''%s'' -> S'ha deixat com a 6.\n" 129msgstr "%s: Estil de línia desconegut a ''%s'' -> S'ha deixat com a 6.\n"
108 130
109#, c-format 131#, c-format
110msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n" 132msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
111msgstr "%s: Color desconegut a ''%s'' -> S'ha posat a negre.\n" 133msgstr "%s: Tipus ''%s'' desconegut: S'ha ignorat.\n"
112 134
113#, c-format 135#, c-format
114msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n" 136msgid "%s: Unknown type.\n"
115msgstr "%s: No es pot tractar la classe ''%s''.\n" 137msgstr "%s: Tipus desconegut.\n"
116 138
117#, c-format 139#, c-format
118msgid "%s: This particular case is not implemented.\n" 140msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
119msgstr "%s: No s'ha implementat aquest cas particular.\n" 141msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d és incorrecte: Mida inconsistent.\n"
120 142
121#, c-format 143#, c-format
122msgid "" 144msgid ""
@@ -127,66 +149,47 @@ msgstr ""
127"primer argument no concorda amb el contingut especificat per a les cel·les.\n" 149"primer argument no concorda amb el contingut especificat per a les cel·les.\n"
128 150
129#, c-format 151#, c-format
130msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n" 152msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
131msgstr "%s: L'argument d'entrada #%d és incorrecte: Mida inconsistent.\n" 153msgstr "%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Han de ser %d.\n"
132 154
133#, c-format 155#, c-format
134msgid "" 156msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
135"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
136"expected.\n"
137msgstr "" 157msgstr ""
138"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una matriu " 158"%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Han de ser entre %d i %d.\n"
139"de nombres reals, enters o cadenes de text.\n"
140
141#, c-format
142msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
143msgstr "%s: No s'ha pogut obrir ni ''%s'', ni ''%s'', ni''%s''.\n"
144
145msgid "Close"
146msgstr "Tanca"
147 159
148#, c-format 160#, c-format
149msgid "%s: ''%s'' ignored.\n" 161msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
150msgstr "%s: ''%s'' ignorat.\n" 162msgstr ""
163"%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Hi ha d'haver entre %d i %d.\n"
151 164
152#, c-format 165#, c-format
153msgid "%s: All windows deleted.\n" 166msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
154msgstr "%s: S'ha eliminat totes les finestres.\n" 167msgstr "%s: Nombre d'arguments de sortida incorrecte: Hi ha d'haver %d.\n"
155 168
156#, c-format 169#, c-format
157msgid "%s: %s is not implemented.\n" 170msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
158msgstr "%s: %s no s'ha implementat.\n" 171msgstr "%s: Mida incorrecta per a ''%s'': Ha de ser un vector.\n"
159 172
160#, c-format 173#, c-format
161msgid "" 174msgid ""
162"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n" 175"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
163msgstr "" 176msgstr ""
164"%s: La funció %s de Scilab no funciona amb més d'una línia de variables.\n" 177"%s: L'argument d'entrada #%d té una mida incorrecta: Ha de ser un vector de "
165 178"cadenes de text de Matlab.\n"
166#, c-format
167msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
168msgstr "%s: No hi ha reixa menor a Scilab.\n"
169 179
170#, c-format 180#, c-format
171msgid "" 181msgid ""
172"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n" 182"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
183"expected.\n"
173msgstr "" 184msgstr ""
174"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser ''%s'', " 185"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una matriu "
175"''%s'' o ''%s''.\n" 186"de nombres reals, enters o cadenes de text.\n"
176
177#, c-format
178msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
179msgstr "%s: Nombre d'arguments de sortida incorrecte: Hi ha d'haver %d.\n"
180
181#, c-format
182msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
183msgstr "%s: Nombre incorrecte d'arguments d'entrada: Han de ser %d.\n"
184 187
185#, c-format 188#, c-format
186msgid "" 189msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
187"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
188msgstr "" 190msgstr ""
189"%s: Aquesta característica no està implementada: Suport per hipermatrius.\n" 191"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser un vector "
192"columna.\n"
190 193
191#, c-format 194#, c-format
192msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n" 195msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
@@ -195,17 +198,10 @@ msgstr ""
195"de cadenes de text.\n" 198"de cadenes de text.\n"
196 199
197#, c-format 200#, c-format
198msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n" 201msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
199msgstr "%s: El format ''%s'' és desconegut.\n"
200
201#, c-format
202msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
203msgstr "%s: El format ''%s'' encara no està suportat.\n"
204
205#, c-format
206msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
207msgstr "" 202msgstr ""
208"%s: S'ha arribat al final de fitxer abans que s'hagi llegit tota la matriu.\n" 203"%s: L'argument d'entrada #%d és d'un tipus incorrecte: Ha de ser una matriu "
204"quadrada.\n"
209 205
210#, c-format 206#, c-format
211msgid "" 207msgid ""
@@ -226,13 +222,8 @@ msgstr ""
226"text.\n" 222"text.\n"
227 223
228#, c-format 224#, c-format
229msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n" 225msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
230msgstr "%s: No s'ha implementat ''%s''.\n" 226msgstr "%s: El valor que afecta a ''%s'' és incorrecte.\n"
231
232#, c-format
233msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
234msgstr ""
235"%s: S'ha arribat al final de la cadena abans d'acabar de llegir les dades.\n"
236 227
237#, c-format 228#, c-format
238msgid "" 229msgid ""
@@ -242,57 +233,66 @@ msgstr ""
242"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser %s, %s, %s, " 233"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser %s, %s, %s, "
243"''%s'', ''%s'' o ''%s''.\n" 234"''%s'', ''%s'' o ''%s''.\n"
244 235
245msgid "Jan" 236#, c-format
246msgstr "Gen" 237msgid ""
238"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
239msgstr ""
240"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser %s, %s,''%s'' "
241"o ''%s''.\n"
247 242
248msgid "Feb" 243#, c-format
249msgstr "Feb" 244msgid ""
245"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
246msgstr ""
247"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser ''%s'', "
248"''%s'' o ''%s''.\n"
250 249
251msgid "Mar" 250#, c-format
252msgstr "Mar" 251msgid ""
252"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
253msgstr ""
254"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser un enter "
255"positiu.\n"
256
257#, c-format
258msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
259msgstr "%s: No es pot diagonalitzar el llàpis.\n"
253 260
254msgid "Apr" 261msgid "Apr"
255msgstr "Abr" 262msgstr "Abr"
256 263
257msgid "May" 264msgid "Aug"
258msgstr "Mai" 265msgstr "Ago"
259 266
260msgid "Jun" 267msgid "Close"
261msgstr "Jun" 268msgstr "Tanca"
269
270msgid "Dec"
271msgstr "Des"
272
273msgid "Feb"
274msgstr "Feb"
275
276msgid "Jan"
277msgstr "Gen"
262 278
263msgid "Jul" 279msgid "Jul"
264msgstr "Jul" 280msgstr "Jul"
265 281
266msgid "Aug" 282msgid "Jun"
267msgstr "Ago" 283msgstr "Jun"
268 284
269msgid "Sep" 285msgid "Mar"
270msgstr "Set" 286msgstr "Mar"
271 287
272msgid "Oct" 288msgid "May"
273msgstr "Oct" 289msgstr "Mai"
274 290
275msgid "Nov" 291msgid "Nov"
276msgstr "Nov" 292msgstr "Nov"
277 293
278msgid "Dec" 294msgid "Oct"
279msgstr "Des" 295msgstr "Oct"
280
281#, c-format
282msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
283msgstr "%s: No hi ha equivalent per a la propietat ''%s''.\n"
284
285#, c-format
286msgid ""
287"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
288msgstr ""
289"%s: L'argument d'entrada #%d té un valor incorrecte: Ha de ser un enter "
290"positiu.\n"
291
292#, c-format
293msgid "%s: Unknown type.\n"
294msgstr "%s: Tipus desconegut.\n"
295 296
296#, c-format 297msgid "Sep"
297msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n" 298msgstr "Set"
298msgstr "%s: Tipus ''%s'' desconegut: S'ha ignorat.\n"
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/de_DE/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/de_DE/compatibility_functions.po
index 2e9dd2e..326ab7b 100644
--- a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/de_DE/compatibility_functions.po
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/de_DE/compatibility_functions.po
@@ -14,191 +14,188 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: This feature has not been implemented.\n" 21msgid ""
22msgstr "%s: diese Funktion wurde nicht implementiert.\n" 22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23 23msgstr ""
24#, c-format 24"%s: %s Scilab Funktion arbeitet nicht mit mehr als einer Reihenvariable.\n"
25msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
26msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: Spaltenvektor erwartet.\n"
27 25
28#, c-format 26#, c-format
29msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n" 27msgid "%s: %s is not implemented.\n"
30msgstr "%s: falsche Größe für '%s'. Vektor erwartet.\n" 28msgstr "%s: %s ist nocht nicht implementiert.\n"
31 29
32#, c-format 30#, c-format
33msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n" 31msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
34msgstr "%s: diese Funktion wurde nicht implementiert: %s.\n" 32msgstr "%s: '%s' ignoriert.\n"
35 33
36#, c-format 34#, c-format
37msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n" 35msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
38msgstr "%s: falscher Wert für Beeinflussung zu '%s'.\n" 36msgstr "%s: '%s' nicht implementiert.\n"
39 37
40#, c-format 38#, c-format
41msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode." 39msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
42msgstr "%s: '%s' wird nur im 3D Modus verwendet." 40msgstr "%s: '%s' wird nur im 3D Modus verwendet."
