summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/scilab/modules/compatibility_functions
diff options
context:
space:
mode:
authorSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>2010-05-05 00:29:49 +0200
committerYann Collette <yann.collette@scilab.org>2010-05-06 11:15:44 +0200
commit852da82d413071da683bb80a92478b7a8c481e30 (patch)
tree67fc73ebbf16b229e1592b406a98d0e1eeec67bc /scilab/modules/compatibility_functions
parent5aee6df12790d6fccecda6bd6e307d6aa809e8dc (diff)
downloadscilab-852da82d413071da683bb80a92478b7a8c481e30.zip
scilab-852da82d413071da683bb80a92478b7a8c481e30.tar.gz
* Polish localization added. Thanks to Paweł Dąbrowski, Ernest Życiński,
Sebastian Sławski, Kamil Dąbrowsk, Kamil Strojek, Kamil Dąbrowski, Michał Snoc, Piotr Seroka... Change-Id: I0d2b3c72f08f947a45b69f59f2a76aedfd4fd92c
Diffstat (limited to 'scilab/modules/compatibility_functions')
-rw-r--r--scilab/modules/compatibility_functions/locales/pl_PL/compatibility_functions.po289
1 files changed, 289 insertions, 0 deletions
diff --git a/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pl_PL/compatibility_functions.po b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pl_PL/compatibility_functions.po
new file mode 100644
index 0000000..87305f9
--- /dev/null
+++ b/scilab/modules/compatibility_functions/locales/pl_PL/compatibility_functions.po
@@ -0,0 +1,289 @@
1# Polish translation for scilab
2# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
3# This file is distributed under the same license as the scilab package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: scilab\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2007-11-26 18:05+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-04-25 15:44+0000\n"
12"Last-Translator: Piotr_Seroka <Unknown>\n"
13"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-05-04 21:29+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19
20#, c-format
21msgid ""
22"%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.\n"
23msgstr ""
24"%s: %s Funkcja programu Scilab nie działa ze zmiennymi o długości większej "
25"niż jeden rząd.\n"
26
27#, c-format
28msgid "%s: %s is not implemented.\n"
29msgstr "%s: %s nie zostanie wykonana.\n"
30
31#, c-format
32msgid "%s: ''%s'' ignored.\n"
33msgstr "%s: ''%s'' zignorowano.\n"
34
35#, c-format
36msgid "%s: ''%s'' not implemented.\n"
37msgstr "%s: ''%s'' nie zostało wykonane.\n"
38
39#, c-format
40msgid "%s: ''%s'' only used in 3d mode."
41msgstr "%s: \"%s\" stosowany tylko w trybie 3d."
42
43#, c-format
44msgid "%s: ''%s'' option ignored.\n"
45msgstr "%s: \"%s\" opcja ignorowana.\n"
46
47#, c-format
48msgid "%s: All windows deleted.\n"
49msgstr "%s: Wszystkie okna zostały skasowane.\n"
50
51#, c-format
52msgid "%s: Cannot open file ''%s''.\n"
53msgstr "%s: Nie można otworzyć pliku \"%s\".\n"
54
55#, c-format
56msgid "%s: Could not open neither ''%s'' nor ''%s'' nor ''%s''.\n"
57msgstr "%s: Nie można otworzyć \"%s\" ani \"%s\" ani \"%s\".\n"
58
59#, c-format
60msgid "%s: End of file reached before all matrix is read.\n"
61msgstr "%s: Osiągnięto koniec pliku przed odczytaniem wszystkich matryc.\n"
62
63#, c-format
64msgid "%s: End of string reached before data has been read.\n"
65msgstr "%s: Osiągnięto koniec ciągu zanim odczytano dane.\n"
66
67#, c-format
68msgid "%s: No equivalent for ''%s'' property.\n"
69msgstr "%s: Nie ma odpowiednika własności ''%s''.\n"
70
71#, c-format
72msgid "%s: No minor grid in Scilab.\n"
73msgstr "%s: Nie ma mniejszej siatki w programie Scilab..\n"
74
75#, c-format
76msgid "%s: Not yet implemented.\n"
77msgstr "%s: Jeszcze nie realizowane.\n"
78
79#, c-format
80msgid "%s: The format ''%s'' is not yet handled.\n"
81msgstr "%s: Format \"%s\" nie jest jeszcze obsługiwany.\n"
82
83#, c-format
84msgid "%s: The format ''%s'' is unknown.\n"
85msgstr "%s: Format \"%s\" jest nieznany.\n"
86
87#, c-format
88msgid "%s: The normalization m - 1 factor is zero.\n"
89msgstr "%s: Współczynnik normalizacji m - 1 wynosi zero.\n"
90
91#, c-format
92msgid "%s: The normalization n - 1 factor is zero.\n"
93msgstr "%s: Współczynnik normalizacji n - 1 wynosi zero.\n"
94
95#, c-format
96msgid "%s: This feature has not been implemented.\n"
97msgstr "%s: Ta funkcja nie została zrealizowana.\n"
98
99#, c-format
100msgid "%s: This feature has not been implemented: %s.\n"
101msgstr "%s: Funkcja ta nie została zrealizowana: %s.\n"
102
103#, c-format
104msgid "%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.\n"
105msgstr "%s: Funkcja ta nie została zrealizowana. Parametr typu %d.\n"
106
107#, c-format
108msgid ""
109"%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.\n"
110msgstr ""
111"%s: Funkcja ta nie została zrealizowana. Wsparcie dla hipermacierzy.\n"
112
113#, c-format
114msgid "%s: This particular case is not implemented.\n"
115msgstr "%s: Ten konkretny przypadek nie zostanie zrealizowany.\n"
116
117#, c-format
118msgid "%s: Unhandled class ''%s''.\n"
119msgstr "%s: Nieobsługiwana klasa ''%s''.\n"