43 41
44#, c-format 42#, c-format
45msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n" 43msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
46msgstr "" 44msgstr "%s: '%s' Option ignoriert.\n"
47"%s: Diese Funktionalität wurde noch nicht implementiert. Argument des Typs "
48"%d.\n"
49
50#, c-format
51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
52msgstr "%s: kann Datei nicht öffnen '%s'.\n"
53 45
54#, c-format 46#, c-format
55msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n" 47msgid "%s: All windows deleted.\n"
56msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: N x N Matrix erwartet.\n" 48msgstr "%s: alle Fenster geschlossen.\n"
57 49
58#, c-format 50#, c-format
59msgid "" 51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
60"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n" 52msgstr "%s: kann Datei nicht öffnen '%s'.\n"
61msgstr ""
62"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: %s, %s,'%s' oder '%s' erwartet.\n"
63 53
64#, c-format 54#, c-format
65msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 55msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
66msgstr "" 56msgstr "%s: kann Folgendes nicht öffnen: '%s', '%s' und '%s'.\n"
67"%s: Falsche Anzahl an Eingangsargumenten: zwischen %d und %d erwartet.\n"
68 57
69#, c-format 58#, c-format
70msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n" 59msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
71msgstr "%s: der Normierungsfaktor m-1 ist Null.\n" 60msgstr "%s: Ende der Datei erreicht, bevor alle Matrizen gelesen wurden.\n"
72 61
73#, c-format 62#, c-format
74msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n" 63msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
75msgstr "%s: der Normierungsfaktor n-1 ist Null.\n" 64msgstr "%s: Ende der Variable erreicht, bevor Daten gelesen wurden.\n"
76 65
77#, c-format 66#, c-format
78msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n" 67msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
79msgstr "%s: Stift ist nicht diagnostizierbar.\n" 68msgstr "%s: kein Äquivalent für '%s' Besitz.\n"
80 69
81#, c-format 70#, c-format
82msgid "" 71msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
83"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n" 72msgstr "%s: kein untergeordnetes Raster in Scilab.\n"
84msgstr ""
85"%s: falsche Größe für Eingangsargument #%d: Matlab Vektor von Variablen "
86"erwartet.\n"
87 73
88#, c-format 74#, c-format
89msgid "%s: Not yet implemented.\n" 75msgid "%s: Not yet implemented.\n"
90msgstr "%s: noch nicht implementiert.\n" 76msgstr "%s: noch nicht implementiert.\n"
91 77
92#, c-format 78#, c-format
93msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n" 79msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
94msgstr "%s: falsche Nummer von Eingangsargument(en): %d nach %d erwartet.\n" 80msgstr "%s: das Format '%s' wird noch nicht unterstützt.\n"
95 81
96#, c-format 82#, c-format
97msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n" 83msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
98msgstr "%s: '%s' Option ignoriert.\n" 84msgstr "%s: das Format '%s' ist unbekannt.\n"
99 85
100#, c-format 86#, c-format
101msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n" 87msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
102msgstr "%s: unbekannter Anschlußstil gefunden in '%s' -> gesetzt nach 6.\n" 88msgstr "%s: der Normierungsfaktor m-1 ist Null.\n"
103 89
104#, c-format 90#, c-format
105msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n" 91msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
106msgstr "%s: unbekannte Farbe gefunden in '%s' -> nach Schwarz gesetzt.\n" 92msgstr "%s: der Normierungsfaktor n-1 ist Null.\n"
107 93
108#, c-format 94#, c-format
109msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n" 95msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
110msgstr "%s: unbehandelte Klasse '%s'.\n" 96msgstr "%s: diese Funktion wurde nicht implementiert.\n"
111 97
112#, c-format 98#, c-format
113msgid "%s: This particular case is not implemented.\n" 99msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
114msgstr "%s: dieser spezielle Fall ist nicht implementiert.\n" 100msgstr "%s: diese Funktion wurde nicht implementiert: %s.\n"
101
102#, c-format
103msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
104msgstr ""
105"%s: Diese Funktionalität wurde noch nicht implementiert. Argument des Typs "
106"%d.\n"
115 107
116#, c-format 108#, c-format
117msgid "" 109msgid ""
118"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match " 110"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
119"specified cell contents.\n"
120msgstr "" 111msgstr ""
121"%s: falsche Eingangsargumente: Dimensionen als erstes Argument stimmen nicht " 112"%s: diese Funktionalität wurde noch nicht implementiert: Unterstützung für "
122"mit den gegebenen Zellenargumenten überein.\n" 113"Hypermatrizen.\n"
123 114
124#, c-format 115#, c-format
125msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n" 116msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
126msgstr "%s: falsches Eingangsargument #%d: inkonsistente Größe.\n" 117msgstr "%s: dieser spezielle Fall ist nicht implementiert.\n"
127 118
128#, c-format 119#, c-format
129msgid "" 120msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
130"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix " 121msgstr "%s: unbehandelte Klasse '%s'.\n"
131"expected.\n"
132msgstr ""
133"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: eine reelle, integer oder "
134"variablen Matrix erwartet.\n"
135 122
136#, c-format 123#, c-format
137msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n" 124msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
138msgstr "%s: kann Folgendes nicht öffnen: '%s', '%s' und '%s'.\n" 125msgstr "%s: unbekannte Farbe gefunden in '%s' -> nach Schwarz gesetzt.\n"
139 126
140msgid "Close" 127#, c-format
141msgstr "Schließen" 128msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
129msgstr "%s: unbekannter Anschlußstil gefunden in '%s' -> gesetzt nach 6.\n"
142 130
143#, c-format 131#, c-format
144msgid "%s: ''%s'' ignored.\n" 132msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
145msgstr "%s: '%s' ignoriert.\n" 133msgstr "%s: unbekannter Typ '%s': ignoriert.\n"
146 134
147#, c-format 135#, c-format
148msgid "%s: All windows deleted.\n" 136msgid "%s: Unknown type.\n"
149msgstr "%s: alle Fenster geschlossen.\n" 137msgstr "%s: unbekannter Typ.\n"
150 138
151#, c-format 139#, c-format
152msgid "%s: %s is not implemented.\n" 140msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
153msgstr "%s: %s ist nocht nicht implementiert.\n" 141msgstr "%s: falsches Eingangsargument #%d: inkonsistente Größe.\n"
154 142
155#, c-format 143#, c-format
156msgid "" 144msgid ""
157"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n" 145"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match "
146"specified cell contents.\n"
158msgstr "" 147msgstr ""
159"%s: %s Scilab Funktion arbeitet nicht mit mehr als einer Reihenvariable.\n" 148"%s: falsche Eingangsargumente: Dimensionen als erstes Argument stimmen nicht "
149"mit den gegebenen Zellenargumenten überein.\n"
160 150
161#, c-format 151#, c-format
162msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n" 152msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
163msgstr "%s: kein untergeordnetes Raster in Scilab.\n" 153msgstr "%s: falsche Anzahl von Eingangsargumenten: %d erwartet.\n"
164 154
165#, c-format 155#, c-format
166msgid "" 156msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
167"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n" 157msgstr "%s: falsche Nummer von Eingangsargument(en): %d nach %d erwartet.\n"
158
159#, c-format
160msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
168msgstr "" 161msgstr ""
169"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: '%s', '%s' oder '%s' erwartet.\n" 162"%s: Falsche Anzahl an Eingangsargumenten: zwischen %d und %d erwartet.\n"
170 163
171#, c-format 164#, c-format
172msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n" 165msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
173msgstr "%s: falsche Anzahl an Ausgangsargumenten: %d erwartet.\n" 166msgstr "%s: falsche Anzahl an Ausgangsargumenten: %d erwartet.\n"
174 167
175#, c-format 168#, c-format
176msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n" 169msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
177msgstr "%s: falsche Anzahl von Eingangsargumenten: %d erwartet.\n" 170msgstr "%s: falsche Größe für '%s'. Vektor erwartet.\n"
178 171
179#, c-format 172#, c-format
180msgid "" 173msgid ""
181"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n" 174"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
182msgstr "" 175msgstr ""
183"%s: diese Funktionalitt wurde noch nicht implementiert: Unterstützung r " 176"%s: falsche Grße r Eingangsargument #%d: Matlab Vektor von Variablen "
184"Hypermatrizen.\n" 177"erwartet.\n"
185 178
186#, c-format 179#, c-format
187msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n" 180msgid ""
181"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
182"expected.\n"
188msgstr "" 183msgstr ""
189"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: Matrix von Variablen erwartet.\n" 184"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: eine reelle, integer oder "
185"variablen Matrix erwartet.\n"
190 186
191#, c-format 187#, c-format
192msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n" 188msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
193msgstr "%s: das Format '%s' ist unbekannt.\n" 189msgstr "%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: Spaltenvektor erwartet.\n"
194 190
195#, c-format 191#, c-format
196msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n" 192msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
197msgstr "%s: das Format '%s' wird noch nicht unterstützt.\n" 193msgstr ""
194"%s: falscher Typ für Eingangsargument #%d: Matrix von Variablen erwartet.\n"
198 195
199#, c-format 196#, c-format
200msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n" 197msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
201msgstr "%s: Ende der Datei erreicht, bevor alle Matrizen gelesen wurden.\n" 198msgstr "%s: falscher Typ r Eingangsargument #%d: N x N Matrix erwartet.\n"
202 199
203#, c-format 200#, c-format
204msgid "" 201msgid ""
@@ -216,12 +213,8 @@ msgid "%s: Wrong type for input arguments: String expected.\n"
216msgstr "%s: falscher Wert für Eingabeargumente: Variable erwartet.\n" 213msgstr "%s: falscher Wert für Eingabeargumente: Variable erwartet.\n"
217 214
218#, c-format 215#, c-format
219msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n" 216msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
220msgstr "%s: '%s' nicht implementiert.\n" 217msgstr "%s: falscher Wert für Beeinflussung zu '%s'.\n"
221
222#, c-format
223msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
224msgstr "%s: Ende der Variable erreicht, bevor Daten gelesen wurden.\n"
225 218
226#, c-format 219#, c-format
227msgid "" 220msgid ""
@@ -231,57 +224,64 @@ msgstr ""
231"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: %s, %s, %s, '%s', '%s' or '%s' " 224"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: %s, %s, %s, '%s', '%s' or '%s' "
232"erwartet.\n" 225"erwartet.\n"
233 226
234msgid "Jan" 227#, c-format
235msgstr "Januar" 228msgid ""
229"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
230msgstr ""
231"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: %s, %s,'%s' oder '%s' erwartet.\n"
236 232
237msgid "Feb" 233#, c-format
238msgstr "Februar" 234msgid ""
235"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
236msgstr ""
237"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: '%s', '%s' oder '%s' erwartet.\n"
239 238
240msgid "Mar" 239#, c-format
241msgstr "März" 240msgid ""
241"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
242msgstr ""
243"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: ein positiver Integerwert "
244"erwartet.\n"
245
246#, c-format
247msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
248msgstr "%s: Stift ist nicht diagnostizierbar.\n"
242 249
243msgid "Apr" 250msgid "Apr"
244msgstr "April" 251msgstr "April"
245 252
246msgid "May" 253msgid "Aug"
247msgstr "Mai" 254msgstr "August"
248 255
249msgid "Jun" 256msgid "Close"
250msgstr "Juni" 257msgstr "Schließen"
258
259msgid "Dec"
260msgstr "Dezember"
261
262msgid "Feb"
263msgstr "Februar"
264
265msgid "Jan"
266msgstr "Januar"
251 267
252msgid "Jul" 268msgid "Jul"
253msgstr "Juli" 269msgstr "Juli"
254 270
255msgid "Aug" 271msgid "Jun"
256msgstr "August" 272msgstr "Juni"
257 273
258msgid "Sep" 274msgid "Mar"
259msgstr "September" 275msgstr "rz"
260 276
261msgid "Oct" 277msgid "May"
262msgstr "Oktober" 278msgstr "Mai"
263 279
264msgid "Nov" 280msgid "Nov"
265msgstr "November" 281msgstr "November"
266 282
267msgid "Dec" 283msgid "Oct"
268msgstr "Dezember" 284msgstr "Oktober"
269
270#, c-format
271msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
272msgstr "%s: kein Äquivalent für '%s' Besitz.\n"
273
274#, c-format
275msgid ""
276"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
277msgstr ""
278"%s: falscher Wert für Eingangsargument #%d: ein positiver Integerwert "
279"erwartet.\n"
280
281#, c-format
282msgid "%s: Unknown type.\n"
283msgstr "%s: unbekannter Typ.\n"
284 285
285#, c-format 286msgid "Sep"
286msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n" 287msgstr "September"
287msgstr "%s: unbekannter Typ '%s': ignoriert.\n"
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/es_ES/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/es_ES/compatibility_functions.po
index 048b7a2..b72ccce 100644
--- a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/es_ES/compatibility_functions.po
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/es_ES/compatibility_functions.po
@@ -14,60 +14,77 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: This feature has not been implemented.\n" 21msgid ""
22msgstr "%s: Esta función aun no ha sido implementada.\n" 22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
26msgstr "" 23msgstr ""
27"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector " 24"%s: La función %s de Scilab no funciona con variables de más de una fila.\n"
28"columna.\n"
29 25
30#, c-format 26#, c-format
31msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n" 27msgid "%s: %s is not implemented.\n"
32msgstr "%s: Tamaño incorrecto para ''%s'': Se esperaba un vector.\n" 28msgstr "%s: %s no está implementado.\n"
33 29
34#, c-format 30#, c-format
35msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n" 31msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
36msgstr "%s: Esta función aun no a sido implementada: %s.\n" 32msgstr "%s: ''%s'' ignorado.\n"
37 33
38#, c-format 34#, c-format
39msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n" 35msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
40msgstr "%s: Valor incorrecto para la simulación de ''%s''.\n" 36msgstr "%s: ''%s'' no implementado.\n"
41 37
42#, c-format 38#, c-format
43msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode." 39msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
44msgstr "%s: ''%s'' sólo se usa en modo 3d." 40msgstr "%s: ''%s'' sólo se usa en modo 3d."
45 41
46#, c-format 42#, c-format
47msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n" 43msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
48msgstr "%s: Esta función aun no a sido implementada: Argumento de tipo %d.\n" 44msgstr "%s: Opción ''%s'' ignorada.\n"
45
46#, c-format
47msgid "%s: All windows deleted.\n"
48msgstr "%s: Se eliminaron todas las ventanas.\n"
49 49
50#, c-format 50#, c-format
51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n" 51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
52msgstr "%s: No se puede abrir archivo ''%s''.\n" 52msgstr "%s: No se puede abrir archivo ''%s''.\n"
53 53
54#, c-format 54#, c-format
55msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n" 55msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
56msgstr "" 56msgstr "%s: No se pudo abrir ''%s'' o ''%s'' o ''%s''.\n"
57"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba una matriz "
58"cuadrada.\n"
59 57
60#, c-format 58#, c-format
61msgid "" 59msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
62"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
63msgstr "" 60msgstr ""
64"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba %s, %s,''%s'' " 61"%s: Se llegó al final del archivo antes de terminar de leer la matriz.\n"
65"o ''%s''.\n"
66 62
67#, c-format 63#, c-format
68msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 64msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
69msgstr "" 65msgstr ""
70"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban de %d a %d.\n" 66"%s: Se alcanzó el final de la cadena de caracteres antes de que se lean los "
67"datos.\n"
68
69#, c-format
70msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
71msgstr "%s: No hay equivalente para la propiedad ''%s''.\n"
72
73#, c-format
74msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
75msgstr "%s: No hay grilla de segundo orden en Scilab.\n"
76
77#, c-format
78msgid "%s: Not yet implemented.\n"
79msgstr "%s: Aun no implementado.\n"
80
81#, c-format
82msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
83msgstr "%s: El formato ''%s'' aun no es manejado.\n"
84
85#, c-format
86msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
87msgstr "%s: El formato ''%s'' es desconocido.\n"
71 88
72#, c-format 89#, c-format
73msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n" 90msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
@@ -78,28 +95,34 @@ msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
78msgstr "%s: La normalización n - 1 factor es cero.\n" 95msgstr "%s: La normalización n - 1 factor es cero.\n"
79 96
80#, c-format 97#, c-format
81msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n" 98msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
82msgstr "%s: el lápiz no es diagonalizable.\n" 99msgstr "%s: Esta función aun no ha sido implementada.\n"
100
101#, c-format
102msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
103msgstr "%s: Esta función aun no a sido implementada: %s.\n"
104
105#, c-format
106msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
107msgstr "%s: Esta función aun no a sido implementada: Argumento de tipo %d.\n"
83 108
84#, c-format 109#, c-format
85msgid "" 110msgid ""
86"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n" 111"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
87msgstr "" 112msgstr ""
88"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector " 113"%s: Esta función no a sido implementada: Soporte para hiper-matrices.\n"
89"de string de Matlab.\n"
90 114
91#, c-format 115#, c-format
92msgid "%s: Not yet implemented.\n" 116msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
93msgstr "%s: Aun no implementado.\n" 117msgstr "%s: Este caso en particular no está implementado.\n"
94 118
95#, c-format 119#, c-format
96msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n" 120msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
97msgstr "" 121msgstr "%s: Clase no manejada ''%s''.\n"
98"%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada: Se esperaban de %d a %d.\n"
99 122
100#, c-format 123#, c-format
101msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n" 124msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
102msgstr "%s: Opción ''%s'' ignorada.\n" 125msgstr "%s: Color desconocido en ''%s'' -> ajustado a negro.\n"
103 126
104#, c-format 127#, c-format
105msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n" 128msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
@@ -107,16 +130,16 @@ msgstr ""
107"%s: Se encontró un estilo de línea no soportado en ''%s'' -> ajustado a 6.\n" 130"%s: Se encontró un estilo de línea no soportado en ''%s'' -> ajustado a 6.\n"
108 131
109#, c-format 132#, c-format
110msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n" 133msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
111msgstr "%s: Color desconocido en ''%s'' -> ajustado a negro.\n" 134msgstr "%s: Tipo desconocido ''%s'': IGNORADO.\n"
112 135
113#, c-format 136#, c-format
114msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n" 137msgid "%s: Unknown type.\n"
115msgstr "%s: Clase no manejada ''%s''.\n" 138msgstr "%s: Tipo desconocido.\n"
116 139
117#, c-format 140#, c-format
118msgid "%s: This particular case is not implemented.\n" 141msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
119msgstr "%s: Este caso en particular no est implementado.\n" 142msgstr "%s: Argumento de entrada incorrecto #%d: Tamao inconsistente.\n"
120 143
121#, c-format 144#, c-format
122msgid "" 145msgid ""
@@ -127,66 +150,47 @@ msgstr ""
127"argumento no coinciden con el contenido de la celda.\n" 150"argumento no coinciden con el contenido de la celda.\n"
128 151
129#, c-format 152#, c-format
130msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n" 153msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
131msgstr "%s: Argumento de entrada incorrecto #%d: Tamaño inconsistente.\n" 154msgstr "%s: mero incorrecto de argumento(s) de entrada: Se esperaban %d.\n"
132 155
133#, c-format 156#, c-format
134msgid "" 157msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
135"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
136"expected.\n"
137msgstr "" 158msgstr ""
138"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba una matriz de " 159"%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada: Se esperaban de %d a %d.\n"
139"reales, enteros o strings.\n"
140
141#, c-format
142msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
143msgstr "%s: No se pudo abrir ''%s'' o ''%s'' o ''%s''.\n"
144
145msgid "Close"
146msgstr "Cerrar"
147 160
148#, c-format 161#, c-format
149msgid "%s: ''%s'' ignored.\n" 162msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
150msgstr "%s: ''%s'' ignorado.\n" 163msgstr ""
164"%s: Número incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban de %d a %d.\n"
151 165
152#, c-format 166#, c-format
153msgid "%s: All windows deleted.\n" 167msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
154msgstr "%s: Se eliminaron todas las ventanas.\n" 168msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de salida: Se esperaban %d.\n"
155 169
156#, c-format 170#, c-format
157msgid "%s: %s is not implemented.\n" 171msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
158msgstr "%s: %s no está implementado.\n" 172msgstr "%s: Tamaño incorrecto para ''%s'': Se esperaba un vector.\n"
159 173
160#, c-format 174#, c-format
161msgid "" 175msgid ""
162"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n" 176"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
163msgstr "" 177msgstr ""
164"%s: La función %s de Scilab no funciona con variables de más de una fila.\n" 178"%s: Tamaño incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector "
165 179"de string de Matlab.\n"
166#, c-format
167msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
168msgstr "%s: No hay grilla de segundo orden en Scilab.\n"
169 180
170#, c-format 181#, c-format
171msgid "" 182msgid ""
172"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n" 183"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
184"expected.\n"
173msgstr "" 185msgstr ""
174"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba ''%s'', " 186"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba una matriz de "
175"''%s'' o ''%s''.\n" 187"reales, enteros o strings.\n"
176
177#, c-format
178msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
179msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de salida: Se esperaban %d.\n"
180
181#, c-format
182msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
183msgstr "%s: Número incorrecto de argumento(s) de entrada: Se esperaban %d.\n"
184 188
185#, c-format 189#, c-format
186msgid "" 190msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
187"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
188msgstr "" 191msgstr ""
189"%s: Esta función no a sido implementada: Soporte para hiper-matrices.\n" 192"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un vector "
193"columna.\n"
190 194
191#, c-format 195#, c-format
192msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n" 196msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
@@ -195,17 +199,10 @@ msgstr ""
195"strings.\n" 199"strings.\n"
196 200
197#, c-format 201#, c-format
198msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n" 202msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
199msgstr "%s: El formato ''%s'' es desconocido.\n"
200
201#, c-format
202msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
203msgstr "%s: El formato ''%s'' aun no es manejado.\n"
204
205#, c-format
206msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
207msgstr "" 203msgstr ""
208"%s: Se llegó al final del archivo antes de terminar de leer la matriz.\n" 204"%s: Tipo incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba una matriz "
205"cuadrada.\n"
209 206
210#, c-format 207#, c-format
211msgid "" 208msgid ""
@@ -225,14 +222,8 @@ msgstr ""
225"%s: Tipo incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban strings.\n" 222"%s: Tipo incorrecto de argumentos de entrada: Se esperaban strings.\n"
226 223
227#, c-format 224#, c-format
228msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n" 225msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
229msgstr "%s: ''%s'' no implementado.\n" 226msgstr "%s: Valor incorrecto para la simulación de ''%s''.\n"
230
231#, c-format
232msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
233msgstr ""
234"%s: Se alcanzó el final de la cadena de caracteres antes de que se lean los "
235"datos.\n"
236 227
237#, c-format 228#, c-format
238msgid "" 229msgid ""
@@ -242,57 +233,66 @@ msgstr ""
242"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba %s, %s, %s, " 233"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba %s, %s, %s, "
243"''%s'', ''%s'' o ''%s''.\n" 234"''%s'', ''%s'' o ''%s''.\n"
244 235
245msgid "Jan" 236#, c-format
246msgstr "Ene" 237msgid ""
238"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
239msgstr ""
240"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba %s, %s,''%s'' "
241"o ''%s''.\n"
247 242
248msgid "Feb" 243#, c-format
249msgstr "Feb" 244msgid ""
245"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
246msgstr ""
247"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba ''%s'', "
248"''%s'' o ''%s''.\n"
250 249
251msgid "Mar" 250#, c-format
252msgstr "Mar" 251msgid ""
252"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
253msgstr ""
254"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un valor "
255"entero positivo.\n"
256
257#, c-format
258msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
259msgstr "%s: el lápiz no es diagonalizable.\n"
253 260
254msgid "Apr" 261msgid "Apr"
255msgstr "Abr" 262msgstr "Abr"
256 263
257msgid "May" 264msgid "Aug"
258msgstr "May" 265msgstr "Ago"
259 266
260msgid "Jun" 267msgid "Close"
261msgstr "Jun" 268msgstr "Cerrar"
269
270msgid "Dec"
271msgstr "Dic"
272
273msgid "Feb"
274msgstr "Feb"
275
276msgid "Jan"
277msgstr "Ene"
262 278
263msgid "Jul" 279msgid "Jul"
264msgstr "Jul" 280msgstr "Jul"
265 281
266msgid "Aug" 282msgid "Jun"
267msgstr "Ago" 283msgstr "Jun"
268 284
269msgid "Sep" 285msgid "Mar"
270msgstr "Sep" 286msgstr "Mar"
271 287
272msgid "Oct" 288msgid "May"
273msgstr "Oct" 289msgstr "May"
274 290
275msgid "Nov" 291msgid "Nov"
276msgstr "Nov" 292msgstr "Nov"
277 293
278msgid "Dec" 294msgid "Oct"
279msgstr "Dic" 295msgstr "Oct"
280
281#, c-format
282msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
283msgstr "%s: No hay equivalente para la propiedad ''%s''.\n"
284
285#, c-format
286msgid ""
287"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
288msgstr ""
289"%s: Valor incorrecto del argumento de entrada #%d: Se esperaba un valor "
290"entero positivo.\n"
291
292#, c-format
293msgid "%s: Unknown type.\n"
294msgstr "%s: Tipo desconocido.\n"
295 296
296#, c-format 297msgid "Sep"
297msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n" 298msgstr "Sep"
298msgstr "%s: Tipo desconocido ''%s'': IGNORADO.\n"
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/fr_FR/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/fr_FR/compatibility_functions.po
index 3c20068..07ca368 100644
--- a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/fr_FR/compatibility_functions.po
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/fr_FR/compatibility_functions.po
@@ -14,58 +14,77 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: This feature has not been implemented.\n" 21msgid ""
22msgstr "%s : Cette fonction n'a pas encore été implémentée.\n" 22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
26msgstr "" 23msgstr ""
27"%s : Mauvais type pour l'argument d'entrée n°%d : Vecteur colonne attendu.\n" 24"%s : la fonction Scilab %s ne fonctionne pas avec des variables de plus "
25"d'une ligne.\n"
28 26
29#, c-format 27#, c-format
30msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n" 28msgid "%s: %s is not implemented.\n"
31msgstr "%s : Mauvaise dimension pour ''%s'' : Vecteur attendu.\n" 29msgstr "%s : %s n'est pas implémen.\n"
32 30
33#, c-format 31#, c-format
34msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n" 32msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
35msgstr "%s : Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée : %s.\n" 33msgstr "%s : ''%s'' ignoré.\n"
36 34
37#, c-format 35#, c-format
38msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n" 36msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
39msgstr "%s : Mauvaise valeur pour l'affectation de ''%s''.\n" 37msgstr "%s : ''%s'' pas implémen.\n"
40 38
41#, c-format 39#, c-format
42msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode." 40msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
43msgstr "%s : ''%s'' est seulement utilisé en mode 3d." 41msgstr "%s : ''%s'' est seulement utilisé en mode 3d."
44 42
45#, c-format 43#, c-format
46msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n" 44msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
47msgstr "" 45msgstr "%s : ''%s'' option ignorée.\n"
48"%s : Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée : Argument de type %d.\n" 46
47#, c-format
48msgid "%s: All windows deleted.\n"
49msgstr "%s : Toutes les fenêtres supprimées.\n"
49 50
50#, c-format 51#, c-format
51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n" 52msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
52msgstr "%s : Ne peut pas ouvrir le fichier ''%s''.\n" 53msgstr "%s : Ne peut pas ouvrir le fichier ''%s''.\n"
53 54
54#, c-format 55#, c-format
55msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n" 56msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
57msgstr "%s : Ne peut pas ouvrir ''%s'' ni ''%s'' ni ''%s''.\n"
58
59#, c-format
60msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
61msgstr "%s : Fin du fichier atteinte avant que toute la matrice soit lue.\n"
62
63#, c-format
64msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
56msgstr "" 65msgstr ""
57"%s : Mauvais type pour l'argument d'entrée n°%d : Matrice carrée attendue.\n" 66"%s : Fin de la chaîne de caractères atteinte avant que les données aient été "
67"lues.\n"
58 68
59#, c-format 69#, c-format
60msgid "" 70msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
61"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n" 71msgstr "%s : Pas d'équivalent pour la propriété ''%s''.\n"
72
73#, c-format
74msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
62msgstr "" 75msgstr ""
63"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : %s, %s,''%s'' ou ''%s'' "
64"attendue.\n"
65 76
66#, c-format 77#, c-format
67msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 78msgid "%s: Not yet implemented.\n"
68msgstr "%s : Mauvais nombre d'arguments d'entrée : %d à %d attendus.\n" 79msgstr "%s : Pas encore implémenté.\n"
80
81#, c-format
82msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
83msgstr "%s : Le format ''%s'' n'est pas encore traité.\n"
84
85#, c-format
86msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
87msgstr "%s : Le format ''%s'' est inconnu.\n"
69 88
70#, c-format 89#, c-format
71msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n" 90msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
@@ -76,43 +95,52 @@ msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
76msgstr "%s : Le facteur de normalisation n - 1 est zéro.\n" 95msgstr "%s : Le facteur de normalisation n - 1 est zéro.\n"
77 96
78#, c-format 97#, c-format
79msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n" 98msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
99msgstr "%s : Cette fonction n'a pas encore été implémentée.\n"
100
101#, c-format
102msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
103msgstr "%s : Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée : %s.\n"
104
105#, c-format
106msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
80msgstr "" 107msgstr ""
108"%s : Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée : Argument de type %d.\n"
81 109
82#, c-format 110#, c-format
83msgid "" 111msgid ""
84"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n" 112"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
85msgstr "" 113msgstr ""
86"%s : Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n°%d : Un vecteur de " 114"%s : Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée : Support pour les "
87"chaînes de caractères Matlab attendu.\n" 115"hypermatrices.\n"
88 116
89#, c-format 117#, c-format
90msgid "%s: Not yet implemented.\n" 118msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
91msgstr "%s : Pas encore implémenté.\n" 119msgstr "%s : Ce cas particulier n'est pas implémenté.\n"
92 120
93#, c-format 121#, c-format
94msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n" 122msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
95msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) d'entrée : %d à %d attendu.\n" 123msgstr "%s : Classe ''%s'' non traitée.\n"
96 124
97#, c-format 125#, c-format
98msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n" 126msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
99msgstr "%s : ''%s'' option ignorée.\n" 127msgstr "%s : Couleur inconnue trouvée dans ''%s'' -> fixé à noir.\n"
100 128
101#, c-format 129#, c-format
102msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n" 130msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
103msgstr "%s : Style de ligne inconnu trouvé dans ''%s'' -> fixé à 6.\n" 131msgstr "%s : Style de ligne inconnu trouvé dans ''%s'' -> fixé à 6.\n"
104 132
105#, c-format 133#, c-format
106msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n" 134msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
107msgstr "%s : Couleur inconnue trouvée dans ''%s'' -> fixé à noir.\n" 135msgstr "%s : Type inconnu ''%s'' : IGNORE.\n"
108 136
109#, c-format 137#, c-format
110msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n" 138msgid "%s: Unknown type.\n"
111msgstr "%s : Classe ''%s'' non traitée.\n" 139msgstr "%s : Type inconnu.\n"
112 140
113#, c-format 141#, c-format
114msgid "%s: This particular case is not implemented.\n" 142msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
115msgstr "%s : Ce cas particulier n'est pas implémenté.\n" 143msgstr "%s : Mauvais argument d'entrée n°%d : Taille non compatible.\n"
116 144
117#, c-format 145#, c-format
118msgid "" 146msgid ""
@@ -123,68 +151,44 @@ msgstr ""
123"argument ne correspondent pas au contenu de la cellule spécifiée.\n" 151"argument ne correspondent pas au contenu de la cellule spécifiée.\n"
124 152
125#, c-format 153#, c-format
126msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n" 154msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
127msgstr "%s : Mauvais argument d'entrée n°%d : Taille non compatible.\n" 155msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) en entrée : %d attendu.\n"
128
129#, c-format
130msgid ""
131"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
132"expected.\n"
133msgstr ""
134"%s : Mauvais type pour l'argument d'entrée n°%d : Un réel, un entier ou une "
135"matrice de chaîne de caractère attendu.\n"
136 156
137#, c-format 157#, c-format
138msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n" 158msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
139msgstr "%s : Ne peut pas ouvrir ''%s'' ni ''%s'' ni ''%s''.\n" 159msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) d'entrée : %d à %d attendu.\n"
140
141msgid "Close"
142msgstr "Fermer"
143 160
144#, c-format 161#, c-format
145msgid "%s: ''%s'' ignored.\n" 162msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
146msgstr "%s : ''%s'' ignoré.\n" 163msgstr "%s : Mauvais nombre d'arguments d'entrée : %d à %d attendus.\n"
147 164
148#, c-format 165#, c-format
149msgid "%s: All windows deleted.\n" 166msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
150msgstr "%s : Toutes les fenêtres suppries.\n" 167msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) de sortie : %d attendu.\n"
151 168
152#, c-format 169#, c-format
153msgid "%s: %s is not implemented.\n" 170msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
154msgstr "%s : %s n'est pas implémenté.\n" 171msgstr "%s : Mauvaise dimension pour ''%s'' : Vecteur attendu.\n"
155 172
156#, c-format 173#, c-format
157msgid "" 174msgid ""
158"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n" 175"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
159msgstr ""
160"%s : la fonction Scilab %s ne fonctionne pas avec des variables de plus "
161"d'une ligne.\n"
162
163#, c-format
164msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
165msgstr "" 176msgstr ""
177"%s : Mauvaise dimension pour l'argument d'entrée n°%d : Un vecteur de "
178"chaînes de caractères Matlab attendu.\n"
166 179
167#, c-format 180#, c-format
168msgid "" 181msgid ""
169"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n" 182"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
183"expected.\n"
170msgstr "" 184msgstr ""
171"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : ''%s'', ''%s'' ou " 185"%s : Mauvais type pour l'argument d'entrée n°%d : Un réel, un entier ou une "
172"''%s'' attendu.\n" 186"matrice de chaîne de caractère attendu.\n"
173
174#, c-format
175msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
176msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) de sortie : %d attendu.\n"
177
178#, c-format
179msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
180msgstr "%s : Mauvais nombre d'argument(s) en entrée : %d attendu.\n"
181 187
182#, c-format 188#, c-format
183msgid "" 189msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
184"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
185msgstr "" 190msgstr ""
186"%s : Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée : Support pour les " 191"%s : Mauvais type pour l'argument d'entrée n°%d : Vecteur colonne attendu.\n"
187"hypermatrices.\n"
188 192
189#, c-format 193#, c-format
190msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n" 194msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
@@ -193,16 +197,9 @@ msgstr ""
193"caractères attendue.\n" 197"caractères attendue.\n"
194 198
195#, c-format 199#, c-format
196msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n" 200msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
197msgstr "%s : Le format ''%s'' est inconnu.\n" 201msgstr ""
198 202"%s : Mauvais type pour l'argument d'entrée n°%d : Matrice carrée attendue.\n"
199#, c-format
200msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
201msgstr "%s : Le format ''%s'' n'est pas encore traité.\n"
202
203#, c-format
204msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
205msgstr "%s : Fin du fichier atteinte avant que toute la matrice soit lue.\n"
206 203
207#, c-format 204#, c-format
208msgid "" 205msgid ""
@@ -222,14 +219,8 @@ msgstr ""
222"attendue.\n" 219"attendue.\n"
223 220
224#, c-format 221#, c-format
225msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n" 222msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
226msgstr "%s : ''%s'' pas implémenté.\n" 223msgstr "%s : Mauvaise valeur pour l'affectation de ''%s''.\n"
227
228#, c-format
229msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
230msgstr ""
231"%s : Fin de la chaîne de caractères atteinte avant que les données aient été "
232"lues.\n"
233 224
234#, c-format 225#, c-format
235msgid "" 226msgid ""
@@ -239,57 +230,66 @@ msgstr ""
239"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : %s, %s, %s, ''%s'', " 230"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : %s, %s, %s, ''%s'', "
240"''%s'' ou ''%s'' attendu.\n" 231"''%s'' ou ''%s'' attendu.\n"
241 232
242msgid "Jan" 233#, c-format
243msgstr "Jan" 234msgid ""
235"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
236msgstr ""
237"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : %s, %s,''%s'' ou ''%s'' "
238"attendue.\n"
244 239
245msgid "Feb" 240#, c-format
246msgstr "Fév" 241msgid ""
242"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
243msgstr ""
244"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : ''%s'', ''%s'' ou "
245"''%s'' attendu.\n"
247 246
248msgid "Mar" 247#, c-format
249msgstr "Mar" 248msgid ""
249"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
250msgstr ""
251"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : Une valeur entière "
252"positive attendue.\n"
253
254#, c-format
255msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
256msgstr ""
250 257
251msgid "Apr" 258msgid "Apr"
252msgstr "Avr" 259msgstr "Avr"
253 260
254msgid "May" 261msgid "Aug"
255msgstr "Mai" 262msgstr "Août"
256 263
257msgid "Jun" 264msgid "Close"
258msgstr "Juin" 265msgstr "Fermer"
266
267msgid "Dec"
268msgstr "Déc"
269
270msgid "Feb"
271msgstr "Fév"
272
273msgid "Jan"
274msgstr "Jan"
259 275
260msgid "Jul" 276msgid "Jul"
261msgstr "Juil" 277msgstr "Juil"
262 278
263msgid "Aug" 279msgid "Jun"
264msgstr "Août" 280msgstr "Juin"
265 281
266msgid "Sep" 282msgid "Mar"
267msgstr "Sept" 283msgstr "Mar"
268 284
269msgid "Oct" 285msgid "May"
270msgstr "Oct" 286msgstr "Mai"
271 287
272msgid "Nov" 288msgid "Nov"
273msgstr "Nov" 289msgstr "Nov"
274 290
275msgid "Dec" 291msgid "Oct"
276msgstr "Déc" 292msgstr "Oct"
277
278#, c-format
279msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
280msgstr "%s : Pas d'équivalent pour la propriété ''%s''.\n"
281
282#, c-format
283msgid ""
284"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
285msgstr ""
286"%s : Mauvaise valeur pour l'argument d'entrée n°%d : Une valeur entière "
287"positive attendue.\n"
288
289#, c-format
290msgid "%s: Unknown type.\n"
291msgstr "%s : Type inconnu.\n"
292 293
293#, c-format 294msgid "Sep"
294msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n" 295msgstr "Sept"
295msgstr "%s : Type inconnu ''%s'' : IGNORE.\n"
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/it_IT/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/it_IT/compatibility_functions.po
index f34a0ea..bb3772b 100644
--- a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/it_IT/compatibility_functions.po
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/it_IT/compatibility_functions.po
@@ -14,62 +14,79 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19 19
20#, c-format 20#, c-format
21msgid "%s: This feature has not been implemented.\n" 21msgid ""
22msgstr "%s: Questa caratteristica non è stata sviluppata.\n" 22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23
24#, c-format
25msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
26msgstr "" 23msgstr ""
27"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era atteso un vettore " 24"%s: La funzione di Scilab %s non lavora con più di una variabile di tipo "
28"colonna.\n" 25"riga.\n"
29 26
30#, c-format 27#, c-format
31msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n" 28msgid "%s: %s is not implemented.\n"
32msgstr "%s: La dimensione di \"%s\" è sbagliata: era atteso un vettore.\n" 29msgstr "%s: %s non è ancora sviluppato.\n"
33 30
34#, c-format 31#, c-format
35msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n" 32msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
36msgstr "%s: La seguente caratteristica non è stata sviluppata: %s.\n" 33msgstr "%s: \"%s\" è stato ignorato.\n"
37 34
38#, c-format 35#, c-format
39msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n" 36msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
40msgstr "%s: Il valore è sbagliato per approssimazione presunta a \"%s\"\n" 37msgstr "%s: \"%s\" non è sviluppato.\n"
41 38
42#, c-format 39#, c-format
43msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode." 40msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
44msgstr "%s: \"%s\" è usato solo in modalità 3d" 41msgstr "%s: \"%s\" è usato solo in modalità 3d"
45 42
46#, c-format 43#, c-format
47msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n" 44msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
48msgstr "" 45msgstr "%s: l'opzione \"%s\" è stata ignorata.\n"
49"%s: Questa caratteristica non è stata sviluppata: argomento di tipo %d:\n" 46
47#, c-format
48msgid "%s: All windows deleted.\n"
49msgstr "%s: Tutte le finestre sono state eliminate.\n"
50 50
51#, c-format 51#, c-format
52msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n" 52msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
53msgstr "%s: Non è possibile aprire il file \"%s\".\n" 53msgstr "%s: Non è possibile aprire il file \"%s\".\n"
54 54
55#, c-format 55#, c-format
56msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n" 56msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
57msgstr "" 57msgstr "%s: Non è possibile aprire né \"%s\" né \"%s\" né \"%s\".\n"
58"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era attesa una matrice "
59"quadrata.\n"
60 58
61#, c-format 59#, c-format
62msgid "" 60msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
63"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
64msgstr "" 61msgstr ""
65"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso %s, %s, " 62"%s: È stata raggiunta la fine del file prima che tutta la matrice fosse "
66"\"%s\" o \"%s\".\n" 63"stata letta.\n"
67 64
68#, c-format 65#, c-format
69msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 66msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
70msgstr "" 67msgstr ""
71"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso da %d a " 68"%s: È stata raggiunta la fine della stringa prima che venissero letti dei "
72"%d.\n" 69"dati.\n"
70
71#, c-format
72msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
73msgstr "%s: Non c'è nessun equivalente per la proprietà \"%s\".\n"
74
75#, c-format
76msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
77msgstr "%s: Non c'è una griglia minore in Scilab.\n"
78
79#, c-format
80msgid "%s: Not yet implemented.\n"
81msgstr "%s: Non ancora sviluppato.\n"
82
83#, c-format
84msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
85msgstr "%s: Il formato \"%s\" non è ancora gestito.\n"
86
87#, c-format
88msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
89msgstr "%s: Il formato \"%s\" è sconosciuto.\n"
73 90
74#, c-format 91#, c-format
75msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n" 92msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
@@ -80,35 +97,32 @@ msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
80msgstr "%s: Il fattore di normalizzazione n - 1 è zero.\n" 97msgstr "%s: Il fattore di normalizzazione n - 1 è zero.\n"
81 98
82#, c-format 99#, c-format
83msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n" 100msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
84msgstr "%s: la matita non è diagonalizzabile.\n" 101msgstr "%s: Questa caratteristica non è stata sviluppata.\n"
85 102
86#, c-format 103#, c-format
87msgid "" 104msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
88"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n" 105msgstr "%s: La seguente caratteristica non è stata sviluppata: %s.\n"
89msgstr ""
90"%s L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: era atteso un "
91"vettore di stringhe creato con Matlab.\n"
92 106
93#, c-format 107#, c-format
94msgid "%s: Not yet implemented.\n" 108msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
95msgstr "%s: Non ancora sviluppato.\n" 109msgstr ""
110"%s: Questa caratteristica non è stata sviluppata: argomento di tipo %d:\n"
96 111
97#, c-format 112#, c-format
98msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n" 113msgid ""
114"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
99msgstr "" 115msgstr ""
100"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso da %d a " 116"%s: La seguente caratteristica non è stata sviluppata: supporto per le "
101"%d.\n" 117"ipermatrici.\n"
102 118
103#, c-format 119#, c-format
104msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n" 120msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
105msgstr "%s: l'opzione \"%s\" è stata ignorata.\n" 121msgstr "%s: Questo caso particolare non è sviluppato.\n"
106 122
107#, c-format 123#, c-format
108msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n" 124msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
109msgstr "" 125msgstr "%s: La classe \"%s\" non è gestita.\n"
110"%s: È stato trovato in \"%s\" uno stile di linea sconosciuto -> impostato a "
111"6.\n"
112 126
113#, c-format 127#, c-format
114msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n" 128msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
@@ -116,20 +130,18 @@ msgstr ""
116"%s: È stato trovato un colore sconosciuto in \"%s\" -> impostato a nero.\n" 130"%s: È stato trovato un colore sconosciuto in \"%s\" -> impostato a nero.\n"
117 131
118#, c-format 132#, c-format
119msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n" 133msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
120msgstr "%s: La classe \"%s\" non è gestita.\n" 134msgstr ""
135"%s: È stato trovato in \"%s\" uno stile di linea sconosciuto -> impostato a "
136"6.\n"
121 137
122#, c-format 138#, c-format
123msgid "%s: This particular case is not implemented.\n" 139msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
124msgstr "%s: Questo caso particolare non è sviluppato.\n" 140msgstr "%s: Il tipo sconosciuto \"%s\" è stato ignorato.\n"
125 141
126#, c-format 142#, c-format
127msgid "" 143msgid "%s: Unknown type.\n"
128"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match " 144msgstr "%s: Tipo sconosciuto.\n"
129"specified cell contents.\n"
130msgstr ""
131"%s: Gli argomenti in ingresso sono sbagliati: le dimensioni inserite come "
132"primo argomento non corrispondono ai contenuti della cella specificata.\n"
133 145
134#, c-format 146#, c-format
135msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n" 147msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
@@ -139,65 +151,58 @@ msgstr ""
139 151
140#, c-format 152#, c-format
141msgid "" 153msgid ""
142"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix " 154"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match "
143"expected.\n" 155"specified cell contents.\n"
144msgstr "" 156msgstr ""
145"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era atteso un reale,un " 157"%s: Gli argomenti in ingresso sono sbagliati: le dimensioni inserite come "
146"intero o una matrice di stringhe.\n" 158"primo argomento non corrispondono ai contenuti della cella specificata.\n"
147
148#, c-format
149msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
150msgstr "%s: Non è possibile aprire né \"%s\" né \"%s\" né \"%s\".\n"
151
152msgid "Close"
153msgstr "Chiudere"
154 159
155#, c-format 160#, c-format
156msgid "%s: ''%s'' ignored.\n" 161msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
157msgstr "%s: \"%s\" è stato ignorato.\n" 162msgstr ""
163"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi %d.\n"
158 164
159#, c-format 165#, c-format
160msgid "%s: All windows deleted.\n" 166msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
161msgstr "%s: Tutte le finestre sono state eliminate.\n" 167msgstr ""
168"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso da %d a "
169"%d.\n"
162 170
163#, c-format 171#, c-format
164msgid "%s: %s is not implemented.\n" 172msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
165msgstr "%s: %s non è ancora sviluppato.\n" 173msgstr ""
174"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: era atteso da %d a "
175"%d.\n"
166 176
167#, c-format 177#, c-format
168msgid "" 178msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
169"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
170msgstr "" 179msgstr ""
171"%s: La funzione di Scilab %s non lavora con più di una variabile di tipo " 180"%s: Il numero degli argomenti in uscita è sbagliato: ne erano attesi %d.\n"
172"riga.\n"
173 181
174#, c-format 182#, c-format
175msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n" 183msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
176msgstr "%s: Non c'è una griglia minore in Scilab.\n" 184msgstr "%s: La dimensione di \"%s\" è sbagliata: era atteso un vettore.\n"
177 185
178#, c-format 186#, c-format
179msgid "" 187msgid ""
180"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n" 188"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
181msgstr ""
182"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso \"%s\", "
183"\"%s\" o \"%s\".\n"
184
185#, c-format
186msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
187msgstr "" 189msgstr ""
188"%s: Il numero degli argomenti in uscita è sbagliato: ne erano attesi %d.\n" 190"%s L'argomento in ingresso #%d ha una grandezza sbagliata: era atteso un "
191"vettore di stringhe creato con Matlab.\n"
189 192
190#, c-format 193#, c-format
191msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n" 194msgid ""
195"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
196"expected.\n"
192msgstr "" 197msgstr ""
193"%s: Il numero degli argomenti in ingresso è sbagliato: ne erano attesi %d.\n" 198"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era atteso un reale,un "
199"intero o una matrice di stringhe.\n"
194 200
195#, c-format 201#, c-format
196msgid "" 202msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
197"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
198msgstr "" 203msgstr ""
199"%s: La seguente caratteristica non è stata sviluppata: supporto per le " 204"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era atteso un vettore "
200"ipermatrici.\n" 205"colonna.\n"
201 206
202#, c-format 207#, c-format
203msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n" 208msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
@@ -206,18 +211,10 @@ msgstr ""
206"di stringhe.\n" 211"di stringhe.\n"
207 212
208#, c-format 213#, c-format
209msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n" 214msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
210msgstr "%s: Il formato \"%s\" è sconosciuto.\n"
211
212#, c-format
213msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
214msgstr "%s: Il formato \"%s\" non è ancora gestito.\n"
215
216#, c-format
217msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
218msgstr "" 215msgstr ""
219"%s: È stata raggiunta la fine del file prima che tutta la matrice fosse " 216"%s: L'argomento in ingresso #%d è di tipo sbagliato: era attesa una matrice "
220"stata letta.\n" 217"quadrata.\n"
221 218
222#, c-format 219#, c-format
223msgid "" 220msgid ""
@@ -238,14 +235,8 @@ msgstr ""
238"stringhe.\n" 235"stringhe.\n"
239 236
240#, c-format 237#, c-format
241msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n" 238msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
242msgstr "%s: \"%s\" non è sviluppato.\n" 239msgstr "%s: Il valore è sbagliato per approssimazione presunta a \"%s\"\n"
243
244#, c-format
245msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
246msgstr ""
247"%s: È stata raggiunta la fine della stringa prima che venissero letti dei "
248"dati.\n"
249 240
250#, c-format 241#, c-format
251msgid "" 242msgid ""
@@ -255,57 +246,66 @@ msgstr ""
255"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore errato: era atteso %s, %s, %s, " 246"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore errato: era atteso %s, %s, %s, "
256"\"%s\", \"%s\" o \"%s\"\n" 247"\"%s\", \"%s\" o \"%s\"\n"
257 248
258msgid "Jan" 249#, c-format
259msgstr "Gen" 250msgid ""
251"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
252msgstr ""
253"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso %s, %s, "
254"\"%s\" o \"%s\".\n"
260 255
261msgid "Feb" 256#, c-format
262msgstr "Feb" 257msgid ""
258"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
259msgstr ""
260"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso \"%s\", "
261"\"%s\" o \"%s\".\n"
263 262
264msgid "Mar" 263#, c-format
265msgstr "Mar" 264msgid ""
265"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
266msgstr ""
267"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso un valore "
268"intero positivo.\n"
269
270#, c-format
271msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
272msgstr "%s: la matita non è diagonalizzabile.\n"
266 273
267msgid "Apr" 274msgid "Apr"
268msgstr "Apr" 275msgstr "Apr"
269 276
270msgid "May" 277msgid "Aug"
271msgstr "Mag" 278msgstr "Ago"
272 279
273msgid "Jun" 280msgid "Close"
274msgstr "Giu" 281msgstr "Chiudere"
282
283msgid "Dec"
284msgstr "Dic"
285
286msgid "Feb"
287msgstr "Feb"
288
289msgid "Jan"
290msgstr "Gen"
275 291
276msgid "Jul" 292msgid "Jul"
277msgstr "Lug" 293msgstr "Lug"
278 294
279msgid "Aug" 295msgid "Jun"
280msgstr "Ago" 296msgstr "Giu"
281 297
282msgid "Sep" 298msgid "Mar"
283msgstr "Set" 299msgstr "Mar"
284 300
285msgid "Oct" 301msgid "May"
286msgstr "Ott" 302msgstr "Mag"
287 303
288msgid "Nov" 304msgid "Nov"
289msgstr "Nov" 305msgstr "Nov"
290 306
291msgid "Dec" 307msgid "Oct"
292msgstr "Dic" 308msgstr "Ott"
293
294#, c-format
295msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
296msgstr "%s: Non c'è nessun equivalente per la proprietà \"%s\".\n"
297
298#, c-format
299msgid ""
300"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
301msgstr ""
302"%s: L'argomento in ingresso #%d ha un valore sbagliato: era atteso un valore "
303"intero positivo.\n"
304
305#, c-format
306msgid "%s: Unknown type.\n"
307msgstr "%s: Tipo sconosciuto.\n"
308 309
309#, c-format 310msgid "Sep"
310msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n" 311msgstr "Set"
311msgstr "%s: Il tipo sconosciuto \"%s\" è stato ignorato.\n"
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ja_JP/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ja_JP/compatibility_functions.po
index 77f4db4..a12086d 100644
--- a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ja_JP/compatibility_functions.po
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/ja_JP/compatibility_functions.po
@@ -14,49 +14,38 @@ msgstr ""
14"MIME-Version: 1.0\n" 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-03 13:56+0000\n" 17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" 18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19"X-Poedit-Country: Japan\n" 19"X-Poedit-Country: Japan\n"
20"X-Poedit-Language: Japanese\n" 20"X-Poedit-Language: Japanese\n"
21 21
22# 22#
23# File: macros/asciimat.sci, line: 60 23# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 57
24# File: macros/char.sci, line: 101 24# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 114
25# File: macros/mtlb_axes.sci, line: 33
26# File: macros/mtlb_box.sci, line: 36
27# File: macros/mtlb_close.sci, line: 48
28# File: macros/mtlb_delete.sci, line: 18
29#, c-format
30msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
31msgstr "%s: この特徴は装備されていません。\n"
32
33#
34# File: macros/mtlb_sortrows.sci, line: 28
35#, c-format 25#, c-format
36msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n" 26msgid ""
37msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 列ベクトルを想定します。\n" 27"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
28msgstr "%s: 1つ以上の列変数で、%s Scilab関数は働きません。\n"
38 29
39# 30#
40# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 34 31# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 43
32# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 92
33# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 94
41#, c-format 34#, c-format
42msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n" 35msgid "%s: %s is not implemented.\n"
43msgstr "%s: \"%s\" イズ: 想定。\n" 36msgstr "%s: %s \n"
44 37
45# 38#
46# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 49 39# File: macros/mtlb_close.sci, line: 15
47# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 71
48# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 87
49# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 102
50# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 127
51#, c-format 40#, c-format
52msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n" 41msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
53msgstr "%s: 徴は備され: %s\n" 42msgstr "%s: \"%s\" \n"
54 43
55# 44#
56# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 52 45# File: macros/mtlb_sscanf.sci, line: 12
57#, c-format 46#, c-format
58msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n" 47msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
59msgstr "%s: 率直に \"%s\" 不正。\n" 48msgstr "%s: \"%s\" せん\n"
60 49
61# 50#
62# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 92 51# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 92
@@ -65,61 +54,81 @@ msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
65msgstr "%s: \"%s\" は、単に 3d モードで使われました。" 54msgstr "%s: \"%s\" は、単に 3d モードで使われました。"
66 55
67# 56#
68# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 143 57# File: macros/mtlb_plot.sci, line: 128
69#, c-format
70msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
71msgstr "%s: この特徴は装備されていませんでした: 型 %d の引数\n"
72
73#
74# File: macros/mtlb_fopen.sci, line: 18
75#, c-format 58#, c-format
76msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n" 59msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
77msgstr "%s: ファイル \"%s\" 。\n" 60msgstr "%s: \"%s\" プションは無。\n"
78 61
79# 62#
80# File: macros/mtlb_cond.sci, line: 15 63# File: macros/mtlb_close.sci, line: 51
81#, c-format 64#, c-format
82msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n" 65msgid "%s: All windows deleted.\n"
83msgstr "%s: 力引数 #%d 不正型: 正方行列しま。\n" 66msgstr "%s: ドウをしま\n"
84 67
85# 68#
86# File: macros/mtlb_cond.sci, line: 36 69# File: macros/mtlb_fopen.sci, line: 18
87#, c-format 70#, c-format
88msgid "" 71msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
89"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n" 72msgstr "%s: ファイル \"%s\" を開けません。\n"
90msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s, %s,''%s'' または ''%s'' を想定します。\n"
91 73
92# 74#
93# File: macros/mtlb_var.sci, line: 32 75# File: macros/mtlb_type.sci, line: 29
94#, c-format 76#, c-format
95msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n" 77msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
96msgstr "%1$s: 入力引数不正数: %3$d %2$d 想定。\n" 78msgstr "%s: ''%s'' ''%s'' ''%s'' とができ\n"
97 79
98# 80#
99# File: macros/mtlb_var.sci, line: 44 81# File: macros/mtlb_fread.sci, line: 66
100#, c-format 82#, c-format
101msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n" 83msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
102msgstr "%s: m- 1 。\n" 84msgstr "%s: 読まれるました\n"
103 85
104# 86#
105# File: macros/mtlb_var.sci, line: 51 87# File: macros/mtlb_sscanf.sci, line: 25
106#, c-format 88#, c-format
107msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n" 89msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
108msgstr "%s: n- 。\n" 90msgstr "%s: の終わりに達する。\n"
109 91
110# 92#
111# File: macros/mtlb_qz.sci, line: 21 93# File: macros/mtlb_get.sci, line: 24
94# File: macros/mtlb_get.sci, line: 26
95# File: macros/mtlb_get.sci, line: 28
96# File: macros/mtlb_get.sci, line: 30
97# File: macros/mtlb_get.sci, line: 32
98# File: macros/mtlb_get.sci, line: 34
99# File: macros/mtlb_get.sci, line: 36
100# File: macros/mtlb_get.sci, line: 38
101# File: macros/mtlb_get.sci, line: 40
102# File: macros/mtlb_get.sci, line: 45
103# File: macros/mtlb_get.sci, line: 47
104# File: macros/mtlb_get.sci, line: 49
105# File: macros/mtlb_get.sci, line: 51
106# File: macros/mtlb_get.sci, line: 53
107# File: macros/mtlb_get.sci, line: 55
108# File: macros/mtlb_get.sci, line: 57
109# File: macros/mtlb_get.sci, line: 59
110# File: macros/mtlb_get.sci, line: 69
111# File: macros/mtlb_get.sci, line: 71
112# File: macros/mtlb_get.sci, line: 73
113# File: macros/mtlb_get.sci, line: 75
114# File: macros/mtlb_get.sci, line: 77
115# File: macros/mtlb_get.sci, line: 79
116# File: macros/mtlb_get.sci, line: 81
117# File: macros/mtlb_get.sci, line: 83
118# File: macros/mtlb_get.sci, line: 85
119# File: macros/mtlb_get.sci, line: 90
120# File: macros/mtlb_get.sci, line: 92
121# File: macros/mtlb_get.sci, line: 96
112#, c-format 122#, c-format
113msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n" 123msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
114msgstr "%s: 対角化可ません。\n" 124msgstr "%s: \"%s\" パティ等価せん。\n"
115 125
116# 126#
117# File: macros/mtlb_is.sci, line: 17 127# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 35
118# File: macros/mtlb_is.sci, line: 33 128# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 51
119#, c-format 129#, c-format
120msgid "" 130msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
121"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n" 131msgstr "%s: Scilabの小さいグリッドがありません。\n"
122msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正なサイズ: 文字列のMatlabベクトルを想定します。\n"
123 132
124# 133#
125# File: macros/mtlb_echo.sci, line: 23 134# File: macros/mtlb_echo.sci, line: 23
@@ -133,116 +142,132 @@ msgid "%s: Not yet implemented.\n"
133msgstr "%s: まだ装備されていません。\n" 142msgstr "%s: まだ装備されていません。\n"
134 143
135# 144#
136# File: macros/mtlb_realmax.sci, line: 24 145# File: macros/mtlb_fread.sci, line: 48
137# File: macros/mtlb_realmin.sci, line: 24 146# File: macros/mtlb_fwrite.sci, line: 44
138#, c-format 147#, c-format
139msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n" 148msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
140msgstr "%1$s: 入力数(s)不正数: %3$d %2$d 。\n" 149msgstr "%s: マット \"%s\" \n"
141 150
142# 151#
143# File: macros/mtlb_plot.sci, line: 128 152# File: macros/mtlb_fread.sci, line: 44
153# File: macros/mtlb_fwrite.sci, line: 40
144#, c-format 154#, c-format
145msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n" 155msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
146msgstr "%s: \"%s\" 。\n" 156msgstr "%s: \"%s\" \n"
147 157
148# 158#
149# File: macros/mtlb_plot.sci, line: 197 159# File: macros/mtlb_var.sci, line: 44
150#, c-format 160#, c-format
151msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n" 161msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
152msgstr "%s: \"%s\" -> 6 設定す。\n" 162msgstr "%s: 常化m- 1要因す。\n"
153 163
154# 164#
155# File: macros/mtlb_plot.sci, line: 215 165# File: macros/mtlb_var.sci, line: 51
156#, c-format 166#, c-format
157msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n" 167msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
158msgstr "%s: 見つした\"%s''->黒す。\n" 168msgstr "%s: 常化n-  す。\n"
159 169
160# 170#
161# File: macros/mtlb_isa.sci, line: 45 171# File: macros/asciimat.sci, line: 60
172# File: macros/char.sci, line: 101
173# File: macros/mtlb_axes.sci, line: 33
174# File: macros/mtlb_box.sci, line: 36
175# File: macros/mtlb_close.sci, line: 48
176# File: macros/mtlb_delete.sci, line: 18
162#, c-format 177#, c-format
163msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n" 178msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
164msgstr "%s: \"%s\" ンドルれません。\n" 179msgstr "%s: 装備されせん。\n"
165 180
166# 181#
167# File: macros/mtlb_sprintf.sci, line: 39 182# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 49
183# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 71
184# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 87
185# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 102
186# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 127
168#, c-format 187#, c-format
169msgid "%s: This particular case is not implemented.\n" 188msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
170msgstr "%s: この特の事装備されていません\n" 189msgstr "%s: この特は装備されていません: %s\n"
171 190
172# 191#
173# File: macros/makecell.sci, line: 21 192# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 143
174#, c-format 193#, c-format
175msgid "" 194msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
176"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match " 195msgstr "%s: この特徴は装備されていませんでした: 型 %d の引数\n"
177"specified cell contents.\n"
178msgstr "%s: 入力引数が不正: 最初の引数として与えられた次元は、指定されたセル内容と調和しません。\n"
179 196
180# File: macros/asciimat.sci, line: 27 197#
198# File: macros/mstr2sci.sci, line: 18
181#, c-format 199#, c-format
182msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n" 200msgid ""
183msgstr "%s: 入力引数 #%d が不正: 一貫性がないサイズです。\n" 201"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
202msgstr "%s: この特徴は装備されていません: 極値行列のサポート\n"
184 203
185# 204#
186# File: macros/asciimat.sci, line: 40 205# File: macros/mtlb_sprintf.sci, line: 39
187#, c-format 206#, c-format
188msgid "" 207msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
189"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix " 208msgstr "%s: この特定の事例は、装備されていません。\n"
190"expected.\n"
191msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 実、整数または文字列を想定します。\n"
192 209
193# 210#
194# File: macros/mtlb_type.sci, line: 29 211# File: macros/mtlb_isa.sci, line: 45
195#, c-format 212#, c-format
196msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n" 213msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
197msgstr "%s: ''%s'' ''%s'' ''%s'' らも開ません。\n" 214msgstr "%s: \"%s\" ません。\n"
198 215
199# 216#
200# File: macros/mtlb_choices.sci, line: 13 217# File: macros/mtlb_plot.sci, line: 215
201msgid "Close" 218#, c-format
202msgstr "クローズ" 219msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
220msgstr "%s: 未知の色を見つけました \"%s''->黒を設定します。\n"
203 221
204# 222#
205# File: macros/mtlb_close.sci, line: 15 223# File: macros/mtlb_plot.sci, line: 197
206#, c-format 224#, c-format
207msgid "%s: ''%s'' ignored.\n" 225msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
208msgstr "%s: \"%s\" をしま\n" 226msgstr "%s: 未知の線スタイルです \"%s\" -> 6 しま。\n"
209 227
210# 228#
211# File: macros/mtlb_close.sci, line: 51 229# File: macros/mtlb_format.sci, line: 59
212#, c-format 230#, c-format
213msgid "%s: All windows deleted.\n" 231msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
214msgstr "%s: ウインドウをしました。\n" 232msgstr "%s: 未知 \"%s\": 無視しました。\n"
215 233
216# 234#
217# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 43 235# File: macros/mtlb_format.sci, line: 57
218# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 92
219# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 94
220#, c-format 236#, c-format
221msgid "%s: %s is not implemented.\n" 237msgid "%s: Unknown type.\n"
222msgstr "%s: %s は装備されていません。\n" 238msgstr "%s: 未知の型です。\n"
239
240# File: macros/asciimat.sci, line: 27
241#, c-format
242msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
243msgstr "%s: 入力引数 #%d が不正: 一貫性がないサイズです。\n"
223 244
224# 245#
225# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 57 246# File: macros/makecell.sci, line: 21
226# File: macros/mtlb_fprintf.sci, line: 114
227#, c-format 247#, c-format
228msgid "" 248msgid ""
229"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n" 249"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match "
230msgstr "%s: 1つ以上の列変数で、%s Scilab関数は働きません。\n" 250"specified cell contents.\n"
251msgstr "%s: 入力引数が不正: 最初の引数として与えられた次元は、指定されたセル内容と調和しません。\n"
231 252
232# 253#
233# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 35 254# File: macros/mtlb_qr.sci, line: 19
234# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 51
235#, c-format 255#, c-format
236msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n" 256msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
237msgstr "%s: Scilabの\n" 257msgstr "%s: 力引(s)不正数: %d 。\n"
238 258
239# 259#
240# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 42 260# File: macros/mtlb_realmax.sci, line: 24
241# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 58 261# File: macros/mtlb_realmin.sci, line: 24
242#, c-format 262#, c-format
243msgid "" 263msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
244"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n" 264msgstr "%1$s: 入力引数(s)で不正な数: %3$d への %2$d を想定します。\n"
245msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: '%s'', ''%s'' または ''%s'' を想定します。\n" 265
266#
267# File: macros/mtlb_var.sci, line: 32
268#, c-format
269msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
270msgstr "%1$s: 入力引数で不正な数: %3$d への %2$d を想定します。\n"
246 271
247# 272#
248# File: macros/mtlb_qr.sci, line: 16 273# File: macros/mtlb_qr.sci, line: 16
@@ -251,43 +276,44 @@ msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
251msgstr "%s: 出力引数(s)で不正な数: %d を想定します。\n" 276msgstr "%s: 出力引数(s)で不正な数: %d を想定します。\n"
252 277
253# 278#
254# File: macros/mtlb_qr.sci, line: 19 279# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 34
255#, c-format 280#, c-format
256msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n" 281msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
257msgstr "%s: 入力引数(s)で不正な: %d を想定します。\n" 282msgstr "%s: \"%s\" で不正なサイズ: トル想定します。\n"
258 283
259# 284#
260# File: macros/mstr2sci.sci, line: 18 285# File: macros/mtlb_is.sci, line: 17
286# File: macros/mtlb_is.sci, line: 33
261#, c-format 287#, c-format
262msgid "" 288msgid ""
263"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n" 289"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
264msgstr "%s: この特: 列の\n" 290msgstr "%s: 数 #%d 不正: 列のMatlab定します。\n"
265 291
266# 292#
267# File: macros/mstr2sci.sci, line: 22 293# File: macros/asciimat.sci, line: 40
268#, c-format 294#, c-format
269msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n" 295msgid ""
270msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 文字列の行列を想定します。\n" 296"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
297"expected.\n"
298msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な型: 実、整数または文字列を想定します。\n"
271 299
272# 300#
273# File: macros/mtlb_fread.sci, line: 44 301# File: macros/mtlb_sortrows.sci, line: 28
274# File: macros/mtlb_fwrite.sci, line: 40
275#, c-format 302#, c-format
276msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n" 303msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
277msgstr "%s: \"%s\" \n" 304msgstr "%s: 入力数 #%d 不正: 列想定。\n"
278 305
279# 306#
280# File: macros/mtlb_fread.sci, line: 48 307# File: macros/mstr2sci.sci, line: 22
281# File: macros/mtlb_fwrite.sci, line: 44
282#, c-format 308#, c-format
283msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n" 309msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
284msgstr "%s: フォマット \"%s\" \n" 310msgstr "%s: 入力 #%d 不正型: 文字列行列。\n"
285 311
286# 312#
287# File: macros/mtlb_fread.sci, line: 66 313# File: macros/mtlb_cond.sci, line: 15
288#, c-format 314#, c-format
289msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n" 315msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
290msgstr "%s: 行列読まる前にァイル\n" 316msgstr "%s: 力引数 #%d 不正型: 正方行列しま。\n"
291 317
292# 318#
293# File: macros/char.sci, line: 44 319# File: macros/char.sci, line: 44
@@ -313,16 +339,10 @@ msgid "%s: Wrong type for input arguments: String expected.\n"
313msgstr "%s: 入力引数で不正な型: 文字列を想定します。\n" 339msgstr "%s: 入力引数で不正な型: 文字列を想定します。\n"
314 340
315# 341#
316# File: macros/mtlb_sscanf.sci, line: 12 342# File: macros/mtlb_axis.sci, line: 52
317#, c-format
318msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
319msgstr "%s: \"%s\" は装備されていません。\n"
320
321#
322# File: macros/mtlb_sscanf.sci, line: 25
323#, c-format 343#, c-format
324msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n" 344msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
325msgstr "%s: 字列のータ読ま\n" 345msgstr "%s: \"%s\" 不正。\n"
326 346
327# 347#
328# File: macros/fseek_origin.sci, line: 26 348# File: macros/fseek_origin.sci, line: 26
@@ -333,19 +353,32 @@ msgid ""
333msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s, %s, %s, ''%s'', ''%s'' または ''%s'' を想定します。\n" 353msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s, %s, %s, ''%s'', ''%s'' または ''%s'' を想定します。\n"
334 354
335# 355#
336# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 45 356# File: macros/mtlb_cond.sci, line: 36
337msgid "Jan" 357#, c-format
338msgstr "1月" 358msgid ""
359"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
360msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: %s, %s,''%s'' または ''%s'' を想定します。\n"
339 361
340# 362#
341# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 46 363# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 42
342msgid "Feb" 364# File: macros/mtlb_grid.sci, line: 58
343msgstr "2月" 365#, c-format
366msgid ""
367"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
368msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: '%s'', ''%s'' または ''%s'' を想定します。\n"
344 369
345# 370#
346# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 47 371# File: macros/mtlb_legendre.sci, line: 15
347msgid "Mar" 372#, c-format
348msgstr "3月" 373msgid ""
374"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
375msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: 明確な整数値を想定します。\n"
376
377#
378# File: macros/mtlb_qz.sci, line: 21
379#, c-format
380msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
381msgstr "%s: 対角化可能に書けません。\n"
349 382
350# 383#
351# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 48 384# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 48
@@ -353,94 +386,61 @@ msgid "Apr"
353msgstr "4月" 386msgstr "4月"
354 387
355# 388#
356# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 49 389# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 52
357msgid "May" 390msgid "Aug"
358msgstr "5月" 391msgstr "8月"
359 392
360# 393#
361# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 50 394# File: macros/mtlb_choices.sci, line: 13
362msgid "Jun" 395msgid "Close"
363msgstr "6月" 396msgstr "クローズ"
364 397
365# 398#
366# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 51 399# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 56
367msgid "Jul" 400msgid "Dec"
368msgstr "7月" 401msgstr "12月"
369 402
370# 403#
371# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 52 404# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 46
372msgid "Aug" 405msgid "Feb"
373msgstr "8月" 406msgstr "2月"
374 407
375# 408#
376# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 53 409# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 45
377msgid "Sep" 410msgid "Jan"
378msgstr "9月" 411msgstr "1月"
379 412
380# 413#
381# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 54 414# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 51
382msgid "Oct" 415msgid "Jul"
383msgstr "10月" 416msgstr "7月"
384 417
385# 418#
386# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 55 419# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 50
387msgid "Nov" 420msgid "Jun"
388msgstr "11月" 421msgstr "6月"
389 422
390# 423#
391# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 56 424# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 47
392msgid "Dec" 425msgid "Mar"
393msgstr "12月" 426msgstr "3月"
394 427
395# 428#
396# File: macros/mtlb_get.sci, line: 24 429# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 49
397# File: macros/mtlb_get.sci, line: 26 430msgid "May"
398# File: macros/mtlb_get.sci, line: 28 431msgstr "5月"
399# File: macros/mtlb_get.sci, line: 30
400# File: macros/mtlb_get.sci, line: 32
401# File: macros/mtlb_get.sci, line: 34
402# File: macros/mtlb_get.sci, line: 36
403# File: macros/mtlb_get.sci, line: 38
404# File: macros/mtlb_get.sci, line: 40
405# File: macros/mtlb_get.sci, line: 45
406# File: macros/mtlb_get.sci, line: 47
407# File: macros/mtlb_get.sci, line: 49
408# File: macros/mtlb_get.sci, line: 51
409# File: macros/mtlb_get.sci, line: 53
410# File: macros/mtlb_get.sci, line: 55
411# File: macros/mtlb_get.sci, line: 57
412# File: macros/mtlb_get.sci, line: 59
413# File: macros/mtlb_get.sci, line: 69
414# File: macros/mtlb_get.sci, line: 71
415# File: macros/mtlb_get.sci, line: 73
416# File: macros/mtlb_get.sci, line: 75
417# File: macros/mtlb_get.sci, line: 77
418# File: macros/mtlb_get.sci, line: 79
419# File: macros/mtlb_get.sci, line: 81
420# File: macros/mtlb_get.sci, line: 83
421# File: macros/mtlb_get.sci, line: 85
422# File: macros/mtlb_get.sci, line: 90
423# File: macros/mtlb_get.sci, line: 92
424# File: macros/mtlb_get.sci, line: 96
425#, c-format
426msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
427msgstr "%s: \"%s\" プロパティに等価でありません。\n"
428 432
429# 433#
430# File: macros/mtlb_legendre.sci, line: 15 434# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 55
431#, c-format 435msgid "Nov"
432msgid "" 436msgstr "11月"
433"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
434msgstr "%s: 入力引数 #%d で不正な値: 明確な整数値を想定します。\n"
435 437
436# 438#
437# File: macros/mtlb_format.sci, line: 57 439# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 54
438#, c-format 440msgid "Oct"
439msgid "%s: Unknown type.\n" 441msgstr "10月"
440msgstr "%s: 未知の型です。\n"
441 442
442# 443#
443# File: macros/mtlb_format.sci, line: 59 444# File: macros/mtlb_dir.sci, line: 53
444#, c-format 445msgid "Sep"
445msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n" 446msgstr "9月"
446msgstr "%s: 未知の型 \"%s\": 無視しました。\n"
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pt_BR/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pt_BR/compatibility_functions.po
new file mode 100644
index 0000000..32ef9c2
--- /dev/null
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pt_BR/compatibility_functions.po
@@ -0,0 +1,298 @@
1# Brazilian Portuguese translation for scilab
2# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
3# This file is distributed under the same license as the scilab package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2007-11-26 18:05+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-06-30 21:35+0000\n"
12"Last-Translator: Daniel de Souza Grilo <soporter@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Brazilian Portuguese <pt_BR@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-14 15:22+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19
20#, c-format
21msgid ""
22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23msgstr ""
24"%s: A função %s do Scilab não funciona com mais de uma variável linha.\n"
25
26#, c-format
27msgid "%s: %s is not implemented.\n"
28msgstr "%s: %s não foi implementado.\n"
29
30#, c-format
31msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
32msgstr "%s: ''%s'' ignorado.\n"
33
34#, c-format
35msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
36msgstr "%s: ''%s'' não implementado.\n"
37
38#, c-format
39msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
40msgstr "%s: ''%s'' usado apenas em modo 3d."
41
42#, c-format
43msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
44msgstr "%s: Opção ''%s'' ignorada.\n"
45
46#, c-format
47msgid "%s: All windows deleted.\n"
48msgstr "%s: Todas as janelas deletadas.\n"
49
50#, c-format
51msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
52msgstr "%s: Não pode abrir o arquivo ''%s''.\n"
53
54#, c-format
55msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
56msgstr "%s: Não foi possível abrir ''%s'' nem ''%s'' nem ''%s''.\n"
57
58#, c-format
59msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
60msgstr ""
61"%s: Chegou-se ao final do arquivo antes de terminar de ler toda a matriz.\n"
62
63#, c-format
64msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
65msgstr "%s: Final da string atingido antes dos dados serem lidos.\n"
66
67#, c-format
68msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
69msgstr "%s: Não há equivalente para a propriedade ''%s''.\n"
70
71#, c-format
72msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
73msgstr "%s: Não há grid menor no Scilab.\n"
74
75#, c-format
76msgid "%s: Not yet implemented.\n"
77msgstr "%s: Ainda não foi implementado.\n"
78
79#, c-format
80msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
81msgstr "%s: O formato ''%s'' ainda não é tratado.\n"
82
83#, c-format
84msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
85msgstr "%s: O formato ''%s'' é desconhecido.\n"
86
87#, c-format
88msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
89msgstr "%s: O fator m - 1 de normalização é zero.\n"
90
91#, c-format
92msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
93msgstr "%s: O fator n - 1 de normalização é zero.\n"
94
95#, c-format
96msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
97msgstr "%s: Este recurso não foi implementado.\n"
98
99#, c-format
100msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
101msgstr "%s: Este recurso não foi implementado: %s.\n"
102
103#, c-format
104msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
105msgstr "%s: Este recurso não foi implementado: Argumendo do tipo %d.\n"
106
107#, c-format
108msgid ""
109"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
110msgstr "%s: Este recurso não foi implementado: Suporte a hiper-matrizes.\n"
111
112#, c-format
113msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
114msgstr "%s: Este caso em particular não está implementado.\n"
115
116#, c-format
117msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
118msgstr "%s: Classe ''%s'' não tratada.\n"
119
120#, c-format
121msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
122msgstr ""
123"%s: Encontrou-se uma cor desconhecida em ''%s'' -> ajustado para preto.\n"
124
125#, c-format
126msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
127msgstr ""
128"%s: Encontrado um estilo de linha desconhecido em ''%s'' -> ajustado para "
129"6.\n"
130
131#, c-format
132msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
133msgstr "%s: Tipo desconhecido ''%s'': IGNORADO.\n"
134
135#, c-format
136msgid "%s: Unknown type.\n"
137msgstr "%s: Tipo desconhecido.\n"
138
139#, c-format
140msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
141msgstr "%s: Argumento de entrada errado #%d: Tamanho inconsistente.\n"
142
143#, c-format
144msgid ""
145"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match "
146"specified cell contents.\n"
147msgstr ""
148"%s: Argumentos de entrada incorretos: As dimensões dadas como primeiro "
149"argumento não correspondem ao conteúdo especificado do cell.\n"
150
151#, c-format
152msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
153msgstr ""
154"%s: Quantidade incorreta de argumento(s) de entrada: Esperava-se %d.\n"
155
156#, c-format
157msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
158msgstr ""
159"%s: Número incorreto de argumentos de entrada: Esperava-se de %d a %d.\n"
160
161#, c-format
162msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
163msgstr ""
164"%s: Quantidade errada de argumentos de entrada: Esperava-se de %d a %d.\n"
165
166#, c-format
167msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
168msgstr "%s: Quantidade errada de argumento(s) de saída: Esperava-se %d.\n"
169
170#, c-format
171msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
172msgstr "%s: Tamanho errado para ''%s'': Esperava-se um vetor.\n"
173
174#, c-format
175msgid ""
176"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
177msgstr ""
178"%s: Tamanho errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se um vetor de "
179"strings do Matlab.\n"
180
181#, c-format
182msgid ""
183"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
184"expected.\n"
185msgstr ""
186"%s: Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se uma matriz de "
187"reais, inteiros ou strings.\n"
188
189#, c-format
190msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
191msgstr ""
192"%s: Tipo errado para o argumento de entrada #%d: Esperava-se um vetor "
193"coluna.\n"
194
195#, c-format
196msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
197msgstr ""