120
121#, c-format
122msgid "%s: Unknown color found in ''%s'' -> set to black.\n"
123msgstr "%s: Odnaleziono nieznany kolor w \"%s\" -> zmień na czarny.\n"
124
125#, c-format
126msgid "%s: Unknown line style found in ''%s'' -> set to 6.\n"
127msgstr "%s: Odnaleziono nieznany typ linii w \"%s\" -> zmień na 6.\n"
128
129#, c-format
130msgid "%s: Unknown type ''%s'': IGNORED.\n"
131msgstr "%s: Nieznany typ \"%s\": ZIGNOROWANY.\n"
132
133#, c-format
134msgid "%s: Unknown type.\n"
135msgstr "%s: Nieznany typ.\n"
136
137#, c-format
138msgid "%s: Wrong input argument #%d: Inconsistent size.\n"
139msgstr "%s: Nieprawidłowy parametr wejściowy #%d: Niezgodny rozmiar.\n"
140
141#, c-format
142msgid ""
143"%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match "
144"specified cell contents.\n"
145msgstr ""
146"%s: Nieprawidłowy parametr wejściowy: Wymiary podane jako pierwszy parametr "
147"nie odpowiadają określonej zawartości komórki.\n"
148
149#, c-format
150msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected.\n"
151msgstr "%s: Zła liczba parametrów wejściowych: oczekiwano %d.\n"
152
153#, c-format
154msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
155msgstr "%s: Zła liczba parametrów(-u) wejściowych: oczekiwano od %d do %d.\n"
156
157#, c-format
158msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
159msgstr "%s: Zła liczba parametrów wejściowych: Oczekiwano od %d do %d.\n"
160
161#, c-format
162msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
163msgstr "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wyjściowych: oczekiwano %d.\n"
164
165#, c-format
166msgid "%s: Wrong size for ''%s'': Vector expected.\n"
167msgstr "%s: Nieprawidłowy rozmiar \"%s\": Oczekiwany jest wektor.\n"
168
169#, c-format
170msgid ""
171"%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.\n"
172msgstr ""
173"%s: Zły rozmiar dla parametru wejściowego #%d: Oczekiwano wektora programu "
174"Matlab dla ciągów.\n"
175
176#, c-format
177msgid ""
178"%s: Wrong type for input argument #%d: A Real, Integer or String matrix "
179"expected.\n"
180msgstr ""
181"%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano rzeczywistej, całkowitej "
182"lub ciągowej macierzy.\n"
183
184#, c-format
185msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Column vector expected.\n"
186msgstr ""
187"%s: Nieprawidłowy typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano wektora "
188"kolumnowego.\n"
189
190#, c-format
191msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
192msgstr "%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano macierzy ciągów.\n"
193
194#, c-format
195msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.\n"
196msgstr ""
197"%s: Nieprawidłowy typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano macierzy "
198"kwadratowej.\n"
199
200#, c-format
201msgid ""
202"%s: Wrong type for input argument: Cell elements must be character arrays.\n"
203msgstr ""
204"%s: Zły typ parametru wejściowego: Elementy komórek muszą być tablicami "
205"znaków.\n"
206
207#, c-format
208msgid "%s: Wrong type for input argument: Cell expected.\n"
209msgstr "%s: Zły typ parametru wejściowego: Oczekiwano komórki.\n"
210
211#, c-format
212msgid "%s: Wrong type for input arguments: String expected.\n"
213msgstr "%s: Zły typ parametrów wejściowych: Oczekiwano ciągu.\n"
214
215#, c-format
216msgid "%s: Wrong value for affectation to ''%s''.\n"
217msgstr "%s: Zła wartość dla wymuszenia do ''%s''.\n"
218
219#, c-format
220msgid ""
221"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s, %s, ''%s'', ''%s'' or ''%s'' "
222"expected.\n"
223msgstr ""
224"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano %s, %s, %s, ''%s'', "
225"''%s'' lub ''%s''.\n"
226
227#, c-format
228msgid ""
229"%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,''%s'' or ''%s'' expected.\n"
230msgstr ""
231"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano %s, %s,''%s'' lub "
232"''%s''.\n"
233
234#, c-format
235msgid ""
236"%s: Wrong value for input argument #%d: ''%s'', ''%s'' or ''%s'' expected.\n"
237msgstr ""
238"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano ''%s'', ''%s'' lun "
239"''%s''.\n"
240
241#, c-format
242msgid ""
243"%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.\n"
244msgstr ""
245"%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: Oczekiwana dodatnia wartość "
246"całkowita.\n"
247
248#, c-format
249msgid "%s: pencil is not diagonalizable.\n"
250msgstr "%s: ołówek nie jest przekątnowalny.\n"
251
252msgid "Apr"
253msgstr "kwi"
254
255msgid "Aug"
256msgstr "sie"
257
258msgid "Close"
259msgstr "Zamknij"
260
261msgid "Dec"
262msgstr "gru"
263
264msgid "Feb"
265msgstr "lut"
266
267msgid "Jan"
268msgstr "sty"
269
270msgid "Jul"
271msgstr "lip"
272
273msgid "Jun"
274msgstr "cze"
275
276msgid "Mar"
277msgstr "mar"
278
279msgid "May"
280msgstr "naj"
281
282msgid "Nov"
283msgstr "lis"
284
285msgid "Oct"
286msgstr "paź"
287
288msgid "Sep"
289msgstr "wrz